Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak (ne)dělat výzkum Léto s FF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak (ne)dělat výzkum Léto s FF UK"— Transkript prezentace:

1 Jak (ne)dělat výzkum Léto s FF UK
Mgr. Lenka Veselá Katedra sociologie

2 Jak dělat (socg) výzkum
Hlavně se ptát Kl.výzkum: otázka – experiment – analýza – vyhodnocení Socg výzkum: spol.realita je složitá (společnost nejde zkoumat pod mikroskopem), ale důl.je klást otázky, hledat vzorce a souvislosti, kde zdánlivě nejsou Rozdíl proti žurnalistům a selskému rozumu Mnoho proměnných – př. Co může ovlivnit příjem jedince? Pozor na různá zkreslení v průběhu výzkumu nepravá korelace, vývojová sekvence, chybějící střední člen, dvojí příčina i další...(osoba výzkumníka, tazatele, záznam dat, interpretace,)

3 X Y Čím více žije čápů v určité krajině, tím vyšší porodnost  přijmeme tedy hypotézu, že čápi nosí děti? Průmyslové oblasti horší porodnost než zemědělské (Zdroj: Disman) Z?

4 Jak dělat (socg) výzkum
Ptát se a dívat se správně Klást otázky, na které lze sběrem faktů odpovědět Empirické, ne morální Viz také téma operacionalizace z předchozího dne Formulace výzkumné otázky Být si vědom vlastní „optiky“ a hodnot Viz také téma etiky výzkumu Př. Jaký je problém s následující výzkumnou otázkou? Jak se liší pohled na mateřství a vzdělávací podporu v mateřské roli u maminek, které využívají služeb klubů či center pro rodinu, a maminek, které podobné aktivity považují za zbytečné? Teoretická otázka: co to je rasismus? Empirická otázka: Jak se projevuje rasismus v naší společnosti? Morální otázka: Proč by rasismus neměl být? Příklad výzkumné otázky je z Švaříček, Šeďová

5 Etika a kritika vědy Objektivní a hodnotově neutrální věda???
Pozor na výzkum pro výzkum (př. volba jedné proměnné) Příklad výzkumů „na zakázku“ Data nemluví sama za sebe! Vždy jsou interpretována Chyby při zpracování (zjednodušení, vynechání toho, co se mi nehodí atd.) „Celé dějiny i výzkum - kvalitativní i kvantitativní - je v podstatě subjektivní a podléhá interpretaci.“

6 K čemu je výzkum dobrý Boj s předsudky
Je chudoba dědičná? Výzkumy vzdělanostní reprodukce Gender gap výzkumy Socg (a spol.vědy) by byla jen řada teorií, kterým můžete a nemusíte věřit... Rodiče a výchova 2010

7 Jak dělat výzkum Sundáme bílý plášť a vyrazíme do terénu.. 
V socg.se experimenty dělají výjimečně soc.nerovnosti, sítě, soc.skupiny se musí zkoumat v reálném světě ..ale nejdřív si vše musíme naplánovat Téma, výzkumné otázky, studium literatury, výběr zdroje dat, volba vzorku, přístupu, metody.. Práce v terénu – částečně rozdíl KN a KL. Kdyby dělali vlastní výzkum, co je možné. úvod – téma a cíle výzkumu, poteciílní význam, klíčové koncepty a základní výzkumné otázky, které vedou studii přehled související literatury – teoretický kontext - význam teorie pro studii, teoretická traice zkoumaného tématu, významené teorie, realizované empirické výzkum design a metodologie – celkový přístup a zdůvodnění , výběr účastníků, lokace techniky sběru dat, analytické procedury , etické otázky, identifikace výzkumníkova ovlivnění či pozice, výběr výzkumné strategie použitá literatura – týkající se tématu, debaty a kontroverze, která pomůže uvést do teoretického kontextu a částečně pomůže zobecnit poznatky, srovnat, dále publikované empirické výzkumy na stejné podobné téma, literaturu týkající se použité metodologie vyplácí se sahat po literatuře napříč disciplínami a postupy

8 Jak dělat výzkum: postup
Převzato z

9 Jaký přístup a metodu zvolit?

10 KN vs KL Kolik? Jak často? Málo info o hodně lidech - zobecnitelný ČÍSLA Dedukce Ověřování Měření Výzkumník „u stolu“ Proč? Hodně info o málo lidech SLOVA Indukce Explorace Pozorumění Výzkumník v „terénu Kvalitativní - Jakýkoliv výzkum, který nevznikl statistickými procedurami a kvantifikací – pracuje se slovy Kl metody se užívají k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho moc neíme, k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už něco víme; získat detailní informace, které se kn metodami obtížně zachycují (třeba kvůli cílové skupině – př. zkoumaná populace je malá –př. Muži na rodičovské dovolené) KL - chceme zjistit něco, co ještě sami neznáme – nejsem li schopna vytvořit hypotézy, musím se vzdát KN postupu testování hypotéz KL - Jako předvýzkum pro kn výzkumnou akci; KL - Pro studium jevů, které mají takový charakter, který apriorní operacionalizaci vylučuje. Ale není to tak jednoznačné a pozor na další zjednodušování: „klučičí“ vs „holčičí“  dotazník vs rozhovor

