Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magisterské studijní programy FVL a FVHE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magisterské studijní programy FVL a FVHE"— Transkript prezentace:

1 Magisterské studijní programy FVL a FVHE
Zemědělská produkce 5. Magisterské studijní programy FVL a FVHE

2 Témata přednášky č. 5 Význam a rozdělení kulturních rostlin podle vlastností sklízených produktů Obilniny: - hospodářské postavení a význam - přehled - tvorba výnosu Pěstování a využití LAKR Chmel – pěstování

3 Rozdělení plodin podle vlastností produktů

4 Rozdělení kulturních rostlin
Podle vlastností sklízených produktů s ohledem na technologii pěstování : obilniny luskoviny olejniny okopaniny pícniny zeleniny ovocné plodiny okrasné plodiny speciální plodiny

5 Obilniny nejvýznamnější jednoleté, botanicky hlavně lipnicovité
hlavní produkt je obilka, dlouho skladovatelné hlavně škroby, ale i bílkoviny vedlejší produkty - sláma, zelené krmení známé i méně známé - čirok, amarant

6 Přehled a základní charakteristika
Lipnicovité - pšenice, ječmen, žito, tritikale (žitovec), oves, kukuřice, čirok, bér, proso, rýže Pseudocerealie (z jiných čeledí) - pohanka, amarant

7 Přehled a základní charakteristika
jednoleté 2 skupiny podle požadavků na prostředí :  méně náročné na teplotu - pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale (ozimé a jarní formy)  teplomilné - kukuřice, proso, rýže, čirok

8 Význam nejrozšířenější skupina plodin, téměř ve všech typech ZVO
výhody - relativně jednoduchá pěstitelská technologie, dlouhodobá skladovatelnost produktů výhodný poměr obsahu základních výživných složek (sacharidy, bílkoviny), obsah minerálních látek a vitamínů skupiny B

9 Růst a vývoj, tvorba výnosu
hodnocení podle vnějších znaků, které jsou spojeny s fázemi růstu - na jednotlivých rostlinách nebo celém porostu např. klíčení, vzcházení, první listy, odnožování, sloupkování, metání, zralost výnosové prvky - počet klasů na jednotku plochy, počet zrn v klasu, hmotnost 1000 semen v g vlivy - vnější podmínky, návaznost jednotlivých prvků, agrotechnické zásahy

10 Výnos, tvorba výnosu u polních plodin
Biologický výnos - výnos veškeré biomasy nadzemní a podzemní hmoty rostliny. Vyjadřuje se jako hmotnost (výnos) sušiny veškeré nadzemní i podzemní biomasy z jednotky plochy. Vyprodukovaná biomasa je z % výsledkem fotosyntézy a respirace Hospodářský výnos -je to výnos hospodářsky využitelných částí rostliny, tj. k lidské výživě, ke krmení nebo průmyslovému zpracování. U hospodářského výnosu rozlišujeme hlavní produkt a vedlejší produkt. Na tvorbě a výši hospodářského výnosu se podílejí výnosové prvky Např. u obilovin je hospodářský výnos tvořen 3 výnosovými prvky - počet klasů (lat) na jednotce plochy (m2, ha), počet zrn v klasu, hmotnost zrna (HTS - hmotnost 1000 semen) Hektarový výnos - je to skutečná sklizeň produktu z 1 ha. Při sklizni se prakticky nepodaří sklidit celý hospodářský výnos

11 Přehled užitných směrů obilovin
pšenice - potravinářská, těstárenská, krmná, průmyslová ječmen - krmný, sladovnický, průmyslový, potravinářský, pícninářský žito - potravinářské a nepotravinářské využití další : tritikale - hlavně ke krmení oves - potravinářské i krmné účely kukuřice - rovněž obojí využití

12 Význam luskovin vysoký obsah bílkovin, některé i tuku
široké spektrum využitelnosti - suchá semena, nezralá semena a lusky, celé rostliny, sláma antinutriční látky jedlé luskoviny součást krmných směsí pícniny průmyslové zpracování

13 Hodnota a tvorba výnosu
vysoká předplodinová hodnota, příznivý vliv na půdní úrodnost výnosové prvky : - počet rostlin na jednotce plochy - počet lusků na jedné rostlině a na jednotce plochy - počet semen v lusku - hmotnost 1000 semen

14 Olejniny botanicky rozmanitá skupina suchá semena, skladovatelnost je
omezena obsahem tuků, které se při delším skladování rozkládají vedlejší produkty - extrahované šroty, pokrutiny, zelené krmení řepka, hořčice, mák, slunečnice

15 Význam olejnin tuky a oleje patří mezi základní potraviny
další využití - krmiva, technické aplikace, kosmetika, medicína některé olejniny mají využití při produkci biomasy pro krmení nebo zelené hnojení (řepka, řepice)

16 Význam okopanin produkce látek typu sacharidů - potraviny a krmiva
produkce dusíkatých látek v biomase významné postavení v osevních postupech

