Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMICKÝ A REGULATORNÍ VÝVOJ POJISTNÉHO TRHU 2011 - 2012 KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2012 Ing. Tomáš Síkora, MBA 31. října 2012, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMICKÝ A REGULATORNÍ VÝVOJ POJISTNÉHO TRHU 2011 - 2012 KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2012 Ing. Tomáš Síkora, MBA 31. října 2012, Praha."— Transkript prezentace:

1 EKONOMICKÝ A REGULATORNÍ VÝVOJ POJISTNÉHO TRHU 2011 - 2012 KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2012 Ing. Tomáš Síkora, MBA 31. října 2012, Praha

2 * Smluvní pojištění se započtením jedné desetiny jednorázově placeného životního pojištění VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO * EKONOMICKÝ VÝVOJ TRHU

3 ■Pojištění motorových vozidel »kombinovaný škodní poměr = 101% »2011 – POV (-9%) ; HAV (-5%) »3. čtvrtletí 2012 - POV (-5,5%); HAV (-2%) »TREND: růst cen; uplatňování bonusů; konec otevřených flotil ■Neživotní pojištění (bez pojištění motorových vozidel) »2011 - pojištění majetku/odpovědnosti občanů = +6% »2011 – podnikatelská pojištění = +4% »TREND: růst cen (OZ); segmentace; nové technologie ■Životní pojištění – mírný růst »2011 resp. 3. čtvrtletí 2012 = + 2,7% resp. +2,3% celkem; JP = -3% resp. +1% »Kmen pokles o 173 tis. ks (-3%) ; Nové smlouvy nárůst o 5700 ks (+0,6 %) »TREND: růst cen (gender; OZ); stagnace JP; koncentrace na pojištění rizik EKONOMICKÝ VÝVOJ TRHU HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY

4 SCHVÁLENÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ■Důsledně vychází z obecných principů soukromého práva »Vyšší míra smluvní volnosti ■Obsahuje komplexní úpravu pojistné smlouvy jako jednoho ze smluvních typů ■Zásadně novelizuje principy náhrady majetkové a nemajetkové újmy ■Dosavadní úprava smlouvy o obchodním zastoupení zůstává v podstatě zachována LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR Nový občanský zákoník Důchodová reforma Účinnost od 1. 1. 2014 ■Zákon o důchodovém spoření »Technická novela vetována Prezidentem republiky ■Zákon o doplňkovém penzijním spoření »„Předdůchody“ Účinnost od 1. 1. 2013

5 PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ■Návrh schválen LRV 25. 10. 2012 ■Hlavní oblasti úpravy »Rozšíření působnosti i na zaměstnance pojišťoven »Zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost »Nová úprava způsobu registrace PZ a podmínek obnovy oprávnění k podnikání »Rozšíření odpovědnosti pojišťoven za činnost PZ LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích (PZ) Novela zákona o pojišťovnictví a souvisejících zák. Předpokládaná účinnost ? ■Uvedení v soulad s rozhodnutím SD EU ve věci „Test-Achats“ (rozhodné datum 21. 12. 2012) »Novela ZPOJ a ZPS projednávána ve výborech PSP ČR »Přípravy pojistitelů na změnu způsobu stanovení výše pojistného a pojistného plnění od rozhodného data Účinnost vyhlášením ve Sb. z. (do konce roku?)

6 PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ■Změna pravidel registrace vozidel ■Změna pravidel přidělování RZ »RZ na přání »Rezervace a převoditelnost RZ LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (ZPOV) Předpokládaná účinnost od pol. 2013 ■Změny související s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích ■Zpřísnění úpravy pravidel pro inkaso příspěvku nepojištěných do GF ČKP ■Zábrana vzniku „otevřených flotil“ ■Povinný odvoz HSZ ve výši 6% z předpisu POV Předpokládaná účinnost od pol. 2013

7 PŘIPRAVOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ■Implementace rámcové směrnice Solventnost II »Nové požadavky na Řídicí a kontrolní systém »Obezřetnostní a kapitálové požadavky »Informační povinnosti LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR Novela zákona o pojišťovnictví Úrazové pojištění zaměstnanců – „demonopolizace“ Bude patrně odložena s ohledem na prodlení Omnibus II ■Zpracována analýza MF ČR s návrhem věcného řešení »Zavedení komerčního pojištění »Přechod ze systému průběžného financování na systém tvorby rezerv na budoucí závazky ■Dalším krokem by měla být příprava zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele Realizace před 2014 je ohrožena

8 PŘIPRAVOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ■Návrh zahrnutí cizinců – OSVČ do veřejného zdravotního pojištění LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území ČR Novela zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu Věcný záměr schválen Vládou ČR v únoru 2012 ■Úprava podmínek pro sjednání pojištění ■Stanovení limitu pojistného plnění a způsobu určení jeho výše Ve stavu před projednáním Vládou ČR

9 PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ■Rozšíření působnosti směrnice na všechny distribuční kanály (vč. „direct writers“) a samostatné likvidátory pojistných událostí ■Definice „pojistných investičních produktů“ (veškeré rezervotvorné produkty ŽP), na jejichž distribuci se vztahují přísnější kritéria ■Rozšíření požadavků na odbornost „distributorů“ a zavedení požadavku jejich průběžného odborného rozvoje ■Povinnost členských států zajistit vytvoření postupů pro mimosoudní řešení sporů (dle definovaných pravidel) s povinným zapojením pojišťoven a zprostředkovatelů ■Obecně rozšíření předsmluvních informačních povinností vůči klientům, specificky pro „pojistné investiční produkty“ ■Povinnost zveřejňování výše provize (v ŽP automaticky, v NŽP dočasně na žádost) a zákaz provizí „makléřům“ při zprostředkování ŽP jako nástroj eliminace konfliktu zájmů ■Zmocnění k vydávání prováděcích předpisů pro EK a EIOPA LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V EU Směrnice o zprostředkování pojištění (IMD 2) a nařízení PRIPs Termín transpozice resp. datum účinnosti nejsou v návrzích stanoveny

10 PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ■Hrozí zákaz zohledňování věku a zdravotního stavu v komerčním pojištění ■Legislativní postup blokován nečinností Rady EU ■Není prioritou současného předsednictví Radě EU LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V EU Návrh směrnice k zajištění rovného přístupu z hlediska věku a zdravotního stavu Předpokládaná účinnost ?

11 NEGATIVNÍ DOPADY LEGISLATIVNÍHO VÝVOJE ■Zahlcení spotřebitelů nadměrným rozsahem povinně poskytovaných informací »Kvalita vs. kvantita informací, zvýšení nákladů na plnění informačních povinností ■Nabourávání základních principů pojišťovnictví v důsledku rigidního přístupu EU k „antidiskriminační“ legislativě »Relevantní hodnocení rizika na základě pojistně-matematických faktorů je označováno za diskriminaci ■Právní nejistota a nejednotnost při určování výše pojistného plnění za nemajetkové újmy LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR A EU Objem regulatorních aktivit orgánů EU významně narostl vlivem vytvoření dalších regulatorních a dohledových struktur. Důsledkem je zásadní nárůst regulatorních aktů EU v oblasti obezřetnosti a ochrany spotřebitele!

12 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Česká asociace pojišťoven Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 tel: 222 350 150 e-mail: sekretariat@cap.cz


Stáhnout ppt "EKONOMICKÝ A REGULATORNÍ VÝVOJ POJISTNÉHO TRHU 2011 - 2012 KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2012 Ing. Tomáš Síkora, MBA 31. října 2012, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google