Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč má smysl časná detekce karcinomu prostaty? Dalibor Pacík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč má smysl časná detekce karcinomu prostaty? Dalibor Pacík."— Transkript prezentace:

1 Proč má smysl časná detekce karcinomu prostaty? Dalibor Pacík

2 Onemocnění prostaty BPH, KP – častá onemocnění KP – ČR – 3. nejčastější příčina úmrtí, incidence 2700/rok, mortalita 1300/rok (30 let 3x nárůst),  1-2%/rok rizikové f. – věk, RA, rasa vs protektivní f. BPH – nejčastější benigní neo, klinický obraz (50 let), histol (40 let) rizikové f. – věk, hormony progredující onemocnění – rizik. f. – věk, objem p., PSA

3 Incidence a mortalita v ČR

4 Prevence – vitamin E a selen – vitaminy – finasterid

5 35500 mužů randomizováno k užívání selenu, vitaminu E 400 IU, jejich kombinaci nebo placebu Studie byla předčasně ukončena o 5 let, protože nebyl žádný signifikantní efekt, JAMA | 2008 14600 mužů lékařů bylo randomizováno k užívání vitaminu E 400 IU, vitaminu C 500 mg a placeba po dobu 10 let. Bez efektu

6

7 Časná diagnóza Jak? Zachraňuje životy? Kdy ji ukončit?

8 Carter, HB JNCI 2006; 98: 1521-7 zemřeli na KP žijící s KP bez KP

9

10

11 A Randomized Trial Comparing Radical Prostatectomy with Watchful Waiting in Early Prostate Cancer Lars Holmberg, et al N Engl J Med 347::781 2002 Radical Prostatectomy versus Watchful Waiting in Early Prostate Cancer Anna Bill-Axelson, et al N Engl J Med 352: 1977, 2005

12 V průběhu 10 let, u pacientů po chirurgické léčbě bylo zaznamenáno signifikantní snížení progrese do mts stadia (40%) a úmrtnost na všechny příčiny (16%) Ale, pouze u mužů pod 65 let v době randomizace byl pozorován signifikantní benefit ve přežití specifickém pro nádor (CSS) 10 let: –WW: 19% úmrtnost na KP –Operace: 8.5% úmrtnost na KP

13 ERSPC PSA screening každé 4 roky s užitím cutpoint 3.0 ng/ml snižuje mortalitu na KP o 20%. Pokud byla analýza opakovaná včetně mužů, kteří skutečně podstoupili screening PSA snížení bylo 27%!

14 DRV 4 roky, PSA; screening 6 let, s užitím cut point 4,0 ng/ml. Malý počet úmrtí na KP v obou větvích, bez efektu na mortalitu KP při sledování 7 let. PLCO

15 ERSPC –82% podstoupilo PSA screening; 86% podstoupilo biopsii –162,000 mužů, 7 zemí –71% ↑ incidence; 41% ↓ stadia –20-27% ↓ mortality podobné poklesu mortality ↓ 30% při mamografii 33% ↓ mortality na KP v USA po zavedení PSA

16 PLCO –méně screeningu vs více screeningu – screening 85% větev scr. 52% kontrol –44% „před screening“ ≥ 1 měření PSA před vstupem do studie→ mnoho mužů se život ohrožujícím onem. vyloučeno –PSA cutpoint ≥ 4 ng/ml neaktuální, PSAV neužívána, screening ukončen po 6 letech –Pouze 30% mužů se ↑ PSA podstoupilo biopsii –↑ incidence pouze 17% bez ↓ stadia

17 PLCO –Mortalita po 7 letech postrádá smysl – screening není indikován u mužů s životní exspektací ≤ 10 let muž, který zemře do 7 let od Dg má již v době Dg nevyléčitelné onemocnění a nemůže mít benefit ze screeningu za 7 let nedošlo ↓ mortality ani ve studii ERSPC

