Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra pedologie a ochrany půd

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra pedologie a ochrany půd"— Transkript prezentace:

1 Katedra pedologie a ochrany půd
Obsah humusu v půdě Katedra pedologie a ochrany půd Definice humusu Odumřelá organická hmota v různém stupni rozkladu a syntézy, jejíž část je vázána na minerální podíl

2 Obsah humusu v půdě Metody stanovení - založeny na oxidaci uhlíku organické hmoty A. Suchou cestou – ztráta žíháním, elementární analýza B. Mokrou cestou - nepřímé metody - oxidace organického uhlíku kyslíkem některého chemického činidla: KMnO4 K2Cr2O7 v H2SO4

3 Obsah humusu v půdě Suchou cestou Ztráta žíháním přímá metoda
spalování vzorku v muflové peci při Tmax = 530°C rozdíl hmotností je dán spálením organické hmoty

4 Obsah humusu v půdě 2) Elementární analýza nepřímá metoda
spalování vzorku v proudu kyslíku při řízené teplotě (CHN-analyzátor, t = 1800°C) navážka je převedena na plyny, které jsou jímány a stanoveny i prvkové stanovení H, N, S a O

5 Obsah humusu v půdě B. Mokrou cestou Modifikovaná Tjurinova metoda
Princip: C organické hmoty je za zvýšené teploty zoxidován přebytkem oxidačního činidla – chromsírové směsi K2Cr2O7 v H2SO4 nespotřebované činidlo je stanoveno titračně pomocí Mohrovy soli Fe(NH4)2(SO4)2

6 K2Cr2O7 + 7 H2SO4 + 6 Fe(NH4)2(SO4)2 →
Obsah humusu v půdě Rovnice (viz str.65) 2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 → 2K2SO4 + 2 Cr2(SO4)3 + 8 H2O + 3 O2 3 O2 + 3 C → 3 CO2 K2Cr2O7 + 7 H2SO4 + 6 Fe(NH4)2(SO4)2 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 3 Fe2(SO4)3 + 6 (NH4)2SO4 + 7 H2O

7 Obsah humusu v půdě Postup 1) Připravit jemnozem II (0,25 mm)
2) Navážit 0,2 – 0,4 g do ml kádinky (zapsat navážku!!!) 3) Přidat 10 ml chromsírové směsi, zamíchat, zakrýt hodinovým sklem 4) Vložit do sušárny (45´,125°C) 5) Opláchnout destilovanou vodou 6) Potenciometrická titrace do mrtvého bodu pomocí Mohrovy soli

8 Obsah humusu v půdě Výpočet Cox = (12 - 0,3 . S . f) . 100 / N
f – faktor Mohrovy soli S – spotřeba (ml) N – navážka vzorku (mg) f = 40 / a a = spotřeba na slepý vzorek

9 Obsah humusu v půdě Převod na % humusu % humusu = Cox . 1,724

10 Obsah humusu v půdě Cox (%) Humus (%) Označení obsahu < 0,6
< 1,0 velmi nízký 0,6 - 1,1 1,0 - 2,0 nízký 1,1 - 1,7 2,0 - 3,0 střední 1,7 - 2,9 3,0 - 5,0 vysoký > 2,9 > 5,0 velmi vysoký


Stáhnout ppt "Katedra pedologie a ochrany půd"

Podobné prezentace


Reklamy Google