Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH"— Transkript prezentace:

1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH
„I malými krůčky lze dojít k cíli“ Ondřej Flégr Hrádek

2 Obsah Úvod – pojetí komunitního plánování Analýza současného stavu
Něco z historie KPSS v Pardubicích Komunitní plánování po skončení projektu (r 2008) Činnost pracovních skupin Hodnocení projektů Plány a realita roku 2009 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti Analýza současného stavu Organizační struktura Koordinátor Pracovní skupiny Spolupráce města a kraje Směřování KPSS Aktualizace komunitního plánu Návrat ke kořenům komunitního plánování Závěr

3 1. ÚVOD Ideální pojetí komunitního plánování:
Komunitní plánování je proces integrující v sobě přístupy psychologické a sociologické s přístupy manažerskými a ekonomickými. Jeho cílem je nalezení rovnováhy mezi potřebami a dostupnými zdroji. Komunitní plánování vytváří prostor pro komunikaci, sdílení a spolupráci mezi subjekty a objekty sociální péče. Reálné pojetí – současné možnosti: Komunitní plánování vytváří prostor pro komunikaci, sdílení a spolupráci mezi subjekty a objekty sociální péče. Hledá cesty ke kvalitní, vzájemné a produktivní spolupráci zejména mezi subjekty sociální péče.

4 2 NĚCO Z HISTORIE KPSS V PARDUBICÍCH
Projekt financovaný ze SROP Název: Komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích Termín zahájení: Termín ukončení: Realizátor projektu: Statutární město Pardubice

5 Osoby se zdravotním postižením Cizinci, národnostní a etnické menšiny
Organizace KPSS 2 5 pracovních skupin: Osoby se zdravotním postižením Cizinci, národnostní a etnické menšiny Osoby v obtížné životní situaci a společensky nepřizpůsobení Senioři Rodiny s dětmi a mládež Koordinační skupina

6 Sestavení Komunitního plánu
2 Listopad 2007 – sestavení návrhu komunitního plánu Listopad – prosinec 2007 – proces konzultací Leden – únor 2008 – vypořádání připomínek a zpracování finální verze komunitního plánu schválení Komunitního plánu Zastupitelstvem města Duben 2008 – tisk a distribuce kom. plánu a katalogu soc. a souvisejících služeb

7 3. Komunitní plánování po skončení projektu (r 2008)
ustanovení pracovních skupin komunitního plánování jako poradní a iniciativní skupiny Komise pro sociální a zdravotní věci Osoby s tělesným postižením, osoby se smyslovým postižením a osoby s chronickým onemocněním Osoby s mentální a kombinovaným postižením Osoby s duševním onemocněním Cizinci, národnostní a etnické menšiny Osoby v obtížné životní situaci a společensky nepřizpůsobení Senioři Rodiny s dětmi a mládež

8 Organizační struktura a činnost PS
3 sestavení plánu činnosti určení priorit komunitního plánu pro rok 2008 řešení aktuálních témat, předávání informací příprava procesu hodnocení projektů v pracovních skupinách Rada města Komise pro sociální a zdravotní věci Koordinační skupina 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P

9 Hodnocení projektů v pracovních skupinách
3 shromáždění všech žádostí roztřídění žádostí v KS do příslušných PS dle cílové skupiny projektu příprava vedoucích PS – zhodnocení projektů z hlediska rozpočtu, obsahu prezentace projektů v PS – bodové hodnocení projektů předání bodového hodnocení Komisi včetně poznámek PS a informací o sociální službě

10

11 Hodnocení projektů v pracovních skupinách 2008
3 komisi byl předán přehled bodového hodnocení projektů součástí hodnocení byly poznámky PS a informace o druhu sociální služby (zejm. spoluúčast uživatelů apod.) komise přihlížela k bodovému hodnocení PS, ale v některých případech rozhodla zcela opačně, než doporučily PS

