Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně pro Vaši bezpečnost a spravedlnost. Společný bezpečný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně pro Vaši bezpečnost a spravedlnost. Společný bezpečný."— Transkript prezentace:

1 Společně pro Vaši bezpečnost a spravedlnost

2 Společný bezpečný

3 Společný efektivní

4 Společný spravedlivý

5 Společný transparentní

6 Společný stát

7 bezpečný stát Základem bezpečného státu je důvěryhodná policie, která občanům slouží a je schopná zajistit

8 bezpečný stát  životy v bezpečí  majetek v bezpečí  bezpečné ulice  bezpečné silnice  bezpečné hranice

9 bezpečný stát ochranu před  korupcí  zneužíváním státní moci  organizovaným zločinem  praním špinavých peněz

10 bezpečný stát  Zbavíme policii nadbytečné administrativy  Přesuneme policisty z kanceláří do ulic  Zvýšíme platy a odměny kvalitním policistům  Potrestáme policisty zneužívající své postavení  Zřídíme nezávislou Inspekci Policie včetně Inspekce státní služby

11 bezpečný stát  Zasadíme se o důraznější ochranu lidského života, zdraví a osobních práv a nepřipustíme zneužívání autorských práv a duševního vlastnictví ve veřejné správě  Prosadíme více práv poškozeným a obětem trestných činů  Prosadíme trest doživotí za úkladnou vraždu a opakovanou násilnou trestnou činnost  Posílíme rychlé vyšetřování a postihování drobné majetkové kriminality

12 bezpečný stát  Prosadíme nekompromisní postup proti pirátům silnic  Prosadíme jednotný sazebník pokut  Budeme prosazovat bezhotovostní platbu pokut oproti placení v hotovosti  Prosadíme zrychlené projednání přestupku na místě včetně zaplacení pokuty  Prosadíme, aby pachatel nesl vždy náklady správního řízení v plné výši

13 bezpečný stát  Prosadíme důraznější postih pro výrobce, distributory, prodejce drog  Vytvoříme účinné překážky pro prorůstání organizovaného zločinu do státní správy, policie, soudů, státního zastupitelství a bezpečnostních složek státu  Budeme hledat veškeré cesty pro zamezení praní špinavých peněz, které pochází z trestné činnosti a zpětně trestnou činnost financují

14 bezpečný stát  Zefektivníme boj proti nelegální migraci a znemožníme zneužívat podmínky legálního pobytu  Zprofesionalizujeme boj proti terorismu při maximálním možném zachování ochrany osobních práv a svobod občanů

15 bezpečný stát  Zefektivníme systém řízení integrovaného záchranného systému včetně Správy státních hmotných rezerv  Prosadíme lepší materiální a technického vybavení složek integrovaného záchranného systému včetně sborů dobrovolných hasičů

16 efektivní stát Základem efektivního státu jsou moderní úřady s profesionálními vzdělanými úředníky, kteří využívají nejmodernější technologie ve prospěch občanů

17 efektivní stát  efektivní veřejná správa  efektivní pravidla  efektivní hospodaření  efektivní informační systémy

18 efektivní stát  Omezíme nárůst nových regulací  Prověříme existující regulace, nadbytečnou regulaci zrušíme a omezíme nadměrnou byrokratickou zátěž  Provedeme procesní audit všech existujících správních řízení  Provedeme funkční audit všech existujících úřadů

19 efektivní stát  Budeme prosazovat zavedení finančního limitu ve státní správě  Budeme prosazovat změnu v odměňování zaměstnanců ve veřejné správě tak, aby kvalitní úředníci získávali vyšší odměny  Budeme prosazovat zavedení institutu manažera veřejné správy

20 efektivní stát  Zamezíme nekontrolovanému a nekoncepčnímu přesunu agend na samosprávy bez přesunu odpovídajících financí  Budeme prosazovat zavedení „konkurence“ do veřejné správy u některých agend zejména zrušením místní příslušnosti a stanovením rozpětí správních poplatků  Rozšíříme možnost výkonu některých agend nestátními subjekty formou licence

