Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IP Novoměstsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IP Novoměstsko."— Transkript prezentace:

1 IP Novoměstsko

2 Projekty řešené v rámci IP Novoměstsko:
Středisko hospicové péče Regenerační centrum Dům jistoty

3 Cíl integrovaného projektu
vytvoření uceleného a vzájemně propojeného systému nabídky zajímavých sociálně orientovaných služeb včetně služeb podporujících duševní a tělesné zdraví

4 „Středisko hospicové péče“

5 Realizátor a provozovatel projektu Hospicové hnutí – Vysočina (HHV)
Občanské sdružení Hospicové hnutí – Vysočina bylo založeno jediná organizace v kraji Vysočina poskytující paliativní péči v komplexním pojetí dlouhodobá zkušenost s realizací projektů v oblasti paliativní péče projekty realizované HHV jsou finančně podporovány následujícími přispěvateli: národní, regionální a lokální úroveň (MPSV, Krajský úřad kraje Vysočina, úřad práce, municipality) EU (program Phare 2002) ostatní přispěvatelé (Penzijní fond České pojišťovny, Nadace Roberta Bosche, Nadace Dagmar a Václava Havlových - Vize 97, Velvyslanectví Nizozemského království, Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle) realizátor pilotního projektu „Rodinný pokoj“ podporovaného Krajským úřadem kraje Vysočina dlouhodobé partnerství s německou organizací Hospic – Arbeitsgemeinschaft Region Reutlingen e.V. (spolupráce v oblasti předávání zkušeností i finanční podpory

6 Projekt bude řešen ve 2 etapách Dotčené území projektu (1. etapy)
1. Rozšíření stávajících služeb HHV 2. Nové prostory Střediska hospicové péče (vzdělávací centrum a denní stacionář) Dotčené území projektu (1. etapy) Hospicové služby HHV pokrývají území ve vzdálenosti cca km od města Nové Město na Moravě.

7 ETAPY II. I. zaměření projektu – nové prostory SHP (vzdělávací centrum paliativní péče a denní stacionář) předpokládaný termín zahájení realizace „tvrdé“ části projektu (rekonstrukce objektu): 2008/2009 další termíny není možno v současné době specifikovat předpokládaný rozpočet projektu: není možno v současné době specifikovat zaměření projektu – rozšíření/zkvalitnění služeb dosud poskytovaných HHV předpokládaný termín zahájení realizace projektu: předpokládaný termín ukončení realizace projektu: předpokládaný rozpočet projektu: Kč

8 Programy realizované HHV:
Domácí hospicová péče (vč. půjčovny zdravotnických potřeb) Rodinný pokoj Poradna Alej Dobrovolnický program

9 Cíle projektu: rozšíření hospicové činnosti
zvýšení počtu dobrovolníků zapojených do hospicové péče o klienty zvýšení počtu klientů, kterým bude poskytnuta hospicová péče zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb v oblasti domácí hospicové péče rozšíření služeb poradny Alej zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti ČR o problematice paliativní péče

10 Aktivity projektu: I. etapa projektu - rozšíření/zkvalitnění služeb dosud poskytovaných HHV
nákup multifunkčního automobilu s přepravní kapacitou 8 osob umožní: rozšířit dobrovolnický program HHV převoz zdravotnických pomůcek v rámci DHP přepravu osob do denního stacionáře (vazba na II. etapu projektu) personální a materiální posílení služby DHP vytvoření jednoho prac. úvazku v rámci DHP nákup zdr. potřeb pro rozšíření kapacity půjčovny zdravotnických pomůcek provozované HHV. zvyšování kvality služeb poskytovaných v rámci poradny Alej zvyšování kvalifikace prac. HHV

11 Aktivity projektu: II. etapa projektu – Nové prostory Střediska hospicové péče (vybudování vzdělávacího střediska a denního stacionáře) nákup, rekonstrukce a vybavení objektu personální zajištění provozu, propagace

12 Cílové skupiny projektu – I. etapa:
terminálně nemocní pacienti senioři rodinní příslušníci terminálně nemocných pacientů dobrovolníci pozůstalí zdr. personál

13 Analýza trhu Situace na trhu služeb v oblasti paliativní péče v ČR
ČR silně zaostává za vývojem paliativní péče ve vyspělých zemích: pouze 1 % z umírajících v ČR se dostává specializované paliativní péče Ke konci roku 2004 působilo v ČR: 10 kamenných hospiců, domácí hospicová péče (Cesta domů), ambulance bolesti (součástí nemocnic v ČR) V kraji Vysočina existuje pouze jedna organizace poskytující komplexní specializovanou paliativní péči – HHV.

