Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úklidová firma ABCservis – zadání úkolů Zadání č. 1Zadání č. 5 Zadání č. 2Zadání č. 6 Zadání č. 3Zadání č. 7 Zadání č. 4Zadání č. 8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úklidová firma ABCservis – zadání úkolů Zadání č. 1Zadání č. 5 Zadání č. 2Zadání č. 6 Zadání č. 3Zadání č. 7 Zadání č. 4Zadání č. 8."— Transkript prezentace:

1 Úklidová firma ABCservis – zadání úkolů Zadání č. 1Zadání č. 5 Zadání č. 2Zadání č. 6 Zadání č. 3Zadání č. 7 Zadání č. 4Zadání č. 8

2 Zadání číslo 1 Ing. Kamil Horák, nar. 15. června 1965, bytem Revoluční 56, 544 01 Dvůr Králové n. L., pracuje ve firmě jako obchodní zástupce. Zúčastnil se konkurzu na místo obchodního zástupce v jiné společnosti. Včera obdržel oznámení, že na základě konkurzu byl vybrán na volné pracovní místo a do pracovního poměru může nastoupit od dalšího měsíce. Dnes projednal tuto situaci s ředitelem firmy, který Vás požádal o napsání dohody o rozvázání pracovního poměru. Objednejte u firmy MEDIASERVIS, a. s., Dobrovského 25, Praha 7, PSČ 170 55 pololetní předplatné Hospodářských novin (pondělí až sobota). Žádáte o vystavení faktury, kterou zaplatíte příkazem k úhradě. Objednávku napište na hlavičkový papír a osobně ji podepište. Sdělujete vedoucímu obchodního útvaru společnosti s ručením omezeným OSVIT, Strmá 17, 638 00 Brno p. Aleši Holému, že dodáte dne (D + 7) do adresátova technického skladu vlastním nákladním vozidlem čistící prostředky d1e objednávky č. 59/0_. Dodací list a fakturu předá závozník se zásilkou přejímajícímu skladníkovi.

3 Ředitel firmy dnes vydává příkaz s pořadovým číslem 3 k provedení veřejných prověrek BOZP v tomto roce. K zabezpečení veřejných prověrek jmenuje komisi ve složení: Zdeněk Falous – bezpečnostní technik, Jana Šimánková – referentka technického oddělení, Václav Kopáč – elektrikář. Ředitel ukládá: provést kontrolu na všech pracovištích. Ke kontrole každého pracoviště přizvat osobu, která je za kontrolovaný objekt zodpovědná. Za tento úkol zodpovídají všichni členové komise. Termín splnění je stanoven do 25. t. m. Další úkol, za jehož splnění odpovídají všichni členové komise, je prověřit, kdy byly odstraněny závady zjištěné při poslední kontrole. Úkol musí být splněn do 25. t. m. Panu Falousovi byl uložen úkol – provést zápis o výsledku kontroly a předložit je ředitel do 6. následujícího měsíce. Pan Falous musí také stanovit opatření ke zjištěným závadám včetně termínu odstranění. Ředitel pověřuje kontrolou plnění příkazu ke zjištěným závadám Evu Samkovou, sekretářku. Způsob předložení – ústně, termín – průběžně. Příkaz nabývá platnosti dnem vystaven. Obdrží jej členové komise, vedoucí oddělení a sekretariát.

4 Zadání číslo 2 Firma hledá vhodného kandidáta/tku na pozici OBCHODNĚ - TECHNICKÝ ZÁSTUPCE. Náplň práce: získávání nových zákazníků, udržování a péče o stávající zákazníky, technicko - poradenská činnost. Požadavky: SŠ vzdělání technického směru, praxi v obchodní činnosti min. 3 roky, znalost AJ výhodou, uživatelská znalost PC, prezentační a komunikační dovednosti, řidičský průkaz skupiny B. Nabízíte: dobré platové ohodnocení, služební automobil i pro soukromé účely, mobilní telefon, nástup možný ihned. Vypracujte grafický návrh inzerátu, který společně s průvodním dopisem odešlete do inzerce místních novin.

5 Při kontrole účetních dokladů jste zjistili, že firma TOPP, a. s. (M. Kudeříkové 1140, 736 01 Havířov) nezaplatila fakturu č. 83/0_ na částku 6.500,00 Kč za úklid kanceláří. Fa byla splatná 10. 4. 200_. Žádáte adresáta o prošetření úhrady faktury. Pokud byla fa uhrazena, žádáte o sdělení čísla účtu a datumu úhrady. V případě, že je nájemce v prodlení, žádáte o zaslání dlužné částky obratem. Odpovídáte na objednávku č. 2/200_ od Jaroslava Vrkoče, vedoucího zásobování společnosti Autodoprava, s. r. o. (Nádražní 127, 751 01 Tovačov). Vaše firma nikdy nedodávala vyhřívané autopotahy a proto zaslanou objednávku musíte odmítnout. Dopis podepíše Ing. Josef Vávra, vedoucí odbytu.

