Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotní rizika sportovního výkonu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotní rizika sportovního výkonu"— Transkript prezentace:

1 Zdravotní rizika sportovního výkonu
Jiří Radvanský Klinika rehab. a tělovýchovného lékařství UK-2.LF a FNM

2 Sport v širším smyslu. Zdatnost
Sport: tělesná cvičení, která mají * soutěživý prvek – tedy cíl vítězit. * nebo za cíl rozvoj tělesné obratnosti, rychlosti, síly či vytrvalosti. * někdy cílem i "jen" pozitivní zdravotní vliv či prvek zábavy. Výkonnost (silová, vytrvalostní) je změřitelná. Zdatnost je pojem širší. Ovlivněna geneticky + adaptací na opakovanou tělesnou zátěž.

3 Riziko z "nepohybu" > riziko z pohybu
Naprostá většina z nás žije v hypokineze, máme mnohem méně pohybu, než odpovídá našemu genotypu Genotyp neodpovídá našemu životnímu stylu: jak žila naše "pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-babička„ ? Pravděpodobně na venkově, každodenní život byl spojen s těžkou fyzickou námahou, jiná strava, civilizační choroby nebyly dominujícím zdravotním problémem.

4 SPORTOVNÍ ÚRAZY Dominují v dětském věku vzhledem v velkému počtu sportovců a času stráveného sportem: Děti ve věku let: v GB 79%, v USA 50% chlapců a 25% dívek se účastní organizovaného sportu. 3-11% z nich se během jednoho roku zraní při sportu Špičkoví sportovci mají menší incidenci úrazů, než odpovídá danému sportu.

5 Typické úrazy a jejich prevence
Řada sportů má typické úrazy a riziko lze snižovat jak organizační, tak ochrannými pomůckami. Příklad: snowboarding: - fraktury zápěstí, úrazy páteře a hlavy Začátečníci: snažte se jezdit odděleně od lyžařů, varujte se úzkých koryt. Používejte chrániče páteře a rukavice se zpevněným zápěstím s ochranou dlaní, helmu.

6 Kdy z pozice lékaře snižovat riziko sportovního výkonu tím, že sport (a pohyb vůbec) omezíme nebo zakážeme Právě a jen tehdy, když riziko převáží nad benefitem Benefit versus riziko znamená zvažovat mnoho zdravotních i sociálních aspektů Alibistický zákaz sportu (snad) ochrání lékaře, ale může těžce poškodit pacienta

7 Dva extrémní pohledy na posuzování zdravotního rizika sportu
I – Rekreační sport jako prevence hypokineze: zakážeme - li jej bez náhrady, znemožníme preventivní působení pohybu II - Sport jako zaměstnání ("vrcholový sport"): doporučme jej jen tomu, kdo na to má zdravotní předpoklady. Nejméně bolestné je pro dítě a rodinu nedoporučit jej na začátku kariéry

8 Jak v prvním přiblížení hodnotit riziko jednotlivého sportovního výkonu („doktore mohu si dovolit zúčastnit se maratonu..?“) Dle zdravotního stavu, zdatnosti, trénovanosti, přiměřenosti, zvoleného sportu, zkušenosti pac. V závislosti na pracovním zatížení (týdny před) Akutní infekční onemocnění: pravidlo tří T - T dní nemocen akutně? - T dní rekonvalescence s nástupem na trénink - T dní regulérního tréninku a pak závody

9 Proč je téma „náhlá smrt ve sportu“ relativně časté – nejen mediálně, ale i v odborném tisku
Náhlá smrt z netraumatické příčiny (NS) u vrcholového sportovce – tedy „superzdravého“ vzoru mládí a výkonu – je kromě osobní tragédie pro postiženého a jeho rodinu také * skvělým tématem médií * hlavním argumentem pro sportovní prohlídky, které jsou tak "tlačeny" ke kardiologii a odtahovány od hybného systému a od problému "sport jako prevence hypokinezy všem, vrcholový jen tomu, kdo na to má předpoklady". NS : sportovců a rok

10 Rodinná anamnéza sportovce pod 35 let (z doporučení MOV pro preventivní vyš.)
Zemřel někdo v rodině náhlou smrtí před 50. rokem věku? Onemocněl někdo v rodině před 50. rokem věku opakovanými stavy bezvědomí ? záchvatovitým stavem křečí? závažnou arytmií? tak vážně, že musel mít operaci srdce ? tak, že má voperován pacemaker nebo defibrilátor? Má někdo v rodině Marfanův syndrom? Zemřelo někomu v rodině náhlou smrtí dítě?