17 Význam a uplatnění pícnin
zdroj kvalitních objemných krmiv z pícnin na orné půdě a z trvalých travních porostů struktura ploch, způsob pěstování nebo údržby, sklizeň a způsoby konzervace jsou podřízeny faktu, že se jedná o krmiva určená především k výživě skotu víceleté pícniny jednoleté pícniny trvalé travní porosty

18 Přadné rostliny pěstují se pro svá sklerenchymatická vlákna
vedlejší produkt - olejnatá semena len, konopí, bavlník, jutovník, agáve sisálová, kenaf

19 Zeleniny a kořenové rostliny
obsah řady specifických a minerálních látek především pro přímou výživu člověka řada druhů - brokolice, kedluben, cibule, česnek, fazol zahradní, chřest, kapusta, kopr, kmín, křen, petržel, pór, ředkev, tykev, zelí

20 Ovoce, réva vinná skupina rostlin s chuťovými, minerálními a vitamínovými vlastnostmi višeň, jabloň, ořešák, líska, maliník

21 ostatní užitkové rostliny
Další rostliny chmel tabák léčivé rostliny speciální plodiny technické plodiny ostatní užitkové rostliny

22 Pěstování LAKR Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny = LAKR
léčivé rostliny - rostliny, které v jednom nebo více orgánech obsahují látky, které se používají k terapeutickým účelům, nebo jsou předstupni pro farmaceuticko-chemické polosyntézy - je obvyklé označení droga, pod kterým se rozumí usušené nebo jinak připravené části rostlin, které se používají k výrobě léčivých přípravků, nebo pro technické účely koření - části určitého rostliny, které nemusí být ani technicky připraveny, a které jsou určeny jako kořenící nebo ochucující přídavek k potravinám, vzhledem ke svému obsahu chuťových nebo aromatických látek

23 Dělení podle používaných částí rostlin:
Flos (květy) Folium (list) Herba (nať) Radix (kořen) Rhizoma (oddenek) Semen (semena) Fructus (plod) Bulbus (cibule)

24 Účinné látky a jejich projevy
Éterické oleje se vyznačují výraznou vůní a chutí, jsou lokalizovány na povrchu listů, nebo v plodech, ale i v kořenech či květech působí desinfekčně, tlumí záněty a křeče, působí dávení a močopudně. Kořenné látky se podle chemického složení dělí do tří skupin; jsou to kyselé amidy (např. capsainoidy v kořeninové paprice), sulfidové sloučeniny především v pórkovitých zeleninách (např. aliin v česneku) a hořčičné oleje, které bývají v okoličnatých vázány na glukózu jako tzv. glukosinoláty. Teprve po poškození pletiv nebo vlivem tepla se enzymy katalyzují a uvolňují tzv. hořčičné oleje. Obvykle ostře voní i chutnají kořenné látky působí podráždění receptorů tepla nebo bolesti na kůži. Zvyšují tvorbu slin a žaludečního sekretu, zvyšují peristaltiku střev.

25 Hořčiny Srdeční glykosidy
Hořčiny dráždí žlázy s vnitřní sekrecí, podporují vylučování žaludečních šťáv a trávení. Používají se často ve formě alkoholických extraktů (z hořce, pelyňku, chmele). Srdeční glykosidy složité steroidy se specifickým účinkem na dynamiku a rytmiku nedostatečné srdeční činnosti Alkaloidy jsou dusíkaté, složité látky s typickým účinkem na centrální nervový systém mnoho pochutin, např. káva, obsahuje alkaloidy, stejně jako šťáva z makovic, z níž se vyrábějí prostředky uklidňující bolest

26 Slizy sestávají z heteropolysacharidů s velkou molekulární hmotností a bobtnavostí.
Jejich hydrolýzou vzniká cukr Při vnějším použití působí hojivě na záněty, při vnitřním projímavě. K tomuto účelu slouží ibišek, jitrocel, sléz a len. Třísloviny jsou polyfenoly s adstringenčním (stahujícím) a tudíž hojivým účinkem. Jsou široce rozšířeny, mj. v meduňce a šalvěji.

27 Zpracování léčivých a kořeninových rostlin
Zpracovávána může být čerstvě sklizená droga, nebo sušená či zmrazená Dobu uskladnění lze prodlužit skladováním za chladna, při vyšší vlhkosti vzduchu a při změněné atmosféře (O2, CO2 i jiné plyny) Hluboce zmrazená droga se kvalitou téměř vyrovná čerstvě sklizené, pokud se ihned po sklizni zmrazí Nejčastěji se koření a drogy prodávají v sušené formě. Většinou se suší uměle, často se droga předem nařeže, kořenové drogy omyjí. Některé se odrolí (majoránka), jiné rozemelou (paprika) mletí za současného chlazení Droga se plynuje, nebo lisuje – mikrobiální infekce Zvláštní formou sušení je sušení vymrzáním. Drogy lze konzervovat i v různých rostlinných olejích, octu nebo slaném nálevu Tinktury vznikají macerací nebo perkolací ve vodním nebo alkoholickém extrahentu Kořenné a vonné oleje sestávají z éterických olejů, získaných destilací vodní parou Jsou většinou bezbarvé, mikrobiologicky nezávadné a lehce se dávkují. Při vyšších teplotách však dochází ke ztrátám. Používají se ve farmacii, kosmetice i potravinářství

28 Možnosti použití Potraviny Léčiva Poživatiny Prostředky osobní hygieny
Nepotravinářské oblasti - jako repelenty (výtažek ze semen kopru), insekticidy (květ chryzantémy), retardanty klíčeni (olej z kmínu ve skladech brambor) aj.

