Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vědecká rada 8.12.2009 Václav Votava proděkan pro VaV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vědecká rada 8.12.2009 Václav Votava proděkan pro VaV."— Transkript prezentace:

1 1 Vědecká rada 8.12.2009 Václav Votava proděkan pro VaV

2 2 ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D. ZČU/FST/KPV

3 3 Ing. Vladimír DUCHEK, Ph.D. ZČU/FST/KPV Narozen: 1.7.1965 Stav : Ženatý Vzdělání: Ing. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní - 1988 Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní - 2001

4 4 ODBORNÁ PRAXE Projektant, ŠKODA a.s., Plzeň, 1989 - 1992 Odborný asistent ZČU/FST, 1992 – 1994, Externí pedagog ZČU/FST, 2002 – dosud Vedoucí personálního odboru, Západočeská plynárenská – 1999-2002 Náměstek primátora, Magistrát města Plzně – 1994-1998, 2002 - dosud Zahraniční pobyty a krátkodobé stáže: 1990 – 2008 – 8x Rakousko, Německo, Francie

5 5 PUBLIKAČNÍ ČINNOST 1 monografie – člen autorského kolektivu, 2008 Autor 10 publikací v časopisech a na konferencích, 1994 – 2008 Spoluautor 8 publikací v časopisech a na konferencích, 1991 - 1994 13 citací domácích 7 výzkumných zpráv

6 6 PROJEKTY Tvorba znalostní báze pro optimalizaci řezných podmínek, 1993 Možnosti dopravy a územního plánování v plzeňském regionu, 1996 Analýza stavu podniku a návrh podnikatelské strategie, 1997 – 1998 Optimalizace akcionářské struktury, 2004 - 2006 Vědeckotechnický park Plzeň, 2005 – 2007 Informační systém MMP, 2005 - 2008 Tvorba dispozičních řešení s podporou počítače, 2007 Dalších 6 projektů jako spoluřešitel, 1996 - 2008

7 7 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Výuka celkem 5 předmětů v problematice strojírenské technologie, 1992 - dosud Zavedení 2 nových předmětů do výuky Vedení diplomových prací, 1998 - 2002 Člen komise pro obhajoby dizertačních prací Členství v oborové radě Strojírenská technologie – technologie obrábění Zvané přednášky: 4 v ČR

8 8 DALŠÍ AKTIVITY Člen řídícího výboru projektu Bohemian Regional Innovation Strategy, 2002 - 2004 Člen vládní komise pro hodnocení nabídek k projektu KF EU, 2006 Člen řídícího výboru optimalizace MMP, 2007 - 2008 Člen řídícího výboru projektu „Plzeň univerzitní město“, 2007 - dosud Člen řídícího výboru projektu „Plzeň hlavní město evropské kultury“, 2007 – dosud a další

9 9 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT DRUH AKTIVITYBODY APedagogická činnost22 BVědecká a publikační aktivita55 CGrantová, profesní, technicko- inženýrská a akademická činnost 104 Celkový minimální požadavek150 Celkově dosaženo bodů181 Ověřil prof. Ing. Karel JANDEČKA, CSc.

10 10 OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

11 11 HABILITAČNÍ PRÁCE OD INDUSTRIÁLNÍCH ZÓN K LOKALIZACI ZNALOSTNÍ EKONOMIKY

12 12 NÁVRH HABILITAČNÍ KOMISE Předseda :prof. Ing. Karel Macík, CSc. - ČVUT Praha Členové: prof. Ing. Edvard Leeder, CSc. - ZČU Plzeň prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc. - ČVUT Praha prof. Dr.-Ing. František Holešovský - UJP Ústí nad Labem prof. Ing. František Sova, CSc. - ZČU Plzeň

13 13 TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY 1. Regionální hospodářská strategie a její výsledky 2. Industriální zóna a lokalizace investičních celků 3. Znalostní ekonomika – příležitost pro budoucnost

14 14 ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Ing. Marián HOCKO, Ph.D. ZČU/FST/KKE

15 15 Ing. Marián HOCKO, Ph.D. ZČU/FST/KPV Narozen: 14.1.1955 Adresa: Bratislavská 2, Prešov Stav : Ženatý Vzdělání: Ing. – VA AZ Brno, Fakulta letecká - 1979 Ph.D. – Vojenská letecká akadémia, Košice - 2003

