Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak můžeme pomoci dětem se syndromem Prader-Willi?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak můžeme pomoci dětem se syndromem Prader-Willi?"— Transkript prezentace:

1 Jak můžeme pomoci dětem se syndromem Prader-Willi?
Jiřina Zapletalová Dětská klinika LF UP a FN Olomouc XVII. Endokrinologické dny, Piešťany

2 Syndrom Prader-Willi (diagnostika)
70-75% delece 20-25% maternální disomie, translokace Frekvence v populaci 1:15.000 V ČR žije asi pacientů s PWS 15q11-q13

3 Syndrom Prader-Willi -diagnostika (Hlavní „velká“ kritéria, každé 1bod)
Svalová hypotonie v novorozeneckém a kojeneckém věku Potíže s příjmem potravy a neprospívání během l. roku života Nápadný nárůst hmotnosti mezi 1. až 6. rokem věku Charakteristické rysy v obličeji Hypogonadismus Mentální retardace nebo problémy s učením Hyperfágie až posedlost jídlem Delece 15q11-q13 nebo jiné abnormity v této oblasti

4 Syndrom Prader-Willi - diagnostika (vedlejší, „malá“ kritéria, každé 0,5 b)
Matka udává v těhotenství sníženou hybnost plodu Problémy s chováním: záchvaty vzteku, obsesivní jednání, svárlivost, rigidita, tvrdohlavost, krádeže, lži (5 a více) Poruchy spánku nebo spánkové apnoe Malý vzrůst Světlejší vlasy, pleť a oči vzhledem ke genetické dispozici Drobná akra vzhledem ke věku a k výšce Nápadně úzké dlaně s ostrým ulnárním okrajem Esotropie nebo myopie Viskózní sliny Poruchy výslovnosti Narušování integrity kůže

5 Syndrom Prader-Willi - diagnostika (Podpůrná kriteria)
Zvýšený práh bolestivosti Malá tendence ke zvracení Poruchy termoregulace Časné adrenarché Skolióza nebo kyfóza Osteoporóza Neobvyklá dovednost při skládání obrázků – např. puzzle Normální neuromuskulární nález

6 Syndrom Prader-Willi – diagnostika
Děti mladší než 3 roky: Získání 5 bodů (z toho minimálně 4 za velká kritéria)

7 Syndrom Prader-Willi – diagnostika
Děti starší než 3 roky: 8 bodů (z toho nejméně 5 za velká kritéria)

8 Syndrom Prader-Willi (neurosekretorická dysfunkce)
Hypotalamická dysfunkce růstová retardace hypogonadismus hyperfagie porucha tělesného složení vysoké metabolické riziko poruchy chování? Normální morfologie při NMR

9 Syndrom Prader-Willi a růst

10 Syndrom Prader-Willi chlapci hmotnost chlapci výška
Wollmann et al., Eur J Pediat, 1998 ---- chlapci běžné populace chlapci s PWS

11 Syndrom Prader-Willi dívky hmotnost dívky výška
dívky běžné populace dívky s PWS Wollmann et al., Eur J Pediat, 1998

12 Syndrom Prader-Willi (výška a hmotnost)
Chlapci Výška Hmotnost SDS SDS Dívky Výška Hmotnost SDS SDS Při narození -0, ,9 -0, ,2 3 roky -1, ,7 -1, ,7 9 let -1, ,1 -1, ,7 Dospělost -2, ,9 -2, ,8 Wollmann et al., Eur J Pediat, 1998

13 „Růstová“ osa (HT-HY-IGF-1)
Příčiny Snížená spontánní tvorby růstového hormonu jako důsledek redukované sekrece GH-RH Diskrétní morfologické změny v hypotalamu, menší objem hypofýzy (MRI) Nízká hladina IGF-I, ale často normální odpověď růstového hormonu při stimulačních testech Možnosti léčby Růstový hormon (od r. 1989, v ČR od r. 2001)

14 Syndrom Prader-Willi (léčba růstovým hormonem)
Autor (rok) n Věk (roky) Dávka GH (mg/kg/tý) Délka léčby (roky) Δ výška (SDS) Δ BMI (SDS)1 Δ váha (%)2 Δ váha (SDS)3 Foss (1997) 12 4-14 0,28 2-8 + 1,6 - 9,3%2 Lindgren (1999) 9 3-12 0,21 5 + 1,4 - 1,31 Eiholzer (2000) 7,1 0,25 3,5 - 3,5 SDS3 Myers (2000) 35 9,9 0,2 2 + 0,8 - 0,51 Cowell (2003) 127 34 5,3 11,8 0,23 + 1,5 + 0,6 - 0,21 - 0,31

15 PWS – léčba GH (Česká republika)
K 1. červnu 2004 bylo léčeno 25 pacientů s PWS. Údaje ke zpracování poskytnuty od 17 dětí (5 dívek, 12 chlapců). Průměr (SD) Porodní hmotnost (SDS) ,2 (0,8) Porodní délka (SDS) ,9 (0,7) MPH (SDS) ,2 (0,3) Věk zahájení léčby GH (r) ,5 (4,2)

16 PWS – léčba GH (Česká republika)
GH - start (n= 22) GH -1. rok (n=19) GH -2. rok (n=7) Výška (SDS) -1,8 (1,7) -1,0 (1,6)* -0,7 (1,0)* Růstová rychlost (SDS) - 2,8 (1,7) 2,1 (1,8)* 1,3 (1,6)* Hmotnost (SDS) 3,1 (2,1) 2,8 (2,0) 2,5 (1,9)* BMI (SDS) 3,6 (2,4) 2,7 (2,1)* 2,6 (1,9)* * p < 0,05

