Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

,,Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“ VÝROČNÍ KONFERENCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ",,Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“ VÝROČNÍ KONFERENCE."— Transkript prezentace:

1 ,,Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“ VÝROČNÍ KONFERENCE

2 Implementace Operačního programu Rybářství v první polovině programovacího období Ing. Renáta Komiková

3 Provádění OP Rybářství  nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu  nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007–,,implementační nařízení“  usnesením vlády č. 854/2007 schválen,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 - 2013“  usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství 2007 - 2013

4 Cíle Operačního programu Rybářství  udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR  zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků  snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí  podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií  zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb  modernizace zpracovatelských kapacit

5 OP Rybářství Prioritní osa 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a akvakultury, jejich uvádění na trh Prioritní osa 3 Opatření společného zájmu Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osy OP Rybářství

6  Opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury  Opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí  Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat  Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh Prioritní osa 2

7  Opatření 3.1. Společné činnosti  Opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin  Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně  Opatření 3.4. Pilotní projekty Prioritní osa 3

8  Technická pomoc záměr a) příprava, monitorování, řízení, hodnocení, publicita, kontrola a audit OP Rybářství Prioritní osa 5

9 Dotační výzvy OP Rybářství 2008 1. výzva: červen 2008 – opatření 2.1. a 2.4. 2. výzva: říjen 2008 – opatření 3.1., 3.3. b) 2009 3. výzva: únor 2009 – opatření 2.1. a 2.4. 4. výzva: červen 2009 – opatření 3.4. a) 2010 5. výzva: únor 2010 – opatření 2.1., 2.4., 3.1. a), 3.3. b) 6. výzva: červen 2010 – opatření 3.1. a), 3.2. b) 7. výzva: říjen 2010 – opatření 3.4. a) Kontinuální příjem opatření 3.3. a) a 5.1.

10 Současná implementace OP Rybářství Již zahájená opatření  2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury  2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh  3.1. Společné činnosti  3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin  3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně  3.4. Pilotní projekty  5.1. Technická pomoc

11 Implementační systém OP Rybářství

12 Čas potřebný na zpracování Žádosti, vydání Rozhodnutí a platby 3 měsíce 1 … 24 měsíců 2 měsíce Registrace Vydání Předložení Žádosti Platba na účet projektu Rozhodnutí o platbu žadatele

13 Pokrok v implementaci Operačního programu Rybářství

14 Rozdělení finančních prostředků mezi prioritní osy

15 OP Rybářství - celkový přehled k 2.11.2010 celkový součet – údaje v ks přijaté Žádosti vydaná Rozhodnutí proplacené Žádosti o platbu osa 2 celkem754376156 osa 3 celkem103869 osa 5 celkem11 10 CELKEM868473175

16 Žádosti o dotaci z OP Rybářství v období 2007 – 2010 údaje v ks Žádosti o dotaci přijatéukončenévydaná Rozhodnutínepodpořené projekty 2.166878350240 2.48672653 3.120119 3.244143 3.313 3.42621113 5.111 osa 275485376293 osa 310348613 osa 511 CELKEM86889473306

17 Žádosti o dotaci z OP Rybářství v období 2007 – 2010 údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci přijatéukončenévydaná Rozhodnutínepodpořené projekty 2.1746 823111 479283 025352 319 2.4301 95634 23145 885221 841 3.18 9781158 85012 3.28 212608 1511 3.3153 532 3.426 6841 89510 90413 885 5.113 155 osa 21 048 779145 709328 910574 160 osa 3197 4062 070181 43813 898 osa 513 155 CELKEM1 259 340147 779523 503588 058

18 Závazky, platby, refundace a certifikace k 30.11.2010 v Kč OsyOpatření Registrované projekty veř. zdrojů Vydané Rozhodnutí veř. zdrojů Předfinancované projekty veř. zdrojů v Kč Refundované projekty podíl EFF v Kč Certifikované projekty veř. zdrojů 2 2.1. 746 822 950 283 025 475 103 751 320 68 172 15429 784 848 2.4. 301 959 375 45 884 575 14 592 074 10 944 0541 494 039 Celkem 2 1 048 782 325 328 910 050 118 343 394 79 116 20831 278 887 3 3.1. 8 978 2508 850 500124 031 93 023 0 3.2. 8 211 7508 151 200 0 00 3.3. 153 531 675 116 745 130 1 432 797 245 518 3.4. 26 684 00010 904 2000 00 Celkem 3 197 405 675 181 437 575 116 869 161 1 525 820 245 518 55.1. 13 155 175 7 572 016 1 326 1280 Celkem 5 13 155 175 7 572 016 1 326 1280 CELKEM1 259 343 175 523 502 800 242 784 57181 968 15631 524 405

