Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tištěné a elektronické zdroje informací v domácí studijní činnosti žáků Jitka Jursová TU Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tištěné a elektronické zdroje informací v domácí studijní činnosti žáků Jitka Jursová TU Liberec."— Transkript prezentace:

1 Tištěné a elektronické zdroje informací v domácí studijní činnosti žáků Jitka Jursová TU Liberec

2 Jak ovlivňují a mění informační vzdělávání moderní technologie? UČEBNÍ PROSTŘEDÍ (ve škole i mimo školu) činnost s ICT jako prostředek životní prostor + životní způsob životní prostor + životní způsob NET GENERATION MEDIÁLNÍ MLÁDEŽ ICT jako médium, s nímž je nutno se naučit žít MEDIÁLNÍ A INFORMAČNÍ VÝCHOVA sociální pole

3 ICT a internet -fenomén, pronikající do všech oblastí života společnosti  kvalitativně ji proměňuje:  tradiční společnost  společnost informační  změna životního stylu  změna životního prostoru: nový rozměr: virtuální prostor - KYBERPROSTOR

4 ČAS PROSTOR POHYB

5  virtuální identita  globální čas  sociální prostředí s jinými zákonitostmi socializace, normami, pravidly  zkušenosti, prožitky z "jiné" dimenze světa

6 INTERAKCE SE SVĚTEM zákonitostizákonitosti přirozenéhovirtuálního světasvěta OSOBNOST OSOBNOST osobnostní struktura, myšlení, cítění, jednání

7 přirozený svět virtuální svět

8 Problém zvaný "sociální sítě"  posun k virtuální realitě  Facebook - sociální webový systém - komunikace, navazování a udržování vztahů mezi uživateli, sdílení multimediálních dat  rychlý nástup ! od 2006 - již 500 milionů aktivních uživatelů, 65 jazyků

9 Průzkum v květnu 2010 (92 studentů VŠ a 54 studentů SŠ):  96% studentů VŠ a 94% SŠ: jsou zapojení v sociálních sítích  z nich 95%: Facebook  82%VŠ a 67% SŠ studentů - denně

10 Tři hlavní důvody zapojení: komunikaces přáteli možnost seznámení komunikace komunikace a spolupráce a spolupráce při domácím studiu při domácím studiu

11 VŠ (v %) SŠ (v %) chat, komunikace 8986 seznámení620 studium5033 jiné200

12 Riziko??? 82% VŠ, 74% SŠ - "jsme si vědomi" X 17% - neomezuji uváděné informace 65% - uvádím jen "základní údaje" + zapojuji se do diskusí, otevřeně komunikuji 50% - vkládám všechny fotky, chci je sdílet Rizika: ztráta času, ztráta soukromí 10% - vzdaluji se reálnému životu (méně času na učení, sportování, zájmové činnosti)

13 ? Knihy na internetu, e-časopisy, e-learning Knihovny na Facebooku Virtuální knihovny, virtuální přednášky, školy, konference, hry....virtuální přátelství a lásky............ virtuální rodina....???

14

15 Fenomén dvou světů  PEDAGOGIKA NEBEZPEČNÉ INFORMACE VULGARITA PRIMITIVNOST KOMUNIKACE OHROŽENÍ KULTURY INFORMAČNÍ SMOG VNÍMÁNÍ "NORMALITY" OHROŽENÍ ZDRAVÍ "VIRTUALIZACE" ŽIVOTA DEMOKRATIČNOST OTEVŘENOST MOŽNOSTI "POHYBU" IMOBILNÍM INTERAKTIVITA NOVÉ MOŽNOSTI PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO KOMUNIKACI PRO SDRUŽOVÁNÍ A SPOLUPRÁCI  EFEKTIVIZACE UČENÍ

16 Internet  Výhoda: nejširší spektrum možností, jak a k čemu jej využít: zábava (pohodlná i akční) snadné a nejrychlejší vyhledávání informací široké možnosti komunikace - interaktivita široké možnosti pro učení

17  Omezení:  v míře dostupnosti: ve školách časově omezené a kontrolované využití v domácnostech v r. 2007 - 80% dětí připojení na internet a 23% dětí svůj vlastní počítač, pouze 6% dětí nemělo PC X část mladé generace bez přístupu k ICT

18  v možnostech média v kompetencích účastníka X uplatnění tradičních zdrojů informací

19 Tištěné a elektronické zdroje informací

20 Názory na média (2008) (bodová škála od +3 naprosto souhlasím - po -3 naprosto nesouhlasím)

21 Domácí (mimoškolní) studijní činnost - významná součást života dítěte - umožňuje postupný uvědomělý přesun od heteroedukace k autoedukaci (předpoklad celoživotního učení) - povinná příprava pro školu + zájmové, dobrovolné učební činnosti

22 DOMÁCÍ ÚKOLY = dynamická součást vyučovacího procesu = organizační forma → pokračování školní výuky = spojovací článek mezi formálním vzděláváním (škola) a neformálním a informálním vzděláváním (individuální)

23 Smysl domácích úkolů  Upevnění školního učiva (směřování k formálním cílům)  Zpětná vazba  Rozšíření vzdělávacích možností (směřování k individuálním sebevzdělávacím cílům žáka, k rozvoji jeho potenciálu) - škola může ovlivňovat rozsah i náplň sebevzdělávacích aktivit, působit na formování postojů dětí k vlastnímu seberozvoji + kompetence, samostatné rozhodování a myšlení

24 Přednosti domácí přípravy  Čas  Klid, soustředění  Flexibilita prostředí  Individualizace  Samostatné rozhodování

25 Nevýhoda  (ne)kontrolovatelnost průběhu domácího studia  zodpovědnost a motivovanost žáka.....? - smysluplnost úkolu - praktičnost - zájem

26 Činnosti vykonávané při domácí přípravě (2010)

27

28 Prostředky využívané při domácí přípravě (2010)

29 Źáci, kteří vyhledávají často informace na internetu, vyhledávají informace v tištěných zdrojích méně než ostatní? (Je internet důvodem, proč žáci pracují méně s ostatními zdroji informací?)

30

31 Názor žáků na domácí přípravu (2010)

32  promýšlet a zadávat dětem úkoly, které budou nejen přínosné, ale zároveň i přitažlivé, motivující (nejen obsah úkolu, ale například výzva ve formě zajímavého problému nebo vědomí důležitosti této práce, individualizovaně  důraz na rozvoj kompetencí  využít mimoškolní prostor  podněcovat žáky k vlastní tvořivé činnosti, práci s informacemi a k řešení problémů  podporovat práci s tištěnými i elektronickými médii


Stáhnout ppt "Tištěné a elektronické zdroje informací v domácí studijní činnosti žáků Jitka Jursová TU Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google