Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 1.1. PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

2 2.2. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA

3 3.3. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK SYSTÉM MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 1.REKLAMA 2.PODPORA PRODEJE 3.PUBLIC RELATIONS 4.DIRECT MARKETING 5.OSOBNÍ PRODEJ

4 4.4. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK Definice PR: Činnost v rámci vztahů s veřejností je nepřetržitým plánovaným úsilím vedoucím k dosažení a udržení dobré vůle a vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností : Institut pro vztahy s veřejností – Londýn Činnost v rámci vztahů s veřejností je uměním a společenskou vědou o tom, jak dosáhnout harmonie s prostředím prostřednictvím vzájemného pochopení, které je založeno na pravdivých a úplných informacích Sam Black

5 5.5. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK PR představují plánovitý a systematicky realizovaný proces, budování a udržení dobrého jména a vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností. PR využívají jak prostředků masové komunikace, tak prostředků skupinové komunikace a osobního kontaktu.

6 6.6. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK IDEOVÉ ZDROJE PR vznik – přelom 19.-20.století snaha o komplexní komunikaci snaha o vlídnou komunikaci snaha vytvořit z veřejného mínění pozitivní profiremní sílu etická problematika PR

7 7.7. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK APLIKACE PR FIREMNÍ KOMUNIKACE – SNAHA ZÍSKAT LEPŠÍ OBRAZ VE VM STÁTNÍ SPRÁVA - VČETNĚ VLÁD, PŘESAH DO PROPAGANDY SPOLEČENSKÁ HNUTÍ Působí PR pouze vně subjektu? PR organizují komunikaci dovnitř subjektu a vně subjektu. Cíle jsou částečně rozdílné, částečně shodné. Kde jsou PR pracovníci zařazeni? Ideální je v útvaru vrcholového vedení! Proč? APRA – Asociace Public Relations agentur Kodex Public Relations

8 8.8. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK SITUACE V ČR 1.REPUBLIKA – PR V SYSTÉMECH FIREMNÍCH KOMUNIKACÍ ČSOPK – 1966 – 1.PUBLIKACE O PR – ALFONS KACHLÍK 1995 – VZNIK APRA – 29 AGENTUR – KODEX MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PR 2001 – AKADEMIE PR – PŘI VŠE PRAHA + APRA 2001 – APRA – CERTIFIKACE AGENTUR

9 9.9. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK INTERNÍ A EXTERNÍ PR VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ IMAGE REPUTACE AKTIVNÍ A REAKTIVNÍ CORPORATE IDENTITY - FILOZOFIE SUBJEKTU CORPORATE DESIGN CORPORATE COMMUNICATIONS CORPORATE CULTURE PRODUKT CÍLEM JE VYTVOŘIT CORPORATE IMAGE

10 10. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK Co vše mohou PR dosáhnout? Dobrý image firmy, produktu, osob Objasňovat sporné otázky Získat důvěru zaměstnanců Ztotožnit zájmy firmy se zájmy veřejnosti Získat na stranu firmy rodinné příslušníky zaměstnanců Předcházet konfliktům uvnitř firmy Upevňovat důvěryhodnost firmy v sociálním okolí Překonávat předsudky a nepochopení Předcházet útokům

11 11. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK Co vše mohou PR dosáhnout? Získat důvěru dodavatelů Získat důvěru odběratelů Získat důvěru správních a samosprávných orgánů Získávat veřejnost ke správnému užívání produktů Zjišťovat a formovat postoje různých skupin k subjektu Připravovat firmu na krizovou komunikaci Řídit změny v organizaci Zajišťovat analýzy veřejného mínění a připravovat komunikační strategii Posilovat vztahy mezi vedením, managementem a zaměstnanci

12 12. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK FORMY PR 1.PUBLIC AFFAIRS – DO NEZISKOVÉ A NEVÝROBNÍ SFÉRY 2.PRESS RELATIONS 3.GOVERNMENT RELATIONS 4.INVESTOR RELATIONS 5.COMMUNITY RELATIONS 6.EMPLOYEE RELATIONS 7.INDUSTRY RELATIONS 8.MINORITY RELATIONS

13 13. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK Hlavní prostředky PR prostředky individuálního působení charitativní dary, dárkové a upomínkové předměty osobní vystoupení, projevy prostředky skupinového působení výroční zprávy, publikace semináře odborné konference den otevřených dveří prostředky press relations tiskové konference články v tisku lobbying a společenské styky

14 14. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK INTERNÍ PR SYSTÉMOVÝ CELEK, JEDNOTA VLIVU INTERNÍ PR – HUMAN RELATIONS, INTERNALS V RÁMCI CI – JEDNOTA PŮSOBENÍ – VYTVÁŘENÍ SOULADU – ZAMĚSTNANEC JAKO POZITIVNÍ ARGUMENT ÚSTNÍ KOMUNIKACE, PÍSEMNÉ – PODNIKOVÝ TISK, SDĚLENÍ, GLOBÁLNÍ DOKUMENTY A POSTUPY – SMLOUVY, VÝROČNÍ HROMADY ATD. VIZUÁLNÍ A AV PROSTŘEDKY

15 15. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK EXTERNÍ PR ZÁKLAD – DOBRÉ OSOBNÍ VZTAHY A KONTAKTY S TĚMI, KDO JE OVLIVŇUJÍ Hlavní faktory utváření vztahů s veřejností PR nemohou být pouhou reakcí na vnější podněty, které se týkají subjektu, ale musí být aktivně utvářeny jako interakce se svým sociálním, ekonomickým, zaměstnaneckým apod. okolím. SUBJEKT REAGUJE NA TYTO FAKTORY: cílové skupiny, skupina sféry zájmu cílových skupin massmédia subjekt a jeho organizační struktura časové situační faktory zdroje

16 16. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: PR JAKO SOUČÁST MK ÚČINNOST PR A JAK JI MĚŘIT CO SLEDOVAT JAKÝMI NÁSTROJI JAK PRACOVAT S VÝSLEDKY

17 17. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., dusan.pavlu@vsfs.cz :: VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1.1. PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google