Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak můžeme pomoci dětem se syndromem Prader-Willi? Jiřina Zapletalová Dětská klinika LF UP a FN Olomouc XVII. Endokrinologické dny, Piešťany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak můžeme pomoci dětem se syndromem Prader-Willi? Jiřina Zapletalová Dětská klinika LF UP a FN Olomouc XVII. Endokrinologické dny, Piešťany."— Transkript prezentace:

1 Jak můžeme pomoci dětem se syndromem Prader-Willi? Jiřina Zapletalová Dětská klinika LF UP a FN Olomouc XVII. Endokrinologické dny, Piešťany

2 Syndrom Prader-Willi (diagnostika) 70-75% delece 70-75% delece 20-25% maternální disomie, translokace 20-25% maternální disomie, translokace Frekvence v populaci 1:15.000 V ČR žije asi 500-600 pacientů s PWS 15q11-q1315q11-q13

3 Svalová hypotonie v novorozeneckém a kojeneckém věku Potíže s příjmem potravy a neprospívání během l. roku života Nápadný nárůst hmotnosti mezi 1. až 6. rokem věku Charakteristické rysy v obličeji Hypogonadismus Mentální retardace nebo problémy s učením Hyperfágie až posedlost jídlem Delece 15q11-q13 nebo jiné abnormity v této oblasti Syndrom Prader-Willi -diagnostika (Hlavní „velká“ kritéria, každé 1bod)

4 Matka udává v těhotenství sníženou hybnost plodu Problémy s chováním: záchvaty vzteku, obsesivní jednání, svárlivost, rigidita, tvrdohlavost, krádeže, lži (5 a více) Poruchy spánku nebo spánkové apnoe Malý vzrůst Světlejší vlasy, pleť a oči vzhledem ke genetické dispozici Drobná akra vzhledem ke věku a k výšce Nápadně úzké dlaně s ostrým ulnárním okrajem Esotropie nebo myopie Viskózní sliny Poruchy výslovnosti Narušování integrity kůže Syndrom Prader-Willi - diagnostika (vedlejší, „malá“ kritéria, každé 0,5 b)

5 Zvýšený práh bolestivosti Malá tendence ke zvracení Poruchy termoregulace Časné adrenarché Skolióza nebo kyfóza Osteoporóza Neobvyklá dovednost při skládání obrázků – např. puzzle Normální neuromuskulární nález Syndrom Prader-Willi - diagnostika (Podpůrná kriteria)

6 Syndrom Prader-Willi – diagnostika Děti mladší než 3 roky: Získání 5 bodů (z toho minimálně 4 za velká kritéria)

7 Syndrom Prader-Willi – diagnostika Děti starší než 3 roky: 8 bodů (z toho nejméně 5 za velká kritéria kritéria)

8 Syndrom Prader-Willi (neurosekretorická dysfunkce) Hypotalamická dysfunkce růstová retardacerůstová retardace hypogonadismushypogonadismus hyperfagiehyperfagie porucha tělesného složeníporucha tělesného složení vysoké metabolické rizikovysoké metabolické riziko poruchy chování?poruchy chování? Normální morfologie při NMR

9 Syndrom Prader-Willi a růst

10 Syndrom Prader-Willi chlapci výška chlapci výška chlapci hmotnost chlapci hmotnost ---- chlapci běžné populace chlapci s PWS Wollmann et al., Eur J Pediat, 1998

11 Syndrom Prader-Willi dívky výška dívky výška dívky hmotnost dívky hmotnost ----- dívky běžné populace dívky s PWS Wollmann et al., Eur J Pediat, 1998

12 Syndrom Prader-Willi (výška a hmotnost) Věk Věk Chlapci Chlapci Výška Hmotnost Výška Hmotnost SDS SDS SDS SDS Dívky Dívky Výška Hmotnost Výška Hmotnost SDS SDS SDS SDS Při narození -0,23 -0,9 -0,23 -0,9 -0,5 -1,2 -0,5 -1,2 3 roky -1,8 0,7 -1,8 0,7 -1,6 1,7 -1,6 1,7 9 let -1,5 2,1 -1,5 2,1 -1,7 3,7 -1,7 3,7 Dospělost -2,2 2,9 -2,2 2,9 -2,7 3,8 -2,7 3,8 Wollmann et al., Eur J Pediat, 1998

