Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stupňování přídavných jmen

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stupňování přídavných jmen"— Transkript prezentace:

1 Stupňování přídavných jmen
VY_32_INOVACE_ICT 190 Stupňování přídavných jmen Vypracovala: Bc. Hana Kosejková, EU-OP VK-III/2 ICT DUM190

2 Přídavná jména mají tři stupně:
Základní tvar (big, green, clever, interesting) Druhý stupeň, tzv. comparativ - používá se k porovnávání dvou věcí, k tomu, abychom řekli co je větší, zajímavější apod. (bigger, greener, cleverer, more interesting) Třetí stupeň, tzv. superlativ - používáme ho, abychom mohli vyjádřit, že je něco prostě NEJ - největší, nejzajímavější apod. (biggest, greenest, cleverest, most interesting)

3 K tomu, abychom mohli vytvářet správné tvary přídavných jmen, je nutné si je rozdělit na dvě skupiny: Krátká přídavná jména - která se skládají z jedné, max. dvou slabik (big, green, clever, pretty, funny) Dlouhá přídavná jména - mají dvě a více slabik (useful, interesting, popular)

4 Dvojslabičná přídavná jména končící na -y (funny, happy, healthy, weathy, pretty atd.) jsou vždy krátká, ostatní dvojslabičná se většinou řadí mezi dlouhá. U každé skupiny se přídavná jména stupňují jiným způsobem. U krátkých přídavných jmen je to pomocí koncovky (-er, -est) + the u třetích tvarů.U dvou a více slabičných pomocí more a the most.

5 Stupňování krátkých přídavných jmen
Druhý a třetí stupeň u těchto adjektiv vytváříme pomocí koncovek. I. zákl. tvar II. comparativ III. superlativ long (dlouhý) longer (delší) longest (nejdelší) big (velký) bigger (větší) biggest (největší) nice (hezký) nicer (hezčí) nicest (nejhezčí) clever (chytrý) cleverer (chytřejší) cleverest (nejchytřejší) funny (legrační) funnier (legračnější) funniest (nejlegračnější) dry (suchý) drier (sušší) driest (nejsušší)

6 1) Ke zdvojování dochází, pokud přídavné jméno končí na přízvučnou slabiku končící na písmena: souháska + samohláska + souhláska (např. BIG, THIN) 2) U slov končících na -y, před kterým je souhláska (funny, dry apod.), dochází k změkčení tohoto -y (funnier, funniest).

7 Nepravidelná přídavná jména
I. základní tvar II. komparativ III. Superlativ good (dobrý) better (lepší) best (nejlepší) bad (špatný) worse (horší) worst (nejhorší) Mezi nepravidelná přídavná jména se také řadí slovo far, které má dva způsoby stupňování: far - farther - farthest (používá se pro vzdálenost - vzdálenější, nejvzdálenější) far - further - furthest (používá se pro pořadí - další, poslední / dále, nejdále)

8 Stupňování dlouhých přídavných jmen:
Dlouhá přídavná jména se stupňují pomocí opisů, a to slovy MORE a MOST. I. základní tvar II. komparativ III. Superlativ useful  (užitečný) more useful (užitečnější) most useful (nejužitečnější) interesting  (zajímavý) more interesting (zajímavější) most interesting (nejzajímavější)

9 Výjimky: Přídavná jména dvojslabičná končící na koncovku -er, -el, -le, -y, -ow, a -some (např. clever, yellow, handsome) se stupňují většinou pomocí koncovek. POZOR: Některá jednoslabičná přídavná jména se stupňují pomocí opisů: just (spravedlivý), strict (přísný), apt (nadaný). Někdy jsou přijatelné oba způsoby stupňování: CLEVER, CRUEL, QUIET, HANDSOME atd.

10 Comparativ Comparativ používáme pro porovnávání dvou věcí, lidí apod. Často se používá s předložkou THAN (než). Pro zdůraznění lze před Comparativem použít i slůvko FAR (far bigger = daleko větší), MUCH (much bigger - mnohem větší), A LOT (a lot bigger - mnohem větší), A BIT, A LITTLE (a bit bigger - trošku větší, a little bigger - trochu větší).

11 Mark is taller than John.
Math is more interesting than physics. Books are better than films. Jack is far more intelligent than his father.

12 Chcete-li za předložku THAN dát osobní zájmeno, zpravidla se používá osobní zájmeno v předmětovém tvaru (me, him, her, us). Mark is taller than him. = Mark is taller than he is. You're smarter than me. = You're smarter than I am.

13 Superlativ Superlativ před podstatným jménem nejčastěji předchází určitý člen THE (the biggest, the funniest, the most popular). Není však pravda, že by tento člen byl součástí superlativu, jak některé učebnice tvrdí (podle nich se stupňuje např. big - bigger - the biggest). Členy patří vždy k podstatným jménům, nikoliv k přídavným. Proto se i zde člen řídí podstatným jménem. Protože však má podstatné jméno superlativ, jedná se pravděpodobně o TO NEJLEPŠÍ auto, TEN NEJVYŠŠÍ strom atd, bude zde člen určitý. I superlativy, u kterých podstatné jméno není vůbec, občas mívají určitý člen. To je tehdy, když mají zástupnou funkci, tedy podstatné jméno zastupují.

14 Who's the tallest. -TALLEST zároveň zastupuje podstatné jméno, např
Who's the tallest? -TALLEST zároveň zastupuje podstatné jméno, např. TALLEST BOY, TALLEST MAN (záleží na kontextu), proto je zde určitý člen. My car is the best. - myšleno THE BEST CAR - člen se vztahuje ke slovu AUTO, které zde však není vyjádřeno

15 Kdy je superlativ bez členu?
Superlativ bývá bez členu, když žádné podstatné jméno nezastupuje: I like it best without sugar - Zde jde spíše o příslovce.

16 Nestupňovatelná přídavná jména
Některá přídavná jména se však stupňovat nedají. Jsou to ta, která mají absolutní význam, tedy takový, který nemůže být větší či menší, ale prostě takový je. Když je něco 'rozbité', tak to je absolutní. Nemůže to být rozbitější, či méně rozbité. Nebo je někdo nemocný, nebo zdravý, nemůže však být nemocnější. Oproti tomu 'vysoký' absolutní hodnotu nemá (věci mohou být vyšší, nejvyšší, nižší atd.)

17 Mezi nestupňovatelná přídavná jména patří např. tzv
Mezi nestupňovatelná přídavná jména patří např. tzv. extrémní adjektiva (huge - obrovský, tiny - malinkatý, furious - rozzuřený) apod. Pokud bychom tato chtěli stupňovat, musíme k nim nalézt slabý ekvivalent, tedy k HUGE je to např. big (huge - bigger - biggest).

18 Záporné stupňování Některá přídavná jména lze stupňovat i záporně, tedy jejich význam oslabujeme (zajímavý, méně zajímavý, nejméně zajímavý). o lze pomocí opisů se slovy LESS a LEAST. I. základní tvar II. Comparativ III. Superlativ useful  (užitečný) less useful (méně užitečný) least useful (nejméně užitečný) interesting  (zajímavý) less interesting(méně zajímavý) least interesting  (nejméně zajímavý)


Stáhnout ppt "Stupňování přídavných jmen"

Podobné prezentace


Reklamy Google