11 Osobní anamnéza sportovce pod 35 let -otázky při preventivním vyšetřením
Zkolaboval jste někdy nebo omdlel během cvičení? Měl jste někdy pocit svírání na hrudi během cvičení? Vyvolal někdy běh svírání na hrudi? Měl jste někdy pocit dušnosti, svírání na hrudi spojený s pískání a kašlem, který by zhoršoval váš sportovní výkon? Máte při sportu obtíže s dýcháním nebo záchvaty kašle při - , nebo po sportovní činnosti?

12 Doporučil vám někdy někdo, abyste ze zdravotních důvodů zanechal sportu?
Cítil jste někdy náhlé bušení srdce nebo nepravidelnost (výpadky) tepu? Unavíte se rychleji při sportu než vaši soupeři či spoluhráči?

13 Chronická onemocnění vzniklá závodním sportem
Je vrcholový sport zdravotním rizikem? Medicína založená na důkazech evidence třídy B: ano je - na hybný systém Nejvíce obvykle strádají ti, KTEŘÍ MUSÍ UKONČIT KARIÉRU PŘEDČASNĚ - většinou z důvodu poruchy hybného systému Jednorázový úraz je tou MÉNĚ častou příčinou, častější jsou mikrotraumata a postupně se horšící funkční poruchy hybného systému

14 Než schválíte rodičům zaměření jejich dítěte na vrcholový sport
Prevence na začátku sportovní kariéry: 1) zjistit: opravdu si přeje si rodina aby dítě bylo profesionální, vrcholový sportovec, nebo prostě jen není možnost najít dítěti oddíl rekreačního sportu? 2) rozumná domluva s rodiči pro koho je - a pro koho není vhodný ten který druh profesionálního, vrcholového sportu.

15 Jak poradit rodičům při vstupu dítěte do závodního sportu
Zda závodní vrcholový sport vůbec doporučit je otázka pro praktického dětského lékaře, který zdravotní stav dítěte nejlépe zná. Pokud praktický lékař nemá jasnou představu o intenzitě tréninkového zatížení v konkrétním sportu, je nutné konzultovat specialistu - tělovýchovného lékaře, fyzioterapeuta a u dispenzarizovaných i patřičného specialistu

16 Jak lze chronická rizika z vrcholového sportu snížit
Rozšířit do praxe povinnou vstupní prohlídku tělovýchovným lékařem Dodržovat všeobecné zásady kondiční přípravy, postupného zatěžování, konzervativního přístupu k dietním doplňkům. Zavést fyzioterapeutickou péči jako nedílnou součást sportovní přípravy. Zvýšit odborný tlak na roli trenérů v žákovském věku: NEPŘETĚŽOVAT děti

17 Dva postřehy na závěr „Podle sebe soudím tebe“ pro racionální přístup v minimalizaci zdravotních rizik sportovního výkonu neplatí Pokuste se přesvědčit sportovce a jeho rodinu, aby investovali do svého zdraví: za nejlepší investici v tomto směru považuji dlouhodobou fyzioterapeutickou péči ve spolupráci s rozumným trenérem.

18 Mitrální prolaps a NS Původně benigní prognóza se na větších studiích ukazuje jako rizikový faktor nejen pro arytmie ale i pro NS u celé populace Intermitentní MP s arytmiemi bývá u běžné populace často vyprovokován zátěží Případná mitrální insuficience je rizikem pro objemové přetížení levé komory Levný screening nemožný – zátěžové ECHO.

