Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OKúčetnictví, s. r. o. - zadání úkolů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OKúčetnictví, s. r. o. - zadání úkolů"— Transkript prezentace:

1 OKúčetnictví, s. r. o. - zadání úkolů
Zadání č. 1 Zadání č. 5 Zadání č. 2 Zadání č. 6 Zadání č. 3 Zadání č. 7 Zadání č. 4 Zadání č. 8

2 Zadání číslo 1 Ing. Kamil Horák, nar. 15. června 1965, bytem Revoluční 56, Dvůr Králové n. L., pracuje ve firmě jako účetní. Zúčastnil se konkurzu na místo účetního v jiné společnosti. Včera obdržel oznámení, že na základě konkurzu byl vybrán na volné pracovní místo a do pracovního poměru může nastoupit od dalšího měsíce. Dnes projednal tuto situaci s ředitelem firmy, který Vás požádal o napsání dohody o rozvázání pracovního poměru. Objednejte u firmy MEDIASERVIS, a. s., Dobrovského 25, Praha 7, PSČ pololetní předplatné Hospodářských novin (pondělí až sobota). Žádáte o vystavení faktury, kterou zaplatíte příkazem k úhradě. Objednávku napište na hlavičkový papír a osobně ji podepište. Sdělujete vedoucímu obchodního útvaru společnosti s ručením omezeným OSVIT, Strmá 17, Brno p. Aleši Holému, že dodáte dne (D + 7) do adresátova technického skladu vlastním nákladním vozidlem čistící prostředky d1e objednávky č. 59/0_. Dodací list a fakturu předá závozník se zásilkou přejímajícímu skladníkovi.

3 Ředitel firmy dnes vydává příkaz s pořadovým číslem 3 k provedení veřejných prověrek BOZP v tomto roce. K zabezpečení veřejných prověrek jmenuje komisi ve složení: Zdeněk Falous – bezpečnostní technik, Jana Šimánková – referentka technického oddělení, Václav Kopáč – elektrikář. Ředitel ukládá: provést kontrolu na všech pracovištích. Ke kontrole každého pracoviště přizvat osobu, která je za kontrolovaný objekt zodpovědná. Za tento úkol zodpovídají všichni členové komise. Termín splnění je stanoven do 25. t. m. Další úkol, za jehož splnění odpovídají všichni členové komise, je prověřit, kdy byly odstraněny závady zjištěné při poslední kontrole. Úkol musí být splněn do 25. t. m. Panu Falousovi byl uložen úkol – provést zápis o výsledku kontroly a předložit je ředitel do 6. následujícího měsíce. Pan Falous musí také stanovit opatření ke zjištěným závadám včetně termínu odstranění. Ředitel pověřuje kontrolou plnění příkazu ke zjištěným závadám Evu Samkovou, sekretářku. Způsob předložení – ústně, termín – průběžně. Příkaz nabývá platnosti dnem vystaven. Obdrží jej členové komise, vedoucí oddělení a sekretariát.

4 Zadání číslo 2 Firma hledá vhodného kandidáta/tku na pozici ÚČETNÍ.
Náplň práce: vedení účetnictví a mzdové agendy, péče o stávající zákazníky, poradenská činnost. Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru, praxi s vedení účetnictví min. 3 roky, znalost AJ výhodou, uživatelská znalost PC, prezentační a komunikační dovednosti, řidičský průkaz skupiny B. Nabízíte: dobré platové ohodnocení, služební automobil i pro soukromé účely, mobilní telefon, nástup možný ihned. Vypracujte grafický návrh inzerátu, který společně s průvodním dopisem odešlete do inzerce místních novin.

5 Při kontrole účetních dokladů jste zjistili, že firma TOPP, a. s. (M
Při kontrole účetních dokladů jste zjistili, že firma TOPP, a. s. (M. Kudeříkové 1140, Havířov) nezaplatila fakturu č. 83/0_ na částku 6.500,00 Kč za vedení účetnicví. Fa byla splatná _. Žádáte adresáta o prošetření úhrady faktury. Pokud byla fa uhrazena, žádáte o sdělení čísla účtu a datumu úhrady. V případě, že je nájemce v prodlení, žádáte o zaslání dlužné částky obratem. Odpovídáte na nabídku ze dne D-7 zn. 485/200_ (vyřizovala ji Libuše Patrasová), kterou jste obdržel/a od společnosti s ručením omezeným PROFI (Mostecká 1813, Tábor, ). Objednáváte úklidové prostředky řady Alex Brill: 150 ks čistících utěrek, balení 2 x 25 ks; 30 ks čisticích prostředků na okna, balení 4 l; 20 ks čističů odpadů, balení 5 x 500 ml; 70 ks čisticích prášků, balení 5 x 500 ml; 20 ks samolesků na podlahy, balení 4 x 400 ml; 12 ks politur na nábytek, balení 6 x 200 ml. Zboží odeberete během příštího týdne, přesný termín Vám sdělí dodavatel telefonicky.

