Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v regulaci distribuce na finančním trhu Změny v regulaci distribuce na finančním trhu Konference pojišťovacích makléřů 2011 Praha, 11. října 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v regulaci distribuce na finančním trhu Změny v regulaci distribuce na finančním trhu Konference pojišťovacích makléřů 2011 Praha, 11. října 2011."— Transkript prezentace:

1 Změny v regulaci distribuce na finančním trhu Změny v regulaci distribuce na finančním trhu Konference pojišťovacích makléřů 2011 Praha, 11. října 2011 Lukáš Vacek Ministerstvo financí

2 Východiska  posílení ochrany spotřebitele a kredibility distribuce  kvalita informovanosti zákazníků  odborná péče ze strany distributorů  možnost nezávislého mimosoudního řešení sporů  sjednocení principů regulace distribuce napříč FT  kategorie zprostředkovatelů a vymezení odpovědnosti  ochranné názvy (činností x osob)  pravidla jednání s retailem (zejména infopovinnosti)  odbornost distributorů  sjednocení regulace externí a interní distribuce  odbornost distributorů  pravidla jednání s retailem  vytvoření podmínek pro efektivní výkon dohledu  snížení počtu přímo dohlížených osob  přesun odpovědnosti na nadřízené osoby

3 Konzultace  Pracovní skupina k distribuci  3/2009 – 4/2011; celkem 22 jednání  všichni relevantní zástupci FT (regulátor, orgán dohledu, profesní asociace, spotřebitelská sdružení,finanční arbitr)  závěry formou Doporučení a sektorových standardů odbornosti – základní ideový zdroj MF pro budoucí úpravu  různé zájmy členů PS (i v rámci jednotlivých asociací) -> návrhy variantního řešení některých problémů  Připomínková řízení, bilaterální jednání s trhem

4 Proces  Novela zákona č. 38/2004 Sb.  původně „malá novela“ – prošla meziresortním připomínkovým řízením, plénem LRV projednávání přerušeno  komplexní novela – přelom 2011/2012 (vč. nové úpravy systému ověřování odbornosti, klasifikace činností pojišťovacího zprostředkovatele, atd.)  Zákon o distribuci finančních služeb  věcný záměr měl být předložen vládě do konce roku 2011 – zdržení v důsledku zdržení projednání 38/2004 Sb.

5 Novela zákona č. 38/2004 Sb.  Východiska:  současný stav na trhu  tuzemská legislativa: principy regulace na kapitál. trhu  evropská legislativa (IMD2 + PRIPs)  příklady dobré praxe ze zahraničí  Nástroje:  působnost zákona  kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů  pravidla jednání  odbornost  mimosoudní řešení sporů

6 Současný stav na trhu – hlavní problémy  přes 100 tisíc registrací – nemožnost efektivně vykonávat dohled  mrtvé duše, osoby fakticky činnost nevykonávající  ryze formální ověřování odbornosti při vstupu do odvětví (98% úspěšnost uchazečů), nezohledňující produktovou specializaci uchazeče a potřebu prokázání jeho dovedností (schopnosti aplikovat znalosti)  možnost „multioprávnění“ a netransparentnost obsahu činnosti a postavení poj. zprostředkovatele  neetické prodeje rezervotvorných pojištění (přetahování klientů, nevhodné produkty)  odměňování PZ  netransparentní a nesrozumitelné informace pro zákazníka, záměna pojištění za „lepší spoření“, informace o nákladech

7 Tuzemská a evropská legislativa  ZPKT – kategorizace zprostředkovatelů, pravidla jednání  ZSÚ – informace poskytované zákazníkovi  IMD2 - nová směrnice o zprostředkování (?) pojištění  rozšíření působnosti o vztahy vyplývající z přímého nabízení pojištění zákazníkům pojišťovnami  standardizace informačních povinností („pojistné KID“)  cestovní pojištění  zprostředkování/poradenství  odbornost  nadále režim minimální harmonizace  PRIPs - regulace tzv. balíčkových retailových investičních produktů  vč. rezervotvorných životních pojištění  inspirace směrnicí MiFID (pravidla jednání) a UCITS (informační povinnosti)  pravděpodobná legislativní technika: horizontální směrnice/nařízení o infopovinnostech + ustanovení o pravidlech jednání v jednotlivých sektorových směrnicích