13 „Růstová“ osa (HT-HY-IGF-1) Příčiny –Snížená spontánní tvorby růstového hormonu jako důsledek redukované sekrece GH-RH –Diskrétní morfologické změny v hypotalamu, menší objem hypofýzy (MRI) –Nízká hladina IGF-I, ale často normální odpověď růstového hormonu při stimulačních testech Možnosti léčby –Růstový hormon (od r. 1989, v ČR od r. 2001)

14 Syndrom Prader-Willi (léčba růstovým hormonem) Autor (rok) nVěk (roky) Dávka GH (mg/kg/tý) Délka léčby (roky) Δ výška (SDS) Δ BMI (SDS) 1 Δ váha (%) 2 Δ váha (SDS) 3 Foss (1997) 12 4-14 0,28 2-8 + 1,6 - 9,3% 2 Lindgren (1999) 9 3-12 0,21 5 + 1,4 - 1,3 1 Eiholzer (2000) 12 7,1 0,25 3,5 + 1,6 - 3,5 SDS 3 Myers (2000) 35 9,9 0,2 2 + 0,8 - 0,5 1 Cowell (2003) 127 34 5,3 11,8 0,23 2 + 1,5 + 0,6 - 0,2 1 - 0,3 1

15 PWS – léčba GH (Česká republika) K 1. červnu 2004 bylo léčeno 25 pacientů s PWS. Údaje ke zpracování poskytnuty od 17 dětí (5 dívek, 12 chlapců). Průměr (SD) Průměr (SD) Porodní hmotnost (SDS) - 1,2 (0,8) Porodní délka (SDS) - 1,9 (0,7) MPH (SDS) 0,2 (0,3) Věk zahájení léčby GH (r) 9,5 (4,2)

16 GH - start GH - start (n= 22) (n= 22) GH -1. rok GH -1. rok (n=19) (n=19) GH -2. rok GH -2. rok (n=7) (n=7) Výška (SDS) -1,8 (1,7) -1,0 (1,6)* -1,0 (1,6)* -0,7 (1,0)* Růstová rychlost (SDS) - 2,8 (1,7) 2,1 (1,8)* 2,1 (1,8)* 1,3 (1,6)* Hmotnost (SDS) 3,1 (2,1) 3,1 (2,1) 2,8 (2,0) 2,8 (2,0) 2,5 (1,9)* BMI (SDS) 3,6 (2,4) 3,6 (2,4) 2,7 (2,1)* 2,7 (2,1)* 2,6 (1,9)* PWS – léčba GH (Česká republika) * p < 0,05

17 PWS – léčba GH (Česká republika) konec l. roku léčby (n=19) (n=19) konec 2. roku léčby (n=7) (n=7) Δ Výška (SDS) +0,8+1,1 Δ Hmotnost (SDS) -0,3-0,6 Δ BMI (SDS) -0,9-1,0

18 PWS - léčba růstovým hormonem Dávka GH 0,037 mg/kg/den (1 mg/m 2 /den) Benefit léčby Výškový zisk –výraznější u mladších (prepubertálních) dětí –negativně koreluje s hmotností Snížení množství tělesného tuku a zvýšení podílu beztukové tkáně Snížení hladiny cholesterolu, TG, LDL/HDL Zlepšení fyzické aktivity Zlepšení psychomotorického vývoje u dětí do 24 měsíců věku Věk zahájení léčby?

