Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příslovce, spřežky, stupňování Příslovcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příslovce, spřežky, stupňování Příslovcí"— Transkript prezentace:

1 Příslovce, spřežky, stupňování Příslovcí
7. třída Mgr. Jitka Vrbová

2 Způsoby tvoření příslovcí:
z přídavných jmen příponami -e/-ě, -o, - y (např. náhlý – náhle, pěkný – pěkně, častý – často, anglický – anglicky) ustrnutím tvaru podstatného jména (např. kolo – kolem, běh – během, trocha – trochu, ráno – ráno) spojením předložky s jiným slovem – vznikají tzv. příslovečné spřežky, které píšeme dohromady jako jedno slovo:

3 Příslovečné spřežky - předložka + podst.jm. (hlas – nahlas, paměť – zpaměti, tma – potmě) - předložka + příd.jm. (pravý – vpravo, volný – zvolna, podrobný – dopodrobna) - předložka + zájmeno (vše – ovšem, to – přitom, co – nač, zač) předložka + příslovce (těžko – ztěžka, blízko – zblízka, kradmo – pokradmu)

4 POZOR! Musíme rozlišovat příslovečné spřežky X tvary s předložkovou vazbou. !! Jestliže můžeme do výrazu vložit přívlastek, nejde o spřežku Př.: Vyšli jsme nahoru na kopec. X Vyšli jsme na horu. (...nejvyšší horu...) (spřežka) (předložková vazba) Pokud je rozdíl málo zřetelný, můžeme výraz psát dohromady i zvlášť: (např. zblízka – z blízka, poprvé – po prvé, kupříkladu – ku příkladu)

5 Pravopis spřežek píší zpravidla dohromady
Např.: nahlas, nahoře, shora, zpaměti, vtom, vcelku, dohromady.

6 Pozor na ně! Rozlišujeme spojení předložky s podstatným jménem od příslovečné spřežky. Např.: Spadl do hromady písku. (do velké hromady) x Půjdeme tam dohromady. (Jak tam půjdeme?) Do konce představení zbývá už jen několik minut. x Na oslavu přijela dokonce i teta z Přerova.

7 VÝJIMKY Pouze v některých případech můžeme psát takové spojení obojím způsobem. Např.: zpočátku i z počátku pokaždé i po každé poprvé i po prvé donedávna i do nedávna

8 1. st. + přípony -eji, -ěji, -e
Stupňování příslovcí Některá příslovce mohou svými tvary vyjadřovat trojí stupeň vlastnosti nebo míry: stupeň příslovce 2. stupeň 1. st. + přípony -eji, -ěji, -e 3. stupeň předpona nej st. krátce kratčeji nejkratčeji krásně krásněji nejkrásněji daleko dále nejdále

9 Doplňte správné stupňované tvary
dobře špatně málo mnoho dlouze brzy

10 Poznámky: - někdy se tvoří 2. stupeň z jiného kořene než 1. stupeň: zle - hůře dobře - lépe málo - méně mnoho - více - koncové -e může ve 2.a 3. stupni odpadnout (např. dráže/dráž, výše/výš, hůře/hůř) - některá příslovce mají při stupňování dvojí, popř. trojí tvary (např. úže/úžeji, hloub/hlouběji, šíře/šíř/šířeji, snáze/snáz/snadněji) - význam příslovcí můžeme zesilovat nebo zeslabovat pomocí dalších příslovcí (např. ještě lépe, mnohem zdravěji, poměrně často)


Stáhnout ppt "Příslovce, spřežky, stupňování Příslovcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google