Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Personální politika společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Personální politika společnosti"— Transkript prezentace:

1 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Personální politika společnosti
Ing. Jaroslav Ďuriš

2 Organizační uspořádání
Personální úsek Organizační uspořádání personální ředitel odbor Strategie a řízení lidských zdrojů odbor Zaměstnanecký odbor KS a sociální péče odbor Výchova a vzdělávání zaměstnanců oddělení Vnitřní komunikace

3 Mzdová politika společnosti Základy sytému odměňování
Personální úsek Mzdová politika společnosti Základy sytému odměňování Katalog typových činností vykonávaných v TH funkcích Katalog manuálních prací Kvalifikační požadavky Rozhodujícími kritérii pro přiznání tarifního stupně či výše smluvní mzdy je složitost, kvalifikovanost, odpovědnost a namáhavost práce.

4 Mzdová politika společnosti Odměňování TH a manuálních zaměstnanců
Personální úsek Mzdová politika společnosti Realizována ve smyslu platné KS Odměňování TH a manuálních zaměstnanců Dle 14ti stupňové tarifní soustavy v členění: Základní mzda + příplatky + pobídková složka 5 – 10 % + ostatní odměny

5 Mzdová politika společnosti Odměňování manažerů a specialistů
Personální úsek Mzdová politika společnosti Odměňování manažerů a specialistů Smluvní mzdou v členění: Základní mzda + % pobídková složka mzdy dle úrovně řízení

6 Sociální politika společnosti Hlavní body sociálního programu
Personální úsek Sociální politika společnosti Hlavní body sociálního programu Zdravotní péče Stravování Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zlepšování pracovních podmínek Benefity poskytované z limitovaného zdroje Péče o zvláštní skupiny zaměstnanců

7 Sociální politika společnosti Zdravotní péče
Personální úsek Sociální politika společnosti Zdravotní péče Pro všechny zaměstnance je zabezpečována lékaři společnosti Zdarma prohlídky pracovnělékařské péče Možnost rehabilitace ve vlastním zařízení

8 Sociální politika společnosti
Personální úsek Sociální politika společnosti Stravování Příspěvek ve výši 55 % na stravování formou poukázek Ticket Restaurant. Celková hodnota poukázky je 75 Kč Kontrola dodržování hygienických pravidel a kultury stravování ve stravovacích provozech

9 Sociální politika společnosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Personální úsek Sociální politika společnosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Řeší KS Poskytování nezbytných pracovních a ochranných pomůcek Prověrky BOZP a PO na pracovištích Nápravná opatření z kontrol příslušných orgánů

10 Sociální politika společnosti Zlepšování pracovních podmínek
Personální úsek Sociální politika společnosti Zlepšování pracovních podmínek vyplývá z platné KS Stanovená pracovní doba 37,5 h týdně Dovolená na zotavenou prodloužená o 1 týden Odstupné ve výši 5-násobku měsíčního prům. výdělku 1 den neplaceného volna v měsíci Neplacené volno 2 týdny v roce rodičům dětí do 15 let Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům postiženým živelnou pohromou Možnost ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních Služební byty Poskytování jízdních výhod Rozšíření rozsahu jiných osobních překážek v práci Vyšší nárok na poskytnutí volna s náhradou mzdy nad rámec zákonných opatření

11 Benefity poskytované z limitovaného zdroje
Personální úsek Sociální politika společnosti Benefity poskytované z limitovaného zdroje 2,5 % z ročního objemu mezd Příspěvek na penzijní připojištění Příspěvek při pracovním výročí Příspěvek na dětskou rekreaci Příspěvek na stravování za další směnu a pro uvolněné odborové funkcionáře Poukázky FlexiPASS Letní rekreace zaměstnanců v rekreačních střediscích DP Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

12 Čerpání sociálních nákladů limit 2,2 % ze mzdových nákladů (v tis. Kč)
Personální úsek Čerpání sociálních nákladů limit 2,2 % ze mzdových nákladů (v tis. Kč)

13 Sociální politika společnosti Péče o zvláštní skupinu zaměstnanců
Personální úsek Sociální politika společnosti Péče o zvláštní skupinu zaměstnanců Sociální výpomoc V závažných sociálních případech je poskytována jednorázová sociální výpomoc Péče o důchodce Pobyt v rekreačních střediscích společnosti za zaměstnaneckou cenu Poskytování zaměstnaneckého jízdného

14 Systémy řízení lidských zdrojů
Personální úsek Systémy řízení lidských zdrojů Hodnocení zaměstnanců Zaměstnanci se smluvní mzdou Čtvrtletně – hodnocení pracovního výkonu za čtvrtletí vazba na přiznání pobídkové složky mzdy Ročně – hodnocení plnění HV a cílových ukazatelů vazba na přiznání pobídkové složky hodnocení pracovního chování a potenciálu vazba na personální rezervy

15 Systémy řízení lidských zdrojů
Personální úsek Systémy řízení lidských zdrojů Hodnocení zaměstnanců Ostatní zaměstnanci společnosti Ročně – hodnocení pracovního chování a potenciálu zaměstnance vazba na systém personálních rezerv

16 Systémy řízení lidských zdrojů Systém personálních rezerv
Personální úsek Systémy řízení lidských zdrojů Systém personálních rezerv Řešen SGŘ 8/2007 Určen pro další rozvoj perspektivních zaměstnanců společnosti Určen pro zajištění následnictví na vedoucí pozice a klíčové pozice ve společnosti

