Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Jsme státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství. Hlavní činnosti ÚZEI: - základní a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Jsme státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství. Hlavní činnosti ÚZEI: - základní a."— Transkript prezentace:

1 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Jsme státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství. Hlavní činnosti ÚZEI: - základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru zemědělské ekonomiky a politiky - provádíme vzdělávání a poradenství pro specifické skupiny v resortu zemědělství a na venkově - k tomu máme Zemědělskou a potravinářskou knihovnu - je u nás pracoviště FADN – které vytváření a spravuje síť testovacích podniků kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru 14.12.20141

2 Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ (určen pro 2. stupeň ZŠ) Školní rok 2011-2012 – na vybraných školách Měl by být zařazen do ŠVP od školního roku 2012 - 2013 14.12.20142

3 Výukové programy pro děti 6-10 let netradiční škola Sdružení Tereza Nevládní nezisková organizace s celostátní působností, která pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se aktivními členy občanské společnosti

4 Výukové programy pro děti 3-6 let Soubor Vanda a Standa realizuje hudební programy pro dětí předškolního a mladšího školního věku. 14.12.20144

5 Celodenní programy pro spotřebitele Dny bezpečnosti potravin v regionech Den bezpečnosti potravin v ZOO Ústí nad Labem Den bezpečnosti potravin na výstavě ZŽ Dny zdraví ve spolupráci se ZŠ Mobilní Infopult (kvízy, dotazy, distribuce materiálů) Hudební pořady pro děti Přednášky pro spotřebitele 14.12.20145

6 Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ Tento výukový programu, nazvaný „Výživa ve výchově ke zdraví“, byl vytvořen ve spolupráci ministerstev zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, 3. LF Univerzity Karlovy, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společností pro výživu. 14.12.20146

7 Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ Cíl: 1 ) Zlepšit výuku žáků 2. stupně ZŠ v oblasti zdravé výživy 2) Nabídnout učitelům rezortu MŠMT kvalitní produkt pro výuku 14.12.20147

8 Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ Základní témata: 1. výživa a voda, 2. výživová doporučení, 3. výživa a nemoci, 4.nákazy potravin a jejich prevence 5.potravní nákazy a otravy z jídla 6.potravinová bezpečnost. 14.12.20148

9 9

10 10

11 14.12.201411

12 Systém bezpečnosti potravin v ČR 14.12.201412

13  MZe: Ministerstvo zemědělství  MZ: Ministerstvo zdravotnictví  MPO: Ministerstvo průmyslu a obchodu  MŽP: Ministerstvo životního prostředí  MV: Ministerstvo vnitra  MD: Ministerstvo dopravy  MF: Ministerstvo financí  MO: Ministerstvo obrany  SÚJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost KDO BDÍ NAD BEZPEČNOSTÍ POTRAVIN Sekretariát KS: Odbor bezpečnosti potravin MZe SZPI: Státní zemědělská a potravinářská inspekce  SVS: Státní veterinární správa  SRS: Státní rostlinolékařská správa  ÚKZÚZ: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  HS: Hygienická stanice  SZÚ: Státní zdravotní ústav  ČOI: Česká obchodní inspekce  ČIŽP: Česká inspekce životního prostředí  CEU: Český ekologický ústav  GŘ cel: Generální ředitelství cel  Producenti surovin a výrobci potravin: - PK: Potravinářská komora - AK: Agrární komora - SOCR: Svaz obchodu a cestovního ruchu  Spotřebitelské organizace: - KOSA - SOS - SČS - Spotřebitelé cz  Vědecký výbor pro potraviny  Vědecký výbor veterinární  Vědecký výbor výživy zvířat  Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí Vědecký výbor pro GMO KDE SE ZEPTAT 14.12.201413

14 Kdo sleduje kvalitu a bezpečnost potravin? Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Státní veterinární správa (SVS) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) Orgány ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví 14.12.201414

15 SZPI: www.szpi.gov.cz kontroluje potraviny při výrobě a uvádění do oběhu (velkoobchodní a maloobchodní síti) kontroluje správnost označování výrobků 14.12.201415

16 SVS ČR: www.svscr.cz kontroluje výrobu, skladování, dovoz, vývoz potravin a surovin živočišného původu sleduje nákazovou situaci zvířat zabezpečuje veterinární ochranu území ČR 14.12.201416

