Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana veřejného zdraví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana veřejného zdraví"— Transkript prezentace:

1 Ochrana veřejného zdraví
Bc 3.r. Všeob. sestra (kolokvium) – Pa (zkouška) doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav preventivního lékařství LF MU Brno

2

3 Kolokvium, zkouška – pouze ve zkouškovém období!
(Termíny budou vypsány na isu)

4 Na čem závisí naše zdraví:
Sociální a ekonomické faktory Faktory životního stylu 75% Životní prostředí 5% (vzduch, voda, kvalita – znečištění, hluk, Klima……. Odolnost organismu daná geneticky + vypěstovaná odolnost Zdravotnictví 20% (úroveň dostupnost, efektivita) Úroveň zdraví

5 Ochrana zdraví: Ochrana před škodlivými vnějšími vlivy
Podpora a posilování zdraví, odolnosti 5 5

6 Co vše patří do ochrany zdraví (zejm. ve smyslu primární prevence)
Zdravý životní styl (nekouření, zdravá výživa, pohyb) Péče o životní prostředí (vzduch, voda, hlučnost, záření….. Monitoring kvality potravin Ochrana zdraví při práci, hygiena práce Běžná hygiena a další protiinfekční opatření Očkování 6 6

7 DRUHY PREVENCE Primární Sekundární Terciární Podstata:
Úrovně prevence: Zabránit vzniku nemoci -eliminování příčin nemocí, zvyšování odolnosti vůči nemocem Primární Časná diagnóza poruchy, přerušení procesu vzniku onemocnění ještě před symptomatickým stádiem Sekundární Terciární Zmírnit progresi, zabránit – oddálit novou ataku

8 2 přístupy (strategie) při praktické realizaci prevence:
(Celo)populační přístup Individuální přístup (strategie „vysokého rizika“) 8 8

9 Zákon o ochraně veřejného zdraví – č. 258/2000 sb.
9 9

10 Zákon o ochraně veřejného zdraví – č. 258/2000 sb.
10 10

11 Zákon o ochraně veřejného zdraví – č. 258/2000 sb.
11 11

12 12 12

13 13 13

14 Prevence kardiovaskulárních nemocí

15 společný jmenovatel a příčina hlavních kardiovaskulárních onemocnění
Ateroskleróza společný jmenovatel a příčina hlavních kardiovaskulárních onemocnění ICHS – ischemická choroba srdeční Důsledek: IM (infarkt) Ischemická cévní mozková příhoda (mrtvice) Ischemická choroba dolních končetin

16 Časový vývoj aterosklerózy

17 Příčiny aterosklerózy
Hlavní ovlivnitelné rizikové faktory Biochemické a fyziologické charakteristiky Faktory životního stylu (ovlivnitelné přímo) (ovlivnitelné nepřímo, sekundárně) Zvýšený Cholesterol v plasmě Kouření Zvýšený Krevní tlak Strava - bohatá na satur. tuky, cholesterol a energii Nadváha, obezita Nízká pohybová aktivita Diabetes, zvýšený krevní cukr Alkohol - nadměrná konzumace Trombogenní faktory

18 Tabák Nejvýznamnější jednotlivý rizikový faktor pro srdečně – cévní onemocnění Škodí i v nejmenší dávce Principielně velmi snadná ovlivnitelnost

19 Strava a riziko aterosklerózy
Složení a množství tuků (MK) Nasycené (saturované) (masný a mléčný tuk, kokos) Nenasycené (rostlinné oleje, mořské ryby) - Jedno-nenasycené - Vícenenasycené - „Trans“- pozor – pečivo apod! Cholesterol (není ale to nejdůležitější) Energetický příjem (nadměrný) Ochranné látky (vitamíny, antioxidanty, vláknina)

20 Doporučení stravy pro prevenci KVO
Strava musí být pestrá Energetický příjem takový, aby BMI = 18,5 - 25 Podporovat konzumaci následujících druhů potravin: Ovoce a zelenina Celozrnné obilniny a chléb Mléčné výrobky s nízkým obsahem tuku Ryby Ryby a omega-3 MK obzvláště chrání před KVO Tuky: Tuky = 25-35% příjmu energie Nasycené – do 7% celk. energie Příjem cholesterolu < 200mg denně Nasycené t.nahradit sacharidy a MUFA+PUFA Při zvýšeném LDL-chol dopor. fytosteroly 2g/den

