Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kácení dřevin Nejčastější případy  „Kácecí“ schéma  Orgány ochrany přírody (ochrana dřevin)  Dřeviny z pohledu majitele, občana, sdružení  Modelové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kácení dřevin Nejčastější případy  „Kácecí“ schéma  Orgány ochrany přírody (ochrana dřevin)  Dřeviny z pohledu majitele, občana, sdružení  Modelové."— Transkript prezentace:

1 Kácení dřevin Nejčastější případy  „Kácecí“ schéma  Orgány ochrany přírody (ochrana dřevin)  Dřeviny z pohledu majitele, občana, sdružení  Modelové situace

2

3 Orgány ochrany přírody 1.Obecní úřad -Vydává povolení ke kácení -Informuje občanská sdružení s podanou žádostí 2.Pověřený obecní úřad -Vydává povolení ke kácení -Registrují VKP a vyhlašují památné stromy krom chráněn.úz. 3.Úřad s rozšířenou působností -Vydává povolení ke kácení -Vydává povolení k zásahu do VKP (les, břehy, nivy) 4.Krajský úřad -Odvolacím orgánem v řízeních o kácení dřevin -Krajinný ráz (souhlas se zásahem) 5.ČIŽP -Kontrolním orgánem pro všechny tři úrovně -Šetří poškozování dřevin fyzickými i právnickými osobami

4 Kácení z pohledu majitele 1.Majitel pozemku je také vlastníkem dřeviny 2.Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. 3.Vlastník má právo žádat o povolení ke kácení (pokud jsou splněny závažné důvody ke kácení) a pokud se jedná o dřeviny nad 80cm v obvodu (130cm nad zemí). Menší dřeviny má právo kácet bez povolení. 4.Kdo jiný má právo chtít po majiteli kácet (ořez)? Orgán ochrany přírody při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými vážnými chorobami Orgán ochrany přírody při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými vážnými chorobami Správci sítí na základě zvláštních předpisů – energetický zákon, vodní zákon, částečně zákon o drahách ! Nikoliv zákon ostatní památkové péči. Správci sítí na základě zvláštních předpisů – energetický zákon, vodní zákon, částečně zákon o drahách ! Nikoliv zákon ostatní památkové péči. Soused? Soused?

5 Kácení z pohledu souseda  Může se účastnit řízení  Může odstraňovat přesahující větve a kořeny přesahující na svůj pozemek. Nesmí tak činit nešetrně a v nevhodné roční době. Tedy nesmí poškodit dřevinu. (občanský zákoník - úprava tzv. sousedských práv)

6 Kácení z pohledu občana 1.Jak se dozvědět o kácení dříve než začne?  Právo na informace – z.č. 123/1998 Sb., z.č. 106/1999 Sb.  Sledování úřední desky  Nadstandardní informování veřejnosti  Kontaktovat občanské sdružení 2.Co mohu udělat jako občan?  Informovat se na úřadě  Kontaktovat místní OS  Podat podnět na ČIŽP  Apelovat na své zastupitele (výbory pro ŽP)  Založit občanské sdružení a aktivně hájit dřeviny

7 Kácení z pohledu občanského sdružení  Založení OS a jeho stanovy – věcná a místní příslušnost  Generální žádost o informace, sledování úřední desky  Účast v řízeních o povolení ke kácení -Přihlášení do 8 dnů -Podání připomínek -Zadání vlastních dendrolog. posudků -Odvolání, případně žaloby  Mediální aktivity

8 Modelové situace Popis: Soused pokácí strom, odveze dřevo a vyhrožuje žalobou a finančním odškodněním za „vykonanou práci“ skácení stromu Řešení: Soused se dopustil několika přestupků a trestných činů:  Neoprávněné kácení bez povolení – volat ČIŽP (nebo obecní úřad)  Krádeže dřeva – (trestný čin nad 5000 Kč) volat Policii ČR (Právě kácí - volat zároveň oba orgány)  Soused pokácí strom majiteli

9  Kácení obecní zeleně - park Popis: Plošné kácení parku v majetku obce, údajným důvodem je obnova parku. Probíhá správní řízení, o kterém jste nebyli informováni – informace pouze úřední deskou. Rozbor: Výklad zákona o ochraně přírody a kr. (114/1992 Sb.) – informace o zahajovaném řízení na úřední desce není jednoznačný, úřady by jej neměli zneužívat a nadále zasílat informace adresně. Přesto, že obec sama sobě – státní správa samosprávě – povoluje kácení, je k tomu třeba řádné povolení vydané na základě správního řízení. Toto povolení musí obsahovat všechny právní náležitosti, především závažné zdůvodnění kácení. Řešení: Pokud jste OS s podanou žádostí o informování a nestihli jste se přihlásit do 8 dnů od vyvěšení, přihlásíte se do řízení jako opomenutí účastníci řízení. Podejte připomínky, kde upozorníte na to, že nedošlo k posouzení zdr.a funk. významu jednotlivých dřevin a nebyl naplněna zákonná podmínka závažného důvodu.

10  Kácení uličního stromořadí Popis: Plošné kácení uličního stromořadí v majetku obce. Jedná se o kácení na oznámení na základě zvláštních předpisů (silniční zákon) Tzn. že 15 dnů předem pouze oznámí kácení státní správě. Rozbor: Nesprávné použití oznamovacího režimu. Oznamovací režim – kácení na základě pěstebních důvodů lze použít podle výkladu MŽP jen u ovocných sadů, okrasných keřů živého plotu. Řešení: Na základě správně podané žádosti (o informování o zahajovaní spr.ř. a zamýšlených zásazích do ŽP) podáme podnět na ČIŽP k zákazu činnosti.

11  Havarijní kácení stromu Popis: Technické služby města pokácí stromy v režimu tzv. havarijního kácení z odůvodněním že bezprostředně ohrožoval zaparkovaná auta, přestože strom byl pouze poškozený na kořenových nábězích těmito auty. Rozbor: Režim tzv. havarijního kácení lze uplatnit pouze případě, že je stavem stromu zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení,které nastávají zejména u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách. Důvod pro havarijní kácení tak nesplňuje dlouhodobě narušený strom ani parkující automobil pod ním, který lze naopak zaparkovat jinam. Řešení: Důvod pro havarijní kácení tak nesplňuje dlouhodobě narušený strom ani parkující automobil pod ním, který lze naopak zaparkovat jinam. Řeší ČIŽP.


Stáhnout ppt "Kácení dřevin Nejčastější případy  „Kácecí“ schéma  Orgány ochrany přírody (ochrana dřevin)  Dřeviny z pohledu majitele, občana, sdružení  Modelové."

Podobné prezentace


Reklamy Google