Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3/2 DAŇOVÁ SOUSTAVA EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3/2 DAŇOVÁ SOUSTAVA EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 3/2 DAŇOVÁ SOUSTAVA EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2 3.1.2 Spotřební daň • nepřímá selektivní daň • správcem SD jsou celní orgány • režim podmíněného osvobození • zdaňovací období je měsíc • plátci jsou výrobci, dovozci, provozovatelé daňových skladů • poplatníci jsou kupující • sazby daně závisí na druhu zboží v závislosti na měrných jednotkách 67-68

3 3.1.2 Spotřební daň Předmět daně: • uhlovodíková paliva a maziva • líh a lihoviny • pivo • víno • tabákové výrobky 69-73

4 3.1.3 Daň z příjmu Skládá se ze tří částí: • Daň z příjmu fyzických osob • Daň z příjmu právnických osob • Společná část Daň z příjmů FO • Poplatníci jsou fyzické osoby • Plátci daně: – podnikatelé – zaměstnanci Zdaňovací období je kalendářní rok 74-75

5 3.1.3 Daň z příjmu FO Osvobození od daně: • příjmy z prodeje bytů (bydliště alespoň 2 roky) • příjmy z prodeje nemovitostí (vlastnictví alespoň 5 let) • příjmy z prodeje movitého majetku (1rok) • ceny z veřejných soutěží (do 10 000) • granty z EU a další 76-78 76-79

6 3.1.3 Daň z příjmu FO Předmět daně – veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní podobě. Člení se: • příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a funkční požitky • příjmy z podnikání • příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku) • příjmy z pronájmu • ostatní příjmy Základ daně: • zaměstnanec – tzv. superhrubá mzda • podnikatel – rozdíl výnosů a nákladů Sociální úpravy daně: • sleva na dani • nezdanitelná část základu daně • daňový bonus Sazba daně – 15% ze základu daně

7 3.1.3 Daň z příjmu PO Poplatníci i plátci daně jsou právnické osoby Zdaňovací období je kalendářní nebo hospodářský rok. Předmětem daně jsou výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem. Základ daně je zisk (výnosy – náklady = VH). Položky snižující základ daně Sazba daně – 19% 80-81

8 3.1.4 Daň silniční Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti. Poplatníkem i plátcem je majitel vozidla (uvedený v technickém průkazu). Sazba daně: • objem válců motoru u osobních automobilů • hmotnost vozidla a počet náprav u nákladních automobilů Zdaňovací období je kalendářní rok. Správcem daně je finanční úřad. 82-83

9 3.1.5 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí • daň přímá, poplatník i plátce je tatáž osoba • daň jednorázová, je vybírána v případě, že nastane rozhodná okolnost • sazba daně z převodu nemovitostí činí 4% z ceny odhadní nebo kupní (vždy z té vyšší) • sazba daně darovací a dědické závisí na výši převáděného majetku a vztahu mezi zúčastněnými osobami • správcem daně je finanční úřad

10 3.1.6 Daň z nemovitosti Plátcem i poplatníkem je majitel nemovitosti Zdaňovací období je rok Části daně: • daň z pozemků • daň ze staveb – základem je půdorys nadzemní části v m 2 a závisí i na poloze stavby Správcem daně je finanční úřad 84-85

11 3.1.7 Daň ekologická Předmět daně je elektřina, zemní plyn, pevná paliva Plátcem daně je dodavatel nebo provozovatel distribuční soustavy, poplatníkem je odběratel Sazba daně je závislá na druhu výrobku Zdaňovací období je měsíc Správcem daně jsou celní orgány 86-87

12 Kontrolní otázky: 1.Kdo je plátcem u spotřební daně? 2.Jaké je zdaňovací období u spotřební daně? 3.Co je předmětem spotřební daně? 4.Kdo je poplatníkem u daně z příjmu FO? 5.Jaké je zdaňovací období u daně z příjmu FO? 6.Co je základem daně z příjmu FO u zaměstnanců? 7.Jaká je sazba daně z příjmu FO? 8.Co je základem daně z příjmu PO? 9.Jaká je sazba daně z příjmu PO? 10.Co je předmětem daně silniční? 11.Jaká je sazba daně z převodu nemovitostí? 12.Kdo je správcem tzv. ekologické daně?