6 Zadání číslo 3 Dne D odesíláte Tiskárně Kalousková, společnost s ručením omezeným, Charvátova 75, Liberec, 584 01 objednávku následujících tiskopisů: Faktura (označení tiskopisu 458) – 200 ks; Dodací list (ozn. tiskopisu 441) – 200 ks; Hromadný příkaz k úhradě (ozn. tiskopisu 123) – 153 ks; Příjmový pokladní doklad (ozn. tiskopisu 254) – 500 ks; Výdajový pokladní doklad (ozn. tiskopisu 255) - 500 ks; Objednávka (ozn. tiskopisu 430) – 200 ks. Zboží včetně faktury požadujete zaslat poštou nejpozději do konce tohoto měsíce. Dodavatele žádáte o potvrzení objednávky. Objednávku posíláte doporučeně. Dnes píšete dopis společnosti SYSTÉM, akciová společnost, Horní 13, Sušice, PSČ 542 01, která vaší společnosti před 14 dny dodala 2 osobní počítače zn. IBM. Po 2 až 3 hodinách od zapnutí začalo docházet při „zatuhnutí“ jednoho z počítačů. Závada narušuje fungování obchodního oddělení, a proto žádáte o urychlené odstranění závad v záruční době.

7 Na základě došlých faktur připravte příkaz k úhradě. Společnost RYOCO, č. ú.: 45612300/0100 za dodané ochranné pracovní pomůcky 5 118 Kč na základě faktury č. 458200_. Společnost GARNIA, č. ú.: 7896541200/0800 za dodávku kancelářských potřeb 10 750 Kč na základě faktury č. 200_/103200. Velkoobchod s drogistickým zbožím, č. ú.: 3002145698/0300 za úklidové prostředky36 511 Kč na základě faktury č. 200_/369. Konstantní symbol u všech plateb je 0008. Podpisové právo má ředitel společnosti. Sekretářce pana ředitele, paní Jitce Kubíčkové, bytem Trutnov, Jetelová 24, PSČ 544 01, která je v současné době na mateřské dovolené, se před týdnem narodila dcera Kateřina. Ředitel vás požádat, abyste jí dnes napsali jeho jménem blahopřejný dopis.

8 Zadání číslo 4 Dnes se písemně obracíte na firmu MISTRAL, akciová společnost (Antonín- ská 18, 602 00, Brno) s dotazem na možnost dodání kancelářského nábytku. Zamýšlíte vybavit své nové kancelářské prostory. Uvítáte zaslání nabídky, kde kromě cen a dodacích podmínek budou uvedeny i základní technické a funkční údaje. V závěru dopisu uvádíte, že vaším zájmem je co nejrychlejší zařízení kanceláří a uvedení nové pobočky společnosti do provozu. Proto očekáváte zaslání nabídky obratem. Na základě zaslaných nabídek školení objednáváte pro Ing. Marii Provazníkovou, mzdovou účetní, u společnosti s ručením omezeným CONSULTA, ekonomické poradenství (Špačkova 31, 110 01 Praha) školení na dvoudenní seminář Příprava na roční mzdovou závěrku a aktuální změny ve mzdovém účetnictví, který se bude konat 25. a 26. října 200_. Úhrada účastnického poplatku bude provedena před zahájením školení. Žádáte o potvrzení objednávky.

9 Ekonomický ředitel společnosti Ing. Jan Jeník zve pracovníky účtárny na školení k využívání nového programu pro výpočet mezd. Školení se bude konat bude konat dne D + 15 od 9:00 hodin v sídle společnosti, zasedací místnost č. 2, 3. patro. Od 8:15 – 8:45 hodin bude probíhat prezence účastníků. V 9:00 – 9:05 hodin školení zahájí Ing. Jan Jeník. Dalším bodem programu bude vysvětlení změn programu, které nastaly v souvislosti se změnou legislativy (9:05 – 11:00 hodin). Poté bude následovat přestávka 11:00 – 11:30 hodin. Potom budou následovat dotazy účastníků a jejich vysvětlení 11:30 – 12:30 hodin. Hospodářka Hotelu DUHA (Srázná 34, Horní Bečva, PSČ 756 57) Pavla Sluková Vám zaslala před 3 dny pod značkou 24/04/SL upomínku platby faktury č. 118/0_ za ubytování zaměstnanců Ing. Sládka, Ing. Noska. V dopise jí vysvětlujete, že fakturu jste uhradili až 3 dny po termínu splatnosti, protože jste měnili počítačovou síť a tím si zkomplikovali přístup k bankovnímu účtu. Omlouváte se za pozdní úhradu a těšíte se na další spolupráci. Kopii výpisu z bankovního účtu přikládáte.