16 16 ODBORNÁ PRAXE Lektor, Vojenské letecké učiliště Prešov, 1979 - 1993 Náčelník technické skupiny, Vojenská stredná škola letecká, Prešov, Košice, 1993 – 2005 Odborný asistent, TU Košice/Letecká fakulta, 2005 – 2009 Vedoucí oddělení, TU Košice/Letecká fakulta, 2009 - dosud

17 17 ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST Autor 42 publikací v časopisech a na konferencích domácích, 1998 – 2009 Autor, spoluautor 11 publikací v časopisech a na konferencích v zahraničí, 1996 - 2009 18 citací domácích 16 citací zahraničních

18 18 PROJEKTY Analýza stavu a prevádzkového zaťaženia leteckej pohonnej jednotky, 1992 Hodnotenie stavu LTKM na základe zmeny termodynamických parametrov, 2003 Projekt SIRIAD, 2004 Algoritmy situačného riadenia a modelovania zložitých systémov, 2008 - 2010 Využitie inteligentných metod riadenia a modelovania leteckých motorov, 2009 - 2011 Biopalivo pre letectvo, 2006 – 2011

19 19 VZDĚLÁVACÍ ČINNOST Výuka celkem 12 předmětů v problematice leteckých motorů Zavedení 7 nových předmětů do výuky Pomocný školitel 5 doktorandů Člen komise pro obhajoby dizertační práce 2 vysokoškolské učebnice, 2007 – 2008 23 učebních textů, 1981 – 2009 Zvané přednášky: 6x Slovensko, 3x zahraniční

20 20 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT DRUH AKTIVITYBODY APedagogická činnost134,5 BVědecká a publikační aktivita245,1 CGrantová, profesní, technicko- inženýrská a akademická činnost 23 Celkový minimální požadavek150 Celkově dosaženo bodů402,6 Ověřil prof. Ing. Jiří Linhart, CSc.

21 21 OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

22 22 HABILITAČNÍ PRÁCE NIEKTORÉ OTÁZKY PLYNOVÝCH TURBÍN A TURBOKOMPRESOROV

23 23 NÁVRH HABILITAČNÍ KOMISE Předseda :prof. Ing. Jiří Linhart, CSc. - ZČU Plzeň Členové: prof. Ing. Jozef Považan, CSc. – TU Košice doc.Ing.Karel Fráňa, Ph.D. – TU Liberec doc.Ing. Hynek Klášterka, CSc. - ZČU Plzeň doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava

24 24 TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY 1. Súčasné trendy vo vývoji leteckých turbokompresorových motorov 2. Možnosti využitia vyradených leteckých turbokompresorových motorov pre ich transformáciu na pozemné energetické jednotky 3. Prínosy a riziká použitia alternatívnich palív v leteckých motorov

25 25 INFORMACE O DOKTORSKÉM STUDIU

26 26 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KPV Ing. Daniel ŠTĚRBA Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma:Nové metodiky pro podporu nákupních rozhodování v průmyslových podnicích na základě exaktních metod Školitel: doc. Ing. Pavel Kopeček,CSc. Forma:prezenční Obhajoba dne: 6.10.2009 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:10 Počet přítomných: 9 Hlasy kladné:9 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

27 27 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KKS Ing. Filip TIKAL Obor: Stavba strojů a zařízení Téma:Konstrukce a analýza mechatronických součástí s podporou CSD/CAM/CAE Školitel: doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. Forma:kombinovaná Obhajoba dne: 20.11.2009 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:9 Počet přítomných: 8 Hlasy kladné:8 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

28 28 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KMM Ing. Tomáš KŘENEK Obor: Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie Téma:Laser-induced Synthesis of Binary Nanoalloys in the Gas Phase Školitel: doc. Ing. Petr Duchek,CSc. Forma:prezenční Obhajoba dne: 3.11.2009 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:14 Počet přítomných: 10 Hlasy kladné:10 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

29 29 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. Václav David Původní téma: Výzkum numerického modelování deskriptivních a reaktivních vlastností svarových a lepených spojů pro komplexní virtuální modely technických produktů Původní školitel: doc.Ing. Václava Lašová, Ph.D. Nové téma: Vliv základu a kotvení stroje na statické a modální vlastnosti základu malých a středně velkých frézovacích strojů Nový školitel: doc.Ing. Václava Lašová, Ph.D.

