Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3/1 DAŇOVÁ SOUSTAVA EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3/1 DAŇOVÁ SOUSTAVA EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 3/1 DAŇOVÁ SOUSTAVA EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2 3.1 Základní daňové principy Daně jsou významným příjmem státu (okolo 50%). Daňový systém je solidární – výhody čerpají i ti, kteří nepřispívají (děti, důchodci). Tlaky na stát: potřebuje vybrat co nejvíce občané a firmy chtějí zaplatit co nejméně tlak mezinárodního obchodu na sjednocení daňových systémů stát musí respektovat sociální únosnost daní zajištění vybíratelnosti a vymahatelnosti daní 54-56

3 3.1 Základní daňové principy Základní principy daňového systému ČR: spravedlnost zdanění – stejné podmínky pro různé typy subjektů (domácí i zahraniční) všeobecnost zdanění – podléhají všechny typy vlastnictví účinnost zdanění – vhodným zdaněním stimulovat žádoucí aktivity harmonizace – sbližování naší daňové soustavy se systémy EU

4 Daňová struktura Daně přímé: 1.daň z příjmu FO a PO 2.daň z nemovitostí 3.daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 4.daň silniční Daně nepřímé: 1.daň z přidané hodnoty 2.daň spotřební 3.daň ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny (daň k ochraně životního prostředí, ekologická daň) 58

5 Základní pojmy daňového systému: Poplatník Plátce Základ daně Daň Sazba daně Daně důchodové Daně majetkové Daně univerzální Daně selektivní FO nebo PO, z jehož peněz je daň hrazena FO nebo PO, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu vypočítaná částka, kterou plátce odvádí FU částka, ze které se vypočítá daň platí poplatníci podle druhu a velikosti nemovitého majetku, majetkových převodech a využívání motorových vozidel pro podnikání (2,3,4) platí poplatníci podle výše svého příjmu (1) procentem vyjádřený poměr daně k základu daně

6 3.1.1 Daň z přidané hodnoty (DPH) Nepřímá univerzální daň, tvoří část ceny výrobků a služeb Přesuny zboží v rámci EU: dodání – zboží do jiného členského státu EU pořízení – zboží z jiného členského státu EU Zahraniční obchod s nečlenskými státy: vývoz – náš export mimo EU dovoz – náš import ze zemí mimo EU 59-62

7 3.1.1 DPH Předmětem daně je: prodej zboží nebo nemovitostí v tuzemsku poskytnutí služby plátcem DPH v tuzemsku pořízení zboží z jiného státu EU za úplatu dovoz z nečlenských zemí EU 63-66

8 3.1.1 DPH A. Uplatňování DPH v tuzemsku Poplatník – kupující Plátce – prodávající Sazby daně: základní – 21% snížená – 15% - na zboží a služby uvedené v příloze 1 a 2 zákona Osvobození od daně – výchova a vzdělávání, poštovní služby, … Zdaňovací období čtvrtletní měsíční Přednosti DPH: Všeobecnost zdanění Zdanění spotřeby Platím jen to, co jsem přidal Lehká sledovatelnost Sbližování se se systémy EU Nevýhody DPH: Velká administrativní náročnost DPH vybírají finanční úřady (A + B) nebo celnice (C)

9 3.1.1 DPH B. Uplatňování DPH při obchodu se zeměmi EU firma z ČR zasílá zboží do EU firmě, která je plátcem DPH. Nechá si průkazně potvrdit, že zboží dodala a prodává bez DPH. DPH přizná firma, která zboží obdržela. firma z ČR pořizuje zboží z jiného státu EU bez DPH a je povinna ho přiznat v ČR dle českého zákona.

10 3.1.1 DPH C. Uplatňování DPH při obchodu s nečlenskými státy EU Základ DPH se vypočte: celní hodnota zboží + clo + spotřební daň = základ daně Při vývozu zboží mimo EU se DPH neplatí, je třeba dokázat, že zboží opustilo EU. Anglicky termín pro DPH je Value Added Tax (VAT).

