Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Personální politika společnosti 11.4.2007 Ing. Jaroslav Ďuriš Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Personální politika společnosti 11.4.2007 Ing. Jaroslav Ďuriš Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s."— Transkript prezentace:

1 Personální politika společnosti 11.4.2007 Ing. Jaroslav Ďuriš Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

2 Personální úsek Organizační uspořádání personální ředitel odbor Výchova a vzdělávání zaměstnanců odbor KS a sociální péče odbor Zaměstnanecký odbor Strategie a řízení lidských zdrojů oddělení Vnitřní komunikace

3 Personální úsek Mzdová politika společnosti Základy sytému odměňování  Katalog typových činností vykonávaných v TH funkcích  Katalog manuálních prací  Kvalifikační požadavky Rozhodujícími kritérii pro přiznání tarifního stupně či výše smluvní mzdy je složitost, kvalifikovanost, odpovědnost a namáhavost práce.

4 Realizována ve smyslu platné KS Odměňování TH a manuálních zaměstnanců  Dle 14ti stupňové tarifní soustavy v členění: Základní mzda + příplatky + pobídková složka 5 – 10 % + ostatní odměny Personální úsek Mzdová politika společnosti

5 Odměňování manažerů a specialistů  Smluvní mzdou v členění: Základní mzda + % pobídková složka mzdy dle úrovně řízení Personální úsek

6 Sociální politika společnosti Hlavní body sociálního programu  Zdravotní péče  Stravování  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  Zlepšování pracovních podmínek  Benefity poskytované z limitovaného zdroje  Péče o zvláštní skupiny zaměstnanců Personální úsek

7 Sociální politika společnosti Zdravotní péče Pro všechny zaměstnance je zabezpečována lékaři společnosti Pro všechny zaměstnance je zabezpečována lékaři společnosti  Zdarma prohlídky pracovnělékařské péče  Možnost rehabilitace ve vlastním zařízení Personální úsek

8 Sociální politika společnosti Stravování  Příspěvek ve výši 55 % na stravování formou poukázek Ticket Restaurant. Celková hodnota poukázky je 75 Kč  Kontrola dodržování hygienických pravidel a kultury stravování ve stravovacích provozech

9 Personální úsek Sociální politika společnosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Řeší KS  Poskytování nezbytných pracovních a ochranných pomůcek  Prověrky BOZP a PO na pracovištích  Nápravná opatření z kontrol příslušných orgánů

10 Personální úsek Sociální politika společnosti Zlepšování pracovních podmínek vyplývá z platné KS  Stanovená pracovní doba 37,5 h týdně  Dovolená na zotavenou prodloužená o 1 týden  Odstupné ve výši 5-násobku měsíčního prům. výdělku  1 den neplaceného volna v měsíci  Neplacené volno 2 týdny v roce rodičům dětí do 15 let  Pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům postiženým živelnou pohromou  Možnost ubytování ve vlastních ubytovacích zařízeních  Služební byty  Poskytování jízdních výhod  Rozšíření rozsahu jiných osobních překážek v práci  Vyšší nárok na poskytnutí volna s náhradou mzdy nad rámec zákonných opatření

11 Personální úsek Sociální politika společnosti Benefity poskytované z limitovaného zdroje 2,5 % z ročního objemu mezd  Příspěvek na penzijní připojištění  Příspěvek při pracovním výročí  Příspěvek na dětskou rekreaci  Příspěvek na stravování za další směnu a pro uvolněné odborové funkcionáře  Poukázky FlexiPASS  Letní rekreace zaměstnanců v rekreačních střediscích DP  Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

12 Personální úsek Čerpání sociálních nákladů limit 2,2 % ze mzdových nákladů (v tis. Kč)

13 Personální úsek Sociální politika společnosti Péče o zvláštní skupinu zaměstnanců Sociální výpomoc  V závažných sociálních případech je poskytována jednorázová sociální výpomoc Péče o důchodce  Pobyt v rekreačních střediscích společnosti za zaměstnaneckou cenu  Poskytování zaměstnaneckého jízdného

14 Zaměstnanci se smluvní mzdou  Čtvrtletně – hodnocení pracovního výkonu za čtvrtletí  vazba na přiznání pobídkové složky mzdy  Ročně – hodnocení plnění HV a cílových ukazatelů  vazba na přiznání pobídkové složky hodnocení pracovního chování a potenciálu hodnocení pracovního chování a potenciálu  vazba na personální rezervy Personální úsek Systémy řízení lidských zdrojů Hodnocení zaměstnanců

15 Systémy řízení lidských zdrojů Personální úsek Hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců Ostatní zaměstnanci společnosti Ostatní zaměstnanci společnosti  Ročně – hodnocení pracovního chování a potenciálu zaměstnance  vazba na systém personálních rezerv

16 Systémy řízení lidských zdrojů Personální úsek  Určen pro další rozvoj perspektivních zaměstnanců společnosti  Určen pro zajištění následnictví na vedoucí pozice a klíčové pozice ve společnosti Systém personálních rezerv Řešen SGŘ 8/2007

