Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecká rada 21.9.2010 Václav Votava proděkan pro VaV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecká rada 21.9.2010 Václav Votava proděkan pro VaV."— Transkript prezentace:

1 Vědecká rada Václav Votava proděkan pro VaV

2 ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ
Ing. Heleny ZÍDKOVÉ, Ph.D. ZČU/FST/KTO

3 Ing. Helena Zídková, Ph.D. ZČU/FST/KTO
Narozena: Stav : Vdaná Vzdělání: Ing. – VŠSE Plzeň, Fakulta elektrotechnická Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní – 2006 Bydliště: Čechova 31, Plzeň

4 ODBORNÁ PRAXE 1977 – stážistka na Katedře el. strojů (KES), VŠSE Plzeň odborná stáž ve VÚET Plzeň 1981 – odb. asistentka na KES (VŠSE resp. ZČU) 1993 – odb. asistentka PF, katedra technické výuky 1997 – odb. asistentka na KTO, změna zaměření 2001 – konzultantka poradenské firmy CENTIA QUALITY 2003 – dosud odb. asistentka na KTO, odd. Řízení kvality

5 PUBLIKAČNÍ ČINNOST 1 vysokoškolské skriptum
7 příspěvků na tuzemské konferenci 3 příspěvky na zahraniční konferenci 4 příspěvky v tuzemském časopise 7 příspěvků ve sbornících seminářů ISQ Praha, konaných v rámci programu Národní politiky pro kvalitu

6 PROJEKTY Spoluřešitelka FRVŠ 2001 – Inovace studijního zaměření
Zabezpečování jakosti, řešitel doc. Ing. F. Zvoneček, Ph.D. Spoluřešitelka grantu GA 101/07/0751 Optimalizace strategií obrábění složitých prostorových ploch I. ( ), řešitel prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Řešitelka 6 dokončených projektů – zaměření na systémy QMS, EMS Spoluřešitelka 8 projektů - zaměření na systémy QMS, EMS Spoluřešitelka a realizátorka zaměření Zabezpečování jakosti na bakalářském studiu na FST Spoluřešitelka a realizátorka Certifikátového programu Zabezpečování jakosti na ZČU v součinnosti s ČSJ Spoluřešitelka systému řízení kvality na FST jako pilotního programu na ZČU, podle ČSN ISO 9001:2008 a ISO IWA 2

7 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Koncepce a realizace 4 předmětů pro studijní zaměření Zabezpečování jakosti Výuka 5 předmětů na KTO v letech 1997 – dosud Vedení průměrně 3 diplomových prací ročně od dosud Vedení průměrně 8 bakalářských prací ročně Vedení 2 doktorandů od r. 2009 Pomocná školitelka 7 doktorandů od 2006 Zvané přednášky: ČR – 6; zahraniční – 1 Vysokoškolské skriptum – 1 Výukové podpory – 4 pro Bc. a Mgr. Studium Lektorka ČSJ

8 DALŠÍ AKTIVITY Členka České společnosti pro jakost (ČSJ)
Členka České metrologické společnosti Členka Odborné skupiny pedagogů při ČSJ Členka Klubu manažerek při ČSJ Členka pracovní skupiny pro management rizik ve strojírenství Držitelka certifikátu ČSJ Manager jakosti (QM) – 3 recertifikace Držitelka certifikátu ČSJ Manager EMS (oba certifikáty mají mezinárodní platnost)

9 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT
DRUH AKTIVITY BODY A Pedagogická činnost 59 B Vědecká a publikační aktivita 96 C Grantová, profesní, technicko-inženýrská a akademická činnost 76 Celkový minimální požadavek 150 Celkově dosaženo bodů 231 Ověřil prof.Ing.Karel Jandečka, CSc.

