Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurikulum S Spolupráce odborných škol se sociálními partnery Celostátní konference Brno, 1.3.2011 Doc.RNDr. Pavel Petrovič, CSc. Národní ústav odborného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurikulum S Spolupráce odborných škol se sociálními partnery Celostátní konference Brno, 1.3.2011 Doc.RNDr. Pavel Petrovič, CSc. Národní ústav odborného."— Transkript prezentace:

1 Kurikulum S Spolupráce odborných škol se sociálními partnery Celostátní konference Brno, 1.3.2011 Doc.RNDr. Pavel Petrovič, CSc. Národní ústav odborného vzdělávání

2 Efektivita vzdělávání v odborných školách je významně závislá na dobře fungujících vztazích mezi školou a jejím okolím, v němž působí. Klíčové postavení v tomto vztahu mají především sociální partneři školy, a to zejména ti, kteří se bezprostředně na tvorbě a realizaci vzdělávacích programů školy podílejí.

3 Aktivita 2 - Podpora sociálního partnerství Realizační kroky v rámci aktivity 2  získávat informace o formách spolupráce škol s jejich sociálními partnery, informace vyhodnotit (identifikovat silná a slabá místa této spolupráce), zpracovat je do formy studie a seznámit s nimi veřejnost  shromažďovat příklady dobré praxe škol z této oblasti a zprostředkovat je ostatním školám

4 Základní otázky studie  Jak se sociální partneři podíleli či podílejí na tvorbě a realizaci ŠVP?  Jaká jsou pozitiva této spolupráce, co by bylo možné využít jako příklady dobré praxe a kde a proč se v tomto partnerství vyskytují určité problémy?

5 Formální struktura studie  Kvantitativní část obsahující  Kvantitativní část obsahující statistické přehledy o současné situaci ve spolupráci škol a sociálních partnerů, především při tvorbě ŠVP  Kvalitativní část  Kvalitativní část zpracovaná formou případových studiích o vztahu škol a jejich sociálních partnerů v průběhu vzdělávání

6 Východiska studie - vzorek šetření  Pro kvantitativní část bylo vybráno 456 středních škol vyučujících podle ŠVP v 5 oborových skupinách: S obory ekonomickými, službovými, technickými, zemědělskými a „oborově pestré“ školy  Pro kvalitativní část bylo vybráno těchto 5 škol: SPŠ a VOŠ technická Brno SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha-Klánovice VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž SOŠ podnikatelská Trutnov Střední zemědělská škola Písek

7 Východiska studie – vymezení pojmů  Sociální partner podniky (zaměstnavatelé) Hospodářská komora ČR a její regionální a oborové složky úřady práce profesní asociace a sdružení vyšší odborné školy a vysoké školy instituce veřejné správy (státní správy i samosprávy) rodiny žáků  Sociální partnerství iniciované a rozvíjené v přímé souvislosti s výukovým procesem ostatní formy sociálního partnerství

8 Shrnutí obecných poznatků Kurikulární reforma, zejména tvorba a realizace ŠVP jednoznačně přispívá k rozvoji spolupráce škol a jejich sociálních partnerůKurikulární reforma, zejména tvorba a realizace ŠVP jednoznačně přispívá k rozvoji spolupráce škol a jejich sociálních partnerů Kvalita, formy, podmínky a rozvoj spolupráce jsou oborově podmíněnyKvalita, formy, podmínky a rozvoj spolupráce jsou oborově podmíněny Největší rozvoj spolupráce se sociálními partnery se projevuje u zemědělských škol a škol s technickými oboryNejvětší rozvoj spolupráce se sociálními partnery se projevuje u zemědělských škol a škol s technickými obory Prakticky neměnná situace v sociálním partnerství je u škol „službových“ a ekonomickýchPrakticky neměnná situace v sociálním partnerství je u škol „službových“ a ekonomických Nejčastějším partnerem při tvorbě, úpravách a realizaci ŠVP jsou zaměstnavateléNejčastějším partnerem při tvorbě, úpravách a realizaci ŠVP jsou zaměstnavatelé Stále se projevuje určitý nezájem zaměstnavatelů navázat se školami partnerskou spolupráci. Rezervy jsou i na straně některých školStále se projevuje určitý nezájem zaměstnavatelů navázat se školami partnerskou spolupráci. Rezervy jsou i na straně některých škol Efektivní sociální partnerství funguje tam kde je oboustranně přínosnéEfektivní sociální partnerství funguje tam kde je oboustranně přínosné Pro navazování a rozvíjení partnerství jsou důležitým faktorem absolventi dané školyPro navazování a rozvíjení partnerství jsou důležitým faktorem absolventi dané školy Snahou každé školy by mělo být stát se určitým způsobem pro ostatní zajímavým sociálním partneremSnahou každé školy by mělo být stát se určitým způsobem pro ostatní zajímavým sociálním partnerem

9 DOPORUČENÍ Intenzívně mapovat situaci v regionu a pružně reagovat na požadavky trhu práceIntenzívně mapovat situaci v regionu a pružně reagovat na požadavky trhu práce Rozvíjet spolupráci s pestrou škálou sociálních partnerůRozvíjet spolupráci s pestrou škálou sociálních partnerů Dlouhodobě budovat spolupráci se zaměstnavateliDlouhodobě budovat spolupráci se zaměstnavateli Využívat absolventy školy pro navazování a rozvoj sociálního partnerstvíVyužívat absolventy školy pro navazování a rozvoj sociálního partnerství Zvláštní pozornost věnovat žákům základních škol a jejich rodičům. Spolupracovat s výchovními poradci. Do propagace školy zaměřené na ZŠ zainteresovat sociální partneryZvláštní pozornost věnovat žákům základních škol a jejich rodičům. Spolupracovat s výchovními poradci. Do propagace školy zaměřené na ZŠ zainteresovat sociální partnery Určit na škole pracovníka, který se bude spolupráci se sociálními partnery systematicky věnovatUrčit na škole pracovníka, který se bude spolupráci se sociálními partnery systematicky věnovat Spolupráci pravidelně vyhodnocovat, nefungující ukončit a hledat nové partnerySpolupráci pravidelně vyhodnocovat, nefungující ukončit a hledat nové partnery Dodržovat sliby a závazky vůči všem partnerůmDodržovat sliby a závazky vůči všem partnerům Stavět na tradici vlastní školy, udržovat si profilaci a vhodně ji rozvíjetStavět na tradici vlastní školy, udržovat si profilaci a vhodně ji rozvíjet

10 Publicita projektu  Web projektu: www.nuov.cz/kurikulumwww.nuov.cz/kurikulum  Zpravodaj projektu Děkuji Vám za pozornost☺


Stáhnout ppt "Kurikulum S Spolupráce odborných škol se sociálními partnery Celostátní konference Brno, 1.3.2011 Doc.RNDr. Pavel Petrovič, CSc. Národní ústav odborného."

Podobné prezentace


Reklamy Google