10 Zadání číslo 5 Na základě zveřejněného inzerátu v místním tisku jste obdrželi od Ing. Karla Vaňka, bytem Herbatova 25, 500 03 Hradec Králové žádost o místo. Na hlavičkový papír pozvěte pana Vaňka k osobnímu jednání, které se bude konat dne D + 20 ve 14:00 h v budově společnosti, v 1. patře společnosti, číslo dveří 23. Žádáte ho, aby si s sebou přinesl všechny doklady, kterými může prokázat své znalosti a dovednosti. Ředitel společnosti chce uspořádat pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky zájezd do Chorvatska – Dalmácie, letovisko Baška Voda. Termín zájezdu 17. – 26. června t. r. Ubytování je zabezpečeno v apartmánech pro 4 – 6 osob. Cena zájezdu je 4 600,00 Kč a zahrnuje ubytování, dopravu autobusem a pojištění. Závazné přihlášky si mohou zaměstnanci vyzvednout od 10. 5. 200_ v osobním oddělení u pí Koucké nebo Popelákové. Vyplněné přihlášky vč. zálohy ve výši 2 300,00 Kč je nutné odevzdat nejpozději do 31. 5. 200_. Písemnost bude vyvěšena na nástěnkách ve všech odděleních.

11 Firma TOPP, a. s. (M. Kudeříkové 1140, 736 01 Havířov) nezaplatila fakturu č. 83/0_ na částku 6.500,00 Kč za úklid kanceláří. Fa byla splatná 10. 4. 200_. Protože firma nedopověděla na 1. upomínku vypracujte druhou upomínku a označte ji jako pokus o smír. Odběratele upozorňujete, že dlužnou částku zvyšujete o úroky z prodlení. Pokud dlužná částka nebude uhrazena do 7 kalendářních dnů, budete vymáhat pohledávku soudní cestou. V příloze zasíláte kopii faktury. Připravte dohodu o provedení práce pro paní Alenu Pilnou, bytem Trutnov, Kostelní 25, Trutnov, narozenou 24. dubna 1959 ve Vrchlabí, číslo obč. průkazu 10225236. Paní Pilná bude celý příští měsíc zastupovat nemocnou uklízečku. Bude uklízet 4 h denně. Za každou odpracovanou hodinu obdrží odměnu 60 Kč. Výplatní termín je stanoven na 10. den následujícího měsíce.

12 Zadání číslo 6 Před čtyřmi dny jste obdrželi dotaz na zajištění úklidu kancelářských prostor od společnosti DOMOV, a. s., Brechtova 14, 541 01 Trutnov. Dopis napsala Ing. Olga Otáhalová, majitelka. Můžete nabídnou následující úklidové práce: běžný úklid kanceláří a chodeb (každý den), mytí oken (2x ročně), zametání chodníku před budovou společnosti (alespoň 1x týdně). V zimním období zajištění odklízení sněhu (dle potřeby). Pro stanovení ceny za úklidové práce je nutná návštěva Vašeho pracovníka pan Klusáka, který si uvedené prostory prohlédne a změří a zpracuje předběžnou kalkulaci. Schůzku si dohodne telefonicky předem s paní Otáhalovou. Ing. Marie Provazníková, mzdová účetní byla přihlášena na dvoudenní seminář, který se bude konat 25. – 26. října 200_. Školení pořádá společnost s ručením omezeným CONSULTA, ekonomické poradenství (Špačkova 31, 110 01 Praha). Objednejte pro paní Provazníkovou vhodné ubytování.

13 Jménem ředitele společnosti napište formou osobního dopisu poděkování za zájem o volné pracovní místo Ing. Karlu Vaňkovi, bytem Herbatova 25, 500 03 Hradec Králové. Ve výběrovém řízení byl vybrán jiný kandidát, který lépe splňuje požadavky zaměstnavatele. Zaslané materiály budou uschovány v osobním oddělení a v případě uvolnění dalšího pracovního místa oslovíte Ing. Vaňka znovu. Před měsícem jste zaslali společnosti s ručením omezeným INOX (Sovova 2, 690 02 Břeclav) objednávku č. 249/200_ na ponorné čerpadlo TPK 7800. Vaše objednávka byla dodavatelem potvrzena před 20 dny dopisem zn. 872/200_, který vyřizovala Karla Plačková. Dodávka se měla uskutečnit do 10 dnů, do dnešního dne však realizována nebyla. Žádáte o urychlené vyřízení objednávky, jinak ji budete nuceni zrušit.