17 ÚKZÚZ: www.ukzuz.cz kontroluje krmiva zajišťuje odrůdové zkušebnictví provádí dozor v oblastech agrochemie, výživy rostlin apod. 14.12.201417

18 Orgán veřejného zdraví: www.mzcr.cz (Ministerstvo zdravotnictví) hodnotí zdravotní rizika pro obyvatele provádí dozor při poskytování stravovacích služeb (restaurace, jídelny, catering) 14.12.201418

19 ČOP - Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz/ Kontroluje právnické a fyzické osoby: - prodávající nebo dodávající výrobky na vnitřní trh -poskytující služby na vnitřním trhu

20 Kdo řídí činnost Informačního centra bezpečnosti potravin Dokument Usnesení vlády ČR Ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin výživy na období 2010-2013 ze dne 18. ledna 2010 č. 61 Dlouhodobá strategie zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky – Zdraví pro všechny v 21. století 14.12.201420

21 o zdravotní nezávadnosti potravin o vědeckých výsledcích a doporučeních o činnostech dozorových orgánů o výskytu zdravotně nevyhovující potravin o zdravé výživě 14.12.201421

22 základní aktivity Ministerstvo zemědělství ČR 14.12.201422

23 Webové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz Internetová stránka (česká a anglická verze) poskytuje informace ze všech oblastí bezpečnosti potravin Cíl: Zajistit maximální informovanost široké veřejnosti Zviditelnit český systém bezpečnosti potravin doma i v zahraničí 14.12.201423

24 14.12.201424

25 14.12.201425

26 Zprávy rizika z potravin aplikace pro spotřebitele Ověřená zpráva od dozorových orgánů Info z rizikových produktech do vašeho PC nutná registrace konkrétního uživatele 14.12.201426

27 Chci zasílat zprávy o závadných potravinách na svůj počítač ? 14.12.201427

28 14.12.201428

29 14.12.201429

30 14.12.201430

31 14.12.201431

32 14.12.201432

33 14.12.201433

34 A-Z slovník bezpe č nosti potravin Obsahuje cca 800 základních hesel z problematiky bezpečnosti potravin Cílová skupina: spotřebitelská veřejnost Distribuční kanál: www.bezpecnostpotravin.czwww.bezpecnostpotravin.cz Cíl 1: Zlepšení komunikace s veřejností Cíl 2: Zlepšení informovanosti veřejnosti o systému BP

35 14.12.201435

36 14.12.201436

37 14.12.201437

38 14.12.201438

39 14.12.201439

40 14.12.201440

41 ZEPTEJTE SE, NA CO CHCETE, VÁM ODPOVÍ 227 010 227 info@uzei.cz 14.12.201441

42 www.foodsafety.cz Cílem je zviditelnění systému bezpečnosti potravin ČR v zahraničí Poskytujeme informace: o funkčnosti systému bezpečnosti potravin v ČR o napojení ČR do evropského systému BP o spolupráci s EFSA 14.12.201442

43 14.12.201443

44 o Nové Webové stránky pro spotřebitele 14.12.201444

45 internetová aplikace pro dospělé spotřebitele Spolupráce: MZe, MZ ČR, lektor z 3. LF UK, SZÚ a další Cílová skupina: spotřebitelé Cíl 1: zlepšení komunikace mezi spotřebitelem a odborníkem Cíl 2: lepší informovanost laické veřejnosti Cíl 3: zlepšení komunikace s resortem Ministerstva zdravotnictví 14.12.201445

46 14.12.201446

47 14.12.201447

48 14.12.201448

49 14.12.201449

50 Internetová aplikace „www.viscojis.cz/teens“ Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ Spolupráce: MZ ČR, MZe, 3. Lékařská fakulta UK, MŠMT, Společnost pro výživu Cílová skupina: mládež 13-17 let Cíl 1: Změny stravovacích návyků mládeže, výživová doporučení Cíl 2: Zlepšení komunikace s resortem Ministerstva školství 14.12.201450

51 14.12.201451

52 14.12.201452

53 14.12.201453

54 14.12.201454

55 Děkuji za pozornost Kontakt: Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Josef Sívek 604 205 637 Sivek.josef@uzei.cz Informační centrum bezpečnosti potravin MZe Olaf.deutsch@mze.cz 14.12.201455


Stáhnout ppt "Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Jsme státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství. Hlavní činnosti ÚZEI: - základní a."

Podobné prezentace


Reklamy Google