Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemie a biochemie pro studenty zubního lékařství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemie a biochemie pro studenty zubního lékařství"— Transkript prezentace:

1 Chemie a biochemie pro studenty zubního lékařství
Co by měli znát a co sami chtějí vědět Eva Anzenbacherová, Vilím Šimánek Ústav lékařské chemie a biochemie Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2 Co by měli znát Co sami chtějí vědět
Výuka předmětů Lékařská chemie a Biochemie   obor Zubní lékařství na LF UPOL Obor Zubní lékařství s novou akreditací = změna náplně pro výuku Lékařské chemie a Biochemie Redukce výukových hodin (přednášky a cvičení)  orientace na tématiku více spjatou s problematikou zubního lékařství Co by měli znát Co sami chtějí vědět Výrazná motivace studentů Zubního lékařství úspěšně zvládnout studium a získat co nejvíce informací z oboru

3 Co by měli znát Kung Fu Tzu (Konfucius)
Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím. Kung Fu Tzu (Konfucius)

4 I.ročník – Lékařská chemie Témata přednášek:
Úvod do obecné chemie (Chemické rovnováhy, kyseliny, zásady, základy elektrochemie) Struktura a chemické složení zubu. (Anorganické složky zubu, organické složky zubu, biomineralizace, chemické složení slin) Organické sloučeniny v zubním lékařství (Základní struktury, fyzikálně-chemické vlastnosti, biologické účinky vybraných látek a jejich použití; přírodní látky používané v zubním lékařství) Složení a fyzikálně chemické vlastnosti dentálních materiálů: Kovy a jejich slitiny, keramické materiály, zubní porcelány, zubní cementy, zubní sádry, brusné a lešticí materiály Makromolekulární látky, plastické hmoty, vosky a otiskovací hmoty. Skloionomerní cementy, kompomery, kompozitní pryskyřice

5 I.ročník – Lékařská chemie Praktická cvičení
Příklady úloh: Chemické rovnováhy, rovnovážná konstanta, pH. Výpočty pH kyselin, zásad a solí. Měření pH nápojů. Výpočty a měření pH pufrů. Součin rozpustnosti. Příprava hydroxyapatitu a sádrovce. Tuhnutí a rozbor skloionomerního cementu, krystalizace CaSO4.2 H2O při tuhnutí sádry. Rozpustnost hydroxyapatitu v závislosti na pH. Odměrná analýza. Stanovení Ca2+ chelatometricky. Redoxní děje, energetika chemických reakcí. Korozivní test dentálních slitin. Stanovení železa ve slitině spektrofotometricky. Uhlovodíky, alkoholy, fenoly, aminy, karboxylové kyseliny – chemické vlastnosti, reaktivita.

6 I.ročník – Lékařská chemie Požadované znalosti:
- ze střední školy (Rychlokurz chemie, Svatava Dvořáčková) přednášky a praktická cvičení Doporučená literatura: Večerek B., Schneiderka P., Prokeš J.: Lékařská chemie pro stomatology Valentová K.: Chemické vlastnosti dentálních materiálů Valentová K. a kol.: Praktikum lékařské chemie pro obor zubní lékařství

7 II.ročník – Biochemie Přednášky: I
Postavení a perspektivy biochemie v zubním lékařství. Přehled metabolických dějů v organismu. Metabolické děje v buňce. Lokalizace metabolických dějů v organelách. Bioenergetika. Struktura a funkce buněčné membrány. Enzymy, mechanismus enzymové katalýzy. Kofaktory. Aktivita enzymů a její regulace. Přehled buněčného metabolismu sacharidů, jejich metabolismus v dutině ústní. Glukoneogenese, pentosový cyklus, metabolismus glykogenu. Přehled metabolismu lipidů. Metabolismus triacylglycerolů a mastných kyselin. Ketogeneze. Proteolýza, přehled katabolismu aminokyselin, biogenní aminy, tvorba močoviny. Postavení acetylkoenzymu A v metabolismu. Citrátový cyklus, oxidoredukční řetězec, aerobní fosforylace.

