Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN"— Transkript prezentace:

1 STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
COMPARATIVES AND SUPERLATIVES Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová

2 TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN Přídavné jméno rozvíjí podstatné jméno
každé přídavné jméno má tři tvary : pozitiv - základní tvar - velký, malý,dobrý komparativ -2.stupeň -větší,menší, lepší superlativ - 3.stupeň - největší, nejmenší, nejlepší

3 ROZDĚLENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
V angličtině rozdělujeme přídavná jména do tří skupin : A/ krátká přídavná jména B/ dlouhá přídavná jména C/ nepravidelná přídavná jména

4 STUPŇOVÁNÍ KRÁTKÝCH PŘÍDAVNÝCH JMEN:
Do této skupiny patří: všechna jednoslabičná přídavná jména big, small, tall,... přídavná jména končící na Y easy, heavy, happy, …. tuto skupinu přídavných jmen stupňujeme přidáním koncovky

5 Stupňování koncovkou:
Komparativ /2.stupeň/, vytvoříme přidáním koncovky - ER SMALL - SMALLER TALL - TALLER u slova, která končí na dvojici 1 samohláska+ jedna souhláska / = pravidlo 1+1/ musíme zdvojit koncovou hlásku BIG - BIGGER HOT - HOTTER u slov, která končí na Y a před ním mají souhlásku, musíme změnit Y na I EASY - EASIER HEAVY - HEAVIER

6 Stupňování koncovkou small - smaller -the SMALLEST
Superlativ / 3.stupeň / vytvoříme přidáním koncovky - EST */výslovnost ist / před superlativem se téměř vždy používá určitý člen THE small - smaller -the SMALLEST tall - taller -the TALLEST big - bigger - the BIGGEST hot - hotter - the HOTTEST easy - easier - the EASIEST heavy - heavier - the HEAVIEST

7 STUPŇOVÁNÍ DLOUHÝCH PŘÍDAVNÝCH JMEN
Do této skupiny patří : všechna více než jednoslabičná přídavná jména, nekončící na Y beautiful, difficult, expensive …. Dlouhá přídavná jména stupňujeme opisem

8 Stupňování opisem Komparativ / 2.stupeň / vytvoříme přidáním slovíčka MORE před přídavné jméno beautiful - MORE beautiful difficult - MORE difficult expensive - MORE expensive na tvaru přídavného jména se nic nemění- jen ho opíšeme - proto se tomuto druhu stupňování říká „opisem“

9 Stupňování opisem Superlativ vytvoříme použitím slovíčka MOST před přídavným jménem opět použijeme před superlativem určitý člen THE beautiful- more beautiful - the MOST beautiful difficult - more difficult - the MOST difficult expensive - more expensive - the MOST expensive

10 Stupňování nepravidelných přídavných jmen
Nepravidelná přídavná jména jsou pouze tři jejich tvary se musíme naučit: dobrý: good -BETTER - the BEST špatný: bad - WORSE - the WORST vzdálený: far - FARTHER -the FARTHEST / FURTHER / / FURTHEST /

11 Příklady na procvičení
studený cold- colder- the coldest mokrý wet - wetter - the wettest zajímavý interesting - more interesting- the most interesting nudný boring - more boring - the most boring milý nice - nicer - the nicest kudrnatý / curly / curly- curlier - the curliest bohatý rich - richer - the richest štědrý generous - more generous - the most generous lakomý mean - meaner - the meanest zlý, špatný bad - worse- the worst

12 MAKING COMPARISONS SROVNÁVÁNÍ
2.tvar přídavných jmen - komparativ - používáme především ke srovnávání potřebujeme srovnávací slovíčko než = THAN Jsem starší NEŽ moje sestra I am older THAN my sister pokud je na konci srovnávací věty přivlastňovací zájmeno / tvoje kniha je starší než MOJE / - musíme za přivlastňovacím zájmenem použít znova předmět, nebo užít SAMOSTATNÉ PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO Your book is older than MY BOOK . Your book is older than MINE. Pokud je na konci srovnávací věty osoba / Je starší než JÁ/ musíme osobu, která je ve větě předmětem nikoliv podmětem vyjádřit osobním zájmenem v NEPRVNÍM PÁDĚ He is older than ME.

13 Příklady srovnávacích vět
Tvůj úkol je lepší než její. Your homework is better than her homework / than hers Ten nový film je zajímavější než ten starý. The new film is more interesting than the old one. Jsou pomalejší než my. They are slowlier than us. Je někdo nudnější než ona ? Is anybody more boring than her ? Ta herečka není slavnější než on. The actress isn´t more famous than him.


Stáhnout ppt "STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN"

Podobné prezentace


Reklamy Google