Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interaktivní mapa potenciálu OZE v ČR PROJEKT RESTEP Ing. Leoš Gál www.restep.cz Praha 21.10.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interaktivní mapa potenciálu OZE v ČR PROJEKT RESTEP Ing. Leoš Gál www.restep.cz Praha 21.10.2014."— Transkript prezentace:

1 Interaktivní mapa potenciálu OZE v ČR PROJEKT RESTEP Ing. Leoš Gál www.restep.cz Praha 21.10.2014

2 …s důrazem na komplexnost: - posuzování možných negativních dopadů - optimalizaci využívání přírodních zdrojů v lokalitě - sdružování poznatků ze všech souvisejících oblastí - aktivní podporou regionálního lidského potenciálu RE gional S us t ainable E nergy P olicy Regionální udržitelná energetická politika

3 1.ÚVODNÍ ČÁST 1.1. RESTEP – background. Politicko – společenský mandát 1.2. OZE - co to je, kde to je? 1.3. Konflikty OZE – negativní dopady 1.4. RESTEP a komplexnost problematiky OZ 2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ 2.1. Možnost vizualizace v GIS 2.2. Uživatelské pochopení komplexnosti OZE problematiky (e-learning) 2.3. Jednoduchá obsluha a návod (tutorial) 2.4. Transparentnost jednotlivých metodik (encyklopedie) 3. Aplikace RESTEP Statická část Parametrizace

4 1.1. RESTEP Background (politicko-společenský mandát) komisař pro energetiku Günther Oettinger. „Evropa musí počítat s nejhoršími scénáři vývoje energetické bezpečnosti.“ (Brussell 3.9.2014)

5 IEA již od 2008 ustupuje od tradičně smířlivého tónu a mluví o nezbytnosti transformace světové energetiky směrem k větší udržitelnosti. Jinak podle IEA v budoucnu hrozí katastrofa. nynější globální trendy v dodávkách a spotřebě energie jsou dlouhodobě neudržitelné, a to z ekonomického, sociálního i „environmentálního“ hlediska“. Rok 2008 www.iea.org/

6 Vedoucí komise, autor knihy „Perspektivy české energetiky“ (společně s šéfkou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou.), člen DR ČEZu. Prof.RNDr. Václav Pačes, DrSc, dr.h.c. Co by měla dělat vláda ?

7 Končící fosilní zdroje, negativní dopady (půda, vzduch, voda, biodiverzita), …..ale snaha o zachování kvality života …. ….vyžadují systémový a systematizovaný přístup v oblasti OZE…

8 1.ÚVODNÍ ČÁST 1.1. RESTEP – background. Politicko – společenský mandát 1.2. OZE - co to je, kde to je? 1.3. Konflikty OZE – negativní dopady. 1.4. RESTEP a komplexnost problematiky OZ 2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ 2.1. Možnost vizualizace v GIS 2.2. Uživatelské pochopení komplexnosti OZE problematiky (e-learning) 2.3. Jednoduchá obsluha a návod (tutorial) 2.4. Transparentnost jednotlivých metodik (encyklopedie) 3. Aplikace RESTEP Statická část Parametrizace

9 1. Sluneční energie 2. Větrná energie 3. Vodní energie 4. Energetické plodiny (orná půda) 5. RRD - topoly, vrby, miscanthus,…(OP+TTP) 6. Lesní těžební zbytky (LŤZ) 7. Zvířecí odpady (exkrementy, tuky,) 8. Rostlinné odpady (zemědělské zbytky, sláma, slupky,..) 9. Odpady při produkci potravin (melasa, mláto,..) 10. BRKO (vytříděná část komunálního odpadu) 11. ČOV – odpady (sedimenty) 12. Odpady papírenského průmyslu (liquers) 13. Řasy, mikrořasy, sinice 14. Podzemní energie Každý ze zdrojů je v každé lokalitě – ale v rozdílné formě a kvantitě ! KOMPLEXNÍ POHLED optikou všech primárních potenciálů s RESPEKTEM regionálních specifik !!! 1.2. OZE – Co to je? Kde to je?

10 v každé lokalitě a v každém regionu existuje potenciál OZE ale : -v rozdílné struktuře - v rozdílném poměrném zastoupení -v rozdílně vzácných a výjimečných biotopech -rozdílných lokálních souvislostech !!! Regionální podstata Neexistují unifikovaná optimální řešení pro rozličné a rozdílné regiony !!!