14 Zadání číslo 7 Ing. Marie Provazníková, mzdová účetní, bytem Vrchová 564, Trutnov se dne 25. – 26. října 200_ účastnila školení Příprava na roční mzdovou závěrku a aktuální změny ve mzdovém účetnictví. Seminář pořádala společnost s ručením omezeným CONSULTA, ekonomické poradenství (Špačkova 31, 110 01 Praha). Odjezd: autobusem z Trutnova v 5:00 h, příjezd do Prahy v 7:35 h, cena jízdenky 127,00 Kč Odjezd: autobusem z Prahy v 15:30 h, příjezd do Trutnova v 18:05 h, jízdenka 139,00 Kč Jízdenky metro: 4 ks (20 Kč/ks) Ubytování: 1 200 Kč Cena kurzu: 1 000 Kč (zaplaceno při prezenci) Záloha: poskytnuta ve výši 1 500 Kč Výše cestovních náhrad: Délka prac. cesty – sazba (Kč): 05 – 12 h – 60 Kč; 12 – 18 h – 90 Kč, 18 a více h – 150 Kč. Sestavte vyúčtování pracovní cesty.

15 Obracíte na společnost NARAX, společnost s ručením omezeným (PSČ 364 71, Nádražní 33, Jaroměř) a žádáte o dodání následujícího zboží: Gelová podložka pod myš – 10 ks; Čistící sprej na obrazovku – 2 ks; Popisovače na CD disky – 2 balení (zboží jste si vybrali z katalogu firmy). Žádáte o dodání zboží poštou nejpozději do týdne. Za vykonanou práci poděkujte formou osobního dopisu do důchodu odcházejícímu vedoucímu organizačního oddělení Ing. Františku Sušilovi, (541 01 Trutnov, Komenského 1). Dopis podepíše osobně ředitel společnosti. Před měsícem dodalo a namontovalo Družstvo BYZA (Hofmistrova 3, 551 01 Jaroměř) do 6 oken kanceláří speciální horizontální žaluzie zahraniční výroby ALUCON 50, na které poskytlo 2letou záruku. Po necelém měsíci používání se však upevnění dvou z nich uvolnilo, žaluzie se částečně zdeformovaly a jsou zcela nepohyblivé. Protože okna kanceláří jsou orientována na jih, je spolehlivá funkce všech žaluzií jednou ze základních podmínek provozu kanceláří. Proto dne D vadné upevnění a deformaci žaluzií reklamujete a žádáte dodavatele o neprodlené vyslání servisního technika, který by nefunkční zařízení vyměnil a nové lépe upevnil.

16 Zadání číslo 8 Na základě nabídky firmy OPTILAK (Janákova 9, 563 01 Jičín, p. Toulka) objednáváte celkovou renovaci oken a dveří ve 2. patře budovy (jedná se o 9 kanceláří, jednací místnost, sociální zařízení). Místnosti budou připraveny od 1. 6. a práce včetně úklidu musí být dokončeny nejpozději do poloviny července. Přístup do budovy, časový průběh prací a ostatní organizační záležitosti si dohodnou adresátovi zaměstnanci se správcem budovy p. Kupkou. Fakturu chcete zaslat nejpozději do týdne po skončení prací. Odpovídáte jednateli družstva SANITA (Husovo nám. 18, Nové Město nad Metují, 549 01) Pavlu Nejedlému na reklamaci na neúplnost dodávky úklidových prostředků. V zaslané objednávce č. 12/200_ nebyly zahrnuty Politury na nábytek (250ml balení). Fotokopii objednávky přikládáte. Z tohoto důvodu považujete reklamaci nepovažujete za oprávněnou. Na základě další objednávky jste ochotni dodat výše zmiňované politury na nábytek.

17 Na základě zaslaných letáků se obracíte na firmu LEVIS, s. r. o., Sokolovská 2, Hradec Králové, PSČ 500 03. Dotazujete se na možnost pořádání jazykových kurzů v prostorách vaší společnosti. Uvažujete o pravidelné výuce anglického jazyka, která by měla probíhat týdenních intervalech, v trvání 36 týdnů. Očekáváte, že bude nabídka bude odeslána obratem a bude v ní uveden minimální počet zájemců ve skupině, možné dny konání kurzů a cena. JUDr. Karel Příhoda, bytem Plzeň, Kltovská 124, narozen 16. 8. 1956, bude společnost zastupovat v soudních jednání u okresního soudu v Plzni. Ing. Karel Novák bydlí v Trutnově, Polská 240, narozen 24. 6. 1965. Připravte plnou moc s dnešním datumem, kterou podepíše ředitel společnosti.


Stáhnout ppt "Úklidová firma ABCservis – zadání úkolů Zadání č. 1Zadání č. 5 Zadání č. 2Zadání č. 6 Zadání č. 3Zadání č. 7 Zadání č. 4Zadání č. 8."

Podobné prezentace


Reklamy Google