Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“"— Transkript prezentace:

1 „První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“
PhDr. Kateřina Andrlová PhDr. Eva Maierová Mgr. Šárka Licehammerová Mgr. Jozef Vycpálek

2 Koncepce služby Důvod vzniku: - zkušenost a nedostatečná péče.
Principy a specifika: - anonymita, - bezplatnost, - snadný vstup do služby, - flexibilita, - propojení psychologické a sociální péče, - svépomocný web: gambling.podaneruce.cz .

3 Cílová skupina Hráči: muži, 30-40 let, dobrý sociální status,
hrají automaty a ruletu, průměrně 8 let, často duální dg., impulz návštěvy- partnerka/manželka, blízcí, prohraná velká část peněz či vysoká půjčka, setkání – 3 měsíce až 1 rok, relaps. Blízké osoby hráčů: - partneři a rodiče, brzo odcházejí.

4 Poskytované služby individuální poradenství a terapie,
párové a rodinné poradenství a terapie, informační servis, pomoc v krizi face to face, přes internet, telefon, sociální, dluhové, trestně právní poradenství (finanční gramotnost, zodpovědné zadlužování, rozvodové řízení, výživné pro děti, trestný čin,….).

5 Metodika „13 sezení“ pro hazardní hráče
Stanovení cíle/cílů (SMART). Práce s motivací, 30ti denním abstinenčním testem. Spolupráce s odborným poradcem, ev. s psychiatrem. Práce s rodinnou a sociální oporou klienta. Nácvik dovedností, změna životního stylu. Prevence relapsu, práce s bažením, sebekontrola, sebeovládání. 13 sezení konec x pokračování dál v sezeních.

6 Co se daří a co se daří méně
Anonymita, bezplatnost. Spolupráce s odborným poradcem. Práce s osobami blízkými. Široká spádovost klientů. Kontakt na doporučení, internet, informační kampaň. Klienti se i vrací. Práce s 30 ti denním abstinenčním testem. Méně se daří: Dlouhodobá práce s rodinou hráče.

7 Zkušenost v Brně V rámci psychoterapeutického centra Elysium
Principy a specifika: - anonymita, bezplatnost - nízkoprahovost (terén, pracoviště ve vyloučené lokalitě, skype) - flexibilita, bezpečnost, srozumitelnost - propojení psychologické a sociální péče - svépomocný web: gambling.podaneruce.cz

8 Mapování situace Klienti ženy hráčky: větší preference ambulantní péče
ženy jako partnerky, matky Potřeby hráčů: Program pro rodiny Párová práce Edukace pro rodiny Informační kampaň o tom, že jsou služby pro hráče Potřeby organizací: Možnost odkázat hráče na specifické pracoviště Možnost konzultace v potřebných případech Práce nejen s gamblery, ale se závislostmi na internetu, počítačových hrách

9 Způsob práce – transakční analýza
TA je teorií osobnosti a systematickou psychoterapií pro osobnostní růst a osobnostní změnu TA je také teorií komunikace a systematickou metodou pro uskutečnění změny v interpersonálních vztazích, metodou rozvoje skupin a organizací Základním konceptem TA jsou Ego-stavy Pro porozumění individuálnímu chování musíme mít představu, co se děje uvnitř osoby. Jde o rozdělení osobnosti na několik částí. Každá je vzájemně souvisejícím systémem chování, pocitů a myšlení = ego-stavem Tři velké kategorie ego-stavů – Rodič, Dospělý, Dítě. Ego-stavy jsou názvy, ne reálné věci

10 Způsob práce – transakční analýza

11 Závislostní chování v TA
je konceptualizováno jako naučený model chování, kterým vnitřní Dítě sytí nedostatky v oblastech svých základních potřeb: V potřebě struktury jde o to, co dělat s časem, který je během dne (života) k dispozici, jak ho naplnit běžnými činnostmi, spánkem, rituály, mezilidským chováním, intimitou…. Organizujeme si strukturu tak, aby nám pomohla naplnit základní dětský hlad Po stimulaci, tj. podnětech, kontaktu, vzrušení… ( jde o biologické i psychologické potřeby) Po pozici – tj. uplatnění a potvrzení naší základní sociální a existenciální pozice (zda „jsme či nejsme v pořádku“).

12 Potenciál TA v práci se závislostním chováním
Umožňuje toto chování pochopit jako smysluplné a škodlivé zároveň… Propojuje naučené vzorce chování se souvisejícími vzorci myšlení a prožívání… Propojuje pochopení současného chování s životním příběhem…. Nabízí postupy, jak umožnit změny těchto vzorců.

13 Ohraničení vnitřního Dítěte
Jde o postupy, ve kterých je posilován vnitřní Dospělý a vnitřní Rodič k pomoci vnitřnímu Dítěti nepřebírat „volant v autobusu“ a řídit život klienta bez vlivu přiměřené autonomie. Základní potřeby vnitřního Dítěte lze naplnit způsobem, který se vyhne sebedestrukci (=potvrzení existenciální pozice, že svět nebo já nejsme v pořádku)

14 Cílem práce s klientem je růst autonomie
uvědomování si – sebe, druhých spontaneita kapacita pro intimitu = sdílení pocitů, myšlenek, zkušenosti ve vztahu, který je otevřený, důstojný, důvěrný odpovědnost Vyléčená osoba/systém je autonomní a má přiměřeně fungující dospělý ego-stav pro zde-a-nyní.

15 Terénní práce Sdílený terén Vlastní terénní práce:
Drogové služby, další služby zaměřené na vyloučené skupiny Zkušenosti: Dříve netématizovaná skutečnost – možnost mluvit o tom Bezpečné navázání kontaktu Vlastní terénní práce: - spolupráce s personálem heren, výběr lokality - nalezení bezpečného prostoru, jak s hráči mluvit - předání informací o službě

16 Díky za pozornost Kontakt: Ambulance adiktologie
Michalská 2, Olomouc Tel.: , Psychoterapeutické sanatorium Elysium Hapalova 22, Brno Tel.: ,


Stáhnout ppt "„První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“"

Podobné prezentace


Reklamy Google