Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

z Operačního programu Rybářství“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "z Operačního programu Rybářství“"— Transkript prezentace:

1 z Operačního programu Rybářství“
VÝROČNÍ KONFERENCE ,,Akvakultura – podpora z Operačního programu Rybářství“

2 Implementace Operačního programu Rybářství v první polovině programovacího období
Ing. Renáta Komiková

3 Provádění OP Rybářství
nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007– ,,implementační nařízení“ usnesením vlády č. 854/2007 schválen ,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období “ usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství

4 Cíle Operačního programu Rybářství
udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb modernizace zpracovatelských kapacit

5 Prioritní osy OP Rybářství

6 Prioritní osa 2 Opatření 2.1.
Opatření pro produktivní investice do akvakultury Opatření 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí Opatření 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh

7 Prioritní osa 3 Opatření 3.1. Společné činnosti Opatření 3.2.
Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Opatření 3.4. Pilotní projekty

8 Prioritní osa 5 Technická pomoc
záměr a) příprava, monitorování, řízení, hodnocení, publicita, kontrola a audit OP Rybářství

9 Dotační výzvy OP Rybářství
2008 1. výzva: červen 2008 – opatření 2.1. a 2.4. 2. výzva: říjen 2008 – opatření 3.1., 3.3. b) 2009 3. výzva: únor 2009 – opatření 2.1. a 2.4. 4. výzva: červen 2009 – opatření a) 2010 5. výzva: únor 2010 – opatření 2.1., 2.4., 3.1. a), 3.3. b) 6. výzva: červen 2010 – opatření 3.1. a), 3.2. b) 7. výzva: říjen 2010 – opatření a) Kontinuální příjem opatření 3.3. a) a 5.1.

10 Současná implementace OP Rybářství
Již zahájená opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh 3.1. Společné činnosti 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně 3.4. Pilotní projekty 5.1. Technická pomoc

11 Implementační systém OP Rybářství

12 Čas potřebný na zpracování Žádosti, vydání Rozhodnutí a platby
3 měsíce … 24 měsíců měsíce Registrace Vydání Předložení Žádosti Platba na účet projektu Rozhodnutí o platbu žadatele

13 Pokrok v implementaci Operačního programu Rybářství

14 Rozdělení finančních prostředků mezi prioritní osy

15 OP Rybářství - celkový přehled k 2.11.2010
celkový součet – údaje v ks přijaté Žádosti vydaná Rozhodnutí proplacené Žádosti o platbu osa 2 celkem 754 376 156 osa 3 celkem 103 86 9 osa 5 celkem 11 10 CELKEM 868 473 175

16 Žádosti o dotaci z OP Rybářství v období 2007 – 2010
údaje v ks Žádosti o dotaci přijaté ukončené vydaná Rozhodnutí nepodpořené projekty 2.1 668 78 350 240 2.4 86 7 26 53 3.1 20 1 19 3.2 44 43 3.3 13 3.4 2 11 5.1 osa 2 754 85 376 293 osa 3 103 4 osa 5 CELKEM 868 89 473 306

17 Žádosti o dotaci z OP Rybářství v období 2007 – 2010
údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci přijaté ukončené vydaná Rozhodnutí nepodpořené projekty 2.1 2.4 34 231 45 885 3.1 8 978 115 8 850 12 3.2 8 212 60 8 151 1 3.3 3.4 26 684 1 895 10 904 13 885 5.1 13 155 osa 2 osa 3 2 070 13 898 osa 5 CELKEM

18 Závazky, platby, refundace a certifikace k 30.11.2010 v Kč
Osy Opatření Registrované projekty veř. zdrojů Vydané Rozhodnutí Předfinancovanéprojekty v Kč Refundované projekty podíl EFF v Kč Certifikované projekty 2 2.1. 2.4. Celkem 2 3 3.1. 93 023 3.2. 3.3. 3.4. Celkem 3 5 5.1. Celkem 5 CELKEM

19 Závazky, platby, refundace a certifikace k 30.11.2010
Osy Opatření Počet registrovaných projektů Počet vydaných Rozhodnutí Počet předfinancovaných projektů Počet refundovaných projektů Počet certifikovaných projektů 2 2.1. 668 350 147 129 55 2.4. 86 26 9 Celkem 2 754 376 156 138 57 3 3.1. 20 19 1 3.2. 44 43 3.3. 13 8 7 3.4. 11 Celkem 3 103 5 5.1. 10 6 Celkem 5 CELKEM 868 473 175 152 58

