Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační potřeby a metody jejich zjišťování jako součást designu orientovaného na uživatele Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška pro HCI seminář,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační potřeby a metody jejich zjišťování jako součást designu orientovaného na uživatele Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška pro HCI seminář,"— Transkript prezentace:

1 Informační potřeby a metody jejich zjišťování jako součást designu orientovaného na uživatele Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška pro HCI seminář,

2 Přednáška pro HCI seminář Osnova přednášky Definice základních pojmů Informační chování Informační potřeby a informační chování Metody pro průzkum informačních potřeb Modely informačního chování Praktické cvičení

3 Přednáška pro HCI seminář Základní pojmy Informace Informační potřeba Design orientovaný na uživatele Informační přesycení Znalostní propast Informační chudoba Digitální propast Hledání informací Informační chování Chování při hledání informací Chování při vyhledávání informací

4 Přednáška pro HCI seminář Informace Informace jako proces Informace jako znalost

5 Přednáška pro HCI seminář Informační potřeba (information need) Zjištění, že naše znalost je nedostatečná k dosažení cíle/úkolu, který máme Rozdíl mezi naší aktuální znalostí o problému a znalostí, kterou musíme mít pro jeho vyřešení

6 Přednáška pro HCI seminář Hledání informací (information seeking) Snaha o získání informací ELIS – everyday life information seeking Hledání informací jako hledání smyslu Převzato z Wilson, 1999.

7 Přednáška pro HCI seminář Informační chování (information behavior) Zahrnuje hledání informací: i. Záměrné, vědomé (komunikace s okolím se záměrem získat informace; aktivní vyhýbání se informacím) ii. Nezáměrné, pasivní (sledování TV či poslouchání rádia bez konkrétního záměru získání informace)

8 Přednáška pro HCI seminář Chování při hledání informací (information seeking behavior) Záměrné hledání informací vzniklé jako důsledek potřeby splnit určitý úkol. V průběhu hledání může uživatel vstupovat do interakce s manuálními či počítačovými systémy.

9 Přednáška pro HCI seminář Chování při vyhledávání informací (information searching behavior) Mikroúroveň chování uživatele během jeho interakce s různými informačními systémy. Zahrnuje všechny úrovně interakce s daným systémem, od problému HCI po mentální procesy pro volbu vyhledávací strategie a hodnocení výsledků.

10 Přednáška pro HCI seminář Koncepty spojené s informačním chováním Oblast rozhodování Relevance a pertinence Vyhýbání se informacím i. Selective exposure ii. Digitální a znalostní mezery, informační chudoba iii. Informační přetížení

11 Přednáška pro HCI seminář Design orientovaný na uživatele Design orientovaný na uživatele (user- centered design) versus Design orientovaný na data / systémy (systém- / data-centered design)

12 Přednáška pro HCI seminář Informační potřeby a informační chování Klasifikace informačních potřeb Důvody pro vznik informačních potřeb Stupně informačních potřeb Faktory ovlivňující uspokojování informačních potřeb Metody pro zjišťování informačních potřeb

13 Přednáška pro HCI seminář Klasifikace informačních potřeb Informační potřeby Nerozpoznané potřeby (unrecognized needs) Nevyjádřené potřeby (unexpresseed needs) Information wants Informační požadavky (information demands)

14 Přednáška pro HCI seminář Důvody pro vznik informačních potřeb Hledání odpovědí Redukce nejistoty Hledání smyslu

15 Přednáška pro HCI seminář Stupně informačních potřeb „Fyzická“ (visceral) Vědomá (conscious) Formalizovaná (formalized) Kompromisní (compromised)

16 Přednáška pro HCI seminář Faktory ovlivňující uspokojování informačn í ch potřeb Práce / zaměstnání Kulturní zázemí Osobnostní charakteristiky Zkušenost, kvalifikace Pohlaví Věk Čas Dostupnost Náklady Přetížení

17 Přednáška pro HCI seminář Metody pro zjišťování informačních potřeb Rozhovor (individuální, skupinový,...) Dotazník Pozorování Deník Analýza transakčních logů Analýza webových logů Citační analýza Knihovní statistiky

18 Přednáška pro HCI seminář Modely informačního chování Model plní funkci oboustranné vazby mezi teorií a praxí. Modely informačního chování se snaží popsat a objasnit procesy při hledání informací a také okolnosti, které hledání ovlivňují.

19 Přednáška pro HCI seminář Model informačního chování I Wilsonův model informačního chování (1981,1. verze) Převzato z Wilson, 1999.

20 Přednáška pro HCI seminář Model informačního chování II Wilsonův model informačního chování (1981, verze 2) Převzato z Wilson, 1999.

21 Přednáška pro HCI seminář Model informačního chování III Hledání smyslu – Dervinové model informačního chování (1983, 1996) Převzato z Godbold, 2006.

22 Přednáška pro HCI seminář Praktické cvičení Dvojice, z nichž jeden/a hledá informace a druhý/á pozoruje (startovní stránka, klíčová slova, používané zdroje …) Hledaná informace: počet mrtvých v důsledku silničních nehod na obyvatel v ČR, Francii, Litvě, Rakousku a Švédsku

23 Přednáška pro HCI seminář Statistiky EU podle jednotlivých zemí: _safety_observatory/care_reports_en.htm (úmrtnost podle zemí a dalších kritérií, vývoj úmrtnosti v jednotlivých zemích podle počtu obyvatel)

24 Přednáška pro HCI seminář Použitá literatura 1. CASE, Donald O. Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior. 2nd ed. Amsterdam : Elsevier, Xvi, 423 s. ISBN NICHOLAS, David. Assessing information needs : tools, techniques and concepts for the Internet age. 2nd ed. London : Aslib, s. ISBN WILSON, Tom D. Human information behavior. Informing science (Special Issue on Information Science Research). 2000, roč. 3, č. 2, s Dostupný z: 4. WILSON, Tom D. Models in information behaviour research. Journal of Documentation. 1999, roč. 55, č. 3, s Dostupn é z:

25 Přednáška pro HCI seminář Dotazy? Děkuji za pozornost...


Stáhnout ppt "Informační potřeby a metody jejich zjišťování jako součást designu orientovaného na uživatele Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška pro HCI seminář,"

Podobné prezentace


Reklamy Google