21 efektivní stát  Budeme prosazovat vytvoření sítě CZECH POINT – míst, kde bude možné učinit vůči úřadům jakékoli podání, získat jakýkoli úředně ověřený údaj z centrálních registrů a získat jakoukoli informaci o probíhajícím řízení na úředech. Za základ sítě vezmeme úřady obcí, měst a krajů  Prosadíme zákon o eGovernmentu, kde zrovnoprávníme papírové a elektronické formy dokumentů, zavedeme státem garantované elektronické doručovací schránky

22 efektivní stát  Budeme prosazovat změnu zákona o veřejných zakázkách, licenčního zákona a zákonů o nakládání s majetkem státu a správě veřejných financí tak, aby došlo ke zefektivnění a zprůhlednění všech procesů a zamezení zneužívání majetku státu a veřejných financí

23 efektivní stát  Zavedeme princip, že obíhat úřady musí data a dokumenty a ne občan!  Vytvoříme moderní přehledné centrální registry a evidence, které občanovi zajistí trvalou ochranu jeho osobních údajů a zároveň umožní bezpečné sdílení dat mezi úřady, aby občan nemusel stále dokládat a ověřovat údaje o sobě a svých právech a povinnostech

24 spravedlivý stát Základem spravedlivého státu je dobře fungující justice, která rozhoduje v duchu platných zákonů rychle, dobře a nezávisle

25 spravedlivý stát  spravedlivé zákony  spravedlivé soudy  spravedlivé tresty

26 spravedlivý stát  Zbavíme soudce nadbytečné administrativy  Posílíme odpovědnost soudců a státních zástupců za výsledky jejich práce  Zpřísníme výběrová řízení pro přijímání nových soudců a státních zástupců  Zavedeme povinné celoživotní vzdělávání soudců a státních zástupců

27 spravedlivý stát  Prosadíme rychlejší řízení před soudy  Zavedeme lhůty pro vydání rozhodnutí  Zpřehledníme a zjednodušíme procesní pravidla pro jednání před soudy  Prosadíme rychlejší potrestání pachatelů především nedbalostních trestných činů  Zvýšíme počet bezpečných a moderních věznic, které zabrání útěku nebezpečných vězňů

28 transparentní stát Základem transparentního státu je průhlednost a otevřenost všech činností, které stát pro občany vykonává včetně viditelného nekompromisního postihu za prokázanou korupci a zneužití pravomocí

29 transparentní stát  transparentní boj proti korupci a zneužití pravomocí  transparentní rozhodování v politice a na úřadech  transparentní odpovědnost a postih

30 transparentní stát  Omezíme počet zákonů a regulací  Zavedeme protikorupční audity ve veřejné správě za podpory a účasti nezávislých odborníků  Zpřísníme tresty za korupci  Budeme důsledně trvat na naplňovaní nového zákona o střetu zájmů

31 transparentní stát  Zřídíme zvláštní protikorupční soudní senát  Zřídíme zvláštní vyšetřovací týmy na odhalování korupce v policii a státním zastupitelství  Zavedeme institut protikorupčního agenta

32 transparentní stát  Budeme prosazovat, aby politici a úředníci odpovídali za klíčová rozhodnutí celým svým majetkem  Budeme prosazovat, aby veřejný funkcionář pobíral jen jeden plat za výkon všech veřejných funkcí  Prosadíme pouze takovou imunitu poslanců a senátorů, která bezprostředně souvisí s výkonem jejich mandátu

33 Společně pro náš bezpečný efektivní spravedlivý transparentní stát


Stáhnout ppt "Společně pro Vaši bezpečnost a spravedlnost. Společný bezpečný."

Podobné prezentace


Reklamy Google