Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení pro pracovníky realizující individuální přípravu zájemců o nové formy pěstounské péče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení pro pracovníky realizující individuální přípravu zájemců o nové formy pěstounské péče."— Transkript prezentace:

1 Školení pro pracovníky realizující individuální přípravu zájemců o nové formy pěstounské péče

2 V prezentaci jsou využity materiály British Association for Adoption and Fostering a Amalthea o.s. Šíření materiálů mimo projekt je podmíněno souhlasem BAAF a Amalthea.

3 Stávající a nové formy pěstounské péče 1. Pěstounská péče pro děti, které potřebují péči na dlouhou dobu 2. Pěstounská péče pro děti, které potřebují okamžitou pomoc 3. Pěstounská péče pro děti, které potřebují péči na krátkou dobu 4. Pěstounská péče zaměřená na podporu a pomoc rodiče s dítětem 5. Pěstounská péče dlouhodobá specializovaná pro děti se specifickými potřebami 5.1 Péče určená dětem se speciálními potřeby 5.2 Péče určená pro sourozenecké skupiny 5.3 Péče určená dospívajícím 5.4 Péče určená dětem jiného etnika 6. Respitní – odlehčovací péče 7. Pohotovostní umístění pro děti, o které se neplánovaně rodina nemůže postarat

4 Struktura přípravy  nábor  zájemci o pěstounskou péči  společná informační schůzka  vyplnění dotazníku předběžného zájmu  výběr zájemců (20 rodin)  1. návštěva v rodině  výběr zájemců (10 rodin)  zasmluvnění rodin  začátek individuální přípravy  skupinová příprava  pokračování individuální přípravy  panel  ne/doporučení stát se pěstouny

5 Zájemci o nové formy pěstounské péče - pracovníci ústavních zařízení (DD, kojenecký ústav, ÚSP) - pracovníci sociálních odborů - pracovníci NNO, mateřských center - nemocnice, zdravotnická zařízení - úřad práce Pardubice - pěstounské rodiny využívající služeb Amalthea o.s. - veřejnost

6 Individuální příprava  harmonogram: říjen 2010 – únor 2011  rozsah: 30 hodin/rodina 15 hodin – přímá práce v rodině 15 hodin – příprava a vyhodnocení, zpracování Zprávy o zájemci o pěstounství  obsah: zhodnocení předpokladů zájemců stát se pěstouny pro určitou formu PP  výstup: zpracovaný Zpráva o zájemci o pěstounství jako základní materiál pro rozhodování v Panelu  realizátoři: pracovníci Amalthea o.s., Pardubického kraje, CPP-RMP

7 Role a kompetence pracovníka pro ind. přípravu - vstupuje do intimního prostředí rodiny zájemců - navazuje se zájemci úzkou spolupráci - je partnerem v procesu odhalování kompetencí zájemců stát se pěstouny - je vůči zájemcům transparentní (zájemce ví, co a proč se s ním v procesu hodnocení děje, rozumí procesu) - pozoruje, mapuje, zjišťuje, odhaluje, doporučuje a hodnotí - pracuje se všemi členy rodiny zájemců včetně biologických dětí v rodině - obrací se na další osoby kolem rodiny (sousedé, lékař, známí, bývalí partneři zájemců, úřady…) - je zodpovědný za zpracování Zprávy o zájemci o pěstounství

8 ZPŮSOBILOST ZÁJEMCŮ O PĚSTOUNSTVÍ CO SE ROZUMÍ ZPŮSOBILOSTÍ A JAK JI MŮŽEME HODNOTIT? ZNALOSTI DOVEDNOSTI HODNOTY ZPŮSOBILOST Znalosti a dovednosti, které si daná osoba osvojila, a s nimi související hodnoty, které tato osoba naplňuje v praktickém životě. © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

9 Nástroje k hodnocení zájemců: Standardy pěstounských služeb Zpráva o zájemci o pěstounství

10 Standardy pěstounských služeb 4 pilíře: Péče o děti Zajištění bezpečného a láskyplného prostředí Týmová spolupráce Vlastní rozvoj

11 Péče o děti 1.1Schopnost poskytnout dětem dobrou péči, a podporovat tak jejich zdravý emocionální, fyzický, sexuální a intelektuální vývoj 1.2Schopnost přijmout konkrétní dítě 1.3Schopnost poskytovat péči vhodnou pro konkrétní dítě 1.4Schopnost úzce spolupracovat s rodinami dětí a dalšími osobami důležitými pro děti 1.5Schopnost vymezit náležité hranice a vypořádat se s chováním dětí v rámci těchto hranic bez použití fyzických trestů nebo jiných nepřijatelných postupů či jiného nevhodného chování 1.6Povědomí o normálním vývoji dětí a schopnost naslouchat jim a komunikovat s nimi způsobem odpovídajícím jejich věku a způsobu chápání 1.7Schopnost podpořit vývoj mladého člověka směrem k dospělosti © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