20 Srovnání s alokací v Kč Osy Celková alokace v Kč Přijaté Žádosti
veř. zdroje V Kč Vydaná Rozhodnutí veř. zdroje Předfinancované projekty Refundované projekty podíl EFF Certifikované projekty - 2 3 5 CELKEM

21 údaje v ks od počátku programovacího období, stav k 31.10.2010
Důvody ukončení administrace projektů údaje v ks od počátku programovacího období, stav k celkem Brno ČB HK OL Opava Pha UL chybná registrace 13 2 6 1 4 supervize 10 9 nedoplnění ŽOD 20 3 14 nepřijatelnost stažení ŽOD žadatelem 11 5 po administr. kontrole 33 16 CELKEM 89 25 26 8

22 Čerpání dotace dle velikosti podniku vydaná Rozhodnutí v tis. Kč
opatření záměr celkem velikost podniku mikro malý střední velký osa 2 celkem 71 860 9 881 2.1. 84 693 65 078 1 359 a 44 860 43 132 57 377 b 45 150 43 180 1 970 c 79 438 42 363 30 412 6 664 d 1 802 765 1 037 e 9 906 727 9 179 2.4. 45 885 6 599 23 982 6 781 8 523 37 924 6 685 658 7 961 96 7 865 údaje za 1. až 5. kolo

23 Čerpání dotace dle velikosti podniku počet vydaných Rozhodnutí
opatření záměr celkem velikost podniku mikro malý střední velký osa 2 celkem 376 139 116 113 8 2.1. 350 138 109 101 2 a 224 51 80 91 b 54 53 1 c 26 22 6 d 11 7 4 e 2.4. 12 21 5 údaje za 1. až 5. kolo

24 Přehled úspěšnosti žadatelů – dle počtu podaných Žádostí o dotaci
Celkový přehled za období 2007 – 2010 (stav k ) údaje v ks Žádosti o dotaci přijaté ukončené* "živé" vydaná Rozhodnutí % úspěšnosti osa 2 celkem 754 76 678 376 55 osa 3 celkem 103 4 99 86 87 osa 5 celkem 11 100 celkem 868 80 788 473 60 * ukončené před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace

25 Výsledky Operačního programu Rybářství v roce 2010

26 Žádosti o dotaci (stav do 31.10.2010)
OP Rybářství v roce 2010 – celkový přehled údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci (stav do ) přijaté ukončené vydaná Rozhodnutí osa 2 celkem 27 525 osa 3 celkem 30 380 115 16 307 osa 5 celkem 8 614 CELKEM 27 640

27 OP Rybářství v r. 2010 – prioritní osa 2
údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci (stav k ) přijaté ukončené vydaná Rozhodnutí 2.1 a 7 118 63 115 2.1 b 31 391 19 515 11 874 2.1 c 63 966 171 15 370 2.1 d 222 2.1 e 943 922 2.1 celkem 26 805 91 504 2.4 a 49 927 720 9 043 2.4 b 13 220 3 396 2.4 celkem 63 148 12 439

28 OP Rybářství v r. 2010 – prioritní osa 3 a 5
údaje v tis. Kč Žádosti o dotaci (stav k ) přijaté ukončené vydaná Rozhodnutí 3.1 a 6 946 115 6 819 3.1 celkem 3.2 b 8 212 8 151 3.2 celkem 3.3 b 1 337 3.3 celkem 3.4 a 13 885 3.4 celkem 5.1 a 8 614 5.1 celkem

29 Předběžné platby ,25 € dle čl. 81, odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o EFF dne ,25 € dle čl. 20, odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 744/2008, kterým se zavádělo dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropského společenství postižených krizí dne

30 I. certifikace za období od 1.1.2007 do 30.4.2010
Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,77 v Kč podíl v EUR EFF ,09 ČR ,68 podíl v Kč EFF ČR

31 II. certifikace OP Rybářství od 1.5.2010 do 31.10.2010
Certifikováno veřejné zdroje (EU+ČR) v EUR ,96 v Kč podíl v EUR EFF ,83 ČR ,13 podíl v Kč EFF ČR

32 Po zaslání druhé průběžné platby na EK do 31. 12
Po zaslání druhé průběžné platby na EK do bude certifikováno podílu EFF celkem Bude certifikováno podílu EFF celkem v EUR ,92 Bude certifikováno podílu EFF celkem v Kč podíl v EUR EFF ,92 Hranice pro splnění N + 2 ,50

33 Průběžné platby V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne
27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, článkem 81 musí OP Rybářství zaslat první žádost o průběžnou platbu do 24 měsíců od zaslání předběžné platby, jinak bude muset celou předběžnou platbu vrátit EK. Tato podmínka byla pro OP Rybářství splněna při zaslání první certifikace.

