Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operátor trhu s elektřinou, a. s. v roce 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operátor trhu s elektřinou, a. s. v roce 2009"— Transkript prezentace:

1 Operátor trhu s elektřinou, a. s. v roce 2009
Ing. Pavel Rodryč Jelenovská, leden 2009

2 Integrace spotových trhů v ČR a zavedení Euro na Denní trh OTE
Obsah prezentace Aktivity OTE pro rok 2009 Integrace spotových trhů v ČR a zavedení Euro na Denní trh OTE Vyrovnávací trh s regulační energií Společný spotový trh ČR-SR

3 I. Integrace spotových trhů v ČR a zavedení Euro na Denní trh OTE

4 I. Integrace spotových trhů v ČR a zavedení EUR na DT
Záměry: v návaznosti na požadavky trhu a rozvoj v oblasti obchodování se OTE a PXE dohodly, že dojde k integraci denních trhů (DT) OTE a PXE a nově bude organizován pouze denní trh OTE pro členy PXE bude burzou zajištěn přístup na tento trh také prostřednictvím terminálu PXE výsledkem bude jediné tržní místo pro ČR s nepřetržitým provozem, sesouhlasením a vypořádáním DT v Euro Cíl – koncentrace na zvýšení likvidity spotového trhu a dosažení vyšší transparentnosti při tvorbě spotové ceny v ČR K integraci denních trhů OTE a PXE dojde v dubnu 2009 OTE k zavádí EUR jako měnu obchodování na DT pro účastníky trhu s eurovými účty u banky operátora trhu proběhne vypořádání v této měně, pro ostatní účastníky trhu OTE zachová možnost vypořádání také v Kč

5 I. Integrace spotových trhů v ČR a zavedení EUR na DT
Realizace: 1. Zavedení EUR se týká pouze denního trhu (DT), všechny ostatní trhy včetně zúčtování odchylek zůstávají v CZK. 2.Veškeré pokyny na DT bude možné zadávat pouze v EUR. Pro snadnější přechod bude existovat možnost přepočtu pokynů z CZK prostřednictvím měnové kalkulačky. Veškeré výsledky sesouhlasení včetně cenových indexů budou zveřejňovány v EUR. 3. Od budou veškeré pokyny na následující dny dodávky zadávány v EUR, pokyny na dny dodávky a následující zadané před v CZK budou anulovány. 4. Vypořádání denního trhu bude možné v EUR a v CZK. Pro vypořádání v EUR je třeba mít zřízen EUR účet u banky OTE (Komerční banka, a.s.) a doložit potvrzení o inkasních právech OTE k tomuto účtu. Pro vypořádání v CZK bude pro přepočet použit tzv. vypořádací kurs OTE. 5. Finanční zajištění zůstává v CZK.

6 Denní trh v ČR 2002–2008 … děkujeme Vám za přízeň a důvěru !

7 Srovnání spotových cen OTE, EEX a EXAA

8 Zobchodovaná množství na jednotlivých trzích organizovaných OTE
Krátkodobý trh v ČR OTE ze zákona představuje tradiční tržní místo pro krátkodobé obchodování a zajišťuje kromě organizovaného denního trhu také obchodování na blokovém trhu, vnitrodenním trhu a společně s PPS také vyrovnávacím trhu s regulační energií. Zobchodovaná množství na jednotlivých trzích organizovaných OTE MWh DT VDT BT 2002 ,40 2003 ,00 2004 ,80 49 719,30 2005 ,10 94 374,80 2006 ,60 44 553,50 2007 ,00 58 151,60 2008 ,50 ,20 36 910,00

