Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Současné aktuální otázky českého civilního letectví 2. bod programu 8. zasedání Podvýboru pro letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Současné aktuální otázky českého civilního letectví 2. bod programu 8. zasedání Podvýboru pro letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu."— Transkript prezentace:

1 1 Současné aktuální otázky českého civilního letectví 2. bod programu 8. zasedání Podvýboru pro letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 30. března 2006, 10.00 hod., Ministerstvo dopravy Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví MD

2 2 Obsah Zákon o civilním letectví Vnější vztahy Schengen Stabilizace letišť Pracovní program EU (závazky ČR směrem k EU) Vnější vztahy Vnější vztahy Security Security Safety Safety Jednotné evropské nebe Jednotné evropské nebe Obchodování emisemi v letecké dopravě Obchodování emisemi v letecké dopravě Volné letištní časy na letištích Společenství (sloty) Volné letištní časy na letištích Společenství (sloty) Poplatky za použití letiště Poplatky za použití letiště Přístup na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství Přístup na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství Posilování práv cestujících v letecké dopravě Posilování práv cestujících v letecké dopravě

3 3 Zákon o civilním letectví Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Stav projednávání (30.3.2006 Senát PČR - plénum) Očekávaný vstup v účinnost 7/2006

4 4 Zákon o civilním letectví II Co dál? Právní studie (studie musí dát jednoznačný výsledek, zda analyzované předměty právní úpravy jsou z hlediska českého právního řádu, evropského a mezinárodního práva dostačující nebo zda je nutná změna příslušné právní úpravy a v jakém rozsahu) Právní studie (studie musí dát jednoznačný výsledek, zda analyzované předměty právní úpravy jsou z hlediska českého právního řádu, evropského a mezinárodního práva dostačující nebo zda je nutná změna příslušné právní úpravy a v jakém rozsahu) Možná rekodifikace (4 až 5 let práce) Možná rekodifikace (4 až 5 let práce)

5 5 Vnější vztahy Nejedná se o rozšiřování Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013 Cíle pro střednědobé až dlouhodobé období ČR jako významné přestupní místo z pravidelných linek ze západní Evropy, Kanady a USA na linky směrované do států východní Evropy a na Blízký a Dálný Východ ČR jako významné přestupní místo z pravidelných linek ze západní Evropy, Kanady a USA na linky směrované do států východní Evropy a na Blízký a Dálný Východ rozvoj linek na východ od ČR (RF, Ukrajina, ČLR, Indie, Japonsko) rozvoj linek na východ od ČR (RF, Ukrajina, ČLR, Indie, Japonsko) Současné spojení (linky) Současné spojení (linky) Provozovatelé (letečtí dopravci) Provozovatelé (letečtí dopravci)

6 6 SCHENGEN schengenské acquis I. kategorie (2004) schengenské acquis II. kategorie (10/2007) koordinace V4 Letiště v ČR – vnitřní a vnější hranice 18 mezinárodních letišť (12 chce provozovat non-schengenské lety – vnější hranice) 18 mezinárodních letišť (12 chce provozovat non-schengenské lety – vnější hranice) způsoby separace cestujících (fyzická a administrativní) způsoby separace cestujících (fyzická a administrativní)

7 7 SCHENGEN II Mezinárodní letiště s ohledem na vnitřní a vnější schengenské lety a způsob separace schengenské a neschengenské zóny letištěvnitřní hranicevnější hranicefyzická separace administrativní separace 1Benešovxxx 2Brno-Tuřanyxxx 3Hosinx 4Hradec Kralovéxxx 5Karlovy Varyxxx 6Klatovyx 7Kunovicexxx 8Mnichovo Hradištěxxx 9Olomoucx 10Ostrava-Mošnovxxx

8 8 SCHENGEN III Mezinárodní letiště s ohledem na vnitřní a vnější schengenské lety a způsob separace schengenské a neschengenské zóny letištěvnitřní hranicevnější hranicefyzická separace administrativní separace 11 Otrokovice x 12Pardubicexxx 13Plzeňx 14Praha Ruzyněxxx 15Přerovxxx 16Roudnice nad Labemx 17Vodochodyxxx 18Vysoké Mýtoxxx