6 Zadání číslo 3 Dne D odesíláte Tiskárně Kalousková, společnost s ručením omezeným, Charvátova 75, Liberec, objednávku následujících tiskopisů: Faktura (označení tiskopisu 458) – 200 ks; Dodací list (ozn. tiskopisu 441) – 200 ks; Hromadný příkaz k úhradě (ozn. tiskopisu 123) – 153 ks; Příjmový pokladní doklad (ozn. tiskopisu 254) – 500 ks; Výdajový pokladní doklad (ozn. tiskopisu 255) ks; Objednávka (ozn. tiskopisu 430) – 200 ks. Zboží včetně faktury požadujete zaslat poštou nejpozději do konce tohoto měsíce. Dodavatele žádáte o potvrzení objednávky. Objednávku posíláte doporučeně. Dnes píšete dopis společnosti SYSTÉM, akciová společnost, Horní 13, Sušice, PSČ , která vaší společnosti před 14 dny dodala 2 osobní počítače zn. IBM. Po 2 až 3 hodinách od zapnutí začalo docházet při „zatuhnutí“ jednoho z počítačů. Závada narušuje fungování obchodního oddělení, a proto žádáte o urychlené odstranění závad v záruční době.

7 Na základě došlých faktur připravte příkaz k úhradě.
Společnost RYOCO, č. ú.: /0100 za dodané ochranné pracovní pomůcky 5 118 Kč na základě faktury č _. Společnost GARNIA, č. ú.: /0800 za dodávku kancelářských potřeb 10 750 Kč na základě faktury č. 200_/ Velkoobchod s drogistickým zbožím, č. ú.: /0300 za úklidové prostředky36 511 Kč na základě faktury č. 200_/369. Konstantní symbol u všech plateb je Podpisové právo má ředitel společnosti. Sekretářce pana ředitele, paní Jitce Kubíčkové, bytem Trutnov, Jetelová 24, PSČ , která je v současné době na mateřské dovolené, se před týdnem narodila dcera Kateřina. Ředitel vás požádat, abyste jí dnes napsali jeho jménem blahopřejný dopis.

8 Zadání číslo 4 Dnes se písemně obracíte na firmu MISTRAL, akciová společnost (Antonínská 18, , Brno) s dotazem na možnost dodání kancelářského nábytku. Zamýšlíte vybavit své nové kancelářské prostory. Uvítáte zaslání nabídky, kde kromě cen a dodacích podmínek budou uvedeny i základní technické a funkční údaje. V závěru dopisu uvádíte, že vaším zájmem je co nejrychlejší zařízení kanceláří a uvedení nové pobočky společnosti do provozu. Proto očekáváte zaslání nabídky obratem. Na základě zaslaných nabídek školení objednáváte pro Ing. Marii Provazníkovou, mzdovou účetní, u společnosti s ručením omezeným CONSULTA, ekonomické poradenství (Špačkova 31, Praha) školení na dvoudenní seminář Příprava na roční mzdovou závěrku a aktuální změny ve mzdovém účetnictví, který se bude konat 25. a 26. října 200_. Úhrada účastnického poplatku bude provedena před zahájením školení. Žádáte o potvrzení objednávky.

9 Ekonomický ředitel společnosti Ing
Ekonomický ředitel společnosti Ing. Jan Jeník zve pracovníky účtárny na školení k využívání nového programu pro výpočet mezd. Školení se bude konat bude konat dne D + 15 od 9:00 hodin v sídle společnosti, zasedací místnost č. 2, 3. patro. Od 8:15 – 8:45 hodin bude probíhat prezence účastníků. V 9:00 – 9:05 hodin školení zahájí Ing. Jan Jeník. Dalším bodem programu bude vysvětlení změn programu, které nastaly v souvislosti se změnou legislativy (9:05 – 11:00 hodin). Poté bude následovat přestávka 11:00 – 11:30 hodin. Potom budou následovat dotazy účastníků a jejich vysvětlení 11:30 – 12:30 hodin. Hospodářka Hotelu DUHA (Srázná 34, Horní Bečva, PSČ ) Pavla Sluková Vám zaslala před 3 dny pod značkou 24/04/SL upomínku platby faktury č. 118/0_ za ubytování zaměstnanců Ing. Sládka, Ing. Noska. V dopise jí vysvětlujete, že fakturu jste uhradili až 3 dny po termínu splatnosti, protože jste měnili počítačovou síť a tím si zkomplikovali přístup k bankovnímu účtu. Omlouváte se za pozdní úhradu a těšíte se na další spolupráci. Kopii výpisu z bankovního účtu přikládáte.