18 ERSPC

19 Cancer Death Rates*, for Men, US,1930-2003 *Age-adjusted to the 2000 US standard population. Source: US Mortality Public Use Data Tapes 1960-2003, US Mortality Volumes 1930-1959, National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 2006. Lung & bronchus Colon & rectum Stomach Rate Per 100,000 Prostate Pancreas LiverLeukemia PSA Screening Nerve-sparing RP

20 Diagnóza KP s nízkým rizikem narůstá Cooperberg et al, J Urol 2003 Year ‘90 ‘92 ‘94 ‘96‘98‘00 % of patients 20 40 60 80 100 0

21 Čím více KP s nízkým rizikem je diagnostikováno – tím méně je léčeno konzervativně CaPSURE J Clin Oncol 2004; 22: 2141-49

22 Je třeba rozlišovat mezi ww s paliativním a kurativním záměrem WW s paliativním záměrem –příliš staří nebo nemocní než aby mohli mít benefit z léčby –nádor je příliš pokročilý než aby mohl být vyléčen Odložit aktivní léčbu s kurativním záměrem u mužů s KP s nízkým rizikem –aktivní sledování: se selektivní odloženou intervencí –vyčkávací strategie: s kurativním záměrem

23 Je třeba identifikovat muže s KP malého objemu: T1c –patologie < než 3 b. vzorky postižené nádorem A <50% každého vzorku A Gleason skóre>7 při alespoň sextantové biopsie A –korekce pro podhodnocení –PSAD<0,1 –Free PSA>15% –75% mužů splňujících tato kritéria mají tumor malého objemu Epstein JI et al J Urol 160: 2407-11, 1998

24 J Urol April 2009

25 Risk Of Prostate Cancer Death Risk of Diagnosis of High Risk Disease BLSA Men Age ≥ 75 years * * Žádný ze 154 mužů s PSA <3 ng/ml ve věku 75 let nezemřel na KP a pouze u jednoho se vyvinulo onemocnění s vysokým rizikem na které nezemřel (jeho PSA ve věku 75 let bylo 2,9 ng/ml) *

26 Risk Of Prostate Cancer Death Risk of Diagnosis of High Risk Disease BLSA Men Age ≥ 75 years Závěr: Je velmi nepravděpodobné, že muž ve věku 75-80 let s PSA<3ng/ml zemře na KP nebo se u něj vyvine agresivní onemocnění během zbytku jeho života. Testování PSA může být u těchto mužů bezpečně ukončeno.

27 Mnoho léčebných modalit - málo odpovědí Existuje množství konkurenčních modalit léčby lokalizovaného KP – jak je porovnávat mezi sebou, jak je porovnat s operační léčbou? Jaké je východisko? Randomizované studie? Dřívější pokusy – SPIRIT (Surgical Prostatectomy Versus Interstitial Radiation Intervention Trial) – pouze 56 z 1980 nutných patientů zařazeno Řešení – kohortní studie

28 Dosažený pokrok Anatomie Patologie Chirurgická technika Kvalita života Kontrola nádoru Výzkum – umožněný získanou tkání Technologie

29

30 Robotická vs. Otevřená prostatektomie Výhody: Zvětšení Snížení krevních ztrát ?Snazší zvládnutí? Nevýhody: Chybění taktilní zpětné vazby Náklady – 50 mln. Kč ?Ohrožení kontroly nádoru?

31

32 Sexual Urinary incontinence Urinary irritative/ obstructive Bowel or rectum Hormonal Prostatectomy Radiotherapy Brachytherapy

33 Podezření na karcinom prostaty, indikace a objednání k biopsii – Urologická klinika FN Brno 53223 3868 53223 3245 53223 3839 53223 3134 On-line poradna EuropaUomo.cz – www.europauomo.cz Urologické listy – www.urologickelisty.cz

34

35 Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Proč má smysl časná detekce karcinomu prostaty? Dalibor Pacík."

Podobné prezentace


Reklamy Google