Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační potřeby a metody jejich zjišťování jako součást designu orientovaného na uživatele Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška pro HCI seminář,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační potřeby a metody jejich zjišťování jako součást designu orientovaného na uživatele Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška pro HCI seminář,"— Transkript prezentace:

1 Informační potřeby a metody jejich zjišťování jako součást designu orientovaného na uživatele Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška pro HCI seminář, 21. 10. 2008

2 Přednáška pro HCI seminář2 21.10.2008 Osnova přednášky Definice základních pojmů Informační chování Informační potřeby a informační chování Metody pro průzkum informačních potřeb Modely informačního chování Praktické cvičení

3 Přednáška pro HCI seminář3 21.10.2008 Základní pojmy Informace Informační potřeba Design orientovaný na uživatele Informační přesycení Znalostní propast Informační chudoba Digitální propast Hledání informací Informační chování Chování při hledání informací Chování při vyhledávání informací

4 Přednáška pro HCI seminář4 21.10.2008 Informace Informace jako proces Informace jako znalost

5 Přednáška pro HCI seminář5 21.10.2008 Informační potřeba (information need) Zjištění, že naše znalost je nedostatečná k dosažení cíle/úkolu, který máme Rozdíl mezi naší aktuální znalostí o problému a znalostí, kterou musíme mít pro jeho vyřešení

6 Přednáška pro HCI seminář6 21.10.2008 Hledání informací (information seeking) Snaha o získání informací ELIS – everyday life information seeking Hledání informací jako hledání smyslu Převzato z Wilson, 1999.

7 Přednáška pro HCI seminář7 21.10.2008 Informační chování (information behavior) Zahrnuje hledání informací: i. Záměrné, vědomé (komunikace s okolím se záměrem získat informace; aktivní vyhýbání se informacím) ii. Nezáměrné, pasivní (sledování TV či poslouchání rádia bez konkrétního záměru získání informace)

8 Přednáška pro HCI seminář8 21.10.2008 Chování při hledání informací (information seeking behavior) Záměrné hledání informací vzniklé jako důsledek potřeby splnit určitý úkol. V průběhu hledání může uživatel vstupovat do interakce s manuálními či počítačovými systémy.

9 Přednáška pro HCI seminář9 21.10.2008 Chování při vyhledávání informací (information searching behavior) Mikroúroveň chování uživatele během jeho interakce s různými informačními systémy. Zahrnuje všechny úrovně interakce s daným systémem, od problému HCI po mentální procesy pro volbu vyhledávací strategie a hodnocení výsledků.

10 Přednáška pro HCI seminář10 21.10.2008 Koncepty spojené s informačním chováním Oblast rozhodování Relevance a pertinence Vyhýbání se informacím i. Selective exposure ii. Digitální a znalostní mezery, informační chudoba iii. Informační přetížení

11 Přednáška pro HCI seminář11 21.10.2008 Design orientovaný na uživatele Design orientovaný na uživatele (user- centered design) versus Design orientovaný na data / systémy (systém- / data-centered design)

12 Přednáška pro HCI seminář12 21.10.2008 Informační potřeby a informační chování Klasifikace informačních potřeb Důvody pro vznik informačních potřeb Stupně informačních potřeb Faktory ovlivňující uspokojování informačních potřeb Metody pro zjišťování informačních potřeb

13 Přednáška pro HCI seminář13 21.10.2008 Klasifikace informačních potřeb Informační potřeby Nerozpoznané potřeby (unrecognized needs) Nevyjádřené potřeby (unexpresseed needs) Information wants Informační požadavky (information demands)

14 Přednáška pro HCI seminář14 21.10.2008 Důvody pro vznik informačních potřeb Hledání odpovědí Redukce nejistoty Hledání smyslu

15 Přednáška pro HCI seminář15 21.10.2008 Stupně informačních potřeb „Fyzická“ (visceral) Vědomá (conscious) Formalizovaná (formalized) Kompromisní (compromised)

16 Přednáška pro HCI seminář16 21.10.2008 Faktory ovlivňující uspokojování informačn í ch potřeb Práce / zaměstnání Kulturní zázemí Osobnostní charakteristiky Zkušenost, kvalifikace Pohlaví Věk Čas Dostupnost Náklady Přetížení

17 Přednáška pro HCI seminář17 21.10.2008 Metody pro zjišťování informačních potřeb Rozhovor (individuální, skupinový,...) Dotazník Pozorování Deník Analýza transakčních logů Analýza webových logů Citační analýza Knihovní statistiky

18 Přednáška pro HCI seminář18 21.10.2008 Modely informačního chování Model plní funkci oboustranné vazby mezi teorií a praxí. Modely informačního chování se snaží popsat a objasnit procesy při hledání informací a také okolnosti, které hledání ovlivňují.

19 Přednáška pro HCI seminář19 21.10.2008 Model informačního chování I Wilsonův model informačního chování (1981,1. verze) Převzato z Wilson, 1999.

20 Přednáška pro HCI seminář20 21.10.2008 Model informačního chování II Wilsonův model informačního chování (1981, verze 2) Převzato z Wilson, 1999.

21 Přednáška pro HCI seminář21 21.10.2008 Model informačního chování III Hledání smyslu – Dervinové model informačního chování (1983, 1996) Převzato z Godbold, 2006.

22 Přednáška pro HCI seminář22 21.10.2008 Praktické cvičení Dvojice, z nichž jeden/a hledá informace a druhý/á pozoruje (startovní stránka, klíčová slova, používané zdroje …) Hledaná informace: počet mrtvých v důsledku silničních nehod na 100.000 obyvatel v ČR, Francii, Litvě, Rakousku a Švédsku

23 Přednáška pro HCI seminář23 21.10.2008 Statistiky EU podle jednotlivých zemí: http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/road _safety_observatory/care_reports_en.htm (úmrtnost podle zemí a dalších kritérií, vývoj úmrtnosti v jednotlivých zemích podle počtu obyvatel)

24 Přednáška pro HCI seminář24 21.10.2008 Použitá literatura 1. CASE, Donald O. Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior. 2nd ed. Amsterdam : Elsevier, 2007. Xvi, 423 s. ISBN 0-12-369430-2. 2. NICHOLAS, David. Assessing information needs : tools, techniques and concepts for the Internet age. 2nd ed. London : Aslib, 2000. 162 s. ISBN 0-85142-432-5. 3. WILSON, Tom D. Human information behavior. Informing science (Special Issue on Information Science Research). 2000, roč. 3, č. 2, s. 49- 55. Dostupný z: http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf.http://inform.nu/Articles/Vol3/v3n2p49-56.pdf 4. WILSON, Tom D. Models in information behaviour research. Journal of Documentation. 1999, roč. 55, č. 3, s. 249-270. Dostupn é z: http://informationr.net/tdw/publ/papers/1999JDoc.html. http://informationr.net/tdw/publ/papers/1999JDoc.html

25 Přednáška pro HCI seminář25 21.10.2008 Dotazy? Děkuji za pozornost...


Stáhnout ppt "Informační potřeby a metody jejich zjišťování jako součást designu orientovaného na uživatele Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška pro HCI seminář,"

Podobné prezentace


Reklamy Google