Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK
Informační potřeby a metody jejich zjišťování jako součást designu orientovaného na uživatele Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK Přednáška pro HCI seminář,

2 Přednáška pro HCI seminář
Osnova přednášky Definice základních pojmů Informační chování Informační potřeby a informační chování Metody pro průzkum informačních potřeb Modely informačního chování Praktické cvičení Přednáška pro HCI seminář

3 Přednáška pro HCI seminář
Základní pojmy Informace Informační potřeba Design orientovaný na uživatele Informační přesycení Znalostní propast Informační chudoba Digitální propast Hledání informací Informační chování Chování při hledání informací Chování při vyhledávání informací Přednáška pro HCI seminář

4 Přednáška pro HCI seminář
Informace Informace jako proces Informace jako znalost Přednáška pro HCI seminář

5 Informační potřeba (information need)
Zjištění, že naše znalost je nedostatečná k dosažení cíle/úkolu, který máme Rozdíl mezi naší aktuální znalostí o problému a znalostí, kterou musíme mít pro jeho vyřešení Přednáška pro HCI seminář

6 Hledání informací (information seeking)
Snaha o získání informací ELIS – everyday life information seeking Hledání informací jako hledání smyslu Převzato z Wilson, 1999. Přednáška pro HCI seminář

7 Informační chování (information behavior)
Zahrnuje hledání informací: Záměrné, vědomé (komunikace s okolím se záměrem získat informace; aktivní vyhýbání se informacím) Nezáměrné, pasivní (sledování TV či poslouchání rádia bez konkrétního záměru získání informace) Přednáška pro HCI seminář

8 Chování při hledání informací (information seeking behavior)
Záměrné hledání informací vzniklé jako důsledek potřeby splnit určitý úkol. V průběhu hledání může uživatel vstupovat do interakce s manuálními či počítačovými systémy. Přednáška pro HCI seminář

9 Chování při vyhledávání informací (information searching behavior)
Mikroúroveň chování uživatele během jeho interakce s různými informačními systémy. Zahrnuje všechny úrovně interakce s daným systémem, od problému HCI po mentální procesy pro volbu vyhledávací strategie a hodnocení výsledků. Přednáška pro HCI seminář

10 Koncepty spojené s informačním chováním
Oblast rozhodování Relevance a pertinence Vyhýbání se informacím Selective exposure Digitální a znalostní mezery, informační chudoba Informační přetížení Přednáška pro HCI seminář

11 Design orientovaný na uživatele
Design orientovaný na uživatele (user-centered design) versus Design orientovaný na data / systémy (systém- / data-centered design) Přednáška pro HCI seminář

12 Informační potřeby a informační chování
Klasifikace informačních potřeb Důvody pro vznik informačních potřeb Stupně informačních potřeb Faktory ovlivňující uspokojování informačních potřeb Metody pro zjišťování informačních potřeb Přednáška pro HCI seminář

13 Klasifikace informačních potřeb
Informační potřeby Nerozpoznané potřeby (unrecognized needs) Nevyjádřené potřeby (unexpresseed needs) Information wants Informační požadavky (information demands) Přednáška pro HCI seminář

14 Důvody pro vznik informačních potřeb
Hledání odpovědí Redukce nejistoty Hledání smyslu Přednáška pro HCI seminář

15 Stupně informačních potřeb
„Fyzická“ (visceral) Vědomá (conscious) Formalizovaná (formalized) Kompromisní (compromised) Přednáška pro HCI seminář

16 Faktory ovlivňující uspokojování informačních potřeb
Práce / zaměstnání Kulturní zázemí Osobnostní charakteristiky Zkušenost, kvalifikace Pohlaví Věk Čas Dostupnost Náklady Přetížení Přednáška pro HCI seminář

17 Metody pro zjišťování informačních potřeb
Rozhovor (individuální, skupinový, ...) Dotazník Pozorování Deník Analýza transakčních logů Analýza webových logů Citační analýza Knihovní statistiky Přednáška pro HCI seminář

18 Modely informačního chování
Model plní funkci oboustranné vazby mezi teorií a praxí. Modely informačního chování se snaží popsat a objasnit procesy při hledání informací a také okolnosti, které hledání ovlivňují. Přednáška pro HCI seminář

19 Model informačního chování I
Wilsonův model informačního chování (1981,1. verze) Převzato z Wilson, 1999. Přednáška pro HCI seminář

20 Model informačního chování II
Wilsonův model informačního chování (1981, verze 2) Převzato z Wilson, 1999. Přednáška pro HCI seminář

21 Model informačního chování III
Hledání smyslu – Dervinové model informačního chování (1983, 1996) Převzato z Godbold, 2006. Přednáška pro HCI seminář

22 Přednáška pro HCI seminář
Praktické cvičení Dvojice, z nichž jeden/a hledá informace a druhý/á pozoruje (startovní stránka, klíčová slova, používané zdroje …) Hledaná informace: počet mrtvých v důsledku silničních nehod na obyvatel v ČR, Francii, Litvě, Rakousku a Švédsku Přednáška pro HCI seminář

23 Přednáška pro HCI seminář
Statistiky EU podle jednotlivých zemí: (úmrtnost podle zemí a dalších kritérií, vývoj úmrtnosti v jednotlivých zemích podle počtu obyvatel) Přednáška pro HCI seminář

24 Přednáška pro HCI seminář
Použitá literatura CASE, Donald O. Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and behavior. 2nd ed. Amsterdam : Elsevier, Xvi, 423 s. ISBN NICHOLAS, David. Assessing information needs : tools, techniques and concepts for the Internet age. 2nd ed. London : Aslib, s. ISBN WILSON, Tom D. Human information behavior. Informing science (Special Issue on Information Science Research). 2000, roč. 3, č. 2, s Dostupný z: WILSON, Tom D. Models in information behaviour research. Journal of Documentation. 1999, roč. 55, č. 3, s Dostupné z: Přednáška pro HCI seminář

25 Přednáška pro HCI seminář
Dotazy? Děkuji za pozornost... Přednáška pro HCI seminář


Stáhnout ppt "Mgr. Ivanka Příbramská, ÚISK FF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google