19 Závazky, platby, refundace a certifikace k 30.11.2010 OsyOpatření Počet registrovaných projektů Počet vydaných Rozhodnutí Počet předfinancovaných projektů Počet refundovaných projektů Počet certifikovaných projektů 2 2.1.66835014712955 2.4.8626992 Celkem 2 75437615613857 3 3.1.2019110 3.2.4443000 3.3.13 871 3.4.2611000 Celkem 3 10386981 55.1.11 1060 Celkem 5 11 1060 CELKEM86847317515258

20 Srovnání s alokací v Kč Osy Celková alokace v Kč Přijaté Žádosti veř. zdroje V Kč Vydaná Rozhodnutí veř. zdroje v Kč Předfinancované projekty veř. zdroje v Kč Refundované projekty podíl EFF v Kč Certifikované projekty - veř. zdroje v Kč 2397 564 5751 048 782 325328 910 050118 343 39479 116 20831 278 887 3460 813 475197 405 675181 437 575116 869 1611 525 820245 518 545 177 80013 155 175 7 572 0161 326 1280 CELKEM903 555 8501 259 343 175523 502 800242 784 57181 968 15631 524 405

21 celkemBrnoČBHKOLOpavaPhaUL chybná registrace 1326 1 4 supervize101 9 nedoplnění ŽOD 203141 2 nepřijatelnost2 2 stažení ŽOD žadatelem 11311 51 po administr. kontrole 331652145 CELKEM892526610 84 Důvody ukončení administrace projektů údaje v ks od počátku programovacího období, stav k 31.10.2010

22 opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem328 910138 494108 67571 8609 881 2.1.celkem283 025131 89684 69365 0781 359 a146 72944 86043 13257 3771 359 b45 15043 1801 970 c79 43842 36330 4126 664 d1 802765 1 037 e9 9067279 179 2.4.celkem45 8856 59923 9826 7818 523 a37 9246 59923 9826 685658 b7 961 967 865 Čerpání dotace dle velikosti podniku vydaná Rozhodnutí v tis. Kč údaje za 1. až 5. kolo

23 Čerpání dotace dle velikosti podniku počet vydaných Rozhodnutí opatřenízáměrcelkem velikost podniku mikromalýstřednívelký osa 2 celkem3761391161138 2.1.celkem3501381091012 a2245180912 b54531 c5426226 d117 4 e716 2.4.celkem2617126 a2117112 b5 14 údaje za 1. až 5. kolo

24 Přehled úspěšnosti žadatelů – dle počtu podaných Žádostí o dotaci Celkový přehled za období 2007 – 2010 (stav k 31.10.2010) * ukončené před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace údaje v ks Žádosti o dotaci přijatéukončené*"živé" vydaná Rozhodnutí % úspěšnosti osa 2 celkem7547667837655 osa 3 celkem1034998687 osa 5 celkem110 100 celkem8688078847360

25 Výsledky Operačního programu Rybářství v roce 2010

26 OP Rybářství v roce 2010 – celkový přehled údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci (stav do 31.10.2010) přijatéukončené vydaná Rozhodnutí osa 2 celkem265 50527 525103 943 osa 3 celkem30 38011516 307 osa 5 celkem8 614 CELKEM304 49927 640128 864

27 OP Rybářství v r. 2010 – prioritní osa 2 údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci (stav k 31.10.2010) přijatéukončenévydaná Rozhodnutí 2.1 a105 8357 11863 115 2.1 b31 39119 51511 874 2.1 c63 96617115 370 2.1 d222 2.1 e943 922 2.1 celkem202 35726 80591 504 2.4 a49 9277209 043 2.4 b13 220 3 396 2.4 celkem63 14872012 439

28 OP Rybářství v r. 2010 – prioritní osa 3 a 5 údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci (stav k 31.10.2010) přijatéukončenévydaná Rozhodnutí 3.1 a6 9461156 819 3.1 celkem6 9461156 819 3.2 b8 212 8 151 3.2 celkem8 21208 151 3.3 b1 337 3.3 celkem1 3370 3.4 a13 885 3.4 celkem13 88500 5.1 a8 614 5.1 celkem8 6140

29 Předběžné platby  1.897.467,25 € dle čl. 81, odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF dne 21.12.2007  1.897.467,25 € dle čl. 20, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 744/2008, kterým se zavádělo dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropského společenství postižených krizí dne 12.12.2008

30 I. certifikace za období od 1.1.2007 do 30.4.2010 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR 1 239 020,77 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč 31 524 405 podíl v EUR EFF 929 265,09 ČR 309 755,68 podíl v Kč EFF 23 643 291 ČR 7 881 114

31 II. certifikace OP Rybářství od 1.5.2010 do 31.10.2010 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR 3 150 236,96 Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v Kč 77 766 515 podíl v EUR EFF 2 362 676,83 ČR 787 560,13 podíl v Kč EFF 58 324 865 ČR 19 441 650

32 Po zaslání druhé průběžné platby na EK do 31.12.2010 bude certifikováno podílu EFF celkem Bude certifikováno podílu EFF celkem v EUR 3 291 941,92 Bude certifikováno podílu EFF celkem v Kč 81 968 156 podíl v EUR EFF 3 291 941,92 Hranice pro splnění N + 2 3 091 569,50

33 Průběžné platby  V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, článkem 81 musí OP Rybářství zaslat první žádost o průběžnou platbu do 24 měsíců od zaslání předběžné platby, jinak bude muset celou předběžnou platbu vrátit EK.  Tato podmínka byla pro OP Rybářství splněna při zaslání první certifikace.

