Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XVIII. Seminář energetiků Horský hotel Jelenovská

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XVIII. Seminář energetiků Horský hotel Jelenovská"— Transkript prezentace:

1 XVIII. Seminář energetiků Horský hotel Jelenovská
Vývoj obchodování s elektřinou na krátkodobém trhu s elektřinou a s emisními povolenkami v ČR Ing. Igor Chemišinec, Ph.D. XVIII. Seminář energetiků Horský hotel Jelenovská 28. –

2 Obsah prezentace Trh s elektřinou v ČR z pohledu OTE v roce 2007
Blokový trh s elektřinou jako součást organizovaného krátkodobého obchodování s elektřinou Rejstřík povolenek na emise skleníkových plynů Změna dodavatele, Elektronická faktura, Daň z elektřiny

3 Obchodování v ČR v roce 2007 v číslech - předběžná čísla*
Účastníci trhu (registrováno na přelomu roku 2007/8) 2 200 účastníků trhu (1 518 k ), 55 subjektů zúčtování (SZ) – 46 SZ k 1 tranzitér Objem obchodů v roce 2007 (2006): dvoustranné smlouvy (DVS) GWh ( GWh) export GWh ( GWh) import GWh (5 508 GWh) denní trh (DT) 933 GWh (607 GWh) vnitrodenní trh (VDT) 58 GWh (45 GWh) Počet registrovaných distribučních sítí Regionální: 3 Lokální: 40 * Přesná čísla za rok 2007 budou známa po závěrečném měsíčním zúčtování v měsíci dubnu 2008

4 Obchodování v ČR v roce 2007 v grafech (GWh, %) (porovnání s rokem 2006)

5

6 Porovnání ročních objemů odchylek registrovaných OTE 2002 - 2007
prezentuje vývoj objemů odchylek a náklady na tyto odchylky od roku , V roce 2007 došlo k nárustu kladných odchylek a poklesu záporných. Pokles záporných odchylek může být způsoben jednak mírnou zimou v minulém roce, a částečně i novým způsobem zúčtování zavedeným v roce 2007, kdy se subjekty učili s tímto způsobem zúčtování pracovat

7 Porovnání ročních objemů regulační energie registrovaných OTE 2002 - 2007
snímek 21 prezentuje odpovídající vývoj objemů regulační energie a náklady na tuto energii, tzn. zvětšení nárustu objemu záporné regulační energie a pokles kladné

8 Obchodování v ČR v roce 2007 v grafech
Roční objemy v MWh Regulační energie a Odchylek od smluvních pozic snímek 22 pak detailně ukazuje strukturu objemu odchylek a regulační energie v jednom grafu. Model pro výpočet zúčtování odchylek od roku 2007 je nastaven jako příjmově přebytkový systém. Znamená to, že odchylka je placena minimem z marginální ceny reg. energie a stanovenou minimální zúčtovací cenou. Kdežto poskytovatelé reg. energie jsou placeni nabídkovou cenou. Vzniklý přebytek, zde za rok 2007 to byla hodnota cca 475 mil Kc, je posílán společnosti ČEPS a tato částka je využita jako zdroj výnosů pro krytí Systémové odchylky. tyto údaje budou ještě upřesněny v dubnu 2008 po závěrečném měsíčním zúčtování prosince roku 2007 Přebytek vzniklý zúčtováním odchylek a reg. energie a zaslaný ČEPS dle Pravidel trhu činí předběžně za rok 2007 cca 475 mil. Kč Roční objemy plateb a inkas v mil. Kč za Regulační energii a Odchylky

9 Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
Denní trh (DT) Vnitrodenní trh (VDT) Blokový trh (BT) – nově organizován od

10 Denní a vnitrodenní trh – vývoj

11 Blokový trh s elektřinou (BT)
Cíl: Umožnit korekturu a tvarování odběrových diagramů dříve než ve dni D-1 Oživení krátkodobého trhu s elektřinou Rozšíření obchodních příležitostí jednotlivých účastníků trhu Zvýšení transparentnosti na trhu s elektřinou v ČR Definice: obchodování s denními bloky elektřiny – tj. dodávkou výkonu po určitý časový blok v konkrétním obchodním dni D Typy obchodovaných bloků: Base – dodávka v pásmu po celé časové období Peak – dodávka v době od 8 do 20 hodin v pracovních dnech Off Peak – dodávka v době od 0 do 8 hodin a od 20 do 24 hodin v prac. dnech  Dalším rozvojem bude pravděpodobně rozšíření o obchodování s dalšími časovými úseky