10 Zadání číslo 5 Na základě zveřejněného inzerátu v místním tisku jste obdrželi od Ing. Karla Vaňka, bytem Herbatova 25, Hradec Králové žádost o místo. Na hlavičkový papír pozvěte pana Vaňka k osobnímu jednání, které se bude konat dne D + 20 ve 14:00 h v budově společnosti, v 1. patře společnosti, číslo dveří 23. Žádáte ho, aby si s sebou přinesl všechny doklady, kterými může prokázat své znalosti a dovednosti. Ředitel společnosti chce uspořádat pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky zájezd do Chorvatska – Dalmácie, letovisko Baška Voda. Termín zájezdu 17. – 26. června t. r. Ubytování je zabezpečeno v apartmánech pro 4 – 6 osob. Cena zájezdu je 4 600,00 Kč a zahrnuje ubytování, dopravu autobusem a pojištění. Závazné přihlášky si mohou zaměstnanci vyzvednout od _ v osobním oddělení u pí Koucké nebo Popelákové. Vyplněné přihlášky vč. zálohy ve výši 2 300,00 Kč je nutné odevzdat nejpozději do _. Písemnost bude vyvěšena na nástěnkách ve všech odděleních.

11 Firma TOPP, a. s. (M. Kudeříkové 1140, Havířov) nezaplatila fakturu č. 83/0_ na částku 6.500,00 Kč za vedení účetnictví. Fa byla splatná _. Protože firma nedopověděla na 1. upomínku vypracujte druhou upomínku a označte ji jako pokus o smír. Odběratele upozorňujete, že dlužnou částku zvyšujete o úroky z prodlení. Pokud dlužná částka nebude uhrazena do 7 kalendářních dnů, budete vymáhat pohledávku soudní cestou. V příloze zasíláte kopii faktury. Připravte dohodu o provedení práce pro paní Alenu Pilnou, bytem Trutnov, Kostelní 25, Trutnov, narozenou 24. dubna 1959 ve Vrchlabí, číslo obč. průkazu Paní Pilná bude celý příští měsíc zastupovat nemocnou uklízečku. Bude uklízet 4 h denně. Za každou odpracovanou hodinu obdrží odměnu 60 Kč. Výplatní termín je stanoven na 10. den následujícího měsíce.

12 Zadání číslo 6 Uvažujete o zajištění úklidu kancelářských prostor dodavatelským způsobem. Obracíte se proto na společnost DOMOV, a. s., majitelka Ing. Olga Otáhalová, Brechtova 14, Trutnov s dotazem na zajištění úklidu. Jednalo by se o následující úklidové práce: běžný úklid kanceláří a chodeb (každý den), mytí oken (2x ročně), zametání chodníku před budovou společnosti (alespoň 1x týdně). V zimním období zajištění odklízení sněhu. Žádáte o návštěvu pracovníka společnosti DOMOV, a. s., který by si prostory prohlédl, změřil a zpracoval předběžnou kalkulaci. Schůzku je třeba předem dohodnout telefonicky. Ing. Marie Provazníková, mzdová účetní byla přihlášena na dvoudenní seminář, který se bude konat 25. – 26. října 200_. Školení pořádá společnost s ručením omezeným CONSULTA, ekonomické poradenství (Špačkova 31, Praha). Objednejte pro paní Provazníkovou vhodné ubytování.

13 Jménem ředitele společnosti napište formou osobního dopisu poděkování za zájem o volné pracovní místo Ing. Karlu Vaňkovi, bytem Herbatova 25, Hradec Králové. Ve výběrovém řízení byl vybrán jiný kandidát, který lépe splňuje požadavky zaměstnavatele. Zaslané materiály budou uschovány v osobním oddělení a v případě uvolnění dalšího pracovního místa oslovíte Ing. Vaňka znovu. Před měsícem jste zaslali společnosti s ručením omezeným MRP_Informatics, s. r. o., Na Stráni 532, Slušovice objednávku č. 249/200_ na účetní systém MRP – Univerzální účetní systém. Vaše objednávka byla dodavatelem potvrzena před 20 dny dopisem zn. 872/200_, který vyřizovala Karla Plačková. Dodávka se měla uskutečnit do 10 dnů, do dnešního dne však realizována nebyla. Žádáte o urychlené vyřízení objednávky, jinak ji budete nuceni zrušit.

