Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace kandidáta na děkana fakulty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace kandidáta na děkana fakulty"— Transkript prezentace:

1 Prezentace kandidáta na děkana fakulty
Prezentace kandidáta na děkana fakulty plukovník. gšt. Ing. Zbyšek KORECKI, Ph.D., dr.h.c. Motto Kvalitní studentská základna a kvalitní akreditované studijní programy.

2 Obsah Úvod Identifikace dosažených úspěchů a podpora jejich dalšího rozvoje Identifikace oblastí vyžadujících změnu Variantní řešení a nástroje Závěr

3 Úvod VÝCHODISKA Zkušenosti vytvářejí předpoklady pro formování koncepce rozvoje. Významnou roli hraje schopnost představit si dopady přijatých směrů. PRÁVNÍ PODKLAD Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vysokých školách"). Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015. Sorbonnská deklarace o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství, podepsaná v Paříži 25. května 1998. Boloňská deklarace Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání, podepsaná 19. června a spolupodepsaná ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pražské komuniké ministrů "Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání" ze dne 19. května 2001, Berlínské komuniké z 19. září 2003. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015.

4 Uplatnění absolventů v praxi
Identifikace dosažených úspěchů a podpora jejich dalšího rozvoje Vize fakulty trvale se rozvíjející špičkové pedagogické, vědecké a konzultační pracoviště v oblasti bezpečnostních studií a vojenského leadershipu Cíl návaznost na dosavadní vývoj fakulty vybudování pozice fakulty v rámci bezpečnostních studií Hlavní kritérium úspěšnosti fakulty Uplatnění absolventů v praxi 4

5 Pedagogika Akreditované studijní programy fakulty
do 2018: ekonomika a management (KKOV: 6208) (bezpečnostní management, ekonomika obrany státu, vojenský management) Posílení postavení fakulty na škole Vzdělávání zaměstnanců kurz PEPSY (K 109) zaměstnanců ( ) jazyková příprava Výuka v anglickém jazyce počet nabízených předmětů aktualizace studijních pomůcek podpora vzdělávání a dostupnost studenti ankety a jejich důsledné zpracování 5

6 Spojení s praxí impulsy
vlastní předsevzetí: FEM musí být orientovaná na praxi MO: úzká spolupráce se sekcemi a agenturami AČR podpora aktivit realizujících spojení s praxí studenti plnění požadavků sekcí GŠ AČR a firem s možností zpracování bakalářských, diplomových a doktorských prací učitelé spolupráce firem a kateder při realizaci výzkumu 6

7 Zahraniční vztahy Rozvoj spolupráce v rámci aktivit NATO
Zapojení do vzdělávacích aktivit MLCC Založení Centra transatlantických vztahů rozvíjet výzkum a akademickou spolupráci v oblasti mezinárodních vztahů, bezpečnosti, evropské a americké zahraniční politiky. Rozvoj spolupráce v rámci EU rozvíjení aktivit v rámci projetu ERASMUS participace na aktivitách v rámci uskupení CEFME. studenti podpora výuky v cizích jazycích ECTS  podpora zahraniční výměny studentů učitelé výuka v cizích jazycích podpora výuky předmětů v anglickém či jiném světovém jazyce podpořená odpovídajícím finančním ohodnocením zahraniční stáže učitelů 7

8 Věda a výzkum Učitelé INOSPEM (VI/2013-VI/2015)
Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Studenti – specifický výzkum ( 23 projektů) Modelová podpora rozhodovacího procesu velitelů – komplexní model pragmatičnosti úderu Organizace systému řízení vybraných dílčích prvků bojové podpory úkolového uskupení Simulace logistických procesů na taktickém stupni s cílem podpořit přípravu vojenských profesionálů v oblasti používání VTM 8

9 Identifikace oblastí vyžadujících změnu
Programové cíle - vize rozvoje fakulty Zřízení Rady vědního oboru. Jasná profilace učitelů a vědců/ inovátorů. Zařazení do rozdělovníku dokumentace z úrovně rezortu obrany pro potřeby akademické obce. Účast vrcholového managementu na velitelských zaměstnáních resortu MO (dle VO). Efektivnost využití učitel (využití PC) počet studentů na učebně. Plán spolupráce se sekcemi a agenturami. Rejstřík firem. 9

10 Nástroje a cesty nástroje cesty řešení v jednotlivých oblastech
výkonné vedení fakulty děkan proděkan pro vzdělávání a informatiku proděkan pro vědeckou a expertní činnost proděkan pro styk s praxí a vnější vztahy proděkan pro vnitřní řízení tajemník fakulty asistenti proděkanů – cesta k oproštění od rutinní práce katedry vedoucí kateder formování odborného profilu jednotlivých kateder cesty řešení v jednotlivých oblastech pedagogika spojení s praxí věda a výzkum zahraniční vztahy prezentace fakulty 10