12 Zasazení BT do stávajícího časového rámce organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou*)
Obchodovani je vypisovano pet dni před dnem dodavky v 9 30 hodin, kdy zacina obchodovani s bloky Konci ve 13 hodin dne D-1, tedy stejneho terminu jako jsou registrovany DVS V ostatni dny probiha obchodovani od 6 do 20 , a objednavky lze v těchto dobach nabizet kdykoliv za predpokladu ze dotycny produkt byl jiz vypsan nebo s nim bylo ukonceno obchjodovani *)Také viz vyhláška ERÚ Č. 541/2005 ve znění pozdějších předpisů a Obchodní podmínky OTE

13 Základní pravidla BT Obchodování se mohou zúčastnit pouze subjekty zúčtování (SZ), které mají podepsanou Smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. SZ s již podepsanou smlouvou budou mít rozšířeny činnosti o BT Obchodování v Kč (není vyžadován účet v €) Veškeré uzavřené obchody jsou automaticky zařazeny i do procesu zúčtování odchylek bez nutnosti další registrace nebo potvrzování Anonymní kontinuální obchodování Protistranou obchodu, tj. i finančního vypořádání, je OTE Protistrana OTE – vyhoda, OTE ruci za zavazky, zjednodusuje se vyporadani obchodu v ramsi risk managementu jednolivych obchodniku.

14 Základní pravidla BT Minimální obchodovatelná úroveň je 1 MW výkonu po určité časové období, což znamená, že například pro produkt typu base je minimální velikost 24 MWh. Cena elektřiny se zadává v Kč/ MWh bez desetinných míst. Minimální hodnota ceny činí 1 Kč/ MWh. Obchodování s novým produktem je založeno na principu forward, tj. produkt je po dodávce finančně vypořádán za cenu uskutečněného obchodu (spárováním v rámci kontinuálního obchodu = cena obchodu). Po obchodování s novým produktem následuje fyzická dodávka. Mnozstvi 1 MW byl nastaven z duvodu deleni nabidek Forward, požadavek ucastniku trhu, kdy chteli pevne pocitat s cenou uzavreneho obchodu, ne aby se pocitalo ještě s nejakou zavernou cenou

15 Finanční jištění D-5 až D-2
Při samotném vložení objednávky do systému nedochází k žádné utilizaci finančního zajištění až do doby spárování. Po uzavření obchodu (spárování objednávek) na blokovém krátkodobém trhu se provede utilizace finančního zajištění u SZ, který nakupuje, o velikosti 10 % finančního objemu obchodu. Následně se provede kontrola dostatečnosti disponibilního finančního zajištění D-1 Na počátku dne D-1 přepočet utilizace finančního zajištění uzavřených obchodů na úroveň 100 % finančního objemu obchodů a utilizace finančního zajištění na odchylku. Následně provedena kontrola dostatečnosti disponibilního finančního zajištění Ve všech případech, kdy je po kontrole zjištěna nedostatečná výše disponibilního finančního zajištění, je SZ zabráněno zadat další objednávky na blokový trh až do doby, než je sjednána náprava a již zadané, ale nespárované objednávky, budou anulovány. Pokud uzavřený obchod přejde do období dodávky a neprovede se náprava, je SZ penalizován dle obchodních podmínek OTE. V soucasne době u DT to bylo tak, ze při vlozeni objednavky byla vždy provedena utilizace na predpokladanou castku uzavreneho obchodu Pkud SZ nesjedna napravu s nedostatecnou vysi disponibilního finančního zajištění, i když uzavřený obchod na blokovémn trhu přejde do období dodávky (po ukončení obchodování s daným produktem) ……..

