Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Jsme státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství. Hlavní činnosti ÚZEI: - základní a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Jsme státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství. Hlavní činnosti ÚZEI: - základní a."— Transkript prezentace:

1 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Jsme státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství. Hlavní činnosti ÚZEI: - základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oboru zemědělské ekonomiky a politiky - provádíme vzdělávání a poradenství pro specifické skupiny v resortu zemědělství a na venkově - k tomu máme Zemědělskou a potravinářskou knihovnu - je u nás pracoviště FADN – které vytváření a spravuje síť testovacích podniků kompatibilní s EU a organizace výběrových šetření v agrárně-potravinářském sektoru

2 Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ (určen pro 2. stupeň ZŠ) Školní rok – na vybraných školách Měl by být zařazen do ŠVP od školního roku

3 Výukové programy pro děti 6-10 let netradiční škola Sdružení Tereza Nevládní nezisková organizace s celostátní působností, která pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se aktivními členy občanské společnosti

4 Výukové programy pro děti 3-6 let Soubor Vanda a Standa realizuje hudební programy pro dětí předškolního a mladšího školního věku

5 Celodenní programy pro spotřebitele Dny bezpečnosti potravin v regionech Den bezpečnosti potravin v ZOO Ústí nad Labem Den bezpečnosti potravin na výstavě ZŽ Dny zdraví ve spolupráci se ZŠ Mobilní Infopult (kvízy, dotazy, distribuce materiálů) Hudební pořady pro děti Přednášky pro spotřebitele

6 Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ Tento výukový programu, nazvaný „Výživa ve výchově ke zdraví“, byl vytvořen ve spolupráci ministerstev zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, 3. LF Univerzity Karlovy, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a Společností pro výživu

7 Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ Cíl: 1 ) Zlepšit výuku žáků 2. stupně ZŠ v oblasti zdravé výživy 2) Nabídnout učitelům rezortu MŠMT kvalitní produkt pro výuku

8 Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ Základní témata: 1. výživa a voda, 2. výživová doporučení, 3. výživa a nemoci, 4.nákazy potravin a jejich prevence 5.potravní nákazy a otravy z jídla 6.potravinová bezpečnost

9 9

10 10

11

12 Systém bezpečnosti potravin v ČR

13  MZe: Ministerstvo zemědělství  MZ: Ministerstvo zdravotnictví  MPO: Ministerstvo průmyslu a obchodu  MŽP: Ministerstvo životního prostředí  MV: Ministerstvo vnitra  MD: Ministerstvo dopravy  MF: Ministerstvo financí  MO: Ministerstvo obrany  SÚJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost KDO BDÍ NAD BEZPEČNOSTÍ POTRAVIN Sekretariát KS: Odbor bezpečnosti potravin MZe SZPI: Státní zemědělská a potravinářská inspekce  SVS: Státní veterinární správa  SRS: Státní rostlinolékařská správa  ÚKZÚZ: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  HS: Hygienická stanice  SZÚ: Státní zdravotní ústav  ČOI: Česká obchodní inspekce  ČIŽP: Česká inspekce životního prostředí  CEU: Český ekologický ústav  GŘ cel: Generální ředitelství cel  Producenti surovin a výrobci potravin: - PK: Potravinářská komora - AK: Agrární komora - SOCR: Svaz obchodu a cestovního ruchu  Spotřebitelské organizace: - KOSA - SOS - SČS - Spotřebitelé cz  Vědecký výbor pro potraviny  Vědecký výbor veterinární  Vědecký výbor výživy zvířat  Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí Vědecký výbor pro GMO KDE SE ZEPTAT

14 Kdo sleduje kvalitu a bezpečnost potravin? Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Státní veterinární správa (SVS) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) Orgány ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví

15 SZPI: kontroluje potraviny při výrobě a uvádění do oběhu (velkoobchodní a maloobchodní síti) kontroluje správnost označování výrobků

16 SVS ČR: kontroluje výrobu, skladování, dovoz, vývoz potravin a surovin živočišného původu sleduje nákazovou situaci zvířat zabezpečuje veterinární ochranu území ČR

17 ÚKZÚZ: kontroluje krmiva zajišťuje odrůdové zkušebnictví provádí dozor v oblastech agrochemie, výživy rostlin apod

18 Orgán veřejného zdraví: (Ministerstvo zdravotnictví) hodnotí zdravotní rizika pro obyvatele provádí dozor při poskytování stravovacích služeb (restaurace, jídelny, catering)

19 ČOP - Česká obchodní inspekce Kontroluje právnické a fyzické osoby: - prodávající nebo dodávající výrobky na vnitřní trh -poskytující služby na vnitřním trhu

20 Kdo řídí činnost Informačního centra bezpečnosti potravin Dokument Usnesení vlády ČR Ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin výživy na období ze dne 18. ledna 2010 č. 61 Dlouhodobá strategie zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky – Zdraví pro všechny v 21. století

21 o zdravotní nezávadnosti potravin o vědeckých výsledcích a doporučeních o činnostech dozorových orgánů o výskytu zdravotně nevyhovující potravin o zdravé výživě

22 základní aktivity Ministerstvo zemědělství ČR

23 Webové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz Internetová stránka (česká a anglická verze) poskytuje informace ze všech oblastí bezpečnosti potravin Cíl: Zajistit maximální informovanost široké veřejnosti Zviditelnit český systém bezpečnosti potravin doma i v zahraničí

24

25

26 Zprávy rizika z potravin aplikace pro spotřebitele Ověřená zpráva od dozorových orgánů Info z rizikových produktech do vašeho PC nutná registrace konkrétního uživatele

27 Chci zasílat zprávy o závadných potravinách na svůj počítač ?

28

29

30

31

32

33

34 A-Z slovník bezpe č nosti potravin Obsahuje cca 800 základních hesel z problematiky bezpečnosti potravin Cílová skupina: spotřebitelská veřejnost Distribuční kanál: Cíl 1: Zlepšení komunikace s veřejností Cíl 2: Zlepšení informovanosti veřejnosti o systému BP

35

36

37

38

39

40

41 ZEPTEJTE SE, NA CO CHCETE, VÁM ODPOVÍ

42 Cílem je zviditelnění systému bezpečnosti potravin ČR v zahraničí Poskytujeme informace: o funkčnosti systému bezpečnosti potravin v ČR o napojení ČR do evropského systému BP o spolupráci s EFSA

43

44 o Nové Webové stránky pro spotřebitele

45 internetová aplikace pro dospělé spotřebitele Spolupráce: MZe, MZ ČR, lektor z 3. LF UK, SZÚ a další Cílová skupina: spotřebitelé Cíl 1: zlepšení komunikace mezi spotřebitelem a odborníkem Cíl 2: lepší informovanost laické veřejnosti Cíl 3: zlepšení komunikace s resortem Ministerstva zdravotnictví

46

47

48

49

50 Internetová aplikace „www.viscojis.cz/teens“ Výukový program pro resort MŠMT„Výživa ve výchově ke zdraví“ Spolupráce: MZ ČR, MZe, 3. Lékařská fakulta UK, MŠMT, Společnost pro výživu Cílová skupina: mládež let Cíl 1: Změny stravovacích návyků mládeže, výživová doporučení Cíl 2: Zlepšení komunikace s resortem Ministerstva školství

51

52

53

54

55 Děkuji za pozornost Kontakt: Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Josef Sívek Informační centrum bezpečnosti potravin MZe


Stáhnout ppt "Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Jsme státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zemědělství. Hlavní činnosti ÚZEI: - základní a."

Podobné prezentace


Reklamy Google