11 1.ÚVODNÍ ČÁST 1.1. RESTEP – background. Politicko – společenský mandát 1.2. OZE - co to je, kde to je? 1.3. Konflikty OZE – negativní dopady 1.4. RESTEP a komplexnost problematiky OZ 2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ 2.1. Možnost vizualizace v GIS 2.2. Uživatelské pochopení komplexnosti OZE problematiky (e-learning) 2.3. Jednoduchá obsluha a návod (tutorial) 2.4. Transparentnost jednotlivých metodik (encyklopedie) 3. Aplikace RESTEP Statická část Parametrizace

12 1. LCA Life-Cycle Assessment 2. iLUC Indirect land use changes 3. GLADA Global Assessment of Land Degradation and Improvement 4. EIA Environmental Impact Assessment 5. SIA Social Impact Assessment 6. Energie vrs. Potraviny a krmiva 7. BIODIVERSITA 1.3. OZE – konflikty a negativní dopady

13 LCA OZE vs český energetický mix 1. LCA Life-Cycle Assessment a CO2 při výrobě 1 kWh

14 2. iLUC

15 3. GLADA -Degradace půdy Degradované ekosystémy ztrácí svou schopnost poskytovat služby lidem, jako např. čistit znečištěnou vodu, opylovat hospodářské rostliny, snižovat dopady přírodních katastrof … Ohrožené zemědělské půdy -VÚMOP 2012 Půdy silně ohrožené erozí zaujímají…….. 21,40 % plochy ZPF Mírně ohrožené půdy …………………………..28,66 % plochy ZPF Širokořádkové plodiny pěstovat s využitím půdo ochranářských technologií a postupů!!! http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1887

16 5.SIA (Social Impact Assessment) 4.EIA

17 6. Food-feed

18 7. Biodiverzita Druhová a rostlinná různorodost je významné téma projektu RESTEP

19 (dnešní negativa nekoncepčnosti ) 1.KANIBALISMUS - Teplárna na biomasu, která zásobuje celé město, nemá čím topit, protože biomasu v okolí skupují silnější subjekty vzdálené desítky kilometrů. 2.EROZE - Místní zemědělec kvůli bioplynové stanici seje kukuřici i tam, kde hrozí nebezpečí eroze, a zapomíná na kvalitní osevní postupy (GAEC) 3.BUSINESS - Investiční skupina skupuje nejbonitnější pozemky v Polabí pro pěstování rychle rostoucích dřevin. BPEJ je nezajímá. 4.SOLÁRNÍ PLÝTVÁNÍ - Solární elektrárna stojí na zemědělské půdě na severním svahu. 5.DOTACE -Správce nemovitostí (majitel) buduje jen kvůli dotaci malé výtopny na dřevěné pelety u každého bytového domu nezávisle na existující síti dálkového tepla. OZE – Modelové situace - konflikty a negativní dopady

20 1.ÚVODNÍ ČÁST 1.1. RESTEP – background. Politicko – společenský mandát 1.2. OZE - co to je, kde to je? 1.3. Konflikty OZE – negativní dopady 1.4. RESTEP a komplexnost problematiky OZ 2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ 2.1. Možnost vizualizace v GIS 2.2. Uživatelské pochopení komplexnosti OZE problematiky (e-learning) 2.3. Jednoduchá obsluha a návod (tutorial) 2.4. Transparentnost jednotlivých metodik (encyklopedie) 3. Aplikace RESTEP Statická část Parametrizace

21 1.4. RESTEP a komplexnost problematiky OZE

22 MMR MPaSV MDaS částečně MPO částečně MŽP MŽP MF MZe MPO-ERÚ Znázornění a popis KOMPLEXNOSTI problematiky OZE (populární charakter- živé odkazy)

23 1.ÚVODNÍ ČÁST 1.1. RESTEP – background. Politicko – společenský mandát 1.2. OZE - co to je, kde to je? 1.3. Konflikty OZE – negativní dopady 1.4. RESTEP a komplexnost problematiky OZ 2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ 2.1. Možnost vizualizace v GIS 2.2. Uživatelské pochopení komplexnosti OZE problematiky (e-learning) 2.3. Jednoduchá obsluha a návod (tutorial) 2.4. Transparentnost jednotlivých metodik (encyklopedie) 3. Aplikace RESTEP Statická část Parametrizace

24 Interaktivní mapa potenciálu OZE v ČR PROJEKT RESTEP DSS – Decision Support System

25 1.ÚVODNÍ ČÁST 1.1. RESTEP – background. Politicko – společenský mandát 1.2. OZE - co to je, kde to je? 1.3. Konflikty OZE – negativní dopady 1.4. RESTEP a komplexnost problematiky OZ 2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ 2.1. Možnost vizualizace v GIS 2.2. Uživatelské pochopení komplexnosti OZE problematiky (e-learning) 2.3. Jednoduchá obsluha a návod (tutorial) 2.4. Transparentnost jednotlivých metodik (encyklopedie) 3. Aplikace RESTEP Statická část Parametrizace 4. Využití RESTEP

26 2.1. Možnost vizualizace v mapovém prostředí GIS Přístupnost ve všech běžně a masově používaných prohlížečích Rychlost internetu: standardně dostupná 2.2. Uživatelské pochopení komplexnosti OZE problematiky 25 otázek 15 otázek 2.3. Tutorial Video návod na ovládání a práci s RESTEPEM krok za krokem, s hlasovým doprovodem – v 10-ti kapitolách o cca 1-2 minut.