19 Atletické srdce versus HOCM
Atletické srdce: tloušťka pod 16 mm u muže, pod 13 mm u ženy a po 6 měsících bez sportu musí regredovat. Normální diastolická funkce levé komory. Levá síň není dilatovaná (to je ale zpochybňováno) Anamnesticky trénink odpovídá hypertrofii ! Spect u sportovní hypertrofie může být falešně pozitivní ! ECHO NUTNĚ OD ZKUŠENÉHO S VĚKOVOU KATEGORIÍ VAŠEHO SPORTOVCE * Efektivita sporná : v Itálii vyšetřených, indikováno 3200x ECHO, nález 22 HOCM z toho ještě 3 s pozitivní rodinnou anamnézou

20 Komoce srdce jako příčina NS 1995: rozbor NS 25 dětí a adolescentů při sportu
16 baseball (1/2 rekreační), 4 závodní hokej, 2 rekreační softbal,1x fotbal , 1x karate, 1x lakros 12 z nich zkolabovalo ihned po úderu do hrudníku (bez známek traumatu) a nejprve se začalo probírat, teprve pak zkolabovali definitivně. U 19 z 25 okamžitý adekvátní pokus o resuscitaci Bez sekčního nálezu příčiny NS; arytmie? Jasné riziko: úder do hrudníku, ovšem nijak extrémně silný. Komoce srdce?

21 Na zvířatech prokázáno, že nárazem na hrudník baseballovým míčem rychlostí 40 mil/hod lze vyvolat okamžitou fibrilaci komor. Riziko závislé na energii nárazu, typický rizikový věk 13 let – chlapci. Prevencí mohou být pro baseball teenagerů lepší hrudní chrániče a měkčí míče Evropské písemnictví není

22 Poruchy iontových kanálů a NS sportovce
Syndrom(y) dlouhého QT: 150 mutací dosud známých 7 genů. Některé dědičné dominantně, jiné recesivně. Klinické syndromy: palpitace, presynkopy, synkopy, záchvaty křečí (nezřídka řešené jako epilepsie), spontánně ustupující arytmie„Torsade de points“. Zejména typ LQT1 bývá vyprovokován zátěží. Je – li to zátěž extrémní, zvyšuje se podstatně riziko NS. Presynkopy a synkopy sportovců řešte obzvlášť pečlivě Pacient LQTsy smí závodit např. ve střelbě, curlingu, golfu ( kategorie sportů IA „low static low dynamic“)

23 Podezření na rozšířenou levou síň
Kritéria „pozitivity“ klidového EKG (indikace k vyšetření kardiologem) P vlna Podezření na rozšířenou levou síň - Negativní část P ve V1> 0.1mV a zároveň negativní část P ve V1 delší než 0,04 s Podezření na rozšířenou pravou síň - Hrotnaté P ve II a III nebo ve V1 > 2.5 mV

24 Kritéria „pozitivity“ klidového EKG (indikace k vyšetření kardiologem) QRS komplex
Vektor QRS ve frontální rovině buď – 30 až – 90 stupňů, nebo naopak nad Q nad 0.04s, nebo větší než ¼ R, nebo QS ve dvou a více svodech R či S v I-III > 2 mV, S ve V1-V2 > 3mV, R ve V5-V6 > 3 mV Blok levého či pravého raménka s QRS nad 0.12 s R nebo R´ ve V1 > 0.5 mV a zároveň R>S

25 ST deprese ve dvou a více svodech
Kritéria „pozitivity“ klidového EKG (indikace k vyšetření kardiologem) ST segment, T vlna, interval QT ST deprese ve dvou a více svodech Plochá nebo invertovaná T ve dvou a více svodech QTc > 0.44 u mužů, QTc > 0.46 u žen

26 Komorové předčasné stahy a složitější komorové arytmie
Kritéria „pozitivity“ klidového EKG (indikace k vyšetření kardiologem) Poruchy rytmu a vedení vzruchu Komorové předčasné stahy a složitější komorové arytmie Supraventrikulární tachykardie, flutter síní, fibrilace síní PR interval pod 0,12s (s delta vlnou i bez ní). Klidová sinusová bradykardie s TF < 40/min, bez zvýšení nad 100 tepů/min po improvizované zátěži A-V blok 1. až 3. stupně

27 EKG známky nejčastějších patologií (hrubá orientační vodítka)
HCM: patologické Q , ploché ST, deprese ST, T inverze nad 0,2 mV , osa QRS doleva Arytmogenní dysplázie PK: inverze T ve V1- V3, KES s morfologií bloku levého raménka, QS ve V1- V3, QRS >110 ms ve V1 – V3. WPW: krátké PQ, delta vlna Long QT syndrom: ve II nebo V5 dlouhé QT zejména 5. minutu po zátěži. U vlny. Brugada syndrom: blok pravého raménka T. + elevace ST ve V1 –V3


Stáhnout ppt "Zdravotní rizika sportovního výkonu"

Podobné prezentace


Reklamy Google