Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologické hráčství – choroba či zájem společnosti ? Chvíla L. Psychiatrická léčebna v Opavě Psychiatrická ambulance pro léčbu závislostí Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologické hráčství – choroba či zájem společnosti ? Chvíla L. Psychiatrická léčebna v Opavě Psychiatrická ambulance pro léčbu závislostí Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Patologické hráčství – choroba či zájem společnosti ? Chvíla L. Psychiatrická léčebna v Opavě Psychiatrická ambulance pro léčbu závislostí Ostrava

2 Diagnoza – MNK 10 Porucha spočívající v častých, opakovaných epizodách hráčství, které převládají na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků

3 Psychopatologická specifikace Osobnostní typ – riziko,egocentrický, emoční instabilita,nezdrženlivost, nezodpovědnost,nedostatek frustrační tolerance,uhýbá před řešením nepříjemných situací,pocity neuspokojení, nedostatečná výdrž v zájmech

4 Psychopatologická specifikace Neurotický typ- anxiozita,pocity viny, nedostatečnost sebeprosazení,redukce sebevědomí, v krizi vyhledávají pomoc,nenaplněná snaha po sebeuplatnění,neuspokojení v rámci sexuálních aktivit

5 Psychopatologická specifikace Kompulzivní, toxikomanický typ – snadno podléhá pokušení,touha po intenzivním zážitku,impulzivní typ, selhává sebekontrola,opouští racionální zábrany,dvojí hodnotové schéma, ambivalence k penězům,koincidence s alkoholem, drogami,hra jako prostředek uspokojení, ne výhra

6 Biologické aspekty hráčství Aktivita serotoninu v CNS monitoring anxiety v průběhu hry, vegetativní doprovod Kompulze a snížená sebekontrola společně s kleptomanií, trichotilomanií,pyromanií Tendence ke změně typu závislosti náhradní abúzus alkoholu, drog

7 Sociální rovina hráčství Hra jako dialog s prostředím Hra jako experiment se svými schopnostmi -verzus prostředí Hra jako modelové chování Hra jako útěk před skutečností (avoidnace) Hra jako redukce reality,aktivace nižších úrovní integrace

8 Sociální rovina hráčství Hra – prostředek,jak se bavit, vzrušit, uspokojit, realizovat, přitom bez rizika kriminalizace tohoto chování,bez rizika somatického poškození ( drogy), s nadějí na finanční profit

9 Sociální specifity Kanada Explorací 2012 dospělých hráčů zjištěno, že poměr muži / ženy je 1,3 / 1 Také komorbidita s psychiatrickými dg. Je 2,2 x větší nežli u standradní populace ( deprese, abúzus alkoholu, nezvládnutá stresová zátěž) Dowling N.A. et all. Female pathological gamblers

10 Sociální specifity Holandsko Převažují důchodci nad 65 let, kteří prohrají brzy svůj důchod a jsou odkázáni na sociální pomoc společnosti Brijder stichting Haarlem

11 Profil klientů PL v Opavě v roce 2010 Celkem přijato 114 ( z toho pouze 6 žen) Zaměstnání : PN 50 % ÚP 38,6 % Student 3,5 % OSVČ l,8 % bez PN 3,5 % ID 2,6 % Věk : 0-20 let 6,1% 21-30 let 43,9 % 31-40 let 26,3 % 41-50 let 17,5 % 51 – let 6,1 %

12 Guidelines terapie hráčství Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Psychiatrická léčebna Praha –Bohnice Léčba a prevence patologického hráčství Odkaz 1. Prevence Ke zvláště lidé např. lidé s nejrůznějšími duševními poruchami (s jinou návykovou nemocí, hyperaktivní s poruchami pozornosti, lidé s poruchami osobnosti). Rizikovost může být dána i profesí (stres, nepravidelnost, nekontrolovaný pohyb peněz) nebo životní situací (sociální izolace, zátěžová životní událost). Evidence G. Poruchy adaptability(neurotické), frustrace sexuální. Výrazná dominance mužů Odkaz 2. Krátká intervence Existují doklady o příznivém působení krátké intervence (Petry a spol., 2008). Postupy jsou podobné jako u závislosti na tabáku a alkoholu. Patří sem: Informovat, doporučit abstinenci, předání svépomocného materiálu (Nešpor, 2006), vyhnout se volným financím a rizikovému prostředí. S ohledem na riziko sebevražednosti je třeba poskytnou kontakt na linku telefonické pomoci. Evidence B Odkaz 3. Ambulantní léčba Práce s motivací, kognitivní restrukturaci (Sylvain et al., 1997), desenzitizace ve fantazii (McConaghy et al., 1983), další kognitivně-behaviorální techniky, úprava životního stylu, rodinná terapie, doporučit souběžnou účast ve svépomocné organizaci, zprostředkovat právní poradenství, antidepresiva SSRI v obvyklých dávkách (Hollander et al., 2000), případně paroxetin (Kim et al., 2001) či naltrexon (ten je pro většinu finančně nedostupný). Evidence B Odkaz 4. Ústavní léčba Používají se stejné postupy jako při ambulantní léčbě, ale v kombinaci a ve větší intenzitě. Evidence G Nácvik denního režimu, odpovědnosti,systému hospodaření s penězi a plánování. Nutnost dlouhodobého doléčování v ambulanci. Opakovací léčebné pobyty. Literatura Nešpor K. Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag 2006; 130. Zdarma dostupné na www.drnespor.eu. Hollander E, DeCaria CM, Finkell JN, Begaz T, Wong CM, Cartwright C: A randomized double-blind fluvoxamine/placebo crossover trial in pathologic gambling. Biol Psychiatry 2000;47:813-817 McConaghy N, Armstrong MS, Blaszczynski A et al: Controlled comparison of aversive therapy and imaginal desensitization in compulsive gambling. British Journal of Psychiatry 1983, 142:366-372. Petry NM, Weinstock J, Ledgerwood DM, Morasco B. randomized trial of brief interventions for problem and pathological gamblers. J Consult Clin Psychol. 2008;76(2):318-28. Sylvain, C, Ladouceur, R, Boisvert, JM: Cognitive and behavioral treatment of pathological gambling: A controlled study. J Consult Clin Psychol 1997; 65:727-732.

13 Psychiatrie - společnost Snížení dostupnosti financí Spouštěče Vyhýbat se situacím Video terminály Alkohol zdarma Hrací automaty v restauracích, čekárnách V ČR se za rok prohraje 1.200.000.000.-EUR

14 Zákoná restrikce Drogy Trestní zákoník: trestné držení, distribuce, výroba, šíření

15 Zákoná restrikce Alkohol Trestní zákoník: řízení mot. vozidel, provozování nebezpečné činnosti, držení zbraně Státní monopol : reklama,nerespektování zákazu prodeje mladistvým, po zavírací době,dostupnost, festivaly piva, vína….

16 Zákoná restrikce Hrací automaty, ruleta,sázkařství, video terminály Soukromé podnikání, nelze redukovat, obecní vyhlášky jsou označovány jako neústavní zásah do svobod, poplatky obcím za instalaci,proto podpora, zisky soukromých společností – lobbying. Prezident V.Klaus. 9.6.2010 vetoval loterijní zákon, který omezuje v obcích herní místa

17 …kdo si hraje,nezlobí !?


Stáhnout ppt "Patologické hráčství – choroba či zájem společnosti ? Chvíla L. Psychiatrická léčebna v Opavě Psychiatrická ambulance pro léčbu závislostí Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google