9 II. Vyrovnávací trh s regulační energií

10 II. Vyrovnávací trh s regulační energií 2009
Dne zahájil ČEPS, a.s., nákup regulační energie na  Vyrovnávacím trhu (VT) organizovaném Operátorem trhu s elektřinou. ČEPS bude touto cestou obstarávat regulační energii k vyrovnání systémové odchylky účastníci trhu mají možnost nabídnout volný výkon 1,5 hodiny až půl hodiny před realizací obchodní hodiny nově koncipovaný přístup na VT umožní účast na tomto trhu jak subjektům zúčtování, tak také těm registrovaným účastníkům trhu s elektřinou, kteří mají s Operátorem trhu uzavřenou smlouvou o přístupu na Vyrovnávací trh podání nabídek na prodej RE+ nebo RE- i jejich akceptaci mohou provádět jak registrovaní účastníci tak ČEPS, přičemž jednou ze stran kontraktu je vždy ČEPS nebudou akceptovány časově nedělitelné nabídky

11 II. Vyrovnávací trh s regulační energií 2009
výsledná jednotková cena bude minimálně rovna nabídkové ceně na VT v případě, že nakoupená regulační energie přispěje k vyrovnání systémové odchylky a průměrná cena aktivované RE dodané zdroji poskytujícími podpůrné služby bude vyšší, pak výsledná jednotková cena bude rovna této průměrné ceně ( viz Příloha č.5 k Vyhl. 541/2005 Sb. – Způsob určení zúčtovací ceny a ceny za dodávku regulační energie) ČEPS bude zadávat svou poptávku automaticky prostřednictvím svého IS na základě vyhodnocování predikce systémové odchylky a ekonomiky nasazení a dostupnosti zdrojů poskytujících podpůrné služby nejen a pouze ve výjimečných případech

12 II. Vyrovnávací trh s regulační energií 2009
Shrnutí možnost obchodování ještě v průběhu dne dodávky (den D) a možnost realizace obchodu ještě po uzávěře příjmu dvoustranných smluv „doladění“ vnitrodenních pozic (resp. diagramů) dodavatelů a odběratelů elektřiny s cílem minimalizovat odchylku do budoucna oblast dalšího rozvoje spolupráce propojených trhů na bázi „Intraday“

13 II. Vyrovnávací trh s regulační energií 2009
Vnitrodenní a vyrovnávací trh jsou organizovány formou kontinuálního trhu na principu akceptační vývěsky

14 Krátkodobý trh v ČR a návazné činnosti

15 III. Společný spotový trh ČR-SR

16 III. Propojení denních trhů s elektřinou mezi ČR a SR
Projekt Propojení denních trhů s elektřinou v ČR a SR formou implicitní alokace kapacit na vzájemném přeshraničním profilu - „Market Coupling“ zahájen podpisem protokolu z jednání ministrů ČR a SR Cíle projektu dosažení propojení dvou suverénních národních trhů s elektřinou při zachování jejich nezávislosti efektivnější využití existujících přeshraničních vedení zlepšení konkurenční situace na obou trzích krok k vytvoření jednotného celoevropského trhu s elektřinou. OTE využije pro úspěšnou implementaci projektu své dlouholeté zkušenosti a v co největší míře hodlá zachovat principy obchodování na denním trhu v ČR, tak jak je znají účastníci trhu z obou zemí.

17 Evropský kontext Cílem EU je vytvořit jednotný trh s energiemi integrací regionálních propojených trhů Regiony severozápadní Evropy směřují svými řešeními k implicitním aukcím pro denní obchodování (Market Coupling/Splitting)

18 III. Propojení denních trhů s elektřinou mezi ČR a SR
Základní principy „Market Coupling“ původně dva separátní úkony, nezbytné pro přeshraniční obchodování, tj. koupě elektrické energie a koupě potřebného přeshraničního profilu, jsou prováděny v rámci jedné činnosti a na jednom tržním místě dvě suverénní obchodní a regulační zóny ČR a Slovensko, každá představuje jednu tržní oblast a je reprezentována tržním místem přenosová kapacita přidělená provozovateli přenosových soustav pro propojení denních trhů na bázi implicitní alokace N/P shromážděné v obou tržních oblastech budou vzájemně spárovány a vznikne tržní cena totožná v obou oblastech v případě dostatku přeshraniční přenosové kapacity rozdílné tržní ceny pro každou oblast v případě nedostatku přeshraniční přenosové kapacity uspokojené nabídky a poptávky v obou tržních oblastech

