Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj obchodování s elektřinou na krátkodobém trhu s elektřinou a s emisními povolenkami v ČR Ing. Igor Chemišinec, Ph.D. XVIII. Seminář energetiků Horský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj obchodování s elektřinou na krátkodobém trhu s elektřinou a s emisními povolenkami v ČR Ing. Igor Chemišinec, Ph.D. XVIII. Seminář energetiků Horský."— Transkript prezentace:

1 Vývoj obchodování s elektřinou na krátkodobém trhu s elektřinou a s emisními povolenkami v ČR Ing. Igor Chemišinec, Ph.D. XVIII. Seminář energetiků Horský hotel Jelenovská 28. – 30. 1. 2008

2 2 Obsah prezentace 1.Trh s elektřinou v ČR z pohledu OTE v roce 2007 2.Blokový trh s elektřinou jako součást organizovaného krátkodobého obchodování s elektřinou 3.Rejstřík povolenek na emise skleníkových plynů 4.Změna dodavatele, Elektronická faktura, Daň z elektřiny

3 3 Obchodování v ČR v roce 2007 v číslech - předběžná čísla *  Účastníci trhu (registrováno na přelomu roku 2007/8)  2 200 účastníků trhu (1 518 k 31. 12. 2006),  55 subjektů zúčtování (SZ) – 46 SZ k 31. 12. 2006  1 tranzitér  Objem obchodů v roce 2007 (2006):  dvoustranné smlouvy (DVS) 83 106 GWh (71 378 GWh)  export 24 732 GWh (18 736 GWh)  import 8 148 GWh (5 508 GWh)  denní trh (DT) 933 GWh (607 GWh)  vnitrodenní trh (VDT) 58 GWh (45 GWh)  Počet registrovaných distribučních sítí  Regionální: 3  Lokální: 40 * Přesná čísla za rok 2007 budou známa po závěrečném měsíčním zúčtování v měsíci dubnu 2008

4 4 Obchodování v ČR v roce 2007 v grafech (GWh, %) (porovnání s rokem 2006)

5 5

6 6 Porovnání ročních objemů odchylek registrovaných OTE 2002 - 2007

7 7 Porovnání ročních objemů regulační energie registrovaných OTE 2002 - 2007

8 8 Obchodování v ČR v roce 2007 v grafech Roční objemy v MWh Regulační energie a Odchylek od smluvních pozic Roční objemy plateb a inkas v mil. Kč za Regulační energii a Odchylky  Přebytek vzniklý zúčtováním odchylek a reg. energie a zaslaný ČEPS dle Pravidel trhu činí předběžně za rok 2007 cca 475 mil. Kč

9 9 Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou  Denní trh (DT)  Vnitrodenní trh (VDT)  Blokový trh (BT) – nově organizován od 1. 2. 2008

10 10 Denní a vnitrodenní trh – vývoj

11 11 Blokový trh s elektřinou (BT) Cíl: Umožnit korekturu a tvarování odběrových diagramů dříve než ve dni D-1 Oživení krátkodobého trhu s elektřinou Rozšíření obchodních příležitostí jednotlivých účastníků trhu Zvýšení transparentnosti na trhu s elektřinou v ČR Definice: obchodování s denními bloky elektřiny – tj. dodávkou výkonu po určitý časový blok v konkrétním obchodním dni D Typy obchodovaných bloků: Base – dodávka v pásmu po celé časové období Peak – dodávka v době od 8 do 20 hodin v pracovních dnech Off Peak – dodávka v době od 0 do 8 hodin a od 20 do 24 hodin v prac. dnech  Dalším rozvojem bude pravděpodobně rozšíření o obchodování s dalšími časovými úseky

12 12 Zasazení BT do stávajícího časového rámce organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou *) *) Také viz vyhláška ERÚ Č. 541/2005 ve znění pozdějších předpisů a Obchodní podmínky OTE

13 13 Základní pravidla BT  Obchodování se mohou zúčastnit pouze subjekty zúčtování (SZ), které mají podepsanou Smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.  SZ s již podepsanou smlouvou budou mít rozšířeny činnosti o BT  Obchodování v Kč (není vyžadován účet v €)  Veškeré uzavřené obchody jsou automaticky zařazeny i do procesu zúčtování odchylek bez nutnosti další registrace nebo potvrzování  Anonymní kontinuální obchodování  Protistranou obchodu, tj. i finančního vypořádání, je OTE

14 14 Základní pravidla BT  Minimální obchodovatelná úroveň je 1 MW výkonu po určité časové období, což znamená, že například pro produkt typu base je minimální velikost 24 MWh.  Cena elektřiny se zadává v Kč/ MWh bez desetinných míst.  Minimální hodnota ceny činí 1 Kč/ MWh.  Obchodování s novým produktem je založeno na principu forward, tj. produkt je po dodávce finančně vypořádán za cenu uskutečněného obchodu (spárováním v rámci kontinuálního obchodu = cena obchodu).  Po obchodování s novým produktem následuje fyzická dodávka.