14 Poptávka po službách paliativní péče
70 % všech úmrtí nastává ve zdr. či soc. institucích tj. nemocnicích, LDN, domovech důchodců 80 % z dotázaných si však nepřeje v některém z těchto zařízení zemřít Pozn.: Nesoulad mezi potřebou a jejím uspokojením. Zdroj: Koncepce paliativní péče v ČR

15 Poptávka po službách HHV
Dobrovolnický program Rodinný pokoj Domácí hospicová péče Poradna Alej

16 Marketingový mix Produkt
dobrovol.program v DD Mitrov, LDN Buchtův kopec domácí hospicová péče terapie zármutku prostřednictvím poradny Alej půjčovna zdravotnických potřeb provoz Rodinného pokoje (v LDN Buchtův kopec) provoz denního stacionáře v N.M.n.M. provoz vzdělávacího centra paliativní péče

17 Cena veškeré služby poskytované v rámci realizační fáze projektu (I. i II. etapa) budou poskytovány zdarma v rámci provozní fáze projektu denního stacionáře se budou klienti částečně podílet na úhradě nákladů spojených s jeho provozem.

18 Propagace služeb HHV prostřednictvím praktických a odborných lékařů
informační nástěnky místní tisk a periodika Pozn.: Předpokládané roční náklady na propagaci:50 000,-Kč

19 Alternativní způsob uspokojení potřeb cílových skupin
V kraji Vysočina neexistuje subjekt, který by poskytoval služby v podobné šíři a kvalitě. Péči o zdr.potřeby pacientů zajišťují: Zdravotnická či sociální zařízení (nemocnice, LDN) Rodinní příslušníci pacientů za pomoci praktických a odborných lékařů 6 subjektů poskytuje na území okresu Žďár nad Sázavou služby v oblasti domácí ošetřovatelské péče

20 Realizační tým projektu:
Zaměstnanci HHV

21 Uskutečněné přípravné práce projektu – II. etapa:
nalezen objekt vhodný pro realizaci II.etapy projekt kraje Vysočina o odkupu nemovitosti

22 Hodnocení finančního zdraví subjektu předkladatele:
Pozn. Sledované období poslední tři účetně uzavřená období tj Hodnocení bylo provedeno pomocí následujících ukazatelů: HV celková zadluženost běžná likvidita Závěry: HV – v r.2003 ztráta, v dalších letech kladný HV Ukazatele celkové zadluženosti i běžné likvidity se ve sledovaném období let – 2005 vždy pohybovaly v mezích referenčních hodnot.

23 „Regenerační centrum v Novém Městě na Moravě“
Realizátor a provozovatel projektu: právnický subjekt zřízený městem Nové Město na Moravě Místo realizace projektu: jihozápadní část města Nové Město na Moravě v lokalitě Pod zastávkou Etapizace: Projekt bude řešen ve 2 etapách

24 ETAPY I. II. zaměření projektu – Výstavba regeneračního centra a víceúčelové sportovní haly předpokládaný termín zahájení realizace stavebního projektu: předpokládaný termín ukončení realizace stavební části projektu: předpokládaný rozpočet projektu: 196 mil. Kč zaměření projektu – výstavba venkovního bazénu s tobogánem a skluzavkou ostatní podrobnosti II. etapy realizace projektu nelze v současné době specifikovat

25 Cíle projektu: rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Novoměstsko, kraji Vysočina, NUTS II Jihovýchod, ČR zvýšení atraktivity města v oblasti cestovního ruchu – využití jeho potenciálu v oblasti cestovního ruchu zvýšení počtu lůžek kategorie *** (Standard) v Novém Městě na Moravě včetně nabídky návazných stravovacích služeb vybudování kvalitní základní i doprovodné infrastruktury CR respektující potřeby cílových skupin podpora a provozování speciálních léčebných metod nabídnout návštěvníkům mikroregionu Novoměstsko specifické služby (regenerační a rehabilitační) rozšíření občanské vybavenosti

26 Potenciál Nového Města na Moravě v oblasti CR
čisté životní prostředí příznivé přírodní podmínky dobrá dopravní dostupnost místo konání významných sportovních akcí světového, evropského či národního významu, např.: „Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny“ světový pohár v bězích na lyžích (69. ročník: ) Evropský pohár v biatlonu ( ) Mistrovství světa v orientačním běhu (srpen 2007) 44 kulturních památek v Novém Městě n.M. a jeho místních částí je zapsáno v Ústředním seznamu kulturních památek blízká lokalizace významné kulturní památky světového významu ve vzdálenosti 12 km (Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře zapsaný do prestižního Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO) místo působnosti dvou významných, uznávaných specialistů (MUDr. Stanislav Severa a paní Čápová) poskytujících služby v oblasti rehabilitace, ortopedie