11 Řešením může být kombinovaný výzkum, KL a KN se doplňují

12 Jak data „posbírat“: volba metody
Dotazník Rozhovor Skupinová diskuse Pozorování Studium dokumentů a další ...nebo jejich různé kombinace. Projektivní techniky P.T.: Není v sociologii běžné, používá se hodně ve výzkumu trhu a veřejného mínění – ale i ve společenském výzkumu užitečné, například při zkoumání náboženských názorů, názorů na menšiny a podobně Hlavně psychologie – rorschachovy skvrny Projekce – promítáme skryté touhy, pocity Projektivní techniky pomohou odhalit (autocenzura, bariéry) Často si výzkumníci myslí, že lidé mají úžasnou pamět, jsou schopni sebereflexe a sebezpytování, znají sami sebe, jsou schopni se odhalit, a že mají úžasné verbální schopnost

13 Jak udělat vlastní výzkum
Jak vybrat téma? Nevynalézat kolo, ... Jaká jsou dostupná data a nástroje? Veřejné zdroje, instituce, realizované výzkumy... Časopisy, TV pořady, deníky, dopisy On-line možnosti Analýza a zpracování dat – tužka papír  SPSS, Atlas.ti, Excell, ...

14 Ukázky výzkumů KN KN/KL Kriminalita mládeže (Z.Podaná) Alumni FF UK
Ukázka FG

15 Přestávka

16 Metody a techniky výzkumu... ...zblízka

17 Pozorování Lidé něco jiného dělají než říkají, říkají než myslí
Pozorování jako doplňek dalších metod, ověření Jak na to: buďte cizincem.. I když často rozumíme kultur.vzorcům své „kultury“ Kulturní šok cizinců - výzkumníků Ať už zúčastněné/nezúčastněné, pozor na: rozdíl mezi pozorováním a interpretací ztrátu odstupu (pokud zúčastněné) Abychom nebyli moc „vidět“, vedení poznámek Problém utajeného výzkumu Rizika kdy vhodný? Příklady.

18 popište, neinterpretujte co může být za tímto chování?
co se děje na obrázku? popište, neinterpretujte co může být za tímto chování? vyjmenujte pět možností, co se tam děje jak byste zjistili odpověď? pět otázek, jak zjistit, která interpretace je správná Zdroj: IDEO Zdroj: IDEO

19 Rozhovor Ať už ne/polo/strukturovaný,kvali/kvanti: pozor na otázky navádějící, matoucí (moc cizích slov), složité (více v jedné).. (KL) Víc má mluvit tazatel(ka) než respondent(ka) (KL) nespokojit se s jednoduchými odpovědmi, doptávat se Pozor na řeč těla, napovídání, doplňování, předpoklady..

20 Projektivní techniky Viz psychologie – př. Rorschachovy skvrny
Projekce – promítáme skryté touhy, pocity PT pomohou odhalit (autocenzura, bariéry) Lidé nemají úžasnou pamět, nemusí znát sami sebe, stydí se, a ne vždy se skvěle vyjadřují ... Hodně ve výzkumu trhu a veřejného mínění – ale i ve spol. výzkumu užitečné Příklad použití? Příklady technik (slovní, obrazové) Vhodné například při zkoumání náboženských názorů, názorů na menšiny a podobně

21 A teď vy.. Tým I.: Projektivní technika koláž na téma..
10 min příprava Tým II.: Rozhovor na téma.. 5 min příprava 5 min rozhovor Tým III.: Pozorování týmu I.a II. Diskuse

22 Doporučená literatura
Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Praha. Karolinum Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha. Portál Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha. Portál Jeřábek, H.: Úvod do metodologie sociologického výzkumu. Praha. FSV Kaufmann, J.-C.: Chápající rozhovor. Praha. SLON Silverman, D.: Ako robiť kvalitativny výskum. Praktická príručka. Bratislava. Ikar Kol.autorů: Velký sociologický slovník. Praha. Karolinum Časopisy: Sociologický časopis, Biograf (časopis pro kvalitativní výzkum), Sociální studia (časopis Katedry sociologie FSS MU)

23 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Jak (ne)dělat výzkum Léto s FF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google