Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR odbor cestovního ruchu Možnosti podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR odbor cestovního ruchu Možnosti podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR odbor cestovního ruchu Možnosti podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu

2  Program realizován v období 2010 - 2013, koncem roku 2013 schváleno prodloužení na roky 2014 a 2015. V letech 2011 - 2014 vyhlášen prostřednictvím podprogramu Cestování dostupné všem.  Zaměřen na podporu rozvoje domácího cestovního ruchu, rozšíření sezónnosti aktivit cestovního ruchu, podporu aktivit spojených s cestováním znevýhodněných skupin obyvatel - dětí, rodin s dětmi, seniorů a handicapovaných.  Dotace je poskytována podnikatelským subjektům (právnické – obchodní společnosti a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost) ve výši max. 50 % uznatelných výdajů akce. Města a obce se mezi příjemce dotací mohly dostat prostřednictvím svých podnikatelských organizací (Technické služby apod.) Maximální výše celkových výdajů akce omezena na 5 mil. Kč.  Alokace finančních prostředků na NPPCR v letech 2012 - 2014 50 mil. ročně. Národní program podpory cestovního ruchu HISTORIE

3  Podprogram je určen na podporu následujících oblastí:  Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras;  Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu;  Zavedení /zlepšení/ navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu. Povinnou součástí každé akce je propagace vytvořeného produktu ve výši 5 -10 % celkových výdajů akce. Národní program podpory cestovního ruchu HISTORIE

4 P ŘEHLED PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ A PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ – PENÍZE ROK Počet doručených žádostí Počet přidělených dotací Výše dotace v tis. Kč % 2010833664 32543,4 2011584268 07172,4 2012643548 38554,7 2013593252 82854,2 2014*733349 02445,2 SOUHRN337178282 63352,81 * v realizaci Bilance NPPCR v letech 2010 - 2014

5 G RAF PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ A PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ (r. 2014 – návrh) Bilance NPPCR v letech 2010 - 2014

6  Předpokládané zaměření NPPCR – dva podprogramy: o Cestování dostupné všem – zůstane zachován charakter podprogramu. o Podpora cestovního ruchu v destinacích – nový podprogram. Vyhlášení podprogramů bude záležet na výši alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu, které budou NPPCR přiděleny.  Cestování dostupné všem - pokračování o Oproti minulým rokům dojde ke zrušení podpory některých aktivit – pořízení ekologických dopravních prostředků, vybavení půjčoven sportovního vybavení. o Některé aktivity mohou být vyzvednuty – parkovací věže pro cyklisty, společně s možnou úpravou výše projektu. o Rozšíření příjemců dotací o města a obce. Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015+

7 Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015+ NOVÉ: rok 2015 - vize  Cestovní ruch v destinacích o Pořádání aktivit, kulturních a sportovních akcí v regionu s cílem přilákání účastníků cestovního ruchu do destinace. o Příprava itinerářů pro turistické poznávací akce (výlety) a jejich prezentace prostřednictvím internetu. o Propagace prostřednictvím internetu, aplikací do chytrých mobilů, na prostředcích veřejné hromadné dopravy apod. Předpokládaní příjemci podnikatelské subjekty, obce města a obecně prospěšné společnosti. Uvažovaná alokace na podprogram 50 mil. Kč.

8  Plánované vyhlášení výzvy na rok 2015 – přelom 2014/2015  Aktuální informace o programu na www.mmr.cz pod heslem dotace a programy - cestovní ruch, zde jsou i kontakty na pracovníky odboru cestovního ruchuwww.mmr.cz Národní program podpory cestovního ruchu

9 Akce:Veřejné WC Odry na Kostelní ulici Příjemce:Oderská městská společnost, s.r.o. V zastavěné části města Odry, v blízkosti muzeí, zámeckého parku a náměstí bylo nově vybudováno veřejné WC – muži, ženy i samostatná sprcha vše bezbariérové, přístupné pomoci mincovního automatu, případně prostřednictvím euroklíče. Národní program podpory cestovního ruchu UKÁZKY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

10 Veřejné WC Odry na Kostelní ulici

11 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Akce: Kutná Hora dostupná všem Příjemce: Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. Vytvořen navigační a informační systém pro návštěvníky historického města - Kutné Hory. Informační kiosky vč. možnosti stažení aplikace pro chytré telefony - obsahují mapu s vyznačením celého navigačního systému ve městě a hlavních turistických atraktivit – vše provedeno s ohledem na specifické potřeby dětí, osob s handicapem, slabozrakých a nevidomých, nedoslýchavých a hluchých. dětí.

12 Kutná Hora dostupná všem Aplikace pro chytré telefony – informační databáze o důležitých památkách, místech a akcích města. Též ve formě audio pro osoby s poruchou zraku. Orientační informační systém – doplněn o tištěné mapy-průvodce. 6 Informačních tabulí na hlavních parkovacích plochách s mapou a vyznačením orientačního systému a možnosti stáhnutí aplikace.

13 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Akce:Informační a navigační systém pro senzoricky handicapované Příjemce:Království železnic a.s. Díky vytvořenému systému si v expozici největší modelové železnice ČR přijdou na své i zrakově a sluchově postižení a navíc se zvýšil komfort návštěvy expozic seniorům a menším dětem. Systém jim „přečte“, co se na kolejišti děje.

14 Informační a navigační systém pro senzoricky handicapované Texty a obraz na kioscích je možné zvětšovat, jsou k dispozici též jako: -audionahrávky; -video v českém znakovém jazyce; -vytištěny Braillovým písmem. Technicky je realizován sítí 27 všesměrových kamer umístěných nad kolejišti propojených k 9 informačním kioskům s dotykovými panely. Na realizaci se podíleli i sami handicapovaní – poradenství, překlad.

15 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Akce:Vybudování odpočívadla u turistické trasy v srdci České Kanady Příjemce:Czech Canada s.r.o. Atraktivní odpočívadlo s vyhlídkovou plošinou ve 33,3 metrech, posezením a informační tabulí se zajímavostmi z oblasti České Kanady.


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR odbor cestovního ruchu Možnosti podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google