27 Popis projektu – I. etapa
Celková plocha objektu (koupaliště a regenerační centrum) – m2 koupaliště - vnitřní krytý bazén (délka 25 m, 4 dráhy), 2 menší rekreační bazény, dětské brouzdaliště sauna se zázemím (potírna, ochlazovna, odpočívárna) rehabilitační centrum regenerační centrum – např. solná jeskyně, kryokabiny, polárium, fitness prostory vybavené pro poskytování ubytovacích (kap. 50 osob) a stravovacích služeb prostory vybavené pro pořádání vzdělávacích akcí kavárna s minibowlingem víceúčelová sportovní hala s tribunou (kap.150 diváků) vyhlídková věž

28 Cílové skupiny projektu
účastníci významných sportovních akcí účastníci soustředění sportovních či zájmových sdružení klienti významných specialistů v oblasti rehabilitace a ortopedie účastníci vzdělávacích akcí děti a mládež v rámci škol v přírodě, z dětských domovů a jiných soc. zařízení individuální turisté občané Nového Města na Moravě a okolí

29 Lidské zdroje/realizační tým projektu
zpracovatel projektové studie – Ateliér Charvát, s.r.o. zpracovatel projektu k územnímu a stavebnímu řízení – výběr dodavatele bude proveden výběrové řízení na dodavatele dodávek realizovaných v rámci projektu - na základě rozhodnutí zastupitelstva bude poptávkou vybrána firma, která provede výběrové řízení na dodavatele právní poradenství - Mgr. František Jílek (právník MěÚ) další zainteresované subjekty/odbory: stavební odbor investiční odbor finanční odbor

30 Subjekty nabízející alternativní způsob uspokojení potřeb cílových skupin
v rámci NUTS II Jihovýchod neexistuje zařízení, které by poskytovalo služby v podobné šíři a kvalitě bazén: Žďár nad Sázavou (délka 25 m), Bystřice nad Pernštejnem (délka 12,5 m), bazén hotelu Devět skal koupaliště: připravovaný projekt ve Žďáře nad Sázavou, venkovní bazén v Bystřici n.P. sauna: Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem rehabilitační služby: zdravotnická zařízení (např.nemocnice v Novém Městě na Moravě) – pouze na lékařské doporučení Hotel FIT v ŽNS - běžné rehabilitační služby např.elektroléčba, vířivky, cvičení apod. hrazené pojišťovnou i přímo klienty

31 nejbližší zařízení nabízející komplexní služby v oblasti CR:
regenerační služby solné jeskyně, kryokabiny, polária: Teplice nad Bečvou (Olomoucký kraj), Praha ubytovací, stravovací služby včetně prostor pro vzdělávací akce: ubytovací a stravovací zařízení v Novém Městě na Moravě a okolí (neexistují dostatečné kapacity základní infr.CR v požadované kvalitě v NMn.M.). služby sportovní víceúčelové haly - areál sportů v Bystřici nad Pernštejnem, sportovní hala v Novém Veselí (připravovaný projekt, zaměřený především na házenou) nejbližší zařízení nabízející komplexní služby v oblasti CR: areál sportů v Bystřici nad Pernštejnem - squash, posilovna, bowling, sauna, kuželky, kulečník, horolezecká stěna, víceúčelová sportovní hala, bazén vnitřní a 3 venkovní, fotbalové hřiště s umělou trávou, turistická ubytovna s 51 lůžky, masáže. Hotel FIT v ŽNS – běžné rehabilitační a rekondiční služby, hotelový bazén, posilovna, tělocvična, aerobik, pedikura, učebny, ubytování..

32 V rámci přípravné fáze bylo dosud realizováno
byla vybrána a schválena lokalita pro umístění stavby pozemek na němž bude projekt realizován je ve vlastnictví města v případě zjištění potřeby dalších prostor je dojednáno s majitelem sousedního pozemku (fotbalového hřiště) TJ Nové Město na Moravě, že bude část dotčeného pozemku prodána pro účely stavby RC městu Nové Město na Moravě. byla zpracována urbanistická a architektonická studie projektu Regeneračního centra včetně předběžného rozpočtu

33 Možné zdroje financování projektu
fin.prostředky získané z prodeje městských bytů (cca prodej 400 bytů) cca 80 mil. Kč bankovní úvěr