34 Průběžné platby V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne
27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, článkem 90 musí OP Rybářství pokrýt do průběžnými platbami nebo předběžnými platbami alokace roku 2007 a 2008, aby nedošlo ke zrušení části nepokrytého závazku ze strany EK. Tato podmínka bude splněna v první polovině prosince roku 2010 po zaslání žádosti o druhou průběžnou platbu na EK pracovníky PCO MF.

35 Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství

36 Střednědobé hodnocení OP Rybářství 2007 – 2013
Cíl: posoudit kvalitativní a kvantitativní aspekty implementace OP v období 2007 – 2010 Hodnocení se zaměřuje na: -kontrolu relevance OP -hodnocení efektivnosti -účinnosti a hospodárnosti OP -určení faktorů, které vedli k úspěšnému/neúspěšnému provádění OP a faktorů, které vedly k případnému nedosažení očekávaných výsledků a dopadů -závěry a doporučení pro případné změny a realokace OP v druhé polovině programového období

37 Specifické problémy Operačního programu Rybářství

38 Specifické problémy programu
přerušení administrativního procesu ŽOP u opatření 3.3. a) z důvodu výsledku kontroly NKÚ složité soukromé financování příjemci dotace zapříčiněné krizí dopady krize – nedokončené projekty, nezapočaté projekty, insolvence žadatelů, konkurz specifická situace českého rybářství: udržení produkce (cíl OP Rybářství) x převážnou většinu produkce ryb kryjí střední podniky

39 Informovanost a propagace Operačního programu Rybářství

40 Informovanost a propagace
prezentace OP Rybářství – výroční mezinárodní výstava Země živitelka příprava informačních materiálů (brožury, letáky, výroční zprávy, pravidla pro žadatele) červenec 2010 – produkce DVD, úspěšné realizované projekty, v rámci OP Rybářství, zveřejnění ve veřejnoprávních TV minipořad 06/07 výroční konference v rámci OP Rybářství

41 Transparentnost webové stránky www.eAgri.cz
vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty – názvy příjemců, názvy operací, veřejné zdroje odkaz: obdobi/opatreni-osy-ii/;

42 Operační program Rybářství v roce 2011

43 Připravovaná opatření v roce 2011
Jarní kolo – únor / březen 2011 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh 3.1. Společné činnosti 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně Letní kolo – červen 2011 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin Podzimní kolo – říjen 2011 3.4. Pilotní projekty

44 Nová komunikační kampaň
předpokládaný rozpočet: cca 60 mil. Kč nyní vstupujeme do posledního roku plnění kampaně Ryba domácí kampaň zaznamenala úspěch na základě výsledků III. fáze evaluace proběhne příprava zadávací dokumentace pro komunikační kampaň na období jaro 2011 proběhne výběrové řízení – soutěž o návrh

45 Způsoby pro zrychlení implementace programu a lepší dosažení cílů
od 8. kola – zkrácení doby realizace projektu z 24 měsíců na 12 měsíců (mimo staveb) - aby bylo zabráněno nekontrolovaným odložením realizace projektů – blokování finančních zdrojů OP Portál farmáře – elektronická registrace Žádostí o dotaci

46 Cíle OP Rybářství pro programovací období 2014 - 2020
zachovat EFF , podporovat akvakulturu, střední podniky jádrem českého rybářství, kompenzace environmentálních tlaků na rybáře Pro příští programovací období 2014 – 2020 ČR podporuje: zachovat udržitelnou produkci tržních ryb v ČR minimálně na úrovni 20 tisíc t/rok investice do chovu a zpracování ryb k posílení konkurenceschopnosti odvětví rybářství propagaci akvakultury a podporu konzumace ryb investice do diverzifikace činností rybářských podniků akvaenvironmentální opatření vzdělávání, výzkum a aplikovaný výzkum, včetně poloprovozního testování nových výrobků a technologií vysazování úhoře říčního

47 Děkuji za Vaši milou pozornost. www.eAgri.cz / Dotace / OP Rybářství


Stáhnout ppt "z Operačního programu Rybářství“"

Podobné prezentace


Reklamy Google