11 Kontrolní otázky: 1.Jak velkou částí příjmu státního rozpočtu jsou daně? 2.Která daň je nejlépe harmonizována s EU? 3.Vyjmenuj daně přímé. 4.Vyjmenuj daně nepřímé. 5.Vysvětli rozdíl mezi plátcem a poplatníkem. 6.Vysvětli rozdíl mezi dodáním a vývozem. 7.Jaké jsou sazby DPH? 8.Uveď příklad použití snížené sazby v LH. 9.Co je mimo jiné osvobozeno od DPH? 10.Jaké zdaňovací období je u DPH? 11.Jaká je anglická zkratka pro DPH?

12 Seznam obrázků Obr. 54Pahl, Georg; Die Vernichtungsmachine, rechts der Spalt, wo durch Wasserdampf und Messer das Papiergeld vollständig zermalmt wird.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102- 00238,_Vernichtung_von_Papiergeld.jpg; CC-BY-SA-3.0; 20.11.2012http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102- 00238,_Vernichtung_von_Papiergeld.jpg Obr. 55User:Darwinek; Billboard of the ODS (Civic Democratic Party) saying "Low taxes", in Olomouc-Holice, Czech Republic; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olomouc_8112.jpg; CC-BY-SA-3.0; 20.11.2012http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olomouc_8112.jpg Obr. 56Original uploader was Hajor at en.wikipedia; Women washing clothes in ditch alongside Main Road in Mumbai, India.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:India.Mumbai.01.jpg; CC-BY-SA-3.0; 20.11.2012Hajoren.wikipediahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:India.Mumbai.01.jpg Obr. 57Volker Thies; Schloss Hadamar, Justitia-Statue, Deutschland; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Hadamar_Justitia.jpg; CC-BY-SA-3.0; 20.11.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Hadamar_Justitia.jpg Obr. 58Ad Meskens.; The Money changers, copy of Maarten van Reymerswale, De stadsontvanger (City tax collector) in the Royal Museum of Fine Arts, Antwerp; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RISD_Tax_Collectors.jpg?uselang=cs; CC-BY-SA- 3.0; 30.11.2012Ad Meskenshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:RISD_Tax_Collectors.jpg?uselang=cs Obr. 59Penz crane GmbH, Österreich; FN 323618i; Holzladekran in Z-Form; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penz_Holzeinsatz_2.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penz_Holzeinsatz_2.jpg Obr. 60Edal Anton Lefterov; А woodcutter donkey, carrying firewood in Rila mountain, Bulgaria; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MountainDonkey.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MountainDonkey.jpg Obr. 61Jebulon; Stacked wood; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bois_coup%C3%A9_structure.jpg; CC0 1.0; 27.12.2012http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bois_coup%C3%A9_structure.jpg Obr. 62Tequask; A log truck on NF 83 (National Forest Road) in Gifford Pinchot National Forest with Mt. St. Helens in distance.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logging_Near_Mount_St._Helens_-_1982.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logging_Near_Mount_St._Helens_-_1982.jpg Obr. 63http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/odvoz-drivi/odvoz03.html; 27.12.2012http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/odvoz-drivi/odvoz03.html Obr. 64http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/zemedelstvi/zem13.html; 27.12.2012http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/zemedelstvi/zem13.html Obr. 65Antti Leppänen; Volvo FH16 lumber truck in Pyhäjärvi, Finland; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volvo_lumber_truck_Finland.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012Antti Leppänen http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volvo_lumber_truck_Finland.jpg Obr. 66Photographic Collection from Australia; ullock Team hauling timber; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bullock_team_%282632537845%29.jpg; CC-BY-2.0; 27.12.2012Photographic Collection http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bullock_team_%282632537845%29.jpg

13 Literatura KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157-734- 0 ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80- 87301-16-6 SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4


Stáhnout ppt "3/1 DAŇOVÁ SOUSTAVA EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google