9 9 Stabilizace letišť Letištní síť ČR Majetkoprávní vztahy pozemky ve vlastnictví či s právem hospodaření MO a ÚZSVM pozemky ve vlastnictví či s právem hospodaření MO a ÚZSVM vojenský majetek na dotčených letištích byl MO označen jako trvale nepotřebný majetek (viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů) vojenský majetek na dotčených letištích byl MO označen jako trvale nepotřebný majetek (viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

10 10 Stabilizace letišť II MO (nepotřebný majetek) pozemky na letištích Hořice v Podkrkonoší, Jičín, Jihlava, Kladno, Panenský Týnec, Příbram, Vyškov, Havlíčkův Brod a Mnichovo Hradiště ÚZSVM usiluje o převod pozemků na letištích Toužim, Zábřeh, Klatovy, Podhořany, Staňkov, Ústí nad Orlicí a Nové Město nad Metují

11 11 Stabilizace letišť III Jedním z cílů odboru civilního letectví MD bude v následujícím období mj. snaha o stabilizaci majetkoprávních vztahů na dotčených letištích s cílem zachování leteckých aktivit

12 12 Pracovní program EU Závazky vyplývající pro ČR z členství EU Současné a očekávané iniciativy EK Vnější vztahy Vnější vztahy Security Security Safety Safety Jednotné evropské nebe Jednotné evropské nebe Obchodování emisemi v letecké dopravě Obchodování emisemi v letecké dopravě Volné letištní časy na letištích Společenství (sloty) Volné letištní časy na letištích Společenství (sloty) Poplatky za použití letiště Poplatky za použití letiště Přístup na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství Přístup na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství Posilování práv cestujících v letecké dopravě Posilování práv cestujících v letecké dopravě

13 13 Vnější vztahy souvislá letecká politika vůči sousedním zemím EU (politické a ekonomické důvody) dvoustranné letecké dohody rozsudky ESD (výlučná pravomoc ES pro určité aspekty dvoustranných dohod; snaha o soulad s právem ES)

14 14 Vnější vztahy II Horizontální mandát (nahrazení určitých ustanovení dvoustranných dohod) sjednány a podepsány Ukrajina a Chile sjednány a podepsány Ukrajina a Chile 21 parafováno (Austrálie, Singapur, Balkánské země, Vietnam, Libanon, Uruguay, Gruzie, Kyrgystán, Malajsie, Paraguay aj.) 21 parafováno (Austrálie, Singapur, Balkánské země, Vietnam, Libanon, Uruguay, Gruzie, Kyrgystán, Malajsie, Paraguay aj.) Vertikální mandát (sjednání jednotné dohody) uděleny pro USA, Maroko, ECAA uděleny pro USA, Maroko, ECAA USA – jednání pokračují Maroko, ECAA – připraveny k podpisu

15 15 Security Priorita (audity a personální zabezpečení) Nařízení EP a Rady (ES) č. 2320/2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví; řada dalších prováděcích nařízení Novelizace resp. návrh nového nařízení na úrovni PS Rady EU dojednán na úrovni PS Rady EU dojednán březnová Rada MD EU přijala obecný přístup březnová Rada MD EU přijala obecný přístup

16 16 Security II Změny v návrhu (přidány) bezpečnostní opatření pro letadla za letu, bezpečnostní opatření pro letadla za letu, zvýšení harmonizace v oblasti ochrany před protiprávními činy při přepravě nákladu, zvýšení harmonizace v oblasti ochrany před protiprávními činy při přepravě nákladu, zavádění tzv. one-stop security systému – náklad, cestující a zavazadla budou moci být (např. při tranzitu) kontrolovány pouze jednou v průběhu přepravy (na výchozím letišti) zavádění tzv. one-stop security systému – náklad, cestující a zavazadla budou moci být (např. při tranzitu) kontrolovány pouze jednou v průběhu přepravy (na výchozím letišti)

17 17 Safety Celosvětový letecký systém je bezpečný Princip národní suverenity (Chicago Convention) Zavádění auditů USOAP (ICAO) USOAP (ICAO) IASA (USA) IASA (USA) SAFA (JAA) SAFA (JAA) Komunitární úprava směrnice 91/670/EC, nařízení Rady 3922/91, směrnice 94/56/EC, směrnice 2003/42/EC, směrnice 2004/36/EC, a zejména nařízení EP a Rady č. 1592/2002 směrnice 91/670/EC, nařízení Rady 3922/91, směrnice 94/56/EC, směrnice 2003/42/EC, směrnice 2004/36/EC, a zejména nařízení EP a Rady č. 1592/2002

