Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologické hráčství – choroba či zájem společnosti ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologické hráčství – choroba či zájem společnosti ?"— Transkript prezentace:

1 Patologické hráčství – choroba či zájem společnosti ?
Chvíla L. Psychiatrická léčebna v Opavě Psychiatrická ambulance pro léčbu závislostí Ostrava

2 Porucha spočívající v častých, opakovaných epizodách hráčství, které převládají na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků Diagnoza – MNK 10

3 Psychopatologická specifikace
Osobnostní typ – riziko,egocentrický, emoční instabilita,nezdrženlivost, nezodpovědnost,nedostatek frustrační tolerance,uhýbá před řešením nepříjemných situací,pocity neuspokojení, nedostatečná výdrž v zájmech Psychopatologická specifikace

4 Psychopatologická specifikace
Neurotický typ- anxiozita,pocity viny, nedostatečnost sebeprosazení,redukce sebevědomí, v krizi vyhledávají pomoc,nenaplněná snaha po sebeuplatnění,neuspokojení v rámci sexuálních aktivit Psychopatologická specifikace

5 Psychopatologická specifikace
Kompulzivní, toxikomanický typ – snadno podléhá pokušení,touha po intenzivním zážitku,impulzivní typ, selhává sebekontrola,opouští racionální zábrany,dvojí hodnotové schéma, ambivalence k penězům,koincidence s alkoholem, drogami,hra jako prostředek uspokojení, ne výhra Psychopatologická specifikace

6 Biologické aspekty hráčství
Aktivita serotoninu v CNS monitoring anxiety v průběhu hry, vegetativní doprovod Kompulze a snížená sebekontrola společně s kleptomanií, trichotilomanií,pyromanií Tendence ke změně typu závislosti náhradní abúzus alkoholu, drog Biologické aspekty hráčství

7 Sociální rovina hráčství
Hra jako dialog s prostředím Hra jako experiment se svými schopnostmi -verzus prostředí Hra jako modelové chování Hra jako útěk před skutečností (avoidnace) Hra jako redukce reality,aktivace nižších úrovní integrace Sociální rovina hráčství

8 Sociální rovina hráčství
Hra – prostředek,jak se bavit, vzrušit, uspokojit, realizovat, přitom bez rizika kriminalizace tohoto chování,bez rizika somatického poškození ( drogy), s nadějí na finanční profit Sociální rovina hráčství

9 Sociální specifity Kanada
Explorací 2012 dospělých hráčů zjištěno, že poměr muži / ženy je 1,3 / 1 Také komorbidita s psychiatrickými dg. Je 2,2 x větší nežli u standradní populace ( deprese, abúzus alkoholu, nezvládnutá stresová zátěž) Dowling N.A. et all. Female pathological gamblers Sociální specifity

10 Sociální specifity Holandsko
Převažují důchodci nad 65 let, kteří prohrají brzy svůj důchod a jsou odkázáni na sociální pomoc společnosti Brijder stichting Haarlem Sociální specifity

11 Profil klientů PL v Opavě v roce 2010
Celkem přijato 114 ( z toho pouze 6 žen) Zaměstnání : PN % ÚP ,6 % Student ,5 % OSVČ l,8 % bez PN ,5 % ID ,6 % Věk : let ,1% 21-30 let ,9 % 31-40 let ,3 % 41-50 let ,5 % 51 – let ,1 % Profil klientů PL v Opavě v roce 2010

12 Guidelines terapie hráčství
Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Psychiatrická léčebna Praha –Bohnice Léčba a prevence patologického hráčství Odkaz 1. Prevence Ke zvláště lidé např. lidé s nejrůznějšími duševními poruchami (s jinou návykovou nemocí, hyperaktivní s poruchami pozornosti, lidé s poruchami osobnosti). Rizikovost může být dána i profesí (stres, nepravidelnost, nekontrolovaný pohyb peněz) nebo životní situací (sociální izolace, zátěžová životní událost). Evidence G. Poruchy adaptability(neurotické), frustrace sexuální. Výrazná dominance mužů Odkaz 2. Krátká intervence Existují doklady o příznivém působení krátké intervence (Petry a spol., 2008). Postupy jsou podobné jako u závislosti na tabáku a alkoholu. Patří sem: Informovat, doporučit abstinenci, předání svépomocného materiálu (Nešpor, 2006), vyhnout se volným financím a rizikovému prostředí. S ohledem na riziko sebevražednosti je třeba poskytnou kontakt na linku telefonické pomoci. Evidence B Odkaz 3. Ambulantní léčba Práce s motivací, kognitivní restrukturaci (Sylvain et al., 1997), desenzitizace ve fantazii (McConaghy et al., 1983), další kognitivně-behaviorální techniky, úprava životního stylu, rodinná terapie, doporučit souběžnou účast ve svépomocné organizaci, zprostředkovat právní poradenství, antidepresiva SSRI v obvyklých dávkách (Hollander et al., 2000), případně paroxetin (Kim et al., 2001) či naltrexon (ten je pro většinu finančně nedostupný). Evidence B Odkaz 4. Ústavní léčba Používají se stejné postupy jako při ambulantní léčbě, ale v kombinaci a ve větší intenzitě. Evidence G Nácvik denního režimu, odpovědnosti,systému hospodaření s penězi a plánování. Nutnost dlouhodobého doléčování v ambulanci. Opakovací léčebné pobyty. Literatura Nešpor K. Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag 2006; 130. Zdarma dostupné na Hollander E, DeCaria CM, Finkell JN, Begaz T, Wong CM, Cartwright C: A randomized double-blind fluvoxamine/placebo crossover trial in pathologic gambling. Biol Psychiatry 2000;47: McConaghy N, Armstrong MS, Blaszczynski A et al: Controlled comparison of aversive therapy and imaginal desensitization in compulsive gambling. British Journal of Psychiatry 1983, 142: Petry NM, Weinstock J, Ledgerwood DM, Morasco B. randomized trial of brief interventions for problem and pathological gamblers. J Consult Clin Psychol. 2008;76(2): Sylvain, C, Ladouceur, R, Boisvert, JM: Cognitive and behavioral treatment of pathological gambling: A controlled study. J Consult Clin Psychol 1997; 65: Guidelines terapie hráčství

13 Psychiatrie - společnost
Snížení dostupnosti financí Spouštěče Vyhýbat se situacím Video terminály Alkohol zdarma Hrací automaty v restauracích, čekárnách V ČR se za rok prohraje EUR Psychiatrie - společnost

14 Zákoná restrikce Drogy
Trestní zákoník: trestné držení, distribuce, výroba, šíření Zákoná restrikce

15 Zákoná restrikce Alkohol
Trestní zákoník: řízení mot. vozidel, provozování nebezpečné činnosti, držení zbraně Státní monopol : reklama,nerespektování zákazu prodeje mladistvým, po zavírací době,dostupnost, festivaly piva, vína…. Zákoná restrikce

16 Zákoná restrikce Hrací automaty, ruleta,sázkařství, video terminály
Soukromé podnikání, nelze redukovat, obecní vyhlášky jsou označovány jako neústavní zásah do svobod, poplatky obcím za instalaci,proto podpora, zisky soukromých společností – lobbying. Prezident V.Klaus vetoval loterijní zákon, který omezuje v obcích herní místa Zákoná restrikce

17 …kdo si hraje,nezlobí !?


Stáhnout ppt "Patologické hráčství – choroba či zájem společnosti ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google