Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN COMPARATIVES AND SUPERLATIVES Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN COMPARATIVES AND SUPERLATIVES Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová."— Transkript prezentace:

1

2 STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN COMPARATIVES AND SUPERLATIVES Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová

3 TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN §Přídavné jméno rozvíjí podstatné jméno §každé přídavné jméno má tři tvary : §pozitiv - základní tvar - velký, malý,dobrý §komparativ -2.stupeň -větší,menší, lepší §superlativ - 3.stupeň - největší, nejmenší, nejlepší

4 ROZDĚLENÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN §V angličtině rozdělujeme přídavná jména do tří skupin : §A/ krátká přídavná jména §B/ dlouhá přídavná jména §C/ nepravidelná přídavná jména

5 STUPŇOVÁNÍ KRÁTKÝCH PŘÍDAVNÝCH JMEN: §Do této skupiny patří: §všechna jednoslabičná přídavná jména big, small, tall,... §přídavná jména končící na Y easy, heavy, happy, …. §tuto skupinu přídavných jmen stupňujeme přidáním koncovky

6 Stupňování koncovkou: §Komparativ /2.stupeň/, vytvoříme přidáním koncovky - ER SMALL - SMALLER TALL - TALLER §u slova, která končí na dvojici 1 samohláska+ jedna souhláska / = pravidlo 1+1/ musíme zdvojit koncovou hlásku BIG - BIGGER HOT - HOTTER §u slov, která končí na Y a před ním mají souhlásku, musíme změnit Y na I EASY - EASIER HEAVY - HEAVIER

7 Stupňování koncovkou §Superlativ / 3.stupeň / vytvoříme přidáním koncovky - EST */výslovnost ist / §před superlativem se téměř vždy používá určitý člen THE small - smaller -the SMALLEST tall - taller -the TALLEST big - bigger - the BIGGEST hot - hotter - the HOTTEST easy - easier - the EASIEST heavy - heavier - the HEAVIEST

8 STUPŇOVÁNÍ DLOUHÝCH PŘÍDAVNÝCH JMEN §Do této skupiny patří : §všechna více než jednoslabičná přídavná jména, nekončící na Y beautiful, difficult, expensive …. §Dlouhá přídavná jména stupňujeme opisem

9 Stupňování opisem §Komparativ / 2.stupeň / vytvoříme přidáním slovíčka MORE před přídavné jméno beautiful - MORE beautiful difficult - MORE difficult expensive - MORE expensive §na tvaru přídavného jména se nic nemění- jen ho opíšeme - proto se tomuto druhu stupňování říká „opisem“

10 Stupňování opisem §Superlativ vytvoříme použitím slovíčka MOST před přídavným jménem §opět použijeme před superlativem určitý člen THE beautiful- more beautiful - the MOST beautiful difficult - more difficult - the MOST difficult expensive - more expensive - the MOST expensive

11 Stupňování nepravidelných přídavných jmen §Nepravidelná přídavná jména jsou pouze tři §jejich tvary se musíme naučit: §dobrý: good -BETTER - the BEST §špatný:bad - WORSE - the WORST §vzdálený:far - FARTHER -the FARTHEST / FURTHER / / FURTHEST /

12 Příklady na procvičení §studený cold- colder- the coldest §mokrý wet - wetter - the wettest §zajímavý interesting - more interesting- the most interesting §nudný boring - more boring - the most boring §milý nice - nicer - the nicest §kudrnatý / curly / curly- curlier - the curliest §bohatý rich - richer - the richest §štědrý generous - more generous - the most generous §lakomý mean - meaner - the meanest §zlý, špatný bad - worse- the worst

13 MAKING COMPARISONS SROVNÁVÁNÍ §2.tvar přídavných jmen - komparativ - používáme především ke srovnávání §potřebujeme srovnávací slovíčko než = THAN §Jsem starší NEŽ moje sestra I am older THAN my sister §pokud je na konci srovnávací věty přivlastňovací zájmeno / tvoje kniha je starší než MOJE / - musíme za přivlastňovacím zájmenem použít znova předmět, nebo užít SAMOSTATNÉ PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENO Your book is older than MY BOOK. Your book is older than MINE. §Pokud je na konci srovnávací věty osoba / Je starší než JÁ/ musíme osobu, která je ve větě předmětem nikoliv podmětem vyjádřit osobním zájmenem v NEPRVNÍM PÁDĚ He is older than ME.

14 Příklady srovnávacích vět §Tvůj úkol je lepší než její. §Your homework is better than her homework / than hers §Ten nový film je zajímavější než ten starý. §The new film is more interesting than the old one. §Jsou pomalejší než my. §They are slowlier than us. §Je někdo nudnější než ona ? §Is anybody more boring than her ? §Ta herečka není slavnější než on. §The actress isn´t more famous than him.


Stáhnout ppt "STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN COMPARATIVES AND SUPERLATIVES Vypracovala: Mgr.Silvie Reitharová."

Podobné prezentace


Reklamy Google