11 Věda a výzkum Učitelé Studenti
analýza vědních oborů v návaznosti na schopnost zabezpečovat vědeckou, výzkumnou, inovační a expertní činnost UO v souladu s potřebami AČR, tzn. s potřebami praxe a potřebami dalších partnerů. monitorovat vývoj požadavků AČR na výzkum, vývoje nebo inovace posilování role kateder jako poradenských center pro AČR i bezpečnostní sektor ČR. vytvářet expertní centra dle požadavků resortu obrany MO a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj zvýšení využitelnosti výsledků výzkumu, vývoje a inovací na UO, zejména ve vojskové praxi. podporovat projekty s praktickými výstupy ve prospěch AČR, resp. resortu MO prohloubit spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu v oblasti výzkumu a vývoje zřízení Centra pro výzkum, vývoj a inovaci pomoc katedrám při vyhledávání partnerů pro společný výzkum v ČR i v zahraničí Studenti zvýšení prestiže doktorského studia v podmínkách resortu ministerstva obrany péče o perspektivní studenty 11

12 o fakultě se musí vědět…
Prezentace fakulty o fakultě se musí vědět… marketing fakulty web fakulty odborně zaměřená skupina marketingu /pověřený zástupce katedry Den otevřených dveří + informační CD  DVD fakulty učitelé spolupráce s praxí pořádání a aktivní účast na konferencích a odborných akcích, kulatých stolech publikační a výzkumná činnost studenti prezentace fakulty při studiu v zahraničí úspěšní absolventi 12

13 Cílený marketing 31 6 18 7 43 15 19 22 34 16 47 15 60 28 132 37 28 5 79 67 34 14 54 66 58 42 139 306

14 Realizované projekty Reforma terciárního vzdělávání.
Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-RAM). Systémová podpora efektivního řízení institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových organizací (EFIN). Podpora technických a přírodovědných oborů (PTTO). Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EFTRANS). Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů (Audit VaVaI). Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (KVALITA). Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR (KREDO). 14

15 Variantní řešení a nástroje Učitelé a zaměstnanci
získávání dalších finančních prostředků pro fakultu zakázky firem věda a výzkum rozvojové projekty sponzoři vztahy na pracovišti podpora výjezdních zasedání kateder a dalších katedrálních akcí kontakt s bývalými učiteli fakulty zkvalitňování komunikace a informovanosti 15

16 Studenti 16 Budování či intenzívní tlak na zlepšování podmínek studia
studijní informační systém, knihovna (rozsah literatury, provozní doba) zřízení studovny s přístupem na internet, počítačová síť možnosti kopírování, skenování menza (čas a způsob dobíjení kreditu) možnosti ubytování (kvalita, vybavení a inovace – nábytek; posilovna – funkčnost zařízení) prostředí školy (inovace vybavení – materiální i software) učebny (např. klimatizace, projektory) zavedení automatů na jídlo a rozšíření automatů na pití včetně studených nápojů využití MOODLE – tvorba a dostupnost studijních materiálů diskuse o formě plánování – přímá a nepřímá výuka (příprava materiálu na nepřímou výuku) přímou výuku orientovat na cvičení a semináře studijní kruhy změna organizace výuky v čase (vyučování v blocích, zintenzivnění výuky a průběh ve 3 dnech) komunikace s fakultou studijní referentky (vymezení pracovní doby určené pro studenty) tajemník pro studentské záležitosti doživotní kontakt s fakultou – jak absolventy přiblížit své fakultě? cíl: absolvent je na fakultu zdravě pyšný a rád se na ni vrací založení absolventského klubu – absolventy aktualizovaný zdroj elektronických kontaktů absolventů použitelný fakultou i absolventy navzájem postgraduální kurzy 16

17 Navrhované změny v pedagogice
pro studenty zřízení funkce tajemníka pro studentské záležitosti úvodní soustředění nově přijatých studentů průvodce prezenčním a distančním studiem brožura Vedlejší specializace Den otevřených dveří intenzivnější marketing k civilnímu studiu průvodce studiem ERASMUS (rozšíření nabídky pro civilní studenty) výuka Moodle a distribuce studijních materiálů pro zaměstnance nově připravovaný kurz – K 109 (2014) v rámci projektu ESF podmínky pro habilitační a jmenovací řízení 17

18 (integrita školy zdola)
Celoškolní aktivity (integrita školy zdola) Studenti zrušení přenosnosti kreditů do dalšího semestru zrušení indexů zavedení studijních kruhů v 1. semestru Učitelé změna dislokace kateder v souladu s plánem investic (2014) 18

19 Závěr Služba fakultě Služba fakultě Důsledné plnění předsevzetí
Komplexní přístup překážky je třeba překonávat, nikoliv zdůvodňovat objektivní problémy kdo chce, hledá cesty, bojuje aktivitou; kdo nechce, hledá důvody Kontakty s vedením ostatních fakult a univerzity 19

20 Závěr Nejdůležitější je mít jasné priority a využít prostor, který se často nabídne nečekaně. Je třeba mít jasnou koncepci, která člověku dá sílu využít podmínky pro její realizaci. 20

21 Prezentace publikována
Děkuji Vám za pozornost Vize fakulty trvale se rozvíjející špičkové pedagogické, vědecké a konzultační pracoviště v oblasti bezpečnostních studií a vojenského leadershipu Prezentace publikována v rubrice XXX Motto Kvalitní studentská základna a kvalitní akreditované studijní programy. 21


Stáhnout ppt "Prezentace kandidáta na děkana fakulty"

Podobné prezentace


Reklamy Google