27 2.4. Transparentnost jednotlivých metodik (forma Wikipedie) Encyklopedie

28

29

30 3. Aplikace RESTEP 3.1. Vstup do aplikace (dva možné způsoby-klik přímo z aplikace)

31

32 Základní funkcionalita : LOKALIZACE – Výběr zájmového území (nejmenší je 1 ZUJ – základní územní jednotka) a jakýkoli větší územní celek Výběr územního celku buď geograficky, nebo zadáním jména. Následně možné přiblížení detailů v některých tématech až na územní jednotku PŮDNÍ BLOK. STATISTICKÁ ČÁST Statická část aplikace

33 Statistické- datové výstupy k lokalizaci ve formě tabulek, grafů. STATISTICKÁ ČÁST Statická část aplikace

34 Cílem statistické části je: 1.) Potvrdit správnost výběru lokalizace 2.) Deklarovat a kvantifikovat stávající stav v lokalitě ve všech dotčených oblastech 3.) Lokalizovat GPS vše, kde jsou dostupná data 4.) Definovat potenciály jednotlivých OZE navzájem, srovnávat potenciály i s vyššími územními celky (benchmark) STATISTICKÁ ČÁST PARAMETRIZACE Generování výstupů Předpřipravit tak logiku dalšího postupu – dynamické části - PARAMETRIZACE Parametrizace

35 Cílem PARAMETRIZACE je: 1.) Vytvořit 3 možné scénáře různého zastoupení OZE 2.) Kvantifikovat dopady jednotlivých scénářů (energie, emise, CO2) 3.) Výhledově doplnění o další data k zvoleným scénářům /zaměstnanost, náklady / PARAMETRIZACE Předpřipravit scénáře k lokálnímu „referendu“ schválení místním zastupitelstvem

36 Metodika RSA Metodika posuzování místních obnovitelných a druhotných zdrojů Předmětem je posuzování regionálních zdrojů a místních podmínek pro jejich energetické a materiálové využití, tzv. Regional Sources Assessment (RSA) definuje postup fyzických osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. Metodika byla schválena (certifikována) Ministerstvem zemědělství v červenci 2013 Má doporučující charakter (DSS) Rozsah vliv realizace záměru na obnovitelné a druhotné zdroje, účelnost a efektivitu jejich využití v záměru, návaznost záměru na podmínky a potřeby místa a regionu, zejména z pohledu energetické a materiálové bilance, využití infrastruktury, stav půdy, vody, krajiny a životního prostředí RESTEP - Metodika RSA (Regional Sources Assessment) Ekvivalent EIA v oblasti OZE

37 Hodnocení metodou RSA lze využít v následujících úrovních: a)Strategické RSA (VEŘEJNÁ SPRÁVA, veřejné projednávání ) -Strategické posuzování regionálních zdrojů a místních podmínek pro jejich energetické a materiálové využití slouží především krajům jako podklad pro územní a strategické plánování. Vytváření a optimalizace scénářů dle priorit daného území v kontextu ochrany přírody a biodiverzity. -Strategické RSA jako výstup tohoto posuzování je veřejným dokumentem, včetně podkladových dat, a mělo by být aplikováno pro nižší územní samosprávné celky ale jako základní stavební kámen koncepce vyšších územních celků. (Princip bottom-up) -Mohou využít města, obce nebo mikroregiony pro své strategické dokumenty a územní plánování - míra závaznosti bude v tomto případě dána závazností usnesení příslušného orgánu. -Mohou využívat jednotlivci pro veřejnou kontrolu vhodnosti schvalovaných investičních záměrů zastupitelstvem. Krajské energetické koncepce

38 b) RSA konkrétního investičního záměru (PODNIKATEL) -RSA záměru komplexně hodnotí vliv investičního záměru, zejména nově budovaného či rekonstruovaného energetického zdroje na region z pohledu energetické a materiálové bilance, využití infrastruktury, stavu půdy, krajiny a životního prostředí. -Zmapování vhodnosti plánovaného využití OZE vzhledem na - vhodnost plánovaného řešení v lokalitě ve srovnání s ostatními OZE - konkurenční záměry, lokalizace - bariéry, omezení a limity z hlediska ochrany k danému území a potenciálům OZE -Základním cílem je zajištění účelnosti a efektivity využití obnovitelných a druhotných zdrojů v návaznosti na podmínky a potřeby místa a regionu. -Výstupem je optimální charakteristika navrhované technologie, jejích vstupů, výstupů a procesů, zejména z pohledu spotřeby energií, časového řízení a logistiky.

39 . Děkuji za pozornost Workshop 24.10.2014 na MŽP (zaměření implementaci ochrany přírody v RESTEP) Možnost diskuse Pozvánka


Stáhnout ppt "Interaktivní mapa potenciálu OZE v ČR PROJEKT RESTEP Ing. Leoš Gál www.restep.cz Praha 21.10.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google