Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzvy a možnosti digitální doby pro církev Výzvy a možnosti digitální doby pro církev Jeho Eminence Mons. Claudio Maria Celli Předseda Papežské rady pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzvy a možnosti digitální doby pro církev Výzvy a možnosti digitální doby pro církev Jeho Eminence Mons. Claudio Maria Celli Předseda Papežské rady pro."— Transkript prezentace:

1 Výzvy a možnosti digitální doby pro církev Výzvy a možnosti digitální doby pro církev Jeho Eminence Mons. Claudio Maria Celli Předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky

2 Máš profil na některé z následujících sociálních sítí? Procenta s odpovědí “ANO”

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Co nám říká Svatý otec o výzvách komunikace přes sociální sítě? #1 Výzvy a možnosti digitální doby pro církev

12 Naléhavé otázky … Dopad komunikačních nástrojů na život dnešního člověka vyvolává otázky, které již není možné ignorovat a které čekají na rozhodnutí a odpovědi, jež není možné déle odkládat. Benedikt XVI. Vzkaz pro 42. Světový den sdělovacích prostředků – 2008 Je možné naopak říci, že hledání a prezentace pravdy o člověku představují nejvyšší vokaci komunikace přes sociální sítě.

13 … jež vyžadují stejně naléhavé odpovědi. Zřejmá důležitost obsahu evangelizace nesmí zakrýt důležitost cest a prostředků, jakými je prováděna. Tento problém «jak evangelizovat» zůstává stále aktuální, protože způsoby se mění podle dobových, místních a kulturních okolností a představují tedy určitou výzvu naší schopnosti objevování a přizpůsobení se. Pavel VI. Apoštolské nabádání “Evangelii Nuntiandi” - Paragraf 40, “cesty evangelizace” – 1975 Zejména nám, pastýřům církve, přísluší starost znovu vytvořit s odvahou a moudrostí, v absolutní víře v její obsah, nejvhodnější a nejúčinnější způsob pro sdělení evangelického vzkazu lidem naší doby.

14 Být živoucím svědkem Krista, Pro církev je prvním prostředkem evangelizace svědectví autenticky křesťanského života odevzdaného Bohu ve spojení, které nic nesmí přerušit, ale stejně tak darovaného bližnímu s úsilím, které nezná hranic. «Dnešní člověk poslouchá raději svědky, než mistry – říkali minulý rok skupině laiků – nebo, pokud poslouchá mistry, dělá to proto, protože jsou to svědci». (...) Pavel VI. Apoštolské nabádání “Evangelii Nuntiandi” - Paragraf 41, “cesty evangelizace”– 1975 Je to tedy především prostřednictvím svého vedení a svého života, jak církev bude evangelizovat svět, to znamená prostřednictvím svého prožitého svědectví věrnosti Pánu Ježíši, chudoby a odloučení, svobody před mocí tohoto světa, v jednom slově, svatosti.

15 … používat všechny komunikační prostředky, Pokud jsou dány k dispozici Evangeliu, jsou schopné rozšířit prakticky neomezeně pole poslechu Božího slova a zajistit tak doručení Zvěsti tisícům osob. Pavel VI.Apoštolské nabádání “Evangelii Nuntiandi” - Paragraf 45, “cesty evangelizace”– 1975 Církev by se cítila vinnou před svým Pánem, pokud by nevyužila tyto mocné prostředky, které lidská inteligence každým dnem zdokonaluje; používajíc je církev «hlásá na střechách» vzkaz, který uchovává; v nich církev nachází moderní a účinnou verzi kazatelny. Díky nim dokáže promlouvat k masám.

16 Prostředky komunikace prostřednictvím sociálních sítí dosáhly takové důležitosti, že pro mnohé jsou hlavním vodítkem a hlavní inspirací pro osobní chování, ale i pro chování v rodině a ve společnosti. Jedná se o komplexní problém, protože taková kultura, ještě předtím, než se naplní obsahově, vzniká ze samotné skutečnosti, že existují nové způsoby komunikace pomocí nevídaných technik a stylů. Jan Pavel II. Apoštolský dopis “Rychlý vývoj”, č. 3 – 2005 … aby se přiblížila nové kultuře.