29 Pěstování kořeninových rostlin
Fenykl se pěstuje pro aromatické plody používané jako koření, i ve farmacii jako esence, při výrobě likérů i jako technický olej plody obsahují 2 - 6% éterického a % mastného oleje Je to jednoletá rostlina, pěstovaná jako ozim i jař rostlin/m2, řádky cm, vysévá se jako podsev do hořčice, hrachu, či se vysazuje z předpěstováných sazenic. Při dvouleté kultuře se vysévá v červenci a srpnu, při jednoleté na jaře, výnos 1-2 t/ha.

30 Pěstování kořeninových rostlin
Kmín se pěstuje pro kořenitá semena obsahující éterický i mastný olej je dvouletý, vysev 8-10 kg/ha do krycí plodiny (např. jarního ječmene) do řádků 30 cm, vysev v únoru až dubnu do hloubky 1-2 cm, do zimy musí vytvořit růžice o tloušťce kořene minimálně 7 mm, sklízí se v červnu až červenci, výnos semen 1-2 t/ha.

31 Pěstování kořeninových rostlin
Koriandr se pěstuje pro semena, používaná jako koření, pro aromatické látky ve farmacii a v chemickém průmyslu (éterický olej s mastnými kyselinami o krátkém řetězci) je jednoletý, pěstuje se v teplejších oblastech, vysévá se kg/ha v řádcích cm, vysev začátkem dubna, hloubka cm, sklízí se v červenci a srpnu, sklizeň 1,2 - 1,5 t/ha plodů. Majoránka se pěstuje pro kořenitou nať s velkým podílem listů obsahuje éterický olej, hořčiny, třísloviny i vitamin C je to jednoletá plodina, pěstuje se v teplejších oblastech, snáší však i mrazy do -7°C, výsevek 5-8 kg/ha, řádky 25 cm, 30 rostlin/m2, vysev začátkem května do hloubky 0,5 cm, sklízí se před kvetením 1 - 3krát, výnos 10 t/ha čerstvé hmoty, tj. 2,5 - 3 t drogy.

32 Nejvýznamnějšími velkoplošně pěstovanými komoditami LAKR zůstávají stále
Makovina Kmín Ostropestřec Námel Paprika

33 Chmel – pěstování Chmel (Humulus lupulus)
je víceletá popínavá rostlina je dvoudomá rostlina - na jedné rostlině se nachází buď jenom samčí, nebo samičí květenství ke sklizni - květenství samičích rostlin, neopylených Množí se vegetativně, výsadbou sazenic Chmel se množí sazenicemi z kořenových řízků, které obsahují zásobní látky ke každoroční vegetativní reprodukci Vyžaduje hluboké půdy Pěstuje se na vedení vysokém m, buď dřevěném, nebo betonovém s příčnými dráty, upevňovacími dráty a dráty, po nichž se réva pne vzhůru

34 Sklizeň a posklizňová úprava chmele
Po dosažení technické zralosti - hlávky jsou uzavřené a pružné, světle zelené až žlutozelené barvy, mají vysoký obsah lupulinu a typickou jemnou vůni Sklizeň - přibližně po 20. srpnu a trvá zhruba dní. Chmelové rostliny jsou odstřihnuty cm nad zemí, strhávány z konstrukce a odváženy k česacímu stroji, kde dochází k oddělení hlávek od ostatních částí rostliny. Sušení - následuje ihned po očesání (nejpozději do 2 hod) Sušení - na komorových nebo pásových sušárnách při teplotě °C po dobu hod. na konečnou vlhkost %. Při teplotě nad 60 °C se silně zhoršuje kvalita lupulinu. Úprava usušených hlávek a žokování - usušené hlávky jsou křehké, snadno se rozpadají a poškozují Úprava vlhkosti na 10, % - klimatizací v klimatizační komoře zvlhčováním hlávek vzduchem o relativní vlhkosti % po dobu minut. Takto upravené hlávky se lisují do transportních žoků o hmotnosti kg a jsou odváženy do skladu odběratele.

35 Zpracování chmelových hlávek
Hlávkový (lisovaný) chmel - tradiční forma úpravy, hlávky jsou přečištěny a konzervovány sířením, slisovány do obalů různé formy Mletý a granulovaný chmel - hlávky jsou přečištěny a přesušeny, jemně rozemlety, popřípadě následně granulovány, zabaleny do bezkyslíkaté atmosféry Chmelový extrakt - výtažek a koncentrát z hlávek pomocí různých rozpouštědel

36 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Magisterské studijní programy FVL a FVHE"

Podobné prezentace


Reklamy Google