Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Ing. Petr Korviny, Ph.D. Krnov 27. 10. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Ing. Petr Korviny, Ph.D. Krnov 27. 10. 2010."— Transkript prezentace:

1 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Ing. Petr Korviny, Ph.D. Krnov 27. 10. 2010

2 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Osnova Tvorba studijních materiálů, opor Tvorba on-line kurzů v systému Moodle Využívání on-line kurzů Doporučení závěrem

3 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Tvorba studijních materiálů Jako základní studijní materiál byla navržena tzv. studijní opora pro distanční vzdělávání dospělých. Vyznačuje se zejména: strukturovaným uspořádáním vizualizačními prvky piktogramy, margináliemi, barevným odlišením,... povinnými distančními prvky rychlý náhled, průvodce studiem,...

4 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Tvorba studijních materiálů Pro tvorbu byla použita šablona SU doplněná o logolinky projektu šablona je volně dostupná zde: http://elearning.slu.cz/course/view.php?id=4http://elearning.slu.cz/course/view.php?id=4 k dispozici jsou také textové a animované návody pro práci se šablonou ukázka šablony autorům studijních materiálů byla k dispozici podpora: technická Ing. Korviny metodická: PhDr. Ing. Danihelková

5 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Tvorba studijních materiálů Celkem bylo vytvořeno 23 studijních opor: Anglický jazyk (Intermediate) Anglický jazyk (Pre-Intermediate) Burza nápadů Environmentální výchova - hrajeme si, nebo učíme? Environmentální výchova - vybrané kapitoly z ochrany přírody Integrace žáků z odlišného sociálně kulturního prostředí do základních škol Metodika testování s využitím IT Metodika tvorby zkušebních testů a propojení s IT technologiemi Na školní vzdělávací plán selským rozumem Novinky, které přinesl Microsoft Office 2007 Obecná metodika tvorby studijních opor pro e-learningové kurzy Pedagogická intervence u dětí s poruchami chování

6 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Tvorba studijních materiálů Celkem bylo vytvořeno 23 studijních opor: Podpora týmové práce a motivace žáků a studentů Použití asertivity v komunikaci s problémovými žáky Projevy agresivního chování dítěte v pedagogické praxi Rozvoj komunikačních dovedností, hlavní zásady komunikace, odstranění zlozvyků Rozvoj tvořivosti žáků Řešení stresových situací u pedagogických pracovníků, prevence syndromu vyhoření Řešení šikany u dětí a studentů Sebeprezentace a vystupování kantora, dodržování základů etiky Využití programu Microsoft Office PowerPoint pro podporu výuky Základní aspekty práce s hyperkinetickým dítětem Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

7 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Tvorba studijních materiálů Doporučovaný postup při tvorbě distančních studijních materiálů: Vytvořit hrubý základ odborného textu v libovolném textovém editoru, nebylo nutné použít přímo šablonu, ovšem už bylo vhodné text strukturovat dle požadavků na distanční studijní oporu Takový text byl zaslán ke konzultaci odborníkovi na metodiku (Ing. Danihelková) a ve spolupráci s autorem byla vytvořena kostra splňující pedagogické požadavky na oporu Poté byl text zaslán technické podpoře (Ing. Korviny) a ten jej vložil do příslušné šablony pro program OpenOffice.org Writer případně upravil po formální stránce ukázka studijní opory: http://elearning.vck.slu.cz/mod/resource/view.php?id=913 http://elearning.vck.slu.cz/mod/resource/view.php?id=913 Poté následoval převod/vytvoření on-line kurzu k danému předmětu v systému Moodle - http://elearning.vck.slu.czhttp://elearning.vck.slu.cz

8 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Tvorba on-line kurzů Ke každému předmětu byl vytvořen jeden on-line kurz (23 on-line kurzů) Jako LMS byl použit univerzitní systém Moodle dostupný na adrese http://elearning.vck.slu.cz http://elearning.vck.slu.cz Kurzy k projektu je možné zobrazit na adrese: http://elearning.vck.slu.cz/course/category.php?id=10 http://elearning.vck.slu.cz/course/category.php?id=10 Pro potřeby některých výukových kurzů byl využit také tutorský přístup do systému http://moodle.opf.slu.cz, kde si mohli studenti vyzkoušet a případně vypracovat své úkoly v on-line prostředí s právy vyučujícího (tutora)http://moodle.opf.slu.cz Import/přístup studentů do daného kurzu zajišťovala technická podpora – do budoucna doporučuji změnit Studentům bude pouze vytvořen uživatelský účet (jméno/heslo) a pak sdělen odkaz ke vstupu do kurzu a tzv. zápisový klíč

9 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Tvorba on-line kurzů Postup při vytváření on-line podoby kurzu v systému Moodle hotová studijní opora a další materiály se převedly do formátu vhodného pro publikování ne Webu (PDF, JPG) a umístily se do daného on-line kurzu kurz se doplnil o interaktivní činnosti on-line testy, odevzdávání úkolů diskuzní fóra dotazníková šetření,... na základě akreditace a podmínek stanovených odborníkem/tutorem kurzu pak byly upraveny základní informace pro studenty (počet hodin, minimální podmínky pro úspěšné absolvování, kurzu, atd.) ukázka on-line kurzu: http://elearning.vck.slu.cz/course/view.php?id=22http://elearning.vck.slu.cz/course/view.php?id=22

10 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Tvorba on-line kurzů

11 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Využívání on-line kurzů Možnosti on-line kurzů, ukázky: testy úkoly přehled známek dotazníky další prvky v systému, které nejsou příliš často využívány přehled činností studentů / logy / sestavy sestavy jednotlivých on-line kurzů a co z nich lze vyčíst Google Analytics

12 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Doporučení závěrem Vzdělávání s využitím eLearningu a elektronických materiálů je v současnosti naprosto běžnou formou, která si s další penetrací internetu v českých domácnostech upevňuje svou pozici. eLearning není samospasitelný a při výuce v některých specifických oborech je osobní přítomnost a zkušenost nezastupitelná, tam slouží eLearning pouze jako podpora výuky, nikoliv její základ. toto se ukázalo rovněž v některých kurzech v projektu Z pohledu administrátora by bylo vhodné nadále nechat studenty provádět zápis do požadovaných kurzů samostatně Vyhodnocování na základě automatických testů ušetří práci vyučujícímu, ale ne vždy lze použít, pak je ovšem nutné uvědomit si, že zadáme-li studentům množství úkolů, budeme jich muset také velké množství opravovat. Zastupování tutora technickým pracovníkem se mi nejeví, jako šťastné řešení. Odborně složitější dotazy studentů pak stejně musí přeposílat vyučujícímu.

13 Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Prostor pro diskuzi Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Studijní opory a eLearning - teorie a praxe Ing. Petr Korviny, Ph.D. Krnov 27. 10. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google