13 Seznam obrázků Obr. 67Luděk Kovář; Akce Celní správy České republiky ve stánku u pražského Smíchovského nádraží (stánek je na pozemku Českých drah) – kontrola zákazu prodeje tvrdého alkoholu a možná i odběr vzorků (viz metanolové otravy roku 2012 v Česku).; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celn%C3%AD_spr%C3%A1va_na_Sm%C3%ADch%C3%A1%C4%8Di_13-9-2012.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012Celní správy České republikySmíchovského nádražímetanolové otravy roku 2012 v Česku Obr.68Pavel Šeda; Čerstvá slivovice, pálenice na Hvozdné; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fresh_slivovitz,_p%C3%A1lenice_Hvozdn%C3%A1.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012Hvozdné http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fresh_slivovitz,_p%C3%A1lenice_Hvozdn%C3%A1.jpg Obr. 69Pavel Šeda; Benzínová pumpa Shell na Opuštěné ulici v Brně; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shell_gas_station,_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A1,_Brno_%282%29.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shell_gas_station,_Opu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%A1,_Brno_%282%29.jpg Obr. 70JD; Spirituosenauswahl im Budnikowsky, Sylt; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirituosenauswahl_im_Budnikowsky,_Sylt.JPG; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirituosenauswahl_im_Budnikowsky,_Sylt.JPG Obr. 71Podzemnik; Džbánek s dalešickým pivem čepovaným přímo z tanku, pro nějž je typická zakalená barva. Foceno na zahradě Dalešického pivovaru.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C5%BEb%C3%A1nek_s_Dale%C5%A1ick%C3%BDm_pivem,_foto_ze_zahrad_Dale%C5%A1ick%C3%A9ho_pivov aru.JPG; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C5%BEb%C3%A1nek_s_Dale%C5%A1ick%C3%BDm_pivem,_foto_ze_zahrad_Dale%C5%A1ick%C3%A9ho_pivov aru.JPG Obr. 72Podzemnik; Sud na víno v areálu Zámku Valtice.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valtice,_z%C3%A1mek,_sud_na_v%C3%ADno.JPG;CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valtice,_z%C3%A1mek,_sud_na_v%C3%ADno.JPG;CC-BY-SA-3.0 Obr. 73 M.Minderhoud at nl.wikipedia; Hořící cigareta; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigaret.jpg?uselang=cs; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012 M.Minderhoudnl.wikipediahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigaret.jpg?uselang=cs Obr. 74Petr Kadlec; Část formuláře pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob ukazující pole pro uvedení rodného čísla; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danove_priznani_rodne_cislo.png; 27.12.2012rodného čísla http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Danove_priznani_rodne_cislo.png Obr. 75http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/kaceni-dubu-kvetonka/dub06.html; 27.12.2012http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/kaceni-dubu-kvetonka/dub06.html Obr. 76Pbroks13; A modern kitchen.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_Kitchen.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012Pbroks13http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_Kitchen.jpg Obr. 77 Alexcooper1; Nipa Hut, photo taken near Balanac River in Barangay Ibabang Atingay, Municipality of Magdalena, Laguna, Philippines in April 2011.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nipa_Hut_taken_at_Magdalena_Laguna_Philippines_on_2011_April_photo_21.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012Alexcooper1http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nipa_Hut_taken_at_Magdalena_Laguna_Philippines_on_2011_April_photo_21.jpg Obr. 78http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12hubertska/pages/12hubertska_109_JPG.htm; 27.12.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12hubertska/pages/12hubertska_109_JPG.htm Obr. 79http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12projektmvkonference/pages/11projektmvkonference_01_JPG.htm; 27.12.2012http://www.slshranice.cz/aktuality/fotogalerie/12projektmvkonference/pages/11projektmvkonference_01_JPG.htm Obr. 80vlastní Obr. 81vlastní Obr. 82Richard Smith; A 1928 Model A Ford in front of Bowen Island Public Library, owned by Dan C. of Bowen Island.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1928_Model_A_Ford.jpg; CC-BY-2.0; 27.12.2012Bowen Island http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1928_Model_A_Ford.jpg Obr. 83http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/odvoz-drivi/odvoz04.html; 27.12.2012http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/odvoz-drivi/odvoz04.html Obr. 84http://jakubzapl.unas.cz/o_nas/lesni_naucna_stezka.html; 27.12.2012http://jakubzapl.unas.cz/o_nas/lesni_naucna_stezka.html Obr. 85http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/zemedelstvi/zem05.html; 27.12.2012http://jakubzapl.unas.cz/fotogalerie/zemedelstvi/zem05.html Obr. 86Šjů; Praha, Čimice, elektrické vedení poblíž Drahanského mlýna; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cimice,_elektrick%C3%A9_veden%C3%AD_%2803%29.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012PrahaČimice http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cimice,_elektrick%C3%A9_veden%C3%AD_%2803%29.jpg Obr. 87Abesty; Thirroul railway station north end of platforms; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thirroul_railway_station_north_end_of_platforms.jpg; CC-BY-SA-3.0; 27.12.2012 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thirroul_railway_station_north_end_of_platforms.jpg

14 Literatura • KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 258 s. ISBN 80-7157-734- 0 • ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín: Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD., CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80- 87301-16-6 • SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie. Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4


Stáhnout ppt "3/2 DAŇOVÁ SOUSTAVA EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google