17 Systémy řízení lidských zdrojů Systém personálních rezerv
Personální úsek Systémy řízení lidských zdrojů Systém personálních rezerv Možnost zařazení do systému : Na základě výsledku hodnocení zaměstnance Na návrh vedoucího útvaru Na základě zvyšování kvalifikace dohodou se zaměstnavatelem Na návrh personálního úseku

18 Personální úsek Systémy řízení lidských zdrojů
Systém personálních rezerv Koncepce systému personálních rezerv Evidence PM a klíčových pozic vede personální úsek Další vzdělávání personálních rezerv zabezpečuje odbor Výchova a vzdělávání zaměstnanců ve spolupráci s vedoucím útvaru, pro který je PR připravována Komise pro personální rezervy jmenovaná GŘ (PGŘ 15/2006), ve spolupráci s vedoucím útvaru rozhodne o využití konkrétní PR

19 Výběr zaměstnanců na volná pracovní místa Řešen SGŘ 7/2007
Personální úsek Systémy řízení lidských zdrojů Výběr zaměstnanců na volná pracovní místa Řešen SGŘ 7/2007 Stanovuje jednotný postup při obsazování volných PM Preferuje obsazování volných pracovních míst z vlastních zdrojů (stávající zaměstnanci DP) Evidenci volných PM vede útvar Každé volné PM musí být zveřejněno vnitřní inzercí a nabídnuto stávajícím zaměstnancům Na vedoucí pozice jsou vypisována výběrová řízení

20 Systémy řízení lidských zdrojů Komunikace uvnitř společnosti
. Personální úsek Systémy řízení lidských zdrojů Komunikace uvnitř společnosti Sjednocení komunikačních kanálů Zvýšení efektivnosti předávání informací Informace včas pro konečné uživatele Jednotný a dynamický intranet Časopis DP KONTAKT

21 Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání je rozděleno do tří oblastí
Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání je rozděleno do tří oblastí Vzdělávání dopravních profesí Odborný rozvoj zaměstnanců v ostatních funkcích a profesích Rozvoj manažerských dovedností

22 Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání dopravních profesí
Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání dopravních profesí Řidičské profese kurzy řidičů a strojvedoucích zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, atd. Dopravně obslužný personál kurzy dozorčích stanic kurzy dispečerů kurzy přepravní kontroly, atd.

23 Vzdělávání zaměstnanců Odborný rozvoj zaměstnanců
Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Odborný rozvoj zaměstnanců Dělnické profese základní kurzy, periodická školení a přezkušování, atd. TH zaměstnanci udržování a prohlubování kvalifikace Vzdělávání v oblasti IT Výchova vlastních lektorů Zvyšování kvalifikace

24 Vzdělávání zaměstnanců Zvyšování kvalifikace studiem
Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Zvyšování kvalifikace studiem SŠ se zaměřením   dopravním 25 zaměstnanců technickým zaměstnanec ekonomickým zaměstnanci VŠ se zaměřením dopravním zaměstnanci ekonomickým zaměstnanci elektrotechnickým zaměstnanec strojním zaměstnanec řízení LZ zaměstnanců logistickým zaměstnanci

25 Vzdělávání zaměstnanců Rozvoj manažerských dovedností
Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Rozvoj manažerských dovedností Top management Střední management Liniový management (Škola mistrů)

26 Z vlastních zdrojů Ze strukturálních fondů
Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Financování vzdělávání je zajištěno Z vlastních zdrojů Ze strukturálních fondů

27 Zapojení do realizace vzdělávacích projektů s podporou ESF
Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Zapojení do realizace vzdělávacích projektů s podporou ESF Rozvoj manažerů střední úrovně a zvyšování znalostí zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti v oblasti IT Vstřícná a přístupná Praha – rozvoj jazykových a komunikačních dovedností pracovníků městské hromadné dopravy

28 Zásady personální strategie v následujících letech
Personální úsek Zásady personální strategie v následujících letech Stabilizace a optimalizace zaměstnanců Rozvoj motivačního systému – zvýšení pobídkové složky mzdy ve vazbě na hodnocení Úpravy mzdového systému Plánování personálních rezerv Prohlubování systému vzdělávání zaměstnanců Aplikace zásad firemní kultury

29 Vývoj počtu zaměstnanců dle kategorií
Personální úsek Vývoj počtu zaměstnanců dle kategorií

30 Vývoj počtu zaměstnanců společnosti
Personální úsek Vývoj počtu zaměstnanců společnosti

31 Vývoj průměrné měsíční mzdy v DP (Kč)
Personální úsek Vývoj průměrné měsíční mzdy v DP (Kč)

32 Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený)
Personální úsek Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 ŘMHD 3 163 3 128 3 195 3 222 3 331 3 413 3 514 3 587 Celkem DP 15 496 14 415 13 551 12 489 12 189 12 261 12 367 12 283 % 20,41 21,70 23,58 25,80 27,33 27,84 28,41 29,20 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ŘMHD 3 676 3 745 3 865 3 995 4 112 4 135 4 195 4 243 Celkem DP 12 497 12 499 12 631 12 901 12 991 12 974 12 716 12 594 % 29,42 29,96 30,60 30,97 31,65 31,87 32,99 33,69

33 Personální úsek Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Ďuriš


Stáhnout ppt "Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Personální politika společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google