17 PWS – léčba GH (Česká republika)
konec l. roku léčby (n=19) konec 2. roku léčby (n=7) Δ Výška (SDS) +0,8 +1,1 Δ Hmotnost (SDS) -0,3 -0,6 Δ BMI (SDS) -0,9 -1,0

18 PWS - léčba růstovým hormonem
Dávka GH 0,037 mg/kg/den (1 mg/m2/den) Benefit léčby Výškový zisk výraznější u mladších (prepubertálních) dětí negativně koreluje s hmotností Snížení množství tělesného tuku a zvýšení podílu beztukové tkáně Snížení hladiny cholesterolu, TG, LDL/HDL Zlepšení fyzické aktivity Zlepšení psychomotorického vývoje u dětí do 24 měsíců věku Věk zahájení léčby?

19 PWS - léčba růstovým hormonem
Rizika léčby zhoršení skoliózy centrální hypoventilace (sedace, anestezie) hypertrofie lymfatické tkáně porucha glukózové tolerance

20 Syndrom Prader-Willi Léčba růstovým hormonem
Monitorování léčby Klinika- auxologické parametry: výška, hmotnost, poměr hmotnost/výška, kostní věk stanovení tělesného složení (tuková vs. netuková tkáň), měření podkožního tuku Laboratoř základní biochemie (cholesterol, TG, glykémie na lačno a po jídle,..) HbA1c, C-peptid na lačno IGF-1 Jiné Polysomnografie(?), ORL – riziko spánkové apnoe Ortopedie - skolióza

21 Syndrom Prader-Willi Léčba růstovým hormonem
Kritéria „úspěšnosti“ léčby Růst: výškový zisk (+0,4 SDS/6 měsíců nebo + 0,7 SDS/rok) Poměr hmotnost/výška nebo BMI: stabilizace během 6 měsíců a snížení minimálně o 1,4 SDS po 1.roce léčby Tuková tkáň: zmenšení tloušťky subskapulární řasy minimálně o 2,5 SDS po 6 měsících, o 3,2 SDS po 12 měsících, tricipitální řasy o 1,1 SDS po 6 měsících, o 1,5 SDS po 12 měsících.

22 Syndrom Prader-Willi a dospívání

23 „Gonadální“ osa (HT-HY-G)
Chlapci častěji postiženi hypogonadismem než dívky kryptorchismus (95%) a mikropenis (78%) hypogonadotropní hypogonadismus ale i strukturálně změněná testes vždy infertilní Dívky hypoplastická labia minora a klitoris (88%) primární amenorea (70%) nebo oligomenorea (30%) adrenarché často v ranějším věku popsána i fertilita Heterogenní obraz alterace reprodukčního systému 40% normální odpověď na LHRH, ale téměř vždy nekompletní pohlavní vývoj.

24 „Gonadální“ osa (HT-HY-G) (léčba)
Chlapci včasné operační řešení polohových anomálií varlat indukce puberty vzestupnými dávkami androgenů (mohou zvýšit záchvaty agresivity!) Dívky indukční fáze puberty by měla trvat alespoň 2 roky počáteční dávka: 1/10 dávky adultní (0,1 mg E2) Pozor na věk při zahájení substituční léčby – nebezpečí redukce konečné výšky!

25 Syndrom Prader-Willi a obezita

26 Obezita u PWS Nejzávažnější symptom a nejčastější příčina úmrtí u PWS.
Vzniká obvykle již kolem 2. roku věku a výrazně progreduje. Nadměrný kalorický přijem a snížený vývoj energie. Příčina hyperfagie není známa: Nejde o monogenně podmíněnou obezitu. Vývojové změny v hypotalamu? Zvýšená hladina ghrelinu? Chybění pocitu sytosti.

27 Obezita u PWS Komplikace: Endokrinní a metabolické Ortopedické
Postupný rozvoj hyperinzulinémie až DM. 2. typu Zhoršené růstové tempo Ortopedické Pedes plani, genua valga Zhoršení skoliózy Kardiovaskulární Hypertenze, kardiorespirační insuficience Hypoventilace (často znemožňující léčbu GH)

28 Obezita u PWS Problematická spolupráce s pacientem i jeho rodinou
Dietní opatření nejsou v raném věku rodiči akceptována Chybění pocitu sytosti vede ke konzumaci velkého množství jídla Při nedostupnosti jídla záchvaty agresivity Krádeže a lhaní zhoršují postoj okolí k dítěti Nutná péče psycholga, často rodinná psychoterapie

29 Jak můžeme pomoci dětem s PWS?
Brzy je diagnostikovat! Gynekolog, neonatolog, neurolog, praktický lékař,… Soustředit péči do ordinací dětské endokrinologie Léčba růstovým hormonem Léčba hypogonadismu Co nejdříve zahájit dietní opatření a pohybový režim Úzká spolupráce s rodinou Psycholog, dietní sestra, rehabilitační sestra

30 Poděkování Pracovní skupině dětských endokrinologů ČES a firmě Pfizer
za poskytnutí dat od pacientů s PWS registrovaných v databázi KIGS


Stáhnout ppt "Jak můžeme pomoci dětem se syndromem Prader-Willi?"

Podobné prezentace


Reklamy Google