Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak (ne)dělat výzkum Léto s FF UK Mgr. Lenka Veselá Katedra sociologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak (ne)dělat výzkum Léto s FF UK Mgr. Lenka Veselá Katedra sociologie"— Transkript prezentace:

1 Jak (ne)dělat výzkum Léto s FF UK Mgr. Lenka Veselá Katedra sociologie lenkavesela2010@gmail.com

2 Jak dělat (socg) výzkum Hlavně se ptát –Kl.výzkum: otázka – experiment – analýza – vyhodnocení –Socg výzkum: spol.realita je složitá (společnost nejde zkoumat pod mikroskopem), ale důl.je klást otázky, hledat vzorce a souvislosti, kde zdánlivě nejsou –Rozdíl proti žurnalistům a selskému rozumu –Mnoho proměnných – př. Co může ovlivnit příjem jedince? Pozor na různá zkreslení v průběhu výzkumu nepravá korelace, vývojová sekvence, chybějící střední člen, dvojí příčina i další...(osoba výzkumníka, tazatele, záznam dat, interpretace,)

3 X Y Z?

4 Jak dělat (socg) výzkum Ptát se a dívat se správně –Klást otázky, na které lze sběrem faktů odpovědět –Empirické, ne morální –Viz také téma operacionalizace z předchozího dne –Formulace výzkumné otázky –Být si vědom vlastní „optiky“ a hodnot –Viz také téma etiky výzkumu Př. Jaký je problém s následující výzkumnou otázkou? Jak se liší pohled na mateřství a vzdělávací podporu v mateřské roli u maminek, které využívají služeb klubů či center pro rodinu, a maminek, které podobné aktivity považují za zbytečné?

5 Etika a kritika vědy Objektivní a hodnotově neutrální věda??? Pozor na výzkum pro výzkum (př. volba jedné proměnné) Příklad výzkumů „na zakázku“ Data nemluví sama za sebe! Vždy jsou interpretována Chyby při zpracování (zjednodušení, vynechání toho, co se mi nehodí atd.)

6 K čemu je výzkum dobrý –Boj s předsudky –Je chudoba dědičná? Výzkumy vzdělanostní reprodukce –Gender gap výzkumy –Socg (a spol.vědy) by byla jen řada teorií, kterým můžete a nemusíte věřit... Rodiče a výchova 2010

7 Jak dělat výzkum Sundáme bílý plášť a vyrazíme do terénu.. –V socg.se experimenty dělají výjimečně –soc.nerovnosti, sítě, soc.skupiny se musí zkoumat v reálném světě..ale nejdřív si vše musíme naplánovat –Téma, výzkumné otázky, studium literatury, výběr zdroje dat, volba vzorku, přístupu, metody..

8 Jak dělat výzkum: postup Převzato z www.doctorandus.info

9 Jaký přístup a metodu zvolit?

10 KN vs KL Kolik? Jak často? Málo info o hodně lidech - zobecnitelný ČÍSLA Dedukce Ověřování Měření Výzkumník „u stolu“ Proč? Hodně info o málo lidech SLOVA Indukce Explorace Pozorumění Výzkumník v „terénu Ale není to tak jednoznačné a pozor na další zjednodušování: „klučičí“ vs „holčičí“ dotazník vs rozhovor

11 Řešením může být kombinovaný výzkum, KL a KN se doplňují

12 Jak data „posbírat“: volba metody Dotazník Rozhovor Skupinová diskuse Pozorování Studium dokumentů a další...nebo jejich různé kombinace. –Projektivní techniky

13 Jak udělat vlastní výzkum Jak vybrat téma? Nevynalézat kolo,... Jaká jsou dostupná data a nástroje? Veřejné zdroje, instituce, realizované výzkumy... Časopisy, TV pořady, deníky, dopisy On-line možnosti Analýza a zpracování dat – tužka papír SPSS, Atlas.ti, Excell,...

14 Ukázky výzkumů –KN –Kriminalita mládeže (Z.Podaná) KN/KL –Alumni FF UK –Ukázka FG

15 Přestávka

16 Metody a techniky výzkumu......zblízka

17 Pozorování Lidé něco jiného dělají než říkají, říkají než myslí Pozorování jako doplňek dalších metod, ověření Jak na to: buďte cizincem.. I když často rozumíme kultur.vzorcům své „kultury“ Kulturní šok cizinců - výzkumníků Ať už zúčastněné/nezúčastněné, pozor na: -rozdíl mezi pozorováním a interpretací -ztrátu odstupu (pokud zúčastněné) -Abychom nebyli moc „vidět“, vedení poznámek -Problém utajeného výzkumu -Rizika -kdy vhodný? Příklady.

18 co se děje na obrázku? popište, neinterpretujte co může být za tímto chování? vyjmenujte pět možností, co se tam děje jak byste zjistili odpověď? pět otázek, jak zjistit, která interpretace je správná Zdroj: IDEO

19 Rozhovor Ať už ne/polo/strukturovaný,kvali/kvanti: pozor na otázky navádějící, matoucí (moc cizích slov), složité (více v jedné).. (KL) Víc má mluvit tazatel(ka) než respondent(ka) (KL) nespokojit se s jednoduchými odpovědmi, doptávat se Pozor na řeč těla, napovídání, doplňování, předpoklady..

20 Projektivní techniky Viz psychologie – př. Rorschachovy skvrny Projekce – promítáme skryté touhy, pocity PT pomohou odhalit (autocenzura, bariéry) Lidé nemají úžasnou pamět, nemusí znát sami sebe, stydí se, a ne vždy se skvěle vyjadřují... Hodně ve výzkumu trhu a veřejného mínění – ale i ve spol. výzkumu užitečné Příklad použití? Příklady technik (slovní, obrazové)

21 A teď vy.. Tým I.: Projektivní technika koláž na téma.. 10 min příprava Tým II.: Rozhovor na téma.. 5 min příprava 5 min rozhovor Tým III.: Pozorování týmu I.a II. Diskuse

22 Doporučená literatura Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Praha. Karolinum. 1994. Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha. Portál. 2008. Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha. Portál. 2004 Jeřábek, H.: Úvod do metodologie sociologického výzkumu. Praha. FSV. 1992 Kaufmann, J.-C.: Chápající rozhovor. Praha. SLON. 2010 Silverman, D.: Ako robiť kvalitativny výskum. Praktická príručka. Bratislava. Ikar. 2005 Kol.autorů: Velký sociologický slovník. Praha. Karolinum. 1997 Časopisy: Sociologický časopis, Biograf (časopis pro kvalitativní výzkum), Sociální studia (časopis Katedry sociologie FSS MU)

23 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Jak (ne)dělat výzkum Léto s FF UK Mgr. Lenka Veselá Katedra sociologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google