34 Další nezbytné kroky realizace projektu
výběr dodavatele projektu k územnímu řízení (zahájení /2006) ověření poptávky po službách nabízených po realizaci projektu realizace územního řízení – vydání pravomocného rozhodnutí: konec září 2007 realizace stavebního řízení - vydání stavebního povolení: 09/2008 – 12/2008 výběr vhodných dodavatelů v rámci jednotlivých dodávek demolice současných objektů střediska TJ a hotelové ubytovny Domovina přesun provozů/služeb z odstraněných objektů do náhradních prostor výstavba a vybavení regeneračního centra včetně řešení návazných parkovacích ploch (v I.fázi 60 parkovacích míst pro osob.autom., 2 pro autobusy)

35 „Dům jistoty v Novém Městě na Moravě“
Realizátor a provozovatel projektu: Sdružení Nové Město na Moravě - občanské sdružení (založeno v roce 1998) dlouhodobá zkušenost s realizací projektů v soc. oblasti Působnost organizace: mikroregion Novoměstsko Etapizace: komplexní projekt tvrdá + měkká část

36 Finanční přispěvatelé sdružení
Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Žďár nad Sázavou Krajský úřad Kraje Vysočina Město Nové Město na Moravě Město Bystřice nad Pernštejnem NROS – Pomozte dětem Nadace Divoké husy

37 Projekty realizované Sdružením
Poradna pro děti a rodiče – EZOP poradenství pro děti poradenství pro rodiče pomoc rodinám v obtížné situaci pomoc rodinám s dítětem s postižením (v oblasti pedagogické, psychologické a rehabilitační, případně sociálně-právní). práce s dobrovolníky Občanská poradna Nové Město na Moravě (člen Asociace občanských poraden ČR) Osobní asistence - pomoc osobám se zdr.postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení.

38 Cíle projektu navázání účinné komunikace s klienty, kteří jsou odkázáni na dávky sociální péče a změna jejich pasivního postoje k postoji spolupracujícímu kvalitnější sociální kontakty a začleňování klientů do společnosti klienti získají pracovní dovednosti a návyky zlepšení sebedůvěry klientů, získání schopnosti strukturovat denní režim komplexní zlepšení sociální situace klientů snížení sociálně patologických jevů v místní komunitě

39 Popis projektu zaměření projektu: Výstavba a provoz centra zaměstnanosti a chráněného bydlení předpokládaný termín zahájení realizace “tvrdého” projektu: r.2009 předpokládaný termín ukončení realizace “tvrdého” projektu: r.2010 předpokládaný rozpočet projektu: stavební náklady včetně sadových úprav tis. Kč

40 celková zastavěná plocha Domu jistoty: 632 m2
ubytovací část: 12 bytů (max. počet ubytovaných osob: 21) struktura pokojů ubytovací části provozu: 1+KK – 8x 2+KK – 1x 3+KK – 1x x výuková dílna denní a výuková místnost úzká spolupráce s MěÚ v Novém Městě na Moravě (přípravná a realizační fáze zejména stavební části projektu, finanční podpora), ÚP (realizační fáze “měkkého” projektu Centra zaměstnanosti).

41 Centrum zaměstnanosti
Cílové skupiny - klienti: osoby dlouh. nezam. a nezaměstnatelné z mikroregionu Novoměstsko osoby zdravotně postižené (především s psychickým onemocněním) osoby v předdůchodovém věku osoby se ZPS absolventi škol Sociální odbor Měst.Ú v Novém Městě na Moravě v současné době eviduje 40 dlouhodobě nezaměstnaných osob. Z tohoto počtu jich je cca 15 obtížně zaměstnatelných. Mikroregion Novoměstsko je postižen nejvyšší mírou nezaměstnanosti v regionu Žďár nad Sázavou (9,6 % k ), ve stejném období okres ŽNS 8%, ČR 7,9 %.

42 Práce s klienty: ÚP vytipuje vhodné klienty
motivační pohovor klienta s psychologem – definování silných a slabých stránek klienta sociální poradenství – motivace k řešení nepříznivé životní situace, spolupráce s občanskou poradnou (schopnost orientovat se v systému soc. dávek) nalezení vhodného pracovního uplatnění (krátkodobého, dlouhodobého) rekvalifikace klienta pro danou pracovní pozici v případě potřeby využití možnosti výkonu práce klientem za asistence soc. pracovníka soc. pracovník dohlíží na průběh výkonu práce klientem, provádí kontrolu kvality odvedené práce soc. pracovník průběžně řeší s klientem jeho problémy příp. Konflikty Pozn. Centrum zaměstnanosti bude nabízet pomocné práce jednorázového či občasného charakteru organizacím, firmám a soukromým osobám na území Nového Města na Moravě a blízkého okolí.

