Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“ PhDr. Kateřina Andrlová PhDr. Eva Maierová Mgr. Šárka Licehammerová Mgr. Jozef Vycpálek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“ PhDr. Kateřina Andrlová PhDr. Eva Maierová Mgr. Šárka Licehammerová Mgr. Jozef Vycpálek."— Transkript prezentace:

1 „První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“ PhDr. Kateřina Andrlová PhDr. Eva Maierová Mgr. Šárka Licehammerová Mgr. Jozef Vycpálek

2 Koncepce služby • Důvod vzniku: - zkušenost a nedostatečná péče. • Principy a specifika: - anonymita, - bezplatnost, - snadný vstup do služby, - flexibilita, - propojení psychologické a sociální péče, - svépomocný web: gambling.podaneruce.cz.

3 Cílová skupina • Hráči: -muži, 30-40 let, dobrý sociální status, -hrají automaty a ruletu, průměrně 8 let, -často duální dg., -impulz návštěvy- partnerka/manželka, blízcí, prohraná velká část peněz či vysoká půjčka, -setkání – 3 měsíce až 1 rok, relaps. • Blízké osoby hráčů: - partneři a rodiče, brzo odcházejí.

4 Poskytované služby • individuální poradenství a terapie, • párové a rodinné poradenství a terapie, • informační servis, • pomoc v krizi face to face, přes internet, telefon, • sociální, dluhové, trestně právní poradenství (finanční gramotnost, zodpovědné zadlužování, rozvodové řízení, výživné pro děti, trestný čin,….).

5 Metodika „13 sezení“ pro hazardní hráče • Stanovení cíle/cílů (SMART). • Práce s motivací, 30ti denním abstinenčním testem. • Spolupráce s odborným poradcem, ev. s psychiatrem. • Práce s rodinnou a sociální oporou klienta. • Nácvik dovedností, změna životního stylu. • Prevence relapsu, práce s bažením, sebekontrola, sebeovládání. • 13 sezení konec x pokračování dál v sezeních.

6 Co se daří a co se daří méně • Anonymita, bezplatnost. • Spolupráce s odborným poradcem. • Práce s osobami blízkými. • Široká spádovost klientů. • Kontakt na doporučení, internet, informační kampaň. • Klienti se i vrací. • Práce s 30 ti denním abstinenčním testem. Méně se daří: • Dlouhodobá práce s rodinou hráče.

7 Zkušenost v Brně V rámci psychoterapeutického centra Elysium • Principy a specifika: - anonymita, bezplatnost - nízkoprahovost (terén, pracoviště ve vyloučené lokalitě, skype) - flexibilita, bezpečnost, srozumitelnost - propojení psychologické a sociální péče - svépomocný web: gambling.podaneruce.cz

8 Mapování situace Klienti – ženy hráčky: větší preference ambulantní péče – ženy jako partnerky, matky Potřeby hráčů: • Program pro rodiny • Párová práce • Edukace pro rodiny • Informační kampaň o tom, že jsou služby pro hráče Potřeby organizací: • Možnost odkázat hráče na specifické pracoviště • Možnost konzultace v potřebných případech • Práce nejen s gamblery, ale se závislostmi na internetu, počítačových hrách

9 Způsob práce – transakční analýza • TA je teorií osobnosti a systematickou psychoterapií pro osobnostní růst a osobnostní změnu • TA je také teorií komunikace a systematickou metodou pro uskutečnění změny v interpersonálních vztazích, metodou rozvoje skupin a organizací Základním konceptem TA jsou Ego-stavy • Pro porozumění individuálnímu chování musíme mít představu, co se děje uvnitř osoby. • Jde o rozdělení osobnosti na několik částí. • Každá je vzájemně souvisejícím systémem chování, pocitů a myšlení = ego-stavem • Tři velké kategorie ego-stavů – Rodič, Dospělý, Dítě. • Ego-stavy jsou názvy, ne reálné věci

10 Způsob práce – transakční analýza

11 Závislostní chování v TA • je konceptualizováno jako naučený model chování, kterým vnitřní Dítě sytí nedostatky v oblastech svých základních potřeb: • V potřebě struktury jde o to, co dělat s časem, který je během dne (života) k dispozici, jak ho naplnit běžnými činnostmi, spánkem, rituály, mezilidským chováním, intimitou…. Organizujeme si strukturu tak, aby nám pomohla naplnit základní dětský hlad • Po stimulaci, tj. podnětech, kontaktu, vzrušení… ( jde o biologické i psychologické potřeby) • Po pozici – tj. uplatnění a potvrzení naší základní sociální a existenciální pozice (zda „jsme či nejsme v pořádku“).

12 Potenciál TA v práci se závislostním chováním • Umožňuje toto chování pochopit jako smysluplné a škodlivé zároveň… • Propojuje naučené vzorce chování se souvisejícími vzorci myšlení a prožívání… • Propojuje pochopení současného chování s životním příběhem…. • Nabízí postupy, jak umožnit změny těchto vzorců.

13 Ohraničení vnitřního Dítěte • Jde o postupy, ve kterých je posilován vnitřní Dospělý a vnitřní Rodič k pomoci vnitřnímu Dítěti nepřebírat „volant v autobusu“ a řídit život klienta bez vlivu přiměřené autonomie. • Základní potřeby vnitřního Dítěte lze naplnit způsobem, který se vyhne sebedestrukci (=potvrzení existenciální pozice, že svět nebo já nejsme v pořádku)

14 Cílem práce s klientem je růst autonomie • uvědomování si – sebe, druhých • spontaneita • kapacita pro intimitu = sdílení pocitů, myšlenek, zkušenosti ve vztahu, který je otevřený, důstojný, důvěrný • odpovědnost Vyléčená osoba/systém je autonomní a má přiměřeně fungující dospělý ego-stav pro zde- a-nyní.

15 Terénní práce • Sdílený terén – Drogové služby, další služby zaměřené na vyloučené skupiny – Zkušenosti: • Dříve netématizovaná skutečnost – možnost mluvit o tom • Bezpečné navázání kontaktu • Vlastní terénní práce: - spolupráce s personálem heren, výběr lokality - nalezení bezpečného prostoru, jak s hráči mluvit - předání informací o službě

16 Díky za pozornost Kontakt: Ambulance adiktologie Michalská 2, Olomouc 779 00 Tel.: 777 916 267, 608 229 528 Ambulance.ol@podaneruce.cz Psychoterapeutické sanatorium Elysium Hapalova 22, Brno 621 00 Tel.: 608 248 995, 608 313 715 gambling@podaneruce.cz www.gambling.podaneruce.cz


Stáhnout ppt "„První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny“ PhDr. Kateřina Andrlová PhDr. Eva Maierová Mgr. Šárka Licehammerová Mgr. Jozef Vycpálek."

Podobné prezentace


Reklamy Google