Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana spotřebitele VY_32_INOVACE_7A14 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Karel Hübner.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana spotřebitele VY_32_INOVACE_7A14 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Karel Hübner."— Transkript prezentace:

1 Ochrana spotřebitele VY_32_INOVACE_7A14 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Karel Hübner

2 Obsah úvod faktory ukazující potřebu OS základní nástroje OS mezinárodní a národní instituce právní úprava problémy ochrany spotřebitele v současnosti

3 Úvod posílení slabšího postavení spotřebitele stabilita finančního sektoru rozvoj konkurence v nabídce finančních služeb omezení nezákonných obchodních praktik informovanější rozhodování spotřebitelů na finančním trhu prevence před nežádoucími sociálními jevy

4 Faktory ukazující potřebu OS informační asymetrie - nerovný přístup k informacím o produktech, službách a o jejich poskytovatelích snížená schopnost prosazovat své zájmy snížená schopnost zpracovat a vyhodnocovat informace

5 Základní nástroje OS legislativní i nelegislativní nástroje Nástroj 1. regulace vstupu osob do odvětví a podmínky setrvání v něm 2. veřejně dostupná evidence 3. regulace náležitostí smluv 4. pravidla jednání 5. regulace množství změny či ukončování smluvního vztahu 6. regulace mechanismů řešení spotřebitelských sporů 7. cenová regulace 8. výkon kontroly, dohledu a dozoru 9. vytvoření garančních a záručních systémů 10. nezávislé poskytování informací 11. politika finančního vzdělávání 12. zajištění ochrany osobních údajů

6 1) regulace vstupu osob do odvětví a podmínky setrvání v něm př. podmínky pro získání licence 2) veřejně dostupná evidence př. veřejnoprávní registr finančních zprostředkovatelů 3) regulace náležitostí smluv př. spotřebitelský úvěr – druh, kontaktní údaje smluvních stran, výše, počet a četnost plateb

7 4) pravidla jednání 5) regulace množství změny či ukončování vztahu př. odstoupení od již založené smlouvy, možnosti a podmínky výpovědi, předčasné splacení 6) regulace mechanismů řešení spotřebitelských sporů

8 7) cenová regulace př. výše max. odměny pro zprostředkovatele, výše úroku z úvěru 8) výkon kontroly, dohledu a dozoru př. ukládání pokut, neudělení povolení k výkonu činnosti 9) vytvoření garančních a záručních systémů

9 10) nezávislé poskytování informací př. webové stránky finančně- ekonomických serverů 11) politika finančního vzdělávání 12) zajištění ochrany osobních údajů

10 Mezinárodní organizace a instituce EU Mezinárodní organizace – OSN, Světová banka – expertní doporučení – mezinárodní diskuzní panely – zprávy o politikách OS na finančním trhu v jednotlivých zemích Instituce EU – Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament – Předkládání a schvalování legislativy závazné pro členské státy(směrnice a nařízení)

11 Vnitrostátní orgány veřejné moci rozhodují spory koordinují užívání nástrojů OS na finančním trhu Ministerstvo financí ČR Česká národní banka Česká obchodní inspekce Evropské spotřebitelské centrum pro ČR

12 Finanční instituce stanoví základní pravidla OS na finančním trhu koordinují užívání nástrojů OS Česká bankovní asociace Česká asociace pojišťoven ADŽ, APF ČR, AKAT, USF, AFIZ

13 Ostatní nevládní instituce informační, poradenskou a vzdělávací funkci spotřebitelské organizace (SOS, SČS) média a jejich asociace (TV, tisk) vzdělávací instituce (školy)

14 Právní úprava ochrany spotřebitele Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech Zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru Zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č.29/2000 Sb., o poštovních službách Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

15 Problémy OS v současnosti přístup k potřebným informacím schopnost přijaté informace zpracovat možnost spotřebitele domáhat se rychle a účinně svých zájmů a práv

16 Problémy OS v současnosti

17 Zdroje Literatura Dvořáková Z., Smrčka L. a kol., Finanční vzdělávání pro střední školy, nakladatelství C.H.Beck, v Praze roku 2011, 1.vydání Internet http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Ramcova_politika_MF_OSFT2007_pdf.pdf http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_os_rampolitika.html http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel/ochrana_spotrebitele/index.html

18 Děkuji za pozornost

19 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_7A14 Jména autorů:Denisa Rumlová, Mgr. Karel Hübner Název práce:Ochrana spotřebitele Předmět:Matematika, Matematický seminář Ročník:3. ročník – pilotováno ve skupině 3.A, septima Časová dotace:cca 20 minut Vzdělávací cíl:umožnit žákům seznámit se podrobněji s potřebou ochrany spotřebitelů, s nástroji, institucemi, které ochranu spotřebitelů zabezpečují Pomůcky:počítač, projektor, případně připojení k internetu Inovace:s využitím ICT zobrazit žákům základní informace, grafy a data Poznámka: Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Datum vzniku:14. 3. 2012


Stáhnout ppt "Ochrana spotřebitele VY_32_INOVACE_7A14 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Mgr. Karel Hübner."

Podobné prezentace


Reklamy Google