18 18 Safety II Budoucí iniciativy ICAO (transparentnost a zveřejňování výsledků auditů USOAP) ICAO (transparentnost a zveřejňování výsledků auditů USOAP) Konference 20. – 22. 3. 2006 USOAP audit v ČR (6. – 15. 12. 2005) – minoritní nálezy v oblasti personálního zajištění EU EU Air Safety Committee seznam Společenství (více www.mdcr.cz) www.mdcr.cz novela rámcového nařízení EP a Rady (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví

19 19 Safety III Novela nařízení 1592/2002 letadla registrovaná ve třetích zemích provozovaná v rámci EU by měla splňovat stejné požadavky jako letadla registrovaná v EU letadla registrovaná ve třetích zemích provozovaná v rámci EU by měla splňovat stejné požadavky jako letadla registrovaná v EU EK navrhuje, aby se komunitární předpisy rozšířily i na letecký provoz, pilotní osvědčení a letadla třetích zemí EK navrhuje, aby se komunitární předpisy rozšířily i na letecký provoz, pilotní osvědčení a letadla třetích zemí rozšíření působnosti a pravomocí EASA – vliv na činnosti ÚCL rozšíření působnosti a pravomocí EASA – vliv na činnosti ÚCL Cíl EU – do roku 2010 chce mít Společenství konsistentní a jednotnou předpisovou základnu v oblasti safety a EASA by měla být v EU jediným úřadem (jedinou agenturou) odpovědným za přípravu, provádění a monitorování těchto předpisů a pravidel.

20 20 Jednotné evropské nebe koncept JEN (čtyři základní nařízení EP a Rady 549 – 552/2004) – regulace poskytování LPS ve vzdušném prostoru států EU za účelem účinného využití vzdušného prostoru v Evropě s cílem zvýšit jeho kapacitu a odstranit nepravidelnosti v provozu základní nařízení základní nařízení nařízení EP a Rady 549/2004 – rámcové nařízení nařízení EP a Rady 550/2004 – nařízení o poskytování služeb nařízení EP a Rady 551/2004 – nařízení o vzdušném prostoru nařízení EP a Rady 552/2004 – nařízení o interoperabilitě nový institut NSA (vnitrostátní dozorový orgán – ÚCL) nový institut NSA (vnitrostátní dozorový orgán – ÚCL) prováděcí pravidla (Výbor jednotného nebe) prováděcí pravidla (Výbor jednotného nebe) nařízení Komise 2096/2005, nařízení Komise 2150/2005 návrhy nařízení Komise o jednotném zpoplatnění LPS, nařízení Komise týkající se zavedení funkce bezp. dozoru uplatňovaného NSA

21 21 Jednotné evropské nebe II SESAR (dříve SESAME) technologická součást JEN technologická součást JEN má umožnit vypořádat se s omezeními vzdušného prostoru a s nedostatkem letištních kapacit, především díky optimálnímu využití současných infrastruktur a rozvoji výpočetních a komunikačních technologií (např. v oblasti datového přenosu mezi letadlem a pozemním střediskem, družicové navigace či automatizovaného řízení tras letadel v reálném čase) má umožnit vypořádat se s omezeními vzdušného prostoru a s nedostatkem letištních kapacit, především díky optimálnímu využití současných infrastruktur a rozvoji výpočetních a komunikačních technologií (např. v oblasti datového přenosu mezi letadlem a pozemním střediskem, družicové navigace či automatizovaného řízení tras letadel v reálném čase) vznik společného podniku – zapojení rozpočtu TEN-T, Eurocontrol a soukromých zdrojů vznik společného podniku – zapojení rozpočtu TEN-T, Eurocontrol a soukromých zdrojů Definiční fáze (2005 – 2007) Definiční fáze (2005 – 2007) Prováděcí fáze Prováděcí fáze vývojová etapa (2008 – 2013) zaváděcí etapa (2014 – 2020)

