Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum v politických vědách Interview, pozorování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum v politických vědách Interview, pozorování"— Transkript prezentace:

1 Výzkum v politických vědách Interview, pozorování
Peter Spáč

2 Techniky sběru dat Dotazník Rozhovor Pozorování Analýza dokumentů

3 Rozhovor, pozorování Vhodnější pro kvalitativní výzkum
Využití však i v kvantitativním výzkumu Různá míra obtrusivnosti Použití ve výzkumu: samostatné postupné kombinace

4 Rozhovor vs. dotazník (Disman)
Vysoké náklady Nízké náklady a vysoká efektivita Časová náročnost Nízká časová náročnost Nároky na vyškolení tazatelů Nároky na tazatele nízké Málo přesvědčivá anonymita respondenta Relativně přesvědčivá anonymita Riziko interviewer bias Interviewer bias minimalizovaný Postačuje nižší iniciativa respondenta Vysoké nároky na iniciativu respondenta Otázky je těžší vynechat Obejití otázek je jednodušší Jistota, že odpovídající je skutečně respondent Odpovídat může jiná osoba než respondent Vyšší „návratnost“ Nízká návratnost Podmínky obou technik výrazně závisí od použité formy

5 Rozhovor Nejde o jednoduchý a nerušený přenos informací
Komplexita zúčastněných osob interviewer bias respondent chce působit lépe Komplexita komunikace interpretace otázek a odpovědí informační šum nepochopení

6 Otázky Kvalitativní rozhovor – využití otevřených otázek
Otázky v rozhovoru ≠ výzkumné otázky Nároky na sestavení: neutrální jasné jednoduché logicky seřazené Zásady tvorby otázek se neliší od dotazníku

7 Otázky „Jaký pocit jste měli z volební kampaně před posledními volbami do Senátu?“ „Jak hodnotíte politiku současné vlády?“ „Pamatujete si ještě průběh tohoto zasedání?“ „Jaký máte názor na to, že v našem státu existuje systém financování politických stran z veřejných zdrojů?“

8 Pořadí otázek Úvod: cíl – prolomit ledy jednodušší, popisné otázky Klíčové otázky (na interpretaci, názory, pocity) až v dalších fázích Demografické otázky: nenápadně v průběhu rozhovoru na konci Podobné zásady jako u dotazníku

9 Výzkumník Úspěšnost rozhovoru silně závisí na osobě výzkumníka
Jeho role se neomezuje pouze na automatické kladení otázek Vystupuje jako rovnocenný partner respondenta Do průběhu rozhovoru zasahuje i jinými způsoby než jen otázkami (motivace respondenta, sondáž) Riziko – interviewer bias

10 Zaznamenávání dat Více možných postupů: Odlišná míra pocitu anonymity
poznámky audio video Odlišná míra pocitu anonymity Odlišná otevřenost odpovědí Možnost změny v průběhu rozhovoru

11 Druhy Podle míry strukturovanosti: strukturovaný semi-strukturovaný
nestrukturovaný Podle způsobu vedení rozhovoru: formální neformální Podle počtu respondentů: 1:1 skupinový

12 Druhy Strukturovaný: Nestrukturovaný: dopředu připravené otázky
vzájemná kompatibilita vícera rozhovorů minimalizace vlivu osoby výzkumníka slabiny - restrikce na určité téma, oslabená individuálnost rozhovorů Nestrukturovaný: bez dopředu připravených otázek improvizace, konverzační styl rozhovoru nižší vzájemná kompatibilita, vyšší individuálnost

13 Zásady pro dobrý rozhovor
Důkladná příprava Test rozhovoru Dostatečný prostor pro respondenta a pro jeho odpovědi Jednoduché, srozumitelné, neutrální otázky (viz. chyby otázek při dotazníku) Dodržování časových dohod

14 Zásady pro dobrý rozhovor
Výzkumník: cíl – získat data, ne posuzovat respondenta neklást víc otázek souběžně nejprv se ptát na přítomnost, až potom na minulost a budoucnost přiměřené chování, respekt k respondentovi poskytnutí informací o výzkumu respondent musí být informován o způsobu zaznamenávání dat