17 Personální úsek Systém personálních rezerv Možnost zařazení do systému :  Na základě výsledku hodnocení zaměstnance  Na návrh vedoucího útvaru  Na základě zvyšování kvalifikace dohodou se zaměstnavatelem  Na návrh personálního úseku Systémy řízení lidských zdrojů

18 Personální úsek Systém personálních rezerv Koncepce systému personálních rezerv  Evidence PM a klíčových pozic vede personální úsek  Další vzdělávání personálních rezerv zabezpečuje odbor 500400 - Výchova a vzdělávání zaměstnanců ve spolupráci s vedoucím útvaru, pro který je PR připravována  Komise pro personální rezervy jmenovaná GŘ (PGŘ 15/2006), ve spolupráci s vedoucím útvaru rozhodne o využití konkrétní PR Systémy řízení lidských zdrojů

19 Personální úsek Výběr zaměstnanců na volná pracovní místa Řešen SGŘ 7/2007 Stanovuje jednotný postup při obsazování volných PM  Preferuje obsazování volných pracovních míst z vlastních zdrojů (stávající zaměstnanci DP)  Evidenci volných PM vede útvar 500200  Každé volné PM musí být zveřejněno vnitřní inzercí a nabídnuto stávajícím zaměstnancům  Na vedoucí pozice jsou vypisována výběrová řízení

20 Personální úsek. Systémy řízení lidských zdrojů Komunikace uvnitř společnosti Komunikace uvnitř společnosti  Sjednocení komunikačních kanálů  Zvýšení efektivnosti předávání informací  Informace včas pro konečné uživatele  Jednotný a dynamický intranet  Časopis DP KONTAKT

21 Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání je rozděleno do tří oblastí  Vzdělávání dopravních profesí  Odborný rozvoj zaměstnanců v ostatních funkcích a profesích  Rozvoj manažerských dovedností

22 Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání dopravních profesí  Řidičské profese kurzy řidičů a strojvedoucích zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, atd.  Dopravně obslužný personál kurzy dozorčích stanic kurzy dispečerů kurzy přepravní kontroly, atd.

23 Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Odborný rozvoj zaměstnanců  Dělnické profese základní kurzy, periodická školení a přezkušování, atd.  TH zaměstnanci udržování a prohlubování kvalifikace  Vzdělávání v oblasti IT  Výchova vlastních lektorů  Zvyšování kvalifikace

24 Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců  SŠ se zaměřením  SŠ se zaměřením  dopravním25 zaměstnanců  technickým 1 zaměstnanec  ekonomickým 2 zaměstnanci  VŠ se zaměřením  dopravním 2 zaměstnanci  ekonomickým 2 zaměstnanci  elektrotechnickým 1 zaměstnanec  strojním 1 zaměstnanec  řízení LZ 5 zaměstnanců  logistickým 2 zaměstnanci Zvyšování kvalifikace studiem

25 Rozvoj manažerských dovedností  Top management  Střední management  Liniový management (Škola mistrů) Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců

26 Personální úsek Z vlastních zdrojů  Z vlastních zdrojů  Ze strukturálních fondů Vzdělávání zaměstnanců Financování vzdělávání je zajištěno

27 Personální úsek Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců Zapojení do realizace vzdělávacích projektů s podporou ESF  Rozvoj manažerů střední úrovně a zvyšování znalostí zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti v oblasti IT  Vstřícná a přístupná Praha – rozvoj jazykových a komunikačních dovedností pracovníků městské hromadné dopravy

28 Personální úsek Zásady personální strategie v následujících letech  Stabilizace a optimalizace zaměstnanců  Rozvoj motivačního systému – zvýšení pobídkové složky mzdy ve vazbě na hodnocení  Úpravy mzdového systému  Plánování personálních rezerv  Prohlubování systému vzdělávání zaměstnanců  Aplikace zásad firemní kultury

29 Personální úsek Vývoj počtu zaměstnanců dle kategorií

30 Personální úsek Vývoj počtu zaměstnanců společnosti

31 Personální úsek Vývoj průměrné měsíční mzdy v DP (Kč)

32 Personální úsek Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený) 19911992199319941995199619971998 ŘMHD 3 1633 1283 1953 2223 3313 4133 5143 587 Celkem DP 15 49614 41513 55112 48912 18912 26112 36712 283 % 20,4121,7023,5825,8027,3327,8428,4129,20 19992000200120022003200420052006 ŘMHD 3 6763 7453 8653 9954 1124 1354 1954 243 Celkem DP 12 49712 49912 63112 90112 99112 97412 71612 594 % 29,4229,9630,6030,9731,6531,8732,9933,69

33 Personální úsek Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Ďuriš 11.4.2007


Stáhnout ppt "Personální politika společnosti 11.4.2007 Ing. Jaroslav Ďuriš Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s."

Podobné prezentace


Reklamy Google