16 Období dodávky Všechny obchody uzavřené na blokovém krátkodobém trhu jsou realizovány fyzickou dodávkou elektřiny v den D Místem dodávky / odběru je elektrizační soustava České republiky (ES ČR) Poplatek za obchodování na BT dán Cenovým rozhodnutím ERÚ ve výši 1 Kč za zobchodovanou MWh

17 Finanční vypořádání Všechny obchody uzavřené na blokovém trhu jsou finančně vypořádány dle ceny, za kterou byl obchod uzavřen (cena obchodu). Vypořádání obchodů uzavřených na BT je vztaženo ke dni D (dodávky) a proběhne v D+1, tj. následující pracovní den po dni dodávky. Finanční vyúčtování nového produktu (vydání platebních nebo inkasních příkazů) je prováděno dle stávajících standardů Obchodních podmínek OTE, a to tak, že: platby od SZ inkasuje OTE ve dni D+1, pokud je to pracovní den, platby ve prospěch SZ hradí OTE ve dni D+5, pokud je to pracovní den. Více informací o Blokovém trhu najdete na

18 Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - shrnutí
Rok konec prvního obchodovacího období v rámci Evropského schématu obchodování Rok 2008 – první rok 5-letého obchodovacího období v rámci Kjótského protokolu Několikanásobný upgrade SW vyvolaný změnami předpisů EU od roku 2005 a postupným laděním celého systému obchodování s emisemi v EU – přibližně 1 nová verze za rok V rejstříku je přibližně 400 účtů provozovatelů zařízení a 90 osobních vkladních účtů 702 transakcí za rok 2007 305 vnitrostátních transakcí 247 odchozích transakcí do zahraničních rejstříků 150 příchozích transakcí ze zahraničních rejstříků 38 mil. ks povolenek změnilo v roce 2007 účet, z toho 12,3 mil. ks exportováno z českého rejstříku do zahraničního .

19 Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - vývoj
Přepojení systému CITL (EU) / ITL (UNFCCC) s nevyjasněným financováním a datem připojení Rejstříku k ITL Všechny přípravné kroky jsou ze strany ČR / OTE hotovy Termín připojení určí EU ve spolupráci s UNFCCC Zvýšený objem prací spojený s provozem Rejstříku Administrativně náročný proces Problematika malých zařízení (poměr nákladů a výnosů pro provozovatele těchto zařízení) Důvod pro změnu ceny alokace povolenky bez DPH postupně z 0,13 Kč na 0,17 Kč a dále na 0,24 Kč/povolenku pro rok 2008 Cena povolenky prodělala bouřlivý vývoj Více informací o Rejstříku najdete na

20 Vývoj cen povolenky EUA
Zdroj: EEX

21 Provoz Rejstříku v grafech

22 Změny dodavatele – vývoj počtu změn (kumulativně)
Rok 2008 zahrnuje období ledna Podle kategorie VO 12 991 MOP 36 234 MOO 32 584 Ostatní 108 Podle typu měření A 5 293 B 7 698 C 68 821 Dopočtové 105 Podle napět. hladiny VVN 202 VN 10 618 NN 68 260 Nezadáno 2 837 Celkem OPM 81 917

23 Daň z elektřiny - Zákon č. 261/2007 Sb.
Dodávky OTE subjektům zúčtování podléhají zdanění pokud subjekt není držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně Zdanění bude aplikováno poprvé v únoru při měsíčním vyhodnocení ledna 2008 OTE nabývá elektřinu bez daně bez povinnosti být držitelem povolení OTE nerozlišuje ekologicky šetrnou elektřinu, osvobození pro tuto elektřinu nelze v rámci vypořádání OTE uplatnit Více informací o dani z elekřiny na

24 Elektronická fakturace
Faktury OTE jsou vystavovány ve formátu PDF s elektronickým podpisem vydaným 1. Certifikační autoritou Po celý rok 2007 probíhala elektronická fakturace ve zkušebním provozu Od ledna 2008 OTE vystavuje faktury pouze elektronicky V budoucnu OTE nabídne také formát XML Více informací o elektronické fakturaci na

25 Děkuji za pozornost www.ote-cr.cz
Alokace povolenek – není vydan v narizeni vlády, az bude vydano, bude i alokovano Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XVIII. Seminář energetiků Horský hotel Jelenovská"

Podobné prezentace


Reklamy Google