43 Práce s klienty: ÚP vytipuje vhodné klienty
motivační pohovor klienta s psychologem – definování silných a slabých stránek klienta sociální poradenství – motivace k řešení nepříznivé životní situace, spolupráce s občanskou poradnou (schopnost orientovat se v systému soc. dávek) nalezení vhodného pracovního uplatnění (krátkodobého, dlouhodobého) rekvalifikace klienta pro danou pracovní pozici v případě potřeby využití možnosti výkonu práce klientem za asistence soc. pracovníka soc. pracovník dohlíží na průběh výkonu práce klientem, provádí kontrolu kvality odvedené práce soc. pracovník průběžně řeší s klientem jeho problémy příp. konflikty Pozn. Centrum zaměstnanosti bude nabízet pomocné práce jednorázového či občasného charakteru organizacím, firmám a soukromým osobám na území Nového Města na Moravě a blízkého okolí.

44 Potřeby klientů: znalost vlastních kladných a záporných stránek
osvojení si základních pracovních dovedeností a návyků schopnost strukturovat denní režim získání sebedůvěry ve své schopnosti nalézt prac.uplatnění na trhu práce získání fin. nezávislosti na soc.dávkách zvýšení kvalifikace

45 Chráněné bydlení Cílové skupiny:
osoby zdravotně postižené (především s psychickým onemocněním/mentálním postižením) osoby v tíživé životní situaci Odhadovaný počet klientů: 8 ve věku od 26 do 44 let (Zdroj info.:Denní stacionář Zdislava) z toho je 5 žen a 3 muži převažující diagnózou DMO 2 ženy trpí duševním onemocněním všechny osoby mají trvalé bydliště v regionu Novoměstsko

46 Práce s klienty: sestavení individuálního plánu služeb
pomoc při zajišťování životních potřeb klienta pomoc při vyřizování jednoduchých záležitostí vhodným klientům bude umožněno detašované bydlení vytipovaní klienti budou zapojeni do činností v rámci Centra zaměstnanosti – nalezení vhodného prac. uplatnění

47 Potřeby klientů: žít samostatně schopnost postarat se o své životní potřeby (např. zajištění stravy, úklid, hygiena) umět vyřídit si jednoduché záležitosti (např.nákup, výběr fin.prostředků z BÚ) hospodaření s finančními prostředky umět žít ve společnosti, řídit se stanovenými pravidly Subjekty nabízející alternativní způsob uspokojení potřeb cílových skupin: Oblast zaměstnanosti úřady práce, pracovní agentury Chráněné bydlení Není v současnosti na Novoměstsku zajištěno pro osoby s psychickým (mentálním postižením). Chráněné bydlení pro osoby nacházející se v obtížné životní situaci soc. byty města, ubytovny.

48 Výsledky projektu obecně
Snížení počtu nezaměstnaných v místní komunitě Vytvořeny podmínky pro trvalou integraci osob ohrožených sociální izolací do místní komunity Osoby se zdravotním postižením (především s psychickým onemocněním) jsou schopny samostatně bydlet v bytech s komplexem služeb chráněného bydlení a tudíž vedou v maximální možné míře běžný způsob života.

49 Lidské zdroje/realizační tým
zpracovatel projektové studie – Ing. Marie Psotová (studio P) právní poradenství - Mgr. František Jílek (právník MěÚ v N.M.n.M.) Marie Scheibová (koordinátor aktivit projektu) – místopředsedkyně Rady Sdružení další zainteresované subjekty: stavební odbor MěÚ v N.M.n.M. investiční odbor MěÚ v N.M.n.M. finanční odbor MěÚ v N.M.n.M.

50 V rámci přípravné fáze bylo dosud realizováno
byla vybrána lokalita pro umístění stavby pozemek na němž bude projekt realizován je ve vlastnictví města byla zpracována urbanistická a architektonická studie projektu Domu jistoty včetně předběžného rozpočtu

51 Hodnocení finančního zdraví subjektu předkladatele
Pozn.: Sledované období poslední tři účetně uzavřená období tj Hodnocení bylo provedeno pomocí následujících ukazatelů: HV celková zadluženosti běžná likvidita Závěry: HV – ve sledovaném období kladný HV Ukazatel celkové zadluženosti přesahoval ve sledovaném období referenční hodnotu (důvod: vratky státních dotací). Ukazatel běžné likvidity se ve sledovaném období let 2003 – 2005 vždy pohybovaly v mezích referenční hodnoty.

52 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "IP Novoměstsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google