21 Výživová doporučení ve formě potravinové pyramidy
Tuky, cukr sůl pouze střídmě Každodenní strava má obsahovat všechny hlavní potravinové skupiny v určitém poměru, vyjádřeném graficky pyramidou Ryby, drůbež, maso, vejce, luštěniny porce Mléko, mléčné výrobky porce a rovněž numericky doporučeným počtem porcí. Zelenina porcí Ovoce porce Obilniny, těstoviny, rýže, pečivo porcí

22 Příčiny aterosklerózy
Hlavní ovlivnitelné rizikové faktory Faktory životního stylu Biochemické a fyziologické charakteristiky Kouření Zvýšený Cholesterol Zvýšený Krevní tlak Strava - bohatá na satur. tuky, cholesterol a energii Nadváha, obezita Nízká pohybová aktivita Diabetes, zvýšený krevní cukr Alkohol - nadměrná konzumace Trombogenní faktory Nízká zdatnost, výkonnost a odolnost srdce a oběhového sys.

23 Doporučení pohybové aktivity
Provozovat pravidelně rekreačně-sportovní aktivitu: Vytrvalostní, aerobní Typ aktivity: 5 nebo více dní v týdnu Frekvence: 30 min, lépe 45 min Trvání 1 aktivity: Intenzita: Střední (> 60 % max. SF) Max.SF (srdeční frekvence) = věk Další cesty jak zvýšit aktivitu: Do schodů místo výtahu Vytvořit plán aktivit, zaznamenávat Do práce pěšky, na kole…. Pořídit si a nosit krokoměr Jízda na rotopedu při sledování TV Zacvičit si v pracovní přestávce

24

25 Alkohol Je velmi rozšířené tvrzení, že alkohol v mírných dávkách snižuje riziko aterosklerózy a ICHS Jednak ale není stále zcela jasno, zda se jedná skutečně o příčinnou souvislost, jednak každopádně zvyšuje riziko řady jiných onemocnění (a to i v mírných dávkách): Hypertenze Rakovina (tl.střevo, prs, ústa, hltan, hrtan, játra) Cirhóza Pankreatitida Osteoporóza

26 Alkohol – RR spojené s konzumací do 25 g/den

27 RR koronárně-srdečního onemocnění ve vztahu k alkoholu

28 Obsah alkoholu v různých nápojích

29 Druhy cholesterolu v krvi
Celkový cholesterol (TC) < 5 mmol/l, u rizik. < 4,5 mmol LDL-cholesterol (LDL-C) < 3 mmol/l, u rizik. < 2,5 mmol HDL-cholesterol (HDL-C) > 1 mmol/l

30 6 mmol/l 70% Cholesterol v ČR Průměr v populaci dospělých:
Podíl populace s hladinami vyšší než doporučená hodnota: 70%

31 Na čem závisí hladina krevního cholesterolu
Individuální regulační schopnosti dané geneticky (kvalita LDL receptorů apod.) Strava: Složení konzumovaných tuků (poměr nasycených a nenasycených mastných kyselin) Množství cholesterolu v potravě Látky ovlivňující vstřebávání cholesterolu Pohybová aktivita Nadváha a obezita

32 Metabolismus cholesterolu
Žaludek Játra Žluč Cholesterol ve střevě: LDL-receptory Střevo Z potravy 0,3 g/den Ze žluči 1-2 g/den Krevní oběh Vstřebávání ze střeva (Vstřebá se 95 %) Periferní tkáně 5 % se vyloučí stolicí

33 Doporučení tělesné hmotnosti
(Energetická bilance, složení těla – obsah tuku) Udržovat rovnováhu mezi příjmem energie a výdejem tak, aby: BMI 18,5 - 25 Hmotnost [kg] / (Výška)2 [m] Hmotnostní přírůstek za dospělost < 5 kg Hodnocení hmotnosti podle BMI: Podváha Přiměřená hmotnost Nadváha Obezita < 18,5 18,5 - 25 > 30