17 Naše doba je dobou globální komunikace, kde mnohé okamžiky lidské existence se rozuzlí prostřednictvím mediálních prostředků, v každém případě se s nimi lidé více či méně setkávají a čelí jim. Zmíním pouze formování osobnosti a svědomí, interpretaci a utváření citových vztahů, členění vzdělávacích a výchovných fází, vypracování a rozšíření kulturních fenoménů, rozvoj společenského života, politiky a ekonomiky. Jan Pavel II. Apoštolský dopis “iRychlý vývoj”, č. 3 – 2005 … aby se přiblížila nové kultuře.

18 Svět se změnil a novým paradigmatem je digitální doba. #2 Výzvy a možnosti digitální doby pro církev

19 Svět se změnil a novým paradigmatem je digitální doba. 1/ Nevídané rozšíření komunikačních prostředků na světové úrovni. Výzvy a možnosti digitální doby pro církev

20

21 Osoby surfující na sociálních sítích ve světě * Sources: Internet Telecommunications Union, Nielsen Online, GFK (7/10) * S přístupem na internet více než jedenkrát týdně. Základna: 2,4 miliard uživatelů na konci roku 2011 Čína 430 milionů Japonsko 99 milionů Indie 81 milionů Afrika 111 milionů USA 239 milionů Stř./lat. Amerika 200 milionů Oceánie/Austrálie 21 milionů Kanada 26 milionů Evropa 415 milionů Rusko 60 milionů Stř.Východ/ Zbytek Asie 213 milionů Pronikání (% pop.) Kanada:74,3 USA: 77,4 Lat.Amerika:34,8 Evropa: 61,5 Rusko:43,2 Afrika: 10,9 Čína: 32,3 Indie: 7 Japonsko: 77,9 Stř.Vých/zb.. Asie: 17,7 Oc./Austrálie: 60

22 Pokud mluvíme pouze o registrovaných katolících, je jich připojeno 440 milionů *… Sources: Pontifical Yearbook *2010 and **2006, ITU 07/10 Čína (+/- 9,8M) 3,1 milionů Japonsko (+/- 0,5M) 0,4 milionu Indie (+/- 17M) 1,1 milionu Afrika (+/- 173,7M) 18,9 milionů USA (+/- 74,1M) 57,3 milionů Stř./Lat.Am. (+/- 450,2M) 156,7 milionů Oc. / Austrálie (+/- 7,7M) 4,7 milionů Kanda (+/- 13,9M) 10,3 milionů Evropa (+/- 264,7M) 162,7 milionů Rusko (+/- 0,7M) 0,3 milionu Stř.Vých./Zbytek Azie (+/- 103M) 18,2 milionů 2009: from which 409 166 priests & religious men / 739 067 religious women, and ** 2,97M Catholic educators (nearly 1,01 million online) * Základna: 1,16 miliard katolíků (a 2,2 miliard křesťanů)

23

24 Hlavní jazyky v digitálním světě * Source: Internet Telecommunications Union, GFK (2/10) * S přístupem na internet více než jedenkrát týdně.

25 2/ Kulturní a generační skok: nástup “sociálních médií”. Výzvy a možnosti digitální doby pro církev Svět se změnil a novým paradigmatem je digitální doba.

26 3/ V digitálním světě je přítomnost katolické církve nevyhnutelná.. Výzvy a možnosti digitální doby pro církev Svět se změnil a novým paradigmatem je digitální doba.