15 15 Finanční jištění D-5 až D-2  Při samotném vložení objednávky do systému nedochází k žádné utilizaci finančního zajištění až do doby spárování.  Po uzavření obchodu (spárování objednávek) na blokovém krátkodobém trhu se provede utilizace finančního zajištění u SZ, který nakupuje, o velikosti 10 % finančního objemu obchodu.  Následně se provede kontrola dostatečnosti disponibilního finančního zajištění D-1  Na počátku dne D-1 přepočet utilizace finančního zajištění uzavřených obchodů na úroveň 100 % finančního objemu obchodů a utilizace finančního zajištění na odchylku.  Následně provedena kontrola dostatečnosti disponibilního finančního zajištění  Ve všech případech, kdy je po kontrole zjištěna nedostatečná výše disponibilního finančního zajištění, je SZ zabráněno zadat další objednávky na blokový trh až do doby, než je sjednána náprava a již zadané, ale nespárované objednávky, budou anulovány. Pokud uzavřený obchod přejde do období dodávky a neprovede se náprava, je SZ penalizován dle obchodních podmínek OTE.

16 16 Období dodávky  Všechny obchody uzavřené na blokovém krátkodobém trhu jsou realizovány fyzickou dodávkou elektřiny v den D  Místem dodávky / odběru je elektrizační soustava České republiky (ES ČR)  Poplatek za obchodování na BT dán Cenovým rozhodnutím ERÚ ve výši 1 Kč za zobchodovanou MWh

17 17 Finanční vypořádání  Všechny obchody uzavřené na blokovém trhu jsou finančně vypořádány dle ceny, za kterou byl obchod uzavřen (cena obchodu).  Vypořádání obchodů uzavřených na BT je vztaženo ke dni D (dodávky) a proběhne v D+1, tj. následující pracovní den po dni dodávky.  Finanční vyúčtování nového produktu (vydání platebních nebo inkasních příkazů) je prováděno dle stávajících standardů Obchodních podmínek OTE, a to tak, že:  platby od SZ inkasuje OTE ve dni D+1, pokud je to pracovní den,  platby ve prospěch SZ hradí OTE ve dni D+5, pokud je to pracovní den. Více informací o Blokovém trhu najdete na www.ote-cr.cz

18 18 Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - shrnutí  Rok 2007 - konec prvního obchodovacího období v rámci Evropského schématu obchodování  Rok 2008 – první rok 5-letého obchodovacího období v rámci Kjótského protokolu  Několikanásobný upgrade SW vyvolaný změnami předpisů EU od roku 2005 a postupným laděním celého systému obchodování s emisemi v EU – přibližně 1 nová verze za rok  V rejstříku je přibližně 400 účtů provozovatelů zařízení a 90 osobních vkladních účtů  702 transakcí za rok 2007  305 vnitrostátních transakcí  247 odchozích transakcí do zahraničních rejstříků  150 příchozích transakcí ze zahraničních rejstříků  38 mil. ks povolenek změnilo v roce 2007 účet, z toho 12,3 mil. ks exportováno z českého rejstříku do zahraničního

19 19 Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - vývoj  Přepojení systému CITL (EU) / ITL (UNFCCC) s nevyjasněným financováním a datem připojení Rejstříku k ITL  Všechny přípravné kroky jsou ze strany ČR / OTE hotovy  Termín připojení určí EU ve spolupráci s UNFCCC  Zvýšený objem prací spojený s provozem Rejstříku  Administrativně náročný proces  Problematika malých zařízení (poměr nákladů a výnosů pro provozovatele těchto zařízení)  Důvod pro změnu ceny alokace povolenky bez DPH postupně z 0,13 Kč na 0,17 Kč a dále na 0,24 Kč/povolenku pro rok 2008  Cena povolenky prodělala bouřlivý vývoj Více informací o Rejstříku najdete na www.povolenky.cz

20 20 Vývoj cen povolenky EUA Zdroj: EEX

21 21 Provoz Rejstříku v grafech

22 22 Rok 2008 zahrnuje období 1.- 8.ledna Změny dodavatele – vývoj počtu změn (kumulativně) Podle kategorie VO 12 991 MOP 36 234 MOO 32 584 Ostatní 108 Podle typu měření A 5 293 B 7 698 C 68 821 Dopočtové 105 Podle napět. hladiny VVN 202 VN 10 618 NN 68 260 Nezadáno 2 837 Celkem OPM 81 917

23 23 Daň z elektřiny - Zákon č. 261/2007 Sb.  Dodávky OTE subjektům zúčtování podléhají zdanění pokud subjekt není držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně  Zdanění bude aplikováno poprvé v únoru při měsíčním vyhodnocení ledna 2008  OTE nabývá elektřinu bez daně bez povinnosti být držitelem povolení  OTE nerozlišuje ekologicky šetrnou elektřinu, osvobození pro tuto elektřinu nelze v rámci vypořádání OTE uplatnit Více informací o dani z elekřiny na www.ote-cr.cz

24 24 Elektronická fakturace  Faktury OTE jsou vystavovány ve formátu PDF s elektronickým podpisem vydaným 1. Certifikační autoritou  Po celý rok 2007 probíhala elektronická fakturace ve zkušebním provozu  Od ledna 2008 OTE vystavuje faktury pouze elektronicky  V budoucnu OTE nabídne také formát XML Více informací o elektronické fakturaci na www.ote-cr.cz

25 25 Děkuji za pozornost www.ote-cr.cz


Stáhnout ppt "Vývoj obchodování s elektřinou na krátkodobém trhu s elektřinou a s emisními povolenkami v ČR Ing. Igor Chemišinec, Ph.D. XVIII. Seminář energetiků Horský."

Podobné prezentace


Reklamy Google