Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… méně efektivní než systémy plantážní velkoplošné a velkoobjemové !!! PROČ udržitelná politika ???

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… méně efektivní než systémy plantážní velkoplošné a velkoobjemové !!! PROČ udržitelná politika ???"— Transkript prezentace:

1 … méně efektivní než systémy plantážní velkoplošné a velkoobjemové !!! PROČ udržitelná politika ???

2 Principy „mining-těžba“ a zkušeností z fosilu Efektivní Velkoplošné Velkoobjemové ROPA – UHLÍ – ZEMNÍ PLYN Lokálně koncentrovaných zdrojů energie Základní postuláty :

3

4

5

6 Klimatické změny Nedostatek vody Degradace orné půdy Růst světové populace Potravinová bezpečnost Končící ropa Situace globálně není dobrá :

7 Kde bychom měli být 20/21. století Nutná je změna základních postulátů…. Obnovitelnost Udržitelnost produkce Sociologická stabilizace Minimalizace negativních dopadů Efektivní Velkoplošné Velkoobjemové Základní postuláty :

8 - LCA Life-Cycle Assessment - iLUC Indirect land use changes - GLADA Global Assessment of Land Degradation and Improvement - EIA Environmental Impact Assessment - SIA Social Impact Assessment - SEIA Socio-Economic Impact Assessment - Energy vrs. food conflict - Biodiverzita - Konflikty různorodosti zájmu obyvatel Parametrizace dopadů

9 Metoda LCA má pevně danou strukturu a provádí se dle mezinárodních norem řady ISO 14040. Pro efektivní zpracovávání LCA studií se používají komerčně dostupné databáze procesů i materiálových a energetických toků http://www.lca.cz/cz Life Cycle Assessment - LCA ds

10 iLUC

11 Degradace půdy Degradované ekosystémy ztrácí svou schopnost poskytovat služby lidem, jako např. čistit znečištěnou vodu, opylovat hospodářské rostliny, snižovat dopady přírodních katastrof … Ohrožené zemědělské půdy -VÚMOP 2012 Půdy silně ohrožené erozí zaujímají…….. 21,40 % plochy ZPF Mírně ohrožené půdy ………………………28,66 % plochy ZPF Širokořádkové plodiny pěstovat s využitím půdoochranných technologií !!! http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1887

12 Biodiverzita Druhová a rostlinná různorodost je významné téma projektu RESTEP

13 1. Sluneční energie 2. Větrná energie 3. Vodní energie 4. Energetické plodiny (orná půda) 5. RRD - topoly, vrby, miscanthus,…(OP+TTP) 6. Lesní těžební zbytky (LŤZ) 7. Zvířecí odpady (exkrementy, tuky,) 8. Rostlinné odpady (zemědělské zbytky, sláma, slupky,..) 9. Odpady při produkci potravin (melasa, mláto,..) 10. BRKO (vytříděná část komunálního odpadu) 11. ČOV – odpady (sedimenty) 12. Odpady papírenského průmyslu (liquers) 13. Řasy, mikrořasy, sinice 14. Podzemní energie Každý ze zdrojů má v konkrétní lokalitě specifická omezení … Primární zdroje OZE v ČR

14 v každé lokalitě a v každém regionu existuje potenciál OZE ale : -v rozdílné struktuře - v rozdílném poměrném zastoupení -rozdílných lokálních souvislostech -v rozdílně vzácných a výjimečných biotopech Biodiverzita


Stáhnout ppt "… méně efektivní než systémy plantážní velkoplošné a velkoobjemové !!! PROČ udržitelná politika ???"

Podobné prezentace


Reklamy Google