19 PWS - léčba růstovým hormonem Rizika léčby zhoršení skoliózy centrální hypoventilace (sedace, anestezie) hypertrofie lymfatické tkáně porucha glukózové tolerance

20 Syndrom Prader-Willi Léčba růstovým hormonem Monitorování léčby Klinika- auxologické parametry: Klinika- auxologické parametry: výška, hmotnost, poměr hmotnost/výška, kostní věk výška, hmotnost, poměr hmotnost/výška, kostní věk stanovení tělesného složení (tuková vs. netuková tkáň), měření stanovení tělesného složení (tuková vs. netuková tkáň), měření podkožního tuku podkožního tuku Laboratoř Laboratoř základní biochemie (cholesterol, TG, glykémie na lačno a po jídle,..) HbA1c, C-peptid na lačno IGF-1 Jiné Jiné Polysomnografie(?), ORL – riziko spánkové apnoe Ortopedie - skolióza

21 Syndrom Prader-Willi Léčba růstovým hormonem Kritéria „úspěšnosti“ léčby Růst: výškový zisk (+0,4 SDS/6 měsíců nebo + 0,7 SDS/rok) Poměr hmotnost/výška nebo BMI: stabilizace během 6 měsíců a snížení minimálně o 1,4 SDS po 1.roce léčby Tuková tkáň: zmenšení tloušťky subskapulární řasy minimálně o 2,5 SDS po 6 měsících, o 3,2 SDS po 12 měsících, tricipitální řasy o 1,1 SDS po 6 měsících, o 1,5 SDS po 12 měsících.

22 Syndrom Prader-Willi a dospívání

23 Chlapci častěji postiženi hypogonadismem než dívky kryptorchismus (95%) a mikropenis (78%) hypogonadotropní hypogonadismus ale i strukturálně změněná testes vždy infertilní Dívky hypoplastická labia minora a klitoris (88%) primární amenorea (70%) nebo oligomenorea (30%) adrenarché často v ranějším věku popsána i fertilita Heterogenní obraz alterace reprodukčního systému 40% normální odpověď na LHRH, ale téměř vždy nekompletní pohlavní vývoj. „Gonadální“ osa (HT-HY-G)

24 Chlapci včasné operační řešení polohových anomálií varlat indukce puberty vzestupnými dávkami androgenů (mohou zvýšit záchvaty agresivity!) Dívky indukční fáze puberty by měla trvat alespoň 2 roky počáteční dávka: 1/10 dávky adultní (0,1 mg E2) Pozor na věk při zahájení substituční léčby – nebezpečí redukce konečné výšky! „Gonadální“ osa (HT-HY-G) (léčba)

25 Syndrom Prader-Willi a obezita

26 Nejzávažnější symptom a nejčastější příčina úmrtí u PWS. Vzniká obvykle již kolem 2. roku věku a výrazně progreduje. Nadměrný kalorický přijem a snížený vývoj energie. Příčina hyperfagie není známa: Nejde o monogenně podmíněnou obezitu. Vývojové změny v hypotalamu? Zvýšená hladina ghrelinu? Chybění pocitu sytosti. Obezita u PWS

27 Komplikace: Endokrinní a metabolické Postupný rozvoj hyperinzulinémie až DM. 2. typu Zhoršené růstové tempo Ortopedické Pedes plani, genua valga Zhoršení skoliózy Kardiovaskulární Hypertenze, kardiorespirační insuficience Hypoventilace (často znemožňující léčbu GH) Obezita u PWS

28 Problematická spolupráce s pacientem i jeho rodinou Dietní opatření nejsou v raném věku rodiči akceptována Chybění pocitu sytosti vede ke konzumaci velkého množství jídla Při nedostupnosti jídla záchvaty agresivity Krádeže a lhaní zhoršují postoj okolí k dítěti Nutná péče psycholga, často rodinná psychoterapie Obezita u PWS

29 Jak Brzy je diagnostikovat! Gynekolog, neonatolog, neurolog, praktický lékař,… Soustředit péči do ordinací dětské endokrinologie Léčba růstovým hormonem Léčba hypogonadismu Co nejdříve zahájit dietní opatření a pohybový režim Úzká spolupráce s rodinou Psycholog, dietní sestra, rehabilitační sestra Jak můžeme pomoci dětem s PWS?

30 PoděkováníPoděkování Pracovní skupině dětských endokrinologů ČES a firmě Pfizer za poskytnutí dat od pacientů s PWS registrovaných v databázi KIGS


Stáhnout ppt "Jak můžeme pomoci dětem se syndromem Prader-Willi? Jiřina Zapletalová Dětská klinika LF UP a FN Olomouc XVII. Endokrinologické dny, Piešťany."

Podobné prezentace


Reklamy Google