Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domácí násilí na seniorech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domácí násilí na seniorech"— Transkript prezentace:

1 Domácí násilí na seniorech
Mgr. Petra Zimmelová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2 Senior jako oběť domácího násilí
Důvody Nízká informovanost Závislost Celospolečenské přijímání seniorů jako generace, která více „čerpá“ než přináší Celkové snížení sociálních kontaktů – vyšší izolovanost seniorů Zdravotní handicap – horší detekce

3 Pachatelé Narušené rodinné vazby Nezvládnutí péče (syndrom vyhoření)
Patologie u rodinných příslušníků Relativní tolerance tohoto chování

4 Mýty o násilí na seniorech (1)
Starý člověk se choval popuzujícím způsobem, provokoval a za to následuje trest. Důsledkem je sebeobviňování se a z toho pramení omlouvání agresora. „Co se doma upeče, to se také doma sní“. V praxi to znamená že, veškeré problémy v rodině se řeší v soukromí, za zavřenými dveřmi. Člověku, v tomto případě agresorovi, prosícímu za odpuštění by mělo být odpuštěno. Mýtus připouští možnost neopakovatelnosti agresivního chování.

5 Mýty o násilí na seniorech (2)
Názor, kdy některá z forem násilí je zcela obvyklá a tudíž je možné ji tolerovat. Patrné je, že dopad je smutný – společnost je ochotna tolerovat a ignorovat násilí. Špatné zacházení je výsadou chudších společenských vrstev s nižším vzdělanostním stupněm. Vyplývá z toho, že zákonitě dochází k popírání výskytu násilí ve vrstvách vyšších a vzdělanějších.

6 Výzkum ZSF JU – domácí násilí na seniorech
Dotazníkové šetření – Jihočeský kraj Nejčastěji se vyskytuje: psychické násilí, ekonomické zneužívání, zanedbávání. Fyzické násilí potvrzeno v podobě facek, strkání, kladení překážek při pohybu. Odhalení – referáty sociálních věcí, lékaři, profesionální poskytovatelé služeb – pouze nejdramatičtější případy.

7 Psychické násilí 20,8% tázaných potvrdilo, že jsou nebo byli často vystaveni: Vulgárním nadávkám. Urážkám – věk, ekonomická nečinnost, přezírání. 6,8 % respondentů potvrdilo opakovaně toto chování i od pracovníků terénních služeb.

8 Fyzické násilí 13% respondentů přiznalo fyzický útok ze strany rodinných příslušníků ( facka, prudké strčení, schválně nastavená překážka v chůzi s úmyslem zapříčinit pád, pohlavky, záměrné silné stiskávání rukou i přes jasné projevy nepříjemných pocitů, štípání apod.). 22% přiznalo, že znají ze svého okolí seniora, který je vystaven fyzickým útokům.

9 Ekonomické zneužívání
6,8% respondentů přiznalo vyžadování finančních prostředků rodinným příslušníkům v kontextu negativních (zásadních) důsledků při odmítnutí této pomoci. Žádný z respondentů nevěděl o existenční nouzi rodinných příslušníků. Ve většině případů šlo o pravidelný měsíční „příspěvek“, nikoliv o nárazovou „výpůjčku“.

10 Zanedbávání Referáty sociálních věcí poskytly kasuistiky, které v případě zanedbávání mluví za vše. Paní 75 let nalezena lékařkou a sociální pracovnicí v kůlně na nářadí. Paní byla podvyživená, dehydrovaná, imobilní. Po prohlídce zjištěny dekubity, okamžitě odvezena k hospitalizaci, v nemocnici umírá za 3 dny. Podáno trestní oznámení – podezření na zanedbání péče. Policie ČR případ odložila.

11 Jak zjistit ohrožení seniora?
Znalost běžných návyků seniorů v rámci komunity.(procházky, nákupy, lékař) Zájem o dění okolo sebe. Vnímat, že jsme společnost kde k těmto případům dochází. Informovat o podezření policii, referáty sociálních věcí, lékaře.

12 Zákona na ochranu před domácím násilí
Zákon č. 135/2006 Sb. Zákon je spolehlivě účinný v případě, že senior je schopen samostatného fungování bez závislosti na rodinném pečovateli (pachateli). Užší místa jsou pouze v případě závislosti seniora na rodině Nutné nahradit pečovatele. Často lpění na posledních rodinných vazbách strach ze samoty, vědomí konce života.

13 Rizika současná Možnost získání příspěvku na péči zvýší riziko – nutná důsledná kontrola kvality péče zejména pokud pečují rodinní příslušníci. Zasunutí problematiky do pozadí v souvislosti mediálně atraktivních případů dětského násilí a násilí na ženách.

14 Způsob řešení Zvýšit celospolečenskou diskusi a toto chování postavit mimo tolerovatelné a ojediněle vnímané události. Zlepšit postavení seniorů ve společnosti. (Potlačit obraz stáří jako nemoci, závislosti, ekonomické náročnosti apod.) Seniory soustavně přesvědčovat, že toto chování není normou a nemusí být trpěno. Zdůrazňovat možnost řešení i v případech závislosti seniora na pachateli.

15 Závěr Snažme se, aby senioři měli pouze krásné vrásky ve tváři, nikoli šrámy těle a na duši. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Domácí násilí na seniorech"

Podobné prezentace


Reklamy Google