14 Zadání číslo 7 Ing. Marie Provazníková, mzdová účetní, bytem Vrchová 564, Trutnov se dne 25. – 26. října 200_ účastnila školení Příprava na roční mzdovou závěrku a aktuální změny ve mzdovém účetnictví. Seminář pořádala společnost s ručením omezeným CONSULTA, ekonomické poradenství (Špačkova 31, Praha). Odjezd: autobusem z Trutnova v 5:00 h, příjezd do Prahy v 7:35 h, cena jízdenky 127,00 Kč Odjezd: autobusem z Prahy v 15:30 h, příjezd do Trutnova v 18:05 h, jízdenka 139,00 Kč Jízdenky metro: 4 ks (20 Kč/ks) Ubytování: 1 200 Kč Cena kurzu: 1 000 Kč (zaplaceno při prezenci) Záloha: poskytnuta ve výši 1 500 Kč Výše cestovních náhrad: Délka prac. cesty – sazba (Kč): 05 – 12 h – 60 Kč; 12 – 18 h – 90 Kč, 18 a více h – 150 Kč. Sestavte vyúčtování pracovní cesty.

15 Obracíte na společnost NARAX, společnost s ručením omezeným (PSČ , Nádražní 33, Jaroměř) a žádáte o dodání následujícího zboží: Gelová podložka pod myš – 10 ks; Čistící sprej na obrazovku – 2 ks; Popisovače na CD disky – 2 balení (zboží jste si vybrali z katalogu firmy). Žádáte o dodání zboží poštou nejpozději do týdne. Za vykonanou práci poděkujte formou osobního dopisu do důchodu odcházejícímu vedoucímu organizačního oddělení Ing. Františku Sušilovi, ( Trutnov, Komenského 1). Dopis podepíše osobně ředitel společnosti. Před měsícem dodalo a namontovalo Družstvo BYZA (Hofmistrova 3, Jaroměř) do 6 oken kanceláří speciální horizontální žaluzie zahraniční výroby ALUCON 50, na které poskytlo 2letou záruku. Po necelém měsíci používání se však upevnění dvou z nich uvolnilo, žaluzie se částečně zdeformovaly a jsou zcela nepohyblivé. Protože okna kanceláří jsou orientována na jih, je spolehlivá funkce všech žaluzií jednou ze základních podmínek provozu kanceláří. Proto dne D vadné upevnění a deformaci žaluzií reklamujete a žádáte dodavatele o neprodlené vyslání servisního technika, který by nefunkční zařízení vyměnil a nové lépe upevnil.

16 Zadání číslo 8 Na základě nabídky firmy OPTILAK (Janákova 9, Jičín, p. Toulka) objednáváte celkovou renovaci oken a dveří ve 2. patře budovy (jedná se o 9 kanceláří, jednací místnost, sociální zařízení). Místnosti budou připraveny od a práce včetně úklidu musí být dokončeny nejpozději do poloviny července. Přístup do budovy, časový průběh prací a ostatní organizační záležitosti si dohodnou adresátovi zaměstnanci se správcem budovy p. Kupkou. Fakturu chcete zaslat nejpozději do týdne po skončení prací. V zastoupení jednoho z Vašich klientů upomínáte paní Kamilu Michalovou (Husovo nám. 18, Nové Město nad Metují, ) o úhradu nájemného za provozovnu kadeřnictví. Podle nájemní smlouvy má být nájemné uhrazeno do 10. dne v měsíci na měsíc následující. Platbu za měsíc prosinec paní Michalová v požadovaném termínu neuhradila. Žádáte o úhradu dlužného nájemného ve výši 5 500 Kč nejpozději do 30. listopadu 200_. V závěru dopisu upozorňujete na případnou možnost vypovězení nájemní smlouvy.

17 Na základě zaslaných letáků se obracíte na firmu LEVIS, s. r. o
Na základě zaslaných letáků se obracíte na firmu LEVIS, s. r. o., Sokolovská 2, Hradec Králové, PSČ Dotazujete se na možnost pořádání jazykových kurzů v prostorách vaší společnosti. Uvažujete o pravidelné výuce anglického jazyka, která by měla probíhat týdenních intervalech, v trvání 36 týdnů. Očekáváte, že bude nabídka bude odeslána obratem a bude v ní uveden minimální počet zájemců ve skupině, možné dny konání kurzů a cena. JUDr. Karel Příhoda, bytem Plzeň, Kltovská 124, narozen , bude společnost zastupovat v soudních jednání u okresního soudu v Plzni. Ing. Karel Novák bydlí v Trutnově, Polská 240, narozen Připravte plnou moc s dnešním datumem, kterou podepíše ředitel společnosti.


Stáhnout ppt "OKúčetnictví, s. r. o. - zadání úkolů"

Podobné prezentace


Reklamy Google