12 Hodnocení projektů v pracovních skupinách -2008
3 Přínosy: změna přístupu města k hodnocení projektů zapojení odborníků z řad poskytovatelů a zúčastněných uživatelů služeb do hodnocení projektů odhalení zásadních chyb v žádostech Negativa: systém hodnocení nezaručoval shodný přístup ve všech PS hodnocení prováděla PS jako celek – omezení otevřeného vyjádření názoru nedostatečná kritéria bodové hodnocení nebylo pro Komisi konkrétní nedostatek času na hodnocení

13 4. PLÁNY A REALITA ROKU 2009 Změna pravidel pro poskytování dotací
Základní činnosti pracovních skupin: Plán činnosti Řešení aktuálních otázek Předávání informací Priority roku 2009: Změna pravidel pro poskytování dotací Hodnocení projektů v pracovních skupinách

14 Pravidla pro poskytování dotací
4 bližší specifikace cílové skupiny, oprávněných žadatelů zpřesnění podmínek pro podávání žádostí a jejich hodnocení nově byla v pravidlech ukotvena možnost dofinancování projektů podpořených v 1. kole výzvy k předkládání žádostí o dotaci a dále povinnost příjemců dotace zpracovat závěrečné vyhodnocení projektu

15 Systém hodnocení bodová škála nahrazena slovním hodnocením
4 bodová škála nahrazena slovním hodnocením návaznost projektu na komunitní plán druhořadým hodnotícím kritériem prodloužení doby pro hodnocení

16

17 porovnatelné parametry orientace hodnotitelů
Formulář žádosti 4 Cíl – vytvořit přehledný formulář s jednoduše definovanými cíli a parametry projektu cíle projektu porovnatelné parametry orientace hodnotitelů kontrola skutečného plnění

18 Závěrečné vyhodnocení akce
4 Cíl – zjistit skutečné plnění projektu nový přístup k hodnocení realizace projektu povinnost příjemce dotace zpracovat ZVA porovnání plánovaných a skutečně dosažených cílů a parametrů projektu

19 Závěry k systému hodnocení
4 snaha o vyšší míru zapojení PS do hodnocení nebyla Komisí pro zdravotní a sociální věci akceptována chybí odvaha k podrobnějšímu hodnocení projektů a individuálnímu hodnocení členy prac. skupin

20 5. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Organizační struktura chybí systém spolupráce komise nevyužívá PS k plnění úkolů činnost Komise se zaměřuje zejm. na rozdělování dotací komise má obavy z hodnocení v PS politická reprezentace nevyužívá potenciál PS prostupnost informací zapojení účastníků komunitního plánování do hodnocení projektů

21 Koordinátor Ideál: přehled o všech organizacích
5 Ideál: přehled o všech organizacích přehled o situaci v sociální oblasti informační servis pro veřejnost, úředníky, politiky, PS pozice koordinátora je pozůstatkem projektu neadekvátní podíl pracovní náplně (5%)

22 Pracovní skupiny dobře fungující informační funkce PS
5 dobře fungující informační funkce PS komunikace, spolupráce, vzájemná znalost chybí nezávislí odborníci tendence k zajištění existence zapojených organizací chybí nástroje pro zjišťování potřeb a sledování kvality služeb chybí podněty k činnosti ze strany města

23 Spolupráce s KÚ vymezení součinnosti zejm. na politické úrovni
5 vymezení součinnosti zejm. na politické úrovni vymezení informací požadovaných krajem od obcí pro potřeby plánování spolupráce v dotační politice spolupráce v IP PK vzájemná informovanost obdobný metodický přístup

24 6. Směřování KPSS Aktualizace komunitního plánu
potřeba z hlediska času a aktuálních potřeb potřeba z hlediska hodnocení projektů Návrat ke kořenům komunitního plánování zaměření na potřeby uživatelů služeb aktivní přístup k zjišťování potřeb a hledání zdrojů k jejich naplnění hodnocení kvality poskytovaných služeb

25 7. ZÁVĚR Stojíme na rozcestí a hledáme správnou cestu, která nás zavede ke kýženému cíli…. … ale optimismus a dobrá nálada nám nechybí.

26 Statutární město Pardubice
DĚKUJI ZA POZORNOST Ondřej Flégr Statutární město Pardubice Magistrát města


Stáhnout ppt "KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PARDUBICÍCH"

Podobné prezentace


Reklamy Google