8 Příklady dobré praxe  Rakousko – systém ověřování odbornosti  ověřování znalostí i dovedností uchazeče  státem akreditované a dozorované zkušebny  zkoušky odpovídající specializaci poj. zprostředkovatele  Irsko – informační povinnosti  jednotná metodika infopovinností pro celý FT  koncept „klíčových informací“  Nizozemí – standardizované ukazatele nákladovosti rezervotvorných pojištění  informace o dopadu poplatků/nákladů vyplývajících z pojistné smlouvy na výnosnost části pojistného, které je investováno  sestavováno pro různé investiční strategie a délky pojistné doby (např. dlouhodobé investice do akciových fondů, krátkodobé do fondů peněžního trhu, apod.)  povinná publikace  možnost srovnání

9 Působnost (1) zprostředkovatelská distribuce pojištění (zprostředkování) zaměstnanecká distribuce pojištění (přepážkový prodej) Pojišťovna interní prodejní rozhraní pojišťovny Zákazník (zájemce o pojištění, pojistník) Pojišťovací zprostředkovatelé (externí prodejní rozhraní pojišťovny) výhradnínevýhradní 38/2004 nově 38/2004 nyní

10 Působnost (2)  Zprostředkování vs. poradenství  východisko: nedílnou součástí zprostředkování (distribuce) je poskytování doporučení/rady/stanoviska ze strany zprostředkovatele (distributora), tj. činnost poradenství   nemá smysl stanovovat odlišné povinnosti (a práva) pro zprostředkování (distribuci) pojištění bez poradenství a včetně poradenství  výkladové komplikace a regulatorní arbitráž v sektoru kapitálového trhu (investiční poradenství)

11 Kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů  samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce  sektorově univerzální klasifikace (již uplatňovaná na KT)  oproti současnému stavu transparentnější struktura  jasná informace o odpovědnosti  princip jediného zastoupeného u VZ  zákaz vazby SZ-SZ  pojišťovací makléři  zvláštní kategorie PM (vedle SZ a VZ) je nesystematická (jde o podmnožinu SZ) a postrádá opodstatnění za situace, kdy PM jsou odměňování též provizně a kdy souběžně působí jako PA  proto PM = SZ vykonávající tzv. makléřskou činnost  různý význam termínu „makléřská činnost“ v různých sektorech trhu – zmatení spotřebitele, nutno uvážlivě zadefinovat (kritérium odměňování?)

12 Pravidla jednání  povinnosti týkající se odborné péče a řízení střetu zájmů  analýza klientových potřeb u každého poradenství  informační povinnosti  informace poskytované automaticky a na žádost  informace o zprostředkovateli a o nabízeném produktu  informace předsmluvní a informace poskytované průběžně  informační povinnosti týkající se všech pojištění, (jen) pojištění osob, (jen) pojištění uzavíraných na dálku a specificky jen rezervotvorných životních pojištění (klíčové informace, standardizovaný ukazatel)  zákaz pobídek k uzavírání pojištění ze strany zaměstnavatele

13 Odbornost  pro vstup do odvětví nutno složit odbornou zkoušku  odborná zkouška bude ověřovat jak znalosti uchazeče, tak i jeho dovednosti  k organizaci odborných zkoušek budou oprávněny tzv. akreditované instituce (kdokoli, kdo splní akreditační standardy - bez institucionálního omezení)  zkoušku bude možné vykonat v užším rozsahu (odpovídajícím zamýšlené specializaci uchazeče) než dnes – tj. v tzv. produktových skupinách  životní pojištění  neživotní pojištění občanů  neživotní pojištění občanů – pojištění motorových vozidel  pojištění podnikatelů  pojištění velkých rizik a zajištění

14 Mimosoudní řešení sporů  Rozšíření působnosti finančního arbitra o rozhodování sporů mezi pojišťovnami nebo pojišťovacími zprostředkovateli a zákazníky, a to při sjednávání pojistných smluv týkajících se životního pojištění

15 Zákon o distribuci finančních služeb  jednotné principy regulace napříč všemi (i dosud neregulovanými) sektory FT  vstup do odvětví, odbornost  kategorie zprostředkovatelů  pravidla jednání  jednotná evidence všech finančních zprostředkovatelů  finanční plánování jako specifická činnost - ochranné názvy („finanční poradce“)

16 Děkuji za pozornost. Lukáš Vacek Ministerstvo financí ČR Odbor 35 – Finanční trhy II Oddělení 353 – Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu poštovní adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 kancelář: Legerova 69, 110 00 Praha 1 Tel: 00420 257 042 995 e-mail: e-mail: lukas.vacek@mfcr.czlukas.vacek@mfcr.cz http://www.mfcr.cz


Stáhnout ppt "Změny v regulaci distribuce na finančním trhu Změny v regulaci distribuce na finančním trhu Konference pojišťovacích makléřů 2011 Praha, 11. října 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google