27 Výzvy nového zvěstování v digitální společnosti? #3 Výzvy a možnosti digitální doby pro církev

28 Církev je povolaná nejen k tomu, aby prostřednictvím médií šířila, evangelium, nýbrž aby dnes, více než kdy jindy, začlenila zprávu o spasení do ‚nové kultury ', kterou mocné komunikační nástroje vytvářejí a rozšiřují. Přenést zprávu o spasení do dnešního světa. Jan Pavel II. Apoštolský dopis “Rychlý rozvoj”, č. 2 – 2005 Církev si uvědomuje, že používání dnešních komunikačních technik a technologií je nedílnou součástí jejího poslání ve třetím tisíciletí.

29 Přenést zprávu o spasení do dnešního světa. Musíte cítit závazek začlenit do kultury tohoto nového komunikačního a informačního prostředí hodnoty, na kterých stojí váš život! Benedikt XVI. Vzkaz 43. Světovému dni sdělovacích prostředků – 2009 V prvních dobých to byla církev, apoštolové a jejich následovníci, kdo šířil Ježíšovu zvěst v řecko-římském světě: jako tehdy, aby byla evangelizace plodná, vyžadovala hluboké porozumění kultury a zvyků pohanských národů, aby se dotkla jejich mysli a jejich srdce, a tak i dnes zvěstování Krista ve světě nových technologií předpokládá jejich hlubokou znalost, aby mohly být následně vhodně používány.

30 Zvěstování Pravdy ve světě. Drazí přátelé, je třeba velkého úsilí k získání znalostí o formě, v níž se církev ve světě nachází, a je potřeba pomoci společnosti pochopit, že zvěstování pravdy je služba, kterou církev společnosti nabízí tím, že otevírá nové horizonty budoucnosti, velikosti a důstojnosti. Řeč Svatého otce Benedikta XVI. Setkání se světem kultury. Centro Cultural de Belém - Lisabon, 12.května 2010 A vskutku, «posláním církve je zvěstování pravdy, a toto poslání musí být splněno, v každé době a za každých okolností, pro společnost lidských rozměrů zahrnující lidskou důstojnost a vokaci. […] Věrnost člověku vyžaduje věrnost pravdě, která jediná je zárukou svobody (viz Gv 8,32) a možnosti rozvoje lidstva jako takového.

31 ¨Spolužití církve, v její neochvějné podpoře věčné postatě pravdy, s jinými «pravdami», nebo pravdami jiných, založené na respektu, to je proces učení, kterému se církev sama podřizuje. Respekt založený na dialogu, to je způsob, jak otevřít nové cesty pro sdělování pravdy. Zvěstování Pravdy ve světě. Řeč Svatého otce Benedikta XVI. Setkání se světem kultury. Centro Cultural de Belém - Lisabon, 12.května 2010. «Církev – napsal papež Pavel VI. – musí vstoupit do dialogu se světem, ve kterém se nachází a žije. Církev se transromuje ve slovo, církev se transromuje ve zvěst, církev se trasformuje v dialog» (Enc. Ecclesiam suam, 67). A vskutku, dialog bez nejasností a plný respektu zúčastněných stran je v dnešním světě prioritou na níž se chce církev podílet.

32 ...(pro) vybudování světového společenství založeného na lidských právech a odpovědnosti obyvatel, nezávisle na jejich etnickém původu a politické příslušnosti, a respektujícího náboženská vyznání. Řeč Svatého otce Benedikta XVI. Setkání se světem kultury. Centro Cultural de Belém - Lisabon, 12.května 2010. Zvěstování Pravdy ve světě. S ohledem na kulturní odlišnost je potřeba zajistit, aby lidé nejen akceptovali existenci kultury toho druhého, ale aby se zároveň snažili obohatit se jí a nabídli jí to, co je v nich dobrého, opravdového a krásného.