8 II.ročník – Biochemie Přednášky: II
Biochemické procesy v trávícím ústrojí (TÚ). Štěpení základních živin, jejich absorpce, mikrobiální flóra TÚ. Vliv diety na kvalitu zubní tkáně. Endokrinní, parakrinní a autokrinní regulace metabolických dějů. Metabolismus cizorodých látek (xenobiotik). Funkce trávícího ústrojí, jater a ledvin. Biochemie pevných tkání. Osteosyntéza, osteolýza, osteoporóza Radikály, oxidační stres. Reaktivní formy kyslíku, oxid dusnatý, antioxidanty. Biochemie dutiny ústní I. Sliny – složení, funkce, diagnostický význam. Mikroflóra, mikrobiální metabolity (proteoglykany, glykoproteiny). Biochemie dutiny ústní II. Biochemie imunitní odpovědi a zánětu.

9 Praktická cvičení Příklady úloh:
Práce s odbornou literaturou, databázemi. Účinné látky v zubní hygieně: Stanovení sanguinarinu v zubních přípravcích. Stanovení fluoridů v zubních přípravcích. Xenobiotika: Stanovení acetylsalicylové kyseliny. Stanovení paracetamolu. Radikálové reakce v organismu, reaktivní sloučeniny kyslíku: Stanovení askorbátu. Biochemie dutiny ústní: Kvalitativní důkaz organických látek ve slinách. Kvalitativní důkaz anorganických látek ve slinách. Demineralizace pevných tkání v ústní dutině. Elektroforéza proteinů slin.

10 Požadované znalosti: Zveřejněný přesně specifikovaný seznam požadovaných znalostí a dále témata esejí (písemná práce na zadané odborné téma). Téma je předneseno studentem na závěrečném semináři. Doporučená literatura M. Ledvina a kol.: Biochemie pro studující medicíny, I. a II. díl. R.K.Murray, D.K.Cranner, P.A.Mayes, V.W. Rodwell: Harperova biochemie. D. Voet, J. Voetová: Biochemie. E.P. Lazzari: Handbook of Experimental aspects of oral biochemistry S. Dvořáčková a kol.: Praktikum lékařské chemie a biochemie. E. Anzenbacherová a kol. Návody k praktickým cvičením z biochemie pro obor Zubní lékařství (přístupné na intranetu)

11 (Chtějí vědět víc, než je povinné minimum?) 
Co sami chtějí vědět (Chtějí vědět víc, než je povinné minimum?) Neformální diskuse se studenty Ano, i z chemie chtějí vědět víc, ale chtějí také mít pocit, že jim to bude k něčemu užitečné

12 Vypracování samostatné práce studentů na zadané
téma – eseje. Požadavky a cíl: Vybrat témata - odborná, zajímavá, aktuální a orientovaná výhradně na problematiku zubního lékařství Naučit studenty vyhledávat informace, pracovat s odbornou literaturou a databázemi Motivace – eseje jsou bodově ohodnoceny, body jsou přičteny jako „bonus“ k hodnocení při zkoušce Přednesení eseje na semináři – s následnou diskusí 5) Otázky z témat esejí jsou součástí písemné zkoušky

13 Positiva Druhá strana mince
Je to správný přístup k tomu, jak studenty zaujmout pro obor? Positiva Výsledky evaluace Diskuse se studenty po zkoušce, diskuse se staršími absolventy Druhá strana mince Velmi časově náročné pro vyučující - výběr témat - individuální přístup ke studentům (pomoc s vyhledáním vhodné literatury) - hodnocení esejí

14 Výuka předmětů Lékařské chemie a Biochemie
v oboru Zubního lékařství na LF UPOL Počet studentů: 65 – 95 (každý rok se počet studentů mění) I. ročník - zimní semestr: 15 hodin přednášek 30 hodin praktických cvičení zakončení: písemná zkouška počet kreditů: II. ročník – zimní semestr: 15 hodin přednášek 45 hodin praktických - letní semestr: 15 hodin přednášek počet kreditů:

15


Stáhnout ppt "Chemie a biochemie pro studenty zubního lékařství"

Podobné prezentace


Reklamy Google