22 22 ETS (obchodování emisemi) vliv letecké dopravy na změnu klimatu (3,5 % z celkového součtu všech zdrojů skleníkových plynů souvisejících s lidskou činností) Mezinárodní rozměr ICAO rezoluce z roku 2004 ICAO rezoluce z roku 2004 UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) EU (stranou Kjótského protokolu) – legislativa umožňující obchodování emisemi v rámci ETS u stacionárních zdrojů EU (stranou Kjótského protokolu) – legislativa umožňující obchodování emisemi v rámci ETS u stacionárních zdrojů

23 23 ETS (obchodování emisemi) II Obchodování emisemi – u letecké dopravy lze zvažovat jako jeden z možných a nákladově efektivních nástrojů Princip obchodování emisemi - nakupování a prodávání „povolenek“ na emise skleníkových plynů do atmosféry V současné době jsou na půdě EU zahájeny první práce na tvorbě předpisové základny v předmětné oblasti. Pozice ČR nejedná se o stacionární zdroje nejedná se o stacionární zdroje nalézt rovnováhu mezi tržními opatřeními, konkurenceschopností a udržitelným rozvojem leteckého odvětví nalézt rovnováhu mezi tržními opatřeními, konkurenceschopností a udržitelným rozvojem leteckého odvětví vztah mezi opatřeními na úrovni EU a širším celosvětovým rámcem vztah mezi opatřeními na úrovni EU a širším celosvětovým rámcem charakter a rozsah ETS (pouze CO 2 ) charakter a rozsah ETS (pouze CO 2 ) nejen letečtí dopravci nejen letečtí dopravci

24 24 ETS (obchodování emisemi) III Pozice ČR (pokračování) ČR by neměla uvažovat o zavedení nekoordinovaných a unilaterálních poplatků v předmětné záležitosti. Zavedení letecké dopravy do ETS před dokončením 2. etapy emisního obchodování (období 2008 – 2012) je pro ČR nepřijatelné. ČR by neměla uvažovat o zavedení nekoordinovaných a unilaterálních poplatků v předmětné záležitosti. Zavedení letecké dopravy do ETS před dokončením 2. etapy emisního obchodování (období 2008 – 2012) je pro ČR nepřijatelné.

25 25 Volné letištní časy na letištích Společenství Nařízení Rady č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování slotů na letištích Společenství – jedním z předpokládaných legislativních návrhů EK má být novelizace Nařízení EP a Rady (ES) č. 793/2004 (přineslo lepší definici volných letištních časů (slotů), lepší určování kapacity a kapacitních omezení, která berou v úvahu provozní potřeby a provozní omezení na letištích, a také upřesnění pojmů a vztahů u nově vstupujících dopravců na trh)

26 26 konzultační dokument EK pro veřejnost k připomínkám s termínem do 1.12.2004 ECAC pracovní skupina k problematice slotů – návrhy aplikační EK uvádí následující důvody k novelizaci: nedostatek ekonomických incentiv, které by mohly být dopravcům nabídnuty za jejich nevyužívané sloty – systém obchodování s volnými letištními časy nedostatek ekonomických incentiv, které by mohly být dopravcům nabídnuty za jejich nevyužívané sloty – systém obchodování s volnými letištními časy MD v zásadě vítá myšlenku unifikace v předmětné oblasti, která však musí mít za cíl: zjednodušení, zprůhlednění, ale i efektivnější využití systému přidělování slotů, a to i s prozkoumáním možností zavedení ekonomických nástrojů do systému – obchodování se sloty. Také budou muset být vztahy v úvahy i jiné možnosti zefektivnění např. redistribuce slotů, aukce slotů,... zjednodušení, zprůhlednění, ale i efektivnější využití systému přidělování slotů, a to i s prozkoumáním možností zavedení ekonomických nástrojů do systému – obchodování se sloty. Také budou muset být vztahy v úvahy i jiné možnosti zefektivnění např. redistribuce slotů, aukce slotů,... Volné letištní časy na letištích Společenství II