34 Průběžné platby  V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, článkem 90 musí OP Rybářství pokrýt do 31.12.2010 průběžnými platbami nebo předběžnými platbami alokace roku 2007 a 2008, aby nedošlo ke zrušení části nepokrytého závazku ze strany EK.  Tato podmínka bude splněna v první polovině prosince roku 2010 po zaslání žádosti o druhou průběžnou platbu na EK pracovníky PCO MF.

35 Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství

36 Střednědobé hodnocení OP Rybářství 2007 – 2013  Cíl: posoudit kvalitativní a kvantitativní aspekty implementace OP v období 2007 – 2010  Hodnocení se zaměřuje na: -kontrolu relevance OP -hodnocení efektivnosti -účinnosti a hospodárnosti OP -určení faktorů, které vedli k úspěšnému/neúspěšnému provádění OP a faktorů, které vedly k případnému nedosažení očekávaných výsledků a dopadů -závěry a doporučení pro případné změny a realokace OP v druhé polovině programového období

37 Specifické problémy Operačního programu Rybářství

38 Specifické problémy programu  přerušení administrativního procesu ŽOP u opatření 3.3. a) z důvodu výsledku kontroly NKÚ  složité soukromé financování příjemci dotace zapříčiněné krizí  dopady krize – nedokončené projekty, nezapočaté projekty, insolvence žadatelů, konkurz  specifická situace českého rybářství: udržení produkce (cíl OP Rybářství) x převážnou většinu produkce ryb kryjí střední podniky

39 Informovanost a propagace Operačního programu Rybářství

40 Informovanost a propagace  prezentace OP Rybářství – výroční mezinárodní výstava Země živitelka  příprava informačních materiálů (brožury, letáky, výroční zprávy, pravidla pro žadatele)  červenec 2010 – produkce DVD, úspěšné realizované projekty, v rámci OP Rybářství, zveřejnění ve veřejnoprávních TV  minipořad 06/07  výroční konference v rámci OP Rybářství - 6.12.2010

41 Transparentnost  webové stránky www.eAgri.cz  vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty – názvy příjemců, názvy operací, veřejné zdroje  odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na- obdobi/opatreni-osy-ii/; http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na- obdobi/opatreni-osy-iii

42 Operační program Rybářství v roce 2011

43 Připravovaná opatření v roce 2011 Jarní kolo – únor / březen 2011  2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury  2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí  2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh  3.1. Společné činnosti  3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Letní kolo – červen 2011  3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin Podzimní kolo – říjen 2011  3.4. Pilotní projekty

44 Nová komunikační kampaň  předpokládaný rozpočet: cca 60 mil. Kč  nyní vstupujeme do posledního roku plnění kampaně Ryba domácí  kampaň zaznamenala úspěch  na základě výsledků III. fáze evaluace proběhne příprava zadávací dokumentace pro komunikační kampaň na období 2012 - 2015  jaro 2011 proběhne výběrové řízení – soutěž o návrh

45 Způsoby pro zrychlení implementace programu a lepší dosažení cílů  od 8. kola – zkrácení doby realizace projektu z 24 měsíců na 12 měsíců (mimo staveb) - aby bylo zabráněno nekontrolovaným odložením realizace projektů – blokování finančních zdrojů OP  Portál farmáře – elektronická registrace Žádostí o dotaci

46 Cíle OP Rybářství pro programovací období 2014 - 2020  zachovat EFF 2014 - 2020, podporovat akvakulturu, střední podniky jádrem českého rybářství, kompenzace environmentálních tlaků na rybáře Pro příští programovací období 2014 – 2020 ČR podporuje:  zachovat udržitelnou produkci tržních ryb v ČR minimálně na úrovni 20 tisíc t/rok  investice do chovu a zpracování ryb k posílení konkurenceschopnosti odvětví rybářství  propagaci akvakultury a podporu konzumace ryb  investice do diverzifikace činností rybářských podniků  akvaenvironmentální opatření  vzdělávání, výzkum a aplikovaný výzkum, včetně poloprovozního testování nových výrobků a technologií  vysazování úhoře říčního

47 www.eAgri.cz / Dotace / OP Rybářství Děkuji za Vaši milou pozornost.


Stáhnout ppt ",,Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“ VÝROČNÍ KONFERENCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google