10 OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

11 MANAGEMENT RIZIK V INTEGROVANÝCH SYSTÉMECH ŘÍZENÍ
HABILITAČNÍ PRÁCE MANAGEMENT RIZIK V INTEGROVANÝCH SYSTÉMECH ŘÍZENÍ

12 NÁVRH HABILITAČNÍ KOMISE
Předseda: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. - UTB Zlín, DT Ostrava Členové: prof. Ing. Karel Jandečka,CSc. – ZČU v Plzni prof. Ing. Jan Mádl, CSc. - ČVUT Praha prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – VŠB Ostrava prof. Ing. František Holešovský, CSc. – UJEP Ústí nad Labem

13 TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY
1. Integrovaný management z pohledu řízení rizik 2. Management rizik v pojetí předpisu ONR „Management rizik pro organizace a systémy“ 3. Využití nástrojů řízení v managementu rizik

14 INFORMACE O DOKTORSKÉM STUDIU

15 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Katedra KKS Ing. Kateřina KIDOROVÁ Obor: Stavba strojů a zařízení Téma: Model Based Calibration of the Torque Structure of Electronic Control Unit for Modern Gasoline Engines Školitel: doc.Ing. Ladislav Němec, CSc. Forma: prezenční Obhajoba dne: Stanovisko komise: obdržela akademický titul „doktor“ Počet členů: 10 Počet přítomných: 10 Hlasy kladné : 10 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

16 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Katedra KTO Ing. Miroslav ZETEK Obor: Strojírenská technologie – technologie obrábění Téma: Zvyšování řezivosti nástrojů pomocí PVD technologií Školitel: doc.Ing. Josef Škarda, CSc. Forma: prezenční Obhajoba dne: Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 13 Počet přítomných: 10 Hlasy kladné : 10 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

17 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Katedra KPV Ing. Jiří KLEKNER Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma: Metodika stanovení nákladů na přepravní cesty ve výrobě Školitel: doc.Ing. Jana Kleinová,CSc. Forma: prezenční Obhajoba dne: Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 8 Počet přítomných: 8 Hlasy kladné : 8 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

18 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Katedra KPV Ing. Marek BUREŠ Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma: Metodika digitálního ergonomického návrhu a hodnocení pracovišť ve strojírenských podnicích Školitel: prof.Ing. Edvard Leeder, CSc. Forma: prezenční Obhajoba dne: Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 9 Počet přítomných: 6 Hlasy kladné : 6 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

19 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Katedra KPV Ing. Jan ROUBAL Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma: Řízení nákladů životního cyklu produktu Školitel: doc.Ing. Jana Kleinová,CSc. Forma: prezenční Obhajoba dne: Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 9 Počet přítomných: 8 Hlasy kladné : 8 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

20 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ
Katedra KPV Ing. Zbyněk ČERNÝ Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma: Návrh metodiky podporující plánování a optimalizaci zásobovací strategie síťových organizací na horizontální úrovni spolupráce Školitel: doc.Ing. Michal Šimon, Ph.D. Forma: prezenční Obhajoba dne: Stanovisko komise: obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů: 9 Počet přítomných: 6 Hlasy kladné : 6 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné: 0

21 Změna tématu dizertační práce
Katedra KMM Doktorand: Ing. Daniela HAUSEROVÁ Původní téma: Vývoj struktury nízkolegovaných vysokopevných ocelí s využitím nových metod tepelného zpracování Původní školitel: prof.Dr.Ing. Bohuslav Mašek Nové téma: Zrychlené mikrostrukturní děje při nových procesech tepelného a termomechanického zpracování Nový školitel: Dr.Ing.Zbyšek Nový 21

22 Změna tématu dizertační práce
Katedra KTO Doktorand: Ing. Libor ŠANDA Původní téma: Návrh metodiky měření velkých průměrů v provozních podmínkách Původní školitel: doc.Ing. František Zvoneček, Ph.D. Nové téma: Řízení kvality v návaznosti na Customer Relationship Management Nový školitel: doc.Ing. František Zvoneček, Ph.D. 22

23 PŘÍŠTÍ VR 23

24 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Vědecká rada 21.9.2010 Václav Votava proděkan pro VaV."

Podobné prezentace


Reklamy Google