34 34 34

35 Krevní tlak < 120 < 80 120 - 129 80 - 84 130 - 139 85 - 89
Systolický TK Diastolický TK Kategorie < 120 < 80 Optimální Normální Vysoký normální > 140 > 90 Hypertenze Hlavní příčiny zvýšeného TK: Nadváha a obezita Nedostatek pohybu Alkohol Sůl

36 Rakovina Příčiny a prevence

37 (Kolika % přispívají jednotlivé příčiny k celkové úmrtnosti na nádory)
Příčiny rakoviny (Kolika % přispívají jednotlivé příčiny k celkové úmrtnosti na nádory) Ovlivnitelné zevní faktory působí 80 % nádorů! Výživové faktory 35 % Kouření 30 % 5 % Nízká pohybová aktivita 5 % Alkohol Infekční agens Radiace a sluneční záření Pracovní expozice Chemické škodliviny v životním prostředí % 5 10 15 20 25 30 35 40

38 Pořadí nádorů dle úrtnosti
Muži: Ženy: Plíce - 26,7 % Kolorektum – 15,8 % Prostata - 8,9 % Slinivka - 6,0 % Žaludek – 4,8 % Ledviny – 4,6 % Játra – 3,4 % Moč. Měchýř – 3,0 % Těchto 8 = celk: 73,2 % Prs – 15,4 % Kolorektum – 14,3 % Plíce – 11,0 % Slinivka - 7,0 % Vaječníky – 6,0 % Žaludek – 4,3 % Ledviny – 3,5 % Žlučník – 3,0 % Pohlavní orgány celkem: 14,3% Tyto všechny nádory = celk: 72,8 %

39 Kouření Nejvýznamnější jednotlivá příčina rakoviny (30% všech případů)
V kouři cigaret 60 prokázaných lidských karcinogenů (!!!) Cigarety klasifikovány jako karcinogen třídy I (=prokázaný humánní) Prokazatelně zvyšuje riziko nejméně 18 druhů nádorů

40 Nosní dutiny a paranasální sinusy Hrtan Plíce Cervix dělohy Ovarium
Kouření a rakovina Ústní dutina Oropharynx Nasopharynx Hypopharynx Jícen Žaludek Kolorektum Játra Pankreas Nosní dutiny a paranasální sinusy Hrtan Plíce Cervix dělohy Ovarium Močový měchýř Ledvina Močovod Kostní dřeň (myeloidní leukemie) Prs (limitované důkazy) 40 40

41 Shrnutí – výživové faktory s přesvědčivými důkazy:
41 41

42 Shrnutí – výživové faktory s pravděpodobnými důkazy:
42 42

43

44 A co podstatné není, nemá vliv:
Éčka Zbytky pesticidů v potravinách Náhradní sladidla Čaj (zelený i černý) Káva Suplementa, vitamíny v tabletách Biopotraviny 44 44

45 Obiloviny (zrniny), vláknina stravy
45 45

46 Zelenina, ovoce, luštěniny, ořechy, bylinky, koření
46 46

47 Maso, drůbež, ryby a vejce
47 47

48 Mléko a mléčné výrobky 48 48

49 Tuky a oleje 49 49

50 Cukry a sůl 50 50

51 Voda, ovocné šťávy a ostatní „soft“ nápoje, teplé nápoje
Pozn.: V této skupině byly hodnoceny veškeré další nealko nápoje, včetně např: čaj zelený, černý, bylinkový, kolové nápoje, káva, a další. 51 51

52 Alkohol 52 52

53 Nadváha a obezita 53 53

54 A co podstatné není, nemá vliv:
Éčka Zbytky pesticidů v potravinách Náhradní sladidla Čaj (zelený i černý) Káva Suplementa, vitamíny v tabletách Biopotraviny 54 54

55 Pohyb

56


Stáhnout ppt "Ochrana veřejného zdraví"

Podobné prezentace


Reklamy Google