19 III. Propojení denních trhů s elektřinou mezi ČR a SR
Výhody odstranění nejistoty při separátní koupi profilu a elektřiny zvýšení likvidity spotového trhu s vyšší transparentností stanovování cen elektřiny přiblížení obchodních a fyzických toků (efektivnější řešení úzkých míst mezi státy, resp. regiony) optimalizace využití přeshraničních kapacit (to co je alokováno, je i využito) transparentní a kontrolovatelná metodologie konvergence cen při dostatečné přenosové kapacitě a jejich stabilizace zvýšení dostupnosti elektřiny v deficitních oblastech zvýšení spolehlivosti dodávek v důsledku lepší dostupnosti elektřiny

20 Výhody společného krátkodobého trhu ČR-SR
Státní správa a regulační orgány Odstranění nejistoty při separátní koupi profilu a koupi/prodeje elektřiny Společná pravidla účasti na trhu – potenciálně jedno místo nabídek a poptávky Zvětšení trhu => vyšší obchodní příležitosti k uplatnění nabídek a poptávek Zlepšení možností k vyrovnání své odchylky Obchodník Nárůst konkurence Dostupnost elektřiny na společném trhu s dostatkem přenosové kapacity Nastavení ceny jako výsledek fungující soutěže Vyšší transparentnost stanování cen Výrobce Přiblížení směru obchodních a fyzických toků Větší možnost řídit výši kapacity v závislosti na vývoji nejen v národní ES, ale i okolních soustavách Optimální využití přeshraničních kapacit - efektivnější řízení úzkých míst Účastníci trhu mají větší příležitost k dorovnání svých pozic => zmenšení systémové odchylky Dostupnost elektřiny pro celý jednotný trh s minimalizací zátěže z řešení úzkých míst Stabilizace cen konečným spotřebitelům, v současnosti zejména pro část SR, ale v budoucnu to platí pro obě strany Zvýšení spolehlivosti dodávek v důsledku větší dostupnosti elektřiny spotřebitelé

21 III. Propojení denních trhů s elektřinou mezi ČR a SR
Učiněné kroky 2008/9 Květen: Podpis dohody MPO a MH SR Léto: Přípravná jednání ČEPS, SEPS, OTE, ERÚ Září: Oznámení projektu na jednání pracovní skupiny regulátorů a PPS středoevropského regionu ve Vídni Říjen: Kontrolní den zástupců MPO a MH a gen. ředitelů ČEPS, SEPS, OTE Listopad: Informace o projektu na Florentském fóru Listopad, prosinec: Řešení technických otázek samotného propojení Leden: Vydání společného tiskového prohlášení Březen – červen: Implementace a zprovoznění tržního místa na Slovensku Červenec: Předpokládané zahájení obchodování

22 Změny konstant v CS OTE

23 Změny konstant v CS OTE v roce 2009
DVS a BT Uzavírka registrace údajů z dvoustranných obchodů 13:00  hodin Ukončení obchodování bloku na BT a oznámení velikosti a ceny dodávky/odběru 13:00  hodin čas uzavření trhu DT: 11:30 (nemění se) VDT a VT čas otevření trhu VDT: 16:00  15:00 hod. relativní čas uzavření trhu VDT: -2:00  -1:30 hod. čas zveřejnění výsledků VDT v D hodin relativní čas otevření trhu VT: -2:00  -1:30 hod. relativní čas uzavření trhu VT: -0:30 (nemění se)

24 Změny konstant v CS OTE v roce 2009
Nastavení nové ceny pro „clearing“ TDD cena  1 908 Kč/MWh Nastavení nové jednotkové ceny pro zúčtování ve stavu nouze cena  1 985 Kč/MWh

25


Stáhnout ppt "Operátor trhu s elektřinou, a. s. v roce 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google