Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Corporate Identity autor: Mgr. Jaroslav Stuchlík Upozornění: Výchozí studijní podklad pro modul Média, PR a reklamní strategie je učební text Reklama.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Corporate Identity autor: Mgr. Jaroslav Stuchlík Upozornění: Výchozí studijní podklad pro modul Média, PR a reklamní strategie je učební text Reklama."— Transkript prezentace:

1 1 Corporate Identity autor: Mgr. Jaroslav Stuchlík Upozornění: Výchozí studijní podklad pro modul Média, PR a reklamní strategie je učební text Reklama a Public Relations (Stuchlík, Čichovský, 2010). Elektronické prezentace slouží pouze jako doplňková učební opora. Struktura přednášek, jejich obsah a další náležitosti nemusí přesně odpovídat struktuře a obsahu prezentací.

2

3

4 4

5 struktura corporate identity identifikace rozlišení základ (materiál) názvy normy - ideje systémy organizace ohlas = image tedy jak se to projevuje výraz (způsob zveřejnění identity) ztvárnění kultura komunikace

6 6

7

8 z čeho se skládá firemní identita?

9 9

10 corporate design CD ‣ název firmy a způsob jeho prezentace ‣ logo a jeho identifikační zkratka ‣ značka pro zviditelnění a odlišení produktu ‣ písmo a barvy ‣ služební grafika (propagační prvky a tiskoviny) ‣ orientační grafika )způsoby úprav interiérů, označení budov) ‣ oděvy zaměstnanců ‣ dárkové předměty

11 11

12 ‣ corporate design ‣ public relations ‣ corporate advertising ‣ propagace stanovisek (např. obecně politika, zákonodárství) ‣ veřejná vystoupení ‣ human relations = spíše zaměřeno na vzdělávání ‣ investor relations ‣ employee ralations = vztahy se zaměstnanci v obecnější, širší rovině ‣ government relations = převážně lobby - community relations - region relations ‣ university relations ‣ industry relations = asociace, spolky ‣ minority relations

13 13

14 co je to kultura? 1. axiologické pojetí = hodnotící pojetí Jsou to především duchovní hodnoty společnosti: umění, věda, literatura, osvěta - výchova 2. globální (neaxiologické pojetí) “třída nadbiologických (extrasomatických, superorganických) prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace k vnějšímu prostředí, nemá hodnoticí charakter - je to negenetický program činnosti jedinců a soc. skupin, který je fixovaný sociokulturní samoregulací a kulturními stereotypy, přetvářený spol. činností a předávaný prostřednictvím kulturního dědictví.”

15 co je to kultura? (A) somatický kontex (psychologie) (B) extrasomatický kontex (kulturologie) “kultura je třída věcí a jevů závislá na symbolizaci posuzovaná v extrasomatickém kontextu” Leslie Wihite anorganická - organická - superorganická vrstva reality

16 co je to kultura - jak ji zkoumáme? 1. kultura v atributivním smyslu (generická kultrua) - kultura jako univerzální lidský fenomén: zkoumáme kulturu na úrovni biologického druhu homo sapiens sapiens Čím se člověk liší od zvířete? 2. kultura v distributivním smyslu - zkoumáme kulturu na úrovni společnosti (například sociologie) například: kultura - subkultura - kontrakultura 3. kultura na úrovni jedince - tj. socialisace, enkulturace/učení, ale také komunikace a další také sem patří psychologie

17 vybrané pojmy enkulturace - vzájemné vlivy kultur difuze kultury akulturace: 1. konfrontace kultur 2. akceptování některých cizích kulturních obsahů a následná selekce (vzhledem k funkčnosti) 3. přijetí nových kulturních obsahů do vlast. kult. systému 4. modifikace vlastního systému (rekompozice, přijetí nebo eliminace) 5. akulturační reakce (negativní nebo pozitivní) kulturní změna a inovace institucionalisace = proces utváření nebo transformace uznávaných, relativně stabilních a soc. integrovaných forem chování

18 status a role v kultuře status (sociální) = hodnota (množství prestiže, úcty, respektu) připisovaná lidem plnícím určité role (Ralph Lindton), také statusová osobnost - vrozený (pohlaví) - připsaný (věk) - získaný (prestiž) hlavní versus vedlejší role = činná složka statusu symboly statusu - fasáda/vnější znaky role umožňující orientaci ve společnosti atribuce - přisuzování určitého způsobu chování sobě a druhým komponenty role - normativní očekávání jednání (garfinkling=narušení implicitního očekávání) - na jedné straně usnadňuje a zjednodušuje běžný život - na straně druhé jsou statusy a hlavně role zdrojem konfliktů (hraní rolí jako terapie - A.Moreno) profesiogram

19

20 dress code

21

22

23

24 = vnitřní styl “Image je představ, kterou si vytvořila jedna veřejnost nebo více veřejností o nějaké osobě, podniku nebo instituci. A to nikoliv jako dokreslený obraz, ale spíše jako mozaiku podchycených, zlomkovitých, vzájemně s prolínajících detailů”. Newsom, S., Van Slydke, T. filosofie organizace Corporate Image - otisk organizace, který vznikne jako výsledek cílevědomého uplatnění Corporate Identity Corporate Identidy (CI) organizace corporate design organizace corporate communications corporate culture produkt (product) organizac e

25


Stáhnout ppt "1 Corporate Identity autor: Mgr. Jaroslav Stuchlík Upozornění: Výchozí studijní podklad pro modul Média, PR a reklamní strategie je učební text Reklama."

Podobné prezentace


Reklamy Google