Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adwerbs Příslovce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adwerbs Příslovce."— Transkript prezentace:

1 Adwerbs Příslovce

2 Tvoření příslovcí -příslovce většinou tvoříme z přídavného
jména přidáním koncovky -ly Př.:quick - quickly nice – nicely -u přídavných jmen končících na –y docházím k pravopisné změně na -ily Př.: funny-funnily -u přídavných jmen končících na –le se tato koncovka změní na –ly Př.:comfortable-comfortably

3 Výjímky -POZOR: Některá přídavná jména už končí na -ly. V těchto případech nelze další koncovku přidávat a příslovce musíme vytvořit pomocí opisu: friendly - in a friendly way silly - in a silly way -Podobným způsobem tvoříme příslovce od některých přídavných jmen končících na -ed: tired - in a tired way frightened - in a frightened way

4 Od některých těchto přídavných jmen můžeme vytvořit příslovci běžným způsobem:
hurriedly, supposedly, unexpectedly, unashamedly, excitedly, repeatedly apod. Další výjimky: Good-well Fast-fast

5 Dvě možnosti U některých přídavných jmen jsou dvě možnosti, jak z nich udělat příslovce, ale potom má každé příslovce jiný význam

6 Hard-hard/hardly He works hard.- Pracoval těžce. He hardly works.- Z stěží pracuje. Late- late/lately Better late then never.- Radši pozdě než nikdy. He´s been very busy lately.- V poslední době má moc práce. Deep-deep/deeply The watre is quiete deep.- Ta voda je docela hluboká. He was breathing deeply.- Hluboce dýchal.

7 Použití Příslovce rozvíjejí slovesa, přídavná jména, jiné příslovce nebo předložkové vazby: He drives carefully.(Rozvíjí sloveso drive) He was extremely inteligent.(rozvíjí přídavné jméno) Rozdíly od češtiny: -lidé dělají často chybu, že za slovesy look sound, feel, používají příslovce. V čestině je to tak správně(vypadá dobře, zní to zajímavě(, ale a angličtině za tato slovesa dáváme přídavná jména?: It sounds good. This tastes Terrible.

8 So x Such -v češtině mají ekvivalent tak a takový
-so a such se používá ke zdůrazňování či pro přirovnávání -ale je mezi nimi velký rozdíl: So -rozvíjí přídavná jména(so large, so nice), nebo slova jako much many a few -je příslovce a používáme ho před přídavnými jmény a jinými příslovci abychom jim přidali důraz You are so kind There are so many people

9 Such -neřadí se mezi příslovce ale mezi anglické determiners- určují vždy podstatná jména-tak i such se používá výhradně s podstatnými jmény I can´t stand such people.-Takové lidi nesnáším -pokud před such použijeme neurčitý člen, tak ten je vždy až za such Such a fast car

10 Stupňování Stupnování pomocí koncovek: Jednoslabičné příslovce
fast – faster – fastest Shoduje-li se tvar příslovce s podstatným jménem Early - earlier - earliest

11 Stupnování opisem -dvojslabičná a víceslabičná slova se stupnují opisem Quickly - more quickly - most quickly Nepravidelné stupnování well - better - best badly - worse - worst little - less - least

12 Nelze stupňovat monthly (měsíčně) - nic se nemůže dít 'měsíčněji‚ nearly (téměř) - opět nic nemůže být více ani méně 'téměř' enough (dostatečně) - můžeme ale říci např. more than enough - více než dost never (nikdy) sometimes (někdy, občas)


Stáhnout ppt "Adwerbs Příslovce."

Podobné prezentace


Reklamy Google