15 Skupinový rozhovor Alternativa k rozhovoru 1:1
Víceré názory a postoje jsou vázány na sociální interakce Skupiny respondentů: homogenní vs. heterogenní úmyslné spojování protikladů za účelem vzniku polemiky

16 Skupinový rozhovor Postup: Možné problémy: uvedení tématu výzkumníkem
diskuse metadiskuse (diskuse o diskusi) Možné problémy: schopnost výzkumníka sladit cíle diskuse s jejím reálným vývojem rozdílná míra zapojení jednotlivých respondentů

17 Pozorování Získávání dat prostřednictvím smyslového vnímání – výzkumník nezasahuje, pouze zaznamenává Cíl – získat data o tom, co se skutečně děje (vs. rozhovor, dotazník – to, co si myslí respondenti) Převážně popisný charakter Etnografické studie Buď jako hlavní technika zisku dat anebo doplnění dat získaných jinak

18 Pozorování – možné slabiny
Silná zátěž na osobu výzkumníka Limitovaná schopnost postřehnout celé dění Vnímání ovlivněné subjektivitou Vnímání pouze toho, co chce být vnímané Chování osob se může měnit pod vlivem vědomí, že jsou pozorovány

19 Pozorování - druhy Zúčastněné Nezúčastněné
přímá účast výzkumníka ve skupině těžší pokud vystupuje skrytě využití – málo prozkoumaný jev, odlišnost vnímání členů a nečlenů, nepřístupnost pro nečleny Nezúčastněné výzkumník není členem skupiny méně obtrusivní, současně ale omezený přístup k členům často následuje po zúčastněném pozorování

20 Pozorování - druhy Otevřené: Skryté: výzkumník netají svou identitu
soulad s etikou výzkumu možný negativní vliv na chování členů skupiny a možnost získání dat Skryté: výzkumník tají svou identitu těžší pokud jde o zúčastněné pozorování riziko účasti na problematických až ilegálních aktivitách skupiny v některých případech nevyhnutný postup

21 Pozorování - druhy Strukturované: Nestrukturované:
zaznamenávání kvali i kvanti dat připravené podklady pro zaznamenávání údajů (např. početnost výskytu konkrétní aktivity) snižuje subjektivnost vnímání Nestrukturované: zaznamenávání dat bez dopředu stanovených kritérií větší pokrytí riziko subjektivity

22 Úlohy Zhodnoťte vhodnost uvedených bodů při rozhovoru
Výzkumník se s respondentem dohodne na zvukovém záznamu, ale během rozhovoru si dělá i písemné poznámky Výzkumník při rozhovoru s politikem vyjadřuje blízkost jeho názorům Bez vědomí respondenta výzkumník nahrává rozhovor, a do svého výzkumu použije: přesné citáty respondenta parafrázi vyjádření respondenta celé znění rozhovoru

23 Úlohy Jaký typ pozorování byste použili a proč, pokud byste zkoumali:
Politickou participaci extrémistických skupin Výběr kandidátů v politických stranách Politické strany a „černé duše“

24 Úlohy Posuďte vhodnost zvolené techniky sběru dat
Výzkumník chce zjistit postoje neonacistické skupiny k politické situaci Technika – otevřené nezúčastněné pozorování Pokud nesouhlasíte s danou technikou, navrhněte alternativu

25 Úlohy Kterou techniku z dvojice rozhovor / dotazník byste použili a proč? Je vůbec vhodné jednu z nich použít? Volební chování v senátních volbách Názory studentů na vysokoškolskou reformu Tvorba volební kampaně v KDU-ČSL

26 Úlohy Jste v roli výzkumníka, který má udělat rozhovory s členy politických stran o problematice nabírání černých duší Uveďte, jaké postupy by měly na rozhovory: kladný efekt záporný efekt


Stáhnout ppt "Výzkum v politických vědách Interview, pozorování"

Podobné prezentace


Reklamy Google