12 Zajištění bezpečného a láskyplného prostředí 2.1Schopnost zajistit, aby byla dětem poskytována péče v domově, ve kterém jsou v bezpečí a kde jim nehrozí fyzická újma či zneužití 2.2Schopnost pomáhat dětem s tím, aby se o sebe samy dovedly postarat a ochránit se před újmou či zneužitím, a naučit je, jak si přivolat pomoc v případě, že jejich bezpečnost je ohrožena 2.3Schopnost rozpoznat u postižených dětí, že by jim mohlo hrozit riziko zneužití nebo diskriminace © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

13 Týmová spolupráce 3.1Schopnost spolupracovat s dalšími odbornými pracovníky a podílet se na plánování rozvoje dítěte/ dívky či chlapce 3.2Schopnost komunikovat efektivně 3.3Schopnost zachovávat důvěrnost informací 3.4Schopnost prosazovat rovnost, různorodost a práva jednotlivců a skupin ve společnosti © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

14 Vlastní rozvoj 4.1Schopnost ocenit, jak osobní zkušenosti ovlivňují zájemce samotného a jeho rodinu, a rozpoznat vliv, jaký bude zřejmě poskytování pěstounské péče mít na celou rodinu 4.2Schopnost požádat o pomoc či spolupráci a využít k tomu vztahy s lidmi v místě, kde zájemce žije 4.3Schopnost využívat příležitosti k dalšímu vzdělávání se a zdokonalování dovedností 4.4Schopnost udržovat pozitivní vztahy a fungovat efektivně i v náročných obdobích © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

15 Zpráva o zájemci o pěstounství Nástroj ke shromaždování informací o schopnostech a dovednostech zájemce a o jeho potenciálu poskytovat pěstounskou péči a k předkládání doporučení týkajících se vhodnosti zájemce na základě vyhodnocení shromážděných informací.

16 Zpráva o zájemci o pěstounství 1. Souhrnný přehled pro osoby provádějící výběr pěstounů 2. Část A - Faktické informace o žádosti a zájemcích 3. Část B - Kvalitativní informace, hodnocení a doporučení týkající se vhodnosti zájemců pro účely poskytování pěstounské péče

17 Zpráva o zájemci o pěstounství 4. Část C Další zprávy a podklady C1Rodokmen C2Ekomapa C3 Časové sledy událostí C4Příprava zájemce/zájemců C5Proces hodnocení přípravy v domácnosti zájemce C6Zpráva obvodního lékaře o zdravotním stavu zájemce C7Stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zprostředkování pěstounské péče C8Informace od vzdělávacích institucí C9Lékařský posudek C10Informace od předchozích partnerů C11Zjištění a postřehy dalších osob, které žijí v domácnosti zájemce C12Souhrnné informace od každé z osob, která poskytla údaje C13Poznámky zájemce ke zprávě C14-C16Další podklady

18 Zpráva o zájemci o pěstounství 5. Část D – zrušena 6. Část E - Hodnocení způsobilosti 7. Část F - Osobní plán odborného rozvoje 8. Pomocné poznámky, Symboly používané v rodokmenu a ekomapách

19 Nástroje používané při hodnocení Genogramy (rodokmeny) –Rodinné primární a sekundární systémy –Rodinné scénáře –Kulturní a generační vzorce –Vzorce rozdílnosti a závislosti Ekomapy © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

20 Genogram (rodokmen) Grafické znázornění vztahů v rodině Vizualizace vzorců, které si předávají jednotlivé generace, a psychologických faktorů, které mají na vztahy vliv Identifikování opakujících se vzorců chování a tendencí předávaných z generace na generaci Východisko při zkoumání všech aspektů hodnocení © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

21 Příklad genogramu (rodokmenu) © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

22 Užitečné rady k tvorbě rodokmenu Je-li to možné, zapojte do tvorby rodokmenu všechny členy domácnosti Vysvětlete rodině, jak tento rodokmen využijete při hodnocení Použijte list papíru většího formátu a barevné fixy Dohodněte se na symbolech, které budou použity Na začátku nezáleží tolik na úpravě, jako spíše na tom, aby byly zaznamenány důležité informace – s úpravou je možné pohrát si později © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

23 Používání rodokmenu Jaké další oblasti můžete pomocí rodokmenu prozkoumat? –zdravotní stav –postižení –postoje k sexualitě –zkušenosti s rodičovstvím, pěstounstvím/ adopcí –různorodost –kázeň © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

24 © Ekomapa Vizuální znázornění vztahových aktivit a vlivů, jaké dítě nebo dospělá osoba mají v rodinném systému Do ekomapy budou zahrnuti členové rodiny, důležití přátelé nebo zkušení rádci či učitelé a další příbuzní a důležité aktivity V ekomapě by měla být znázorněna jak pomoc a podpora poskytovaná, tak přijímaná © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

25 Ekomapa © British Agencies for Adoption and Fostering 2010

26 Supervize a podpora


Stáhnout ppt "Školení pro pracovníky realizující individuální přípravu zájemců o nové formy pěstounské péče."

Podobné prezentace


Reklamy Google