33 Vy, činitelé kultury v každé její formě, tvůrci myšlenky a názoru «máte díky svému talentu možnost mluvit k srdci lidstva, dotknout se osobní a kolektivní citlivosti, ovlivňovat sny a naděje, rozšířit horizonty vědění a lidského úsilí Řeč Svatého otce Benedikta XVI. Setkání se světem kultury. Centro Cultural de Belém - Lisabon, 12.květen 2010. Zvěstování Pravdy ve světě. […] A nemějte strach konfrontovat se se prvním a posledním zdrojem krásy, vést dialog s věřícími, s těmi, kdo se jako vy cítí poutníkem ve světě a v historii směrem k nekonečné Kráse » (Řeč umělcům, 21.listopadu 2009).

34 I v digitálním světě musí být zřejmé, že láskyplná pozornost Boha v Kristu není pro nás věcí minulosti a ani teorií vzdělanců, nýbrž zcela konkrétní a současnou realitou. Směrem k diakonii digitálního světa, Benedikt XVI. Vzkaz pro 44. Světový den sdělovacích prostředků – 2010 Pastorační činnost v digitálním světě, musí mít možnost ukázat lidem dnešní doby, a dnešnímu zbloudilému lidstvu, že “Bůh je blízko; že v Kristu si všichni navzájem patříme” ( Benedikt XVI., Řeč Římské kurii u příležitosti přednesení vánočních pozdravů, 21.prosince 2009 ).

35 Církev je povolána k výkonu “diakonie kultury” v dnešním digitálním světě”. (...) S evangeliem v ruce a v srdci je potřeba zdůraznit, že je též čas pracovat a připravovat cesty, které povedou k Božímu Slovu a přitom stále věnovat zvláštní pozornost těm, kdo se nacházejí na cestě hledání a udržovat ji bdělou jako první krok evangelizace. Benedikt XVI. Vzkaz pro 44. Světový den sdělovacích prostředků – 2010 Směrem k diakonii digitálního světa, Pastorační činnost v digitálním světě je vskutku povolána k tomu, aby brala v úvahu i ty, kdo nevěří, jsou malomyslní a mají v srdci pomíjivou touhu po absolutnu a pravdě v zhledem k tomu, že nové prostředky umožňují vstoupit do kontaktu s věřícími všech náboženství, s nevěřícími a osobami všech kultur.

36 Jako prorok Izaiáš dospěl k představě domu modliteb pro všechny národy (viz Is 56,7), je snad možné představit si, že web může vytvořit prostor – jako “dvůr (nádvoří) laskavých” v Chámu v Jeruzalémě – i pro ty, jež ještě Boha nepoznali? Benedikt XVI. Vzkaz pro 44. Světový den sdělovacích prostředků – 2010 Směrem k diakonii digitálního světa,

37 Žádné z cest nesmí být odmítnuta tomu, kdo ve jménu Krista, jež vstal z mrtvých, se snaží dostat se co nejblíže člověku. Nová media především nabízejí stále nová perspektivní kněžiště pro pastorační činnost bez hranic, a ta je vybízejí, aby valorizovala univerzální rozměr církve pro dosažení rozsáhlého a konkrétního společenství. Benedikt XVI. Vzkaz pro 44. Světový den sdělovacích prostředků – 2010 Směrem k diakonii digitálního světa, Vývoj nových technologií a celý digitální svět ve své komplexnosti představují velký potenciál pro lidstvo v jeho celistvosti i pro samotného člověka v jeho jedinečnosti, a jsou pobídkou pro konfrontaci a dialog.

38 Poslední vývoj #4 Výzvy a možnosti digitální doby pro církev

39 Projekt News.va http://www.news.va

40 https://www.facebook.com/news.va.it

41 The Pope App – iPhone, iPad, Android

42 Adresa www.intermirifica.net

43 Projekt Pope2you http://www.pope2you.net

44 Projekt “Dvůr (nádvoří) laskavých”

45 Papežská rada pro sdělovací prostředky www.pccs.va


Stáhnout ppt "Výzvy a možnosti digitální doby pro církev Výzvy a možnosti digitální doby pro církev Jeho Eminence Mons. Claudio Maria Celli Předseda Papežské rady pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google