30 30 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. Jan Kutlwašer Původní téma: Optimalizace kolového pohonu v kolejových vozidlech Původní školitel: doc.Ing. Petr Heller, CSc. Nové téma: Integrované diagnostické systémy pro dopravní a manipulační techniku Nový školitel: doc.Ing.Josef Formánek, Ph.D.

31 31 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. Stanislav Kroták Původní téma: Nekovové materiály ve strojních částech a konstrukčních skupinách tvářecích strojů Původní školitel: doc.Ing. Jiří Staněk, CSc. Nové téma: Vlastnosti technických produktů a jejich predikce – nástroje pro zvyšování kvality konstruovaného produktu Nový školitel: prof.Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

32 32 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. Ondřej Čemus Původní téma: Využití příčinných souvislostí v metodách štíhlé výroby Původní školitel: doc.Ing. Michal Šimon, Ph.D. Nové téma: Metodické problémy strategického řízení výzkumné organizace Nový školitel: doc.Ing. Miloslav Kepka, CSc.

33 33 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. Martin Gorschenek Původní téma: Mechatronika v automobilovém průmyslu Původní školitel: doc.Ing. Jaromír Horák, CSc. Nové téma: Výzkum využití nekovových materiálů ve stavbě strojů a zařízení Nový školitel: doc.Ing. Václav Vaněk, Ph.D.

34 34 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. Jan Chvojan Původní téma: Vlastnosti technických produktů a jejich predikce – nástroje na zvyšování kvality technického produktu Původní školitel: prof.Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Nové téma: Metodické problémy predikce provozní pevnosti a únavové životnosti podvozkových rámů kolejových vozidel Nový školitel: doc.Ing. Miloslav Kepka, CSc.

35 35 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. Jiří Kořínek Původní téma: Servis a informace jako složky zvyšující konkurenceschopnost technického produktu Původní školitel: prof.Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Nové téma: Design interieru kabiny kolejového vozidla z hlediska optimálních pracovních podmínek, materiálů a ergonomie Nový školitel: doc.Ing. Petr Heller, CSc.

36 36 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. Stanislav Špirk Původní téma: Vlastnosti technických produktů a jejich predikce - nástroje pro zvyšování kvality technického produktu Původní školitel: prof.Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Nové téma: Metodické problémy výzkumu pasivní bezpečnosti a deformační odolnosti konstrukcí kolejových vozidel Nový školitel: doc.Ing. Miloslav Kepka, CSc.

37 37 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. Jan Vlček Původní téma: Mechatronika v automobilové technice Původní školitel: doc.Ing. Jaromír Horák, CSc. Nové téma: Omezení kmitů hnacího ústrojí optimalizací jeho uložení Nový školitel: doc.Ing. Ladislav Němec, CSc.

38 38 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. Martin Vlček Původní téma: Výzkum a vývoj dynamických morfologických metod jako báze znalostního systému pro konstruování Původní školitel: doc.Ing. Václav Vaněk, Ph.D. Nové téma: Optimalizace stáčivosti automobilu pomocí aktivních prvků podvozku Nový školitel: doc.Ing. Ladislav Němec, CSc.

39 39 Změna tématu dizertační práce Katedra KKS Doktorand: Ing. František Lesák Původní téma: Mechatronika v automobilové technice Původní školitel: doc.Ing. Jaromír Horák, CSc. Nové téma: Výzkum využití metody HIL (Hardware-in-the-loop) v automobilové technice Nový školitel: doc.Ing. Jaromír Horák, CSc.

40 40 PŘÍŠTÍ VR 9.3.2010

41 41 PŘEDPOKLÁDANÉ DALŠÍ TERMÍNY VR v r. 2010 1.6. 21.9. 7.12.

42 42 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 Vědecká rada 8.12.2009 Václav Votava proděkan pro VaV."

Podobné prezentace


Reklamy Google