Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu"— Transkript prezentace:

1 Možnosti podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu
odbor cestovního ruchu

2 Národní program podpory cestovního ruchu historie
Program realizován v období , koncem roku 2013 schváleno prodloužení na roky 2014 a V letech vyhlášen prostřednictvím podprogramu Cestování dostupné všem. Zaměřen na podporu rozvoje domácího cestovního ruchu, rozšíření sezónnosti aktivit cestovního ruchu, podporu aktivit spojených s cestováním znevýhodněných skupin obyvatel - dětí, rodin s dětmi, seniorů a handicapovaných. Dotace je poskytována podnikatelským subjektům (právnické – obchodní společnosti a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost) ve výši max % uznatelných výdajů akce. Města a obce se mezi příjemce dotací mohly dostat prostřednictvím svých podnikatelských organizací (Technické služby apod.) Maximální výše celkových výdajů akce omezena na 5 mil. Kč. Alokace finančních prostředků na NPPCR v letech mil. ročně.

3 Národní program podpory cestovního ruchu historie
Podprogram je určen na podporu následujících oblastí: Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras; Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu; Zavedení /zlepšení/ navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu. Povinnou součástí každé akce je propagace vytvořeného produktu ve výši % celkových výdajů akce.

4 Bilance NPPCR v letech 2010 - 2014
Přehled přijatých žádostí a přidělených dotací – peníze ROK Počet doručených žádostí Počet přidělených dotací Výše dotace v tis. Kč % 2010 83 36 64 325 43,4 2011 58 42 68 071 72,4 2012 64 35 48 385 54,7 2013 59 32 52 828 54,2 2014* 73 33 49 024 45,2 SOUHRN 337 178 52,81 * v realizaci

5 Bilance NPPCR v letech 2010 - 2014
Graf přijatých žádostí a přidělených dotací (r – návrh)

6 Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015+
Předpokládané zaměření NPPCR – dva podprogramy: Cestování dostupné všem – zůstane zachován charakter podprogramu. Podpora cestovního ruchu v destinacích – nový podprogram. Vyhlášení podprogramů bude záležet na výši alokace finančních prostředků ze státního rozpočtu, které budou NPPCR přiděleny. Cestování dostupné všem - pokračování Oproti minulým rokům dojde ke zrušení podpory některých aktivit – pořízení ekologických dopravních prostředků, vybavení půjčoven sportovního vybavení. Některé aktivity mohou být vyzvednuty – parkovací věže pro cyklisty, společně s možnou úpravou výše projektu. Rozšíření příjemců dotací o města a obce.

7 Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015+
NOVÉ: rok vize Cestovní ruch v destinacích Pořádání aktivit, kulturních a sportovních akcí v regionu s cílem přilákání účastníků cestovního ruchu do destinace. Příprava itinerářů pro turistické poznávací akce (výlety) a jejich prezentace prostřednictvím internetu. Propagace prostřednictvím internetu, aplikací do chytrých mobilů, na prostředcích veřejné hromadné dopravy apod. Předpokládaní příjemci podnikatelské subjekty, obce města a obecně prospěšné společnosti. Uvažovaná alokace na podprogram 50 mil. Kč.

8 Národní program podpory cestovního ruchu
Plánované vyhlášení výzvy na rok 2015 – přelom /2015 Aktuální informace o programu na pod heslem dotace a programy - cestovní ruch, zde jsou i kontakty na pracovníky odboru cestovního ruchu

9 Národní program podpory cestovního ruchu ukázky úspěšných projektů
Akce: Veřejné WC Odry na Kostelní ulici Příjemce: Oderská městská společnost, s.r.o. V zastavěné části města Odry, v blízkosti muzeí, zámeckého parku a náměstí bylo nově vybudováno veřejné WC – muži, ženy i samostatná sprcha vše bezbariérové, přístupné pomoci mincovního automatu, případně prostřednictvím euroklíče.

10 Veřejné WC Odry na Kostelní ulici

11 národní program podpory cestovního ruchu
Akce: Kutná Hora dostupná všem Příjemce: Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. Vytvořen navigační a informační systém pro návštěvníky historického města - Kutné Hory. Informační kiosky vč. možnosti stažení aplikace pro chytré telefony - obsahují mapu s vyznačením celého navigačního systému ve městě a hlavních turistických atraktivit – vše provedeno s ohledem na specifické potřeby dětí, osob s handicapem, slabozrakých a nevidomých, nedoslýchavých a hluchých. dětí.

12 Kutná Hora dostupná všem
Aplikace pro chytré telefony – informační databáze o důležitých památkách, místech a akcích města. Též ve formě audio pro osoby s poruchou zraku. Orientační informační systém – doplněn o tištěné mapy-průvodce. 6 Informačních tabulí na hlavních parkovacích plochách s mapou a vyznačením orientačního systému a možnosti stáhnutí aplikace.

13 národní program podpory cestovního ruchu
Akce: Informační a navigační systém pro senzoricky handicapované Příjemce: Království železnic a.s. Díky vytvořenému systému si v expozici největší modelové železnice ČR přijdou na své i zrakově a sluchově postižení a navíc se zvýšil komfort návštěvy expozic seniorům a menším dětem. Systém jim „přečte“, co se na kolejišti děje.

14 Informační a navigační systém pro senzoricky handicapované
Texty a obraz na kioscích je možné zvětšovat, jsou k dispozici též jako: audionahrávky; video v českém znakovém jazyce; vytištěny Braillovým písmem. Technicky je realizován sítí 27 všesměrových kamer umístěných nad kolejišti propojených k 9 informačním kioskům s dotykovými panely. Na realizaci se podíleli i sami handicapovaní – poradenství, překlad.

15 národní program podpory cestovního ruchu
Akce: Vybudování odpočívadla u turistické trasy v srdci České Kanady Příjemce: Czech Canada s.r.o. Atraktivní odpočívadlo s vyhlídkovou plošinou ve 33,3 metrech, posezením a informační tabulí se zajímavostmi z oblasti České Kanady.


Stáhnout ppt "Možnosti podpory z Národního programu podpory cestovního ruchu"

Podobné prezentace


Reklamy Google