27 27 Poplatky za použití letiště Stanovení pravidel pro regulaci poplatků vybíraných za použití letiště není mezinárodně unifikováno a je ponecháno na jednotlivých národních úpravách a aplikování pravidel ICAO (doporučující pravidla) 1) nákladová cena, tj. poskytovatel letištních služeb může do ceny zakalkulovat oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku; 2) nediskriminační cena, tj. náklady spojené s poskytnutím letištních služeb jednomu dopravci nelze přenášet na jiného dopravce. 1) nákladová cena, tj. poskytovatel letištních služeb může do ceny zakalkulovat oprávněné náklady včetně přiměřeného zisku; 2) nediskriminační cena, tj. náklady spojené s poskytnutím letištních služeb jednomu dopravci nelze přenášet na jiného dopravce. Povinná konzultace s uživateli letiště Povinná konzultace s uživateli letiště Snaha EK ospravedlnit návrh směrnice o výběru poplatků za používání letištní infrastruktury (znění neznámé)

28 28 Poplatky za použití letiště II Pozice MD - není přesvědčeno o potřebě unifikace a regulace v oblasti poplatků za použití letiště: neexistuje „právní základ“ (ve smyslu např. existence nařízení EP a Rady č. 550/2004 z legislativního balíčku Jednotného evropského nebe pro oblast LPS) pro vydání takové směrnice; neexistuje „právní základ“ (ve smyslu např. existence nařízení EP a Rady č. 550/2004 z legislativního balíčku Jednotného evropského nebe pro oblast LPS) pro vydání takové směrnice; EK neprovedla veřejnou konzultaci s uživateli letišť či zástupci leteckého průmyslu, jako tomu bylo např. u slotů, pozemního odbavování aj.; EK neprovedla veřejnou konzultaci s uživateli letišť či zástupci leteckého průmyslu, jako tomu bylo např. u slotů, pozemního odbavování aj.; administrativně náročná regulace v oblasti, která není problematická a ani požadavek na regulaci nevzešel z iniciativy uživatelů služeb provozovatelů letišť, je neefektivní; administrativně náročná regulace v oblasti, která není problematická a ani požadavek na regulaci nevzešel z iniciativy uživatelů služeb provozovatelů letišť, je neefektivní; stávající přímá regulace – povinná konzultace s uživateli letiště při stavování výše jednotlivých poplatků– je plně dostačující a spravedlivá; stávající přímá regulace – povinná konzultace s uživateli letiště při stavování výše jednotlivých poplatků– je plně dostačující a spravedlivá; tato iniciativa byla členskými státy i zástupci leteckého průmyslu silně kritizována už v devadesátých letech a nyní, v ještě konkurenčnějším a více tržním prostředí, není legitimního důvodu pro harmonizaci a jakoukoli akci na úrovni EU; tato iniciativa byla členskými státy i zástupci leteckého průmyslu silně kritizována už v devadesátých letech a nyní, v ještě konkurenčnějším a více tržním prostředí, není legitimního důvodu pro harmonizaci a jakoukoli akci na úrovni EU;

29 29 Přístup na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství Návrh novely směrnice č. 96/67/ES o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství – dlouhodobě sledovaná oblast (veřejná konzultace s termínem 1.6.2003!) Důvody k novelizaci: problematika self-handlingu – obtížná definice problematika self-handlingu – obtížná definice vágnost požadavku na pojištění odpovědnosti u poskytovatelů odbavovacích služeb vágnost požadavku na pojištění odpovědnosti u poskytovatelů odbavovacích služeb vágní řešení případů odchodu poskytovatele odbavovacích služeb z trhu vágní řešení případů odchodu poskytovatele odbavovacích služeb z trhu slabá provázanost problematiky bezpečnosti leteckého provozu safety a požadavků na poskytovatele odbavovacích služeb slabá provázanost problematiky bezpečnosti leteckého provozu safety a požadavků na poskytovatele odbavovacích služeb složení a úloha Výboru uživatelů letiště aj. složení a úloha Výboru uživatelů letiště aj.

30 30 Posilování práv cestujících v letecké dopravě Předpisová základna ES velice široká (785/2004, 261/2004,…) Návrh Nařízení EP a Rady o právech osob s omezenou pohyblivostí v letecké dopravě je těsně před vyhlášením v Úředním věstníku EU a jsou dokončovány legislativně-jazykové záležitosti.

31 31 Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek 8. Zasedání Podvýboru pro letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na půdě Ministerstva dopravy


Stáhnout ppt "1 Současné aktuální otázky českého civilního letectví 2. bod programu 8. zasedání Podvýboru pro letectví a kosmonautiku Poslanecké sněmovny Parlamentu."

Podobné prezentace


Reklamy Google