Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemědělská produkce 5. Magisterské studijní programy FVL a FVHE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemědělská produkce 5. Magisterské studijní programy FVL a FVHE."— Transkript prezentace:

1 Zemědělská produkce 5. Magisterské studijní programy FVL a FVHE

2 Témata přednášky č. 5 Význam a rozdělení kulturních rostlin podle vlastností sklízených produktů Význam a rozdělení kulturních rostlin podle vlastností sklízených produktů Obilniny: Obilniny: - hospodářské postavení a význam - hospodářské postavení a význam - přehled - přehled - tvorba výnosu - tvorba výnosu Pěstování a využití LAKR Pěstování a využití LAKR Chmel – pěstování Chmel – pěstování

3 Rozdělení plodin podle vlastností produktů

4 Rozdělení kulturních rostlin Podle vlastností sklízených produktů s ohledem na technologii pěstování : obilniny obilniny luskoviny luskoviny olejniny olejniny okopaniny okopaniny pícniny pícniny zeleniny zeleniny ovocné plodiny ovocné plodiny okrasné plodiny okrasné plodiny speciální plodiny speciální plodiny

5 Obilniny nejvýznamnější nejvýznamnější jednoleté, jednoleté, botanicky hlavně botanicky hlavně lipnicovité lipnicovité hlavní produkt hlavní produkt je obilka, dlouho skladovatelné je obilka, dlouho skladovatelné hlavně škroby, ale i bílkoviny hlavně škroby, ale i bílkoviny vedlejší produkty - sláma, zelené krmení vedlejší produkty - sláma, zelené krmení známé i méně známé - čirok, amarant známé i méně známé - čirok, amarant

6 Přehled a základní charakteristika Lipnicovité - pšenice, ječmen, žito, tritikale (žitovec), oves, kukuřice, čirok, bér, proso, rýže Lipnicovité - pšenice, ječmen, žito, tritikale (žitovec), oves, kukuřice, čirok, bér, proso, rýže Pseudocerealie (z jiných čeledí) - pohanka, amarant Pseudocerealie (z jiných čeledí) - pohanka, amarant

7 Přehled a základní charakteristika jednoleté jednoleté 2 skupiny podle požadavků na prostředí : 2 skupiny podle požadavků na prostředí :  méně náročné na teplotu - pšenice,  méně náročné na teplotu - pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale (ozimé a ječmen, žito, oves, tritikale (ozimé a jarní formy) jarní formy)  teplomilné - kukuřice, proso, rýže,  teplomilné - kukuřice, proso, rýže, čirok čirok

8 Význam nejrozšířenější skupina plodin, téměř ve všech typech ZVO nejrozšířenější skupina plodin, téměř ve všech typech ZVO výhody - relativně jednoduchá pěstitelská technologie, dlouhodobá skladovatelnost produktů výhody - relativně jednoduchá pěstitelská technologie, dlouhodobá skladovatelnost produktů výhodný poměr obsahu základních výživných složek (sacharidy, bílkoviny), obsah minerálních látek a vitamínů skupiny B výhodný poměr obsahu základních výživných složek (sacharidy, bílkoviny), obsah minerálních látek a vitamínů skupiny B

9 Růst a vývoj, tvorba výnosu hodnocení podle vnějších znaků, které jsou spojeny s fázemi růstu - na jednotlivých rostlinách nebo celém porostu hodnocení podle vnějších znaků, které jsou spojeny s fázemi růstu - na jednotlivých rostlinách nebo celém porostu např. klíčení, vzcházení, první listy, odnožování, sloupkování, metání, zralost např. klíčení, vzcházení, první listy, odnožování, sloupkování, metání, zralost výnosové prvky - počet klasů na jednotku plochy, počet zrn v klasu, hmotnost 1000 semen v g výnosové prvky - počet klasů na jednotku plochy, počet zrn v klasu, hmotnost 1000 semen v g vlivy - vnější podmínky, návaznost jednotlivých prvků, agrotechnické zásahy vlivy - vnější podmínky, návaznost jednotlivých prvků, agrotechnické zásahy

10 Výnos, tvorba výnosu u polních plodin Biologický výnos - výnos veškeré biomasy nadzemní a podzemní hmoty rostliny. Biologický výnos - výnos veškeré biomasy nadzemní a podzemní hmoty rostliny. Vyjadřuje se jako hmotnost (výnos) sušiny veškeré nadzemní i podzemní biomasy z jednotky plochy. Vyprodukovaná biomasa je z 85 - 90 % výsledkem fotosyntézy a respiraceVyjadřuje se jako hmotnost (výnos) sušiny veškeré nadzemní i podzemní biomasy z jednotky plochy. Vyprodukovaná biomasa je z 85 - 90 % výsledkem fotosyntézy a respirace Hospodářský výnos -je to výnos hospodářsky využitelných částí rostliny, tj. k lidské výživě, ke krmení nebo průmyslovému zpracování. U hospodářského výnosu rozlišujeme hlavní produkt a vedlejší produkt. Hospodářský výnos -je to výnos hospodářsky využitelných částí rostliny, tj. k lidské výživě, ke krmení nebo průmyslovému zpracování. U hospodářského výnosu rozlišujeme hlavní produkt a vedlejší produkt. Na tvorbě a výši hospodářského výnosu se podílejí výnosové prvkyNa tvorbě a výši hospodářského výnosu se podílejí výnosové prvky Např. u obilovin je hospodářský výnos tvořen 3 výnosovými prvky - počet klasů (lat) na jednotce plochy (m2, ha), počet zrn v klasu, hmotnost zrna (HTS - hmotnost 1000 semen)Např. u obilovin je hospodářský výnos tvořen 3 výnosovými prvky - počet klasů (lat) na jednotce plochy (m2, ha), počet zrn v klasu, hmotnost zrna (HTS - hmotnost 1000 semen) Hektarový výnos - je to skutečná sklizeň produktu z 1 ha. Při sklizni se prakticky nepodaří sklidit celý hospodářský výnos Hektarový výnos - je to skutečná sklizeň produktu z 1 ha. Při sklizni se prakticky nepodaří sklidit celý hospodářský výnos

11 Přehled užitných směrů obilovin pšenice - potravinářská, těstárenská, krmná, průmyslová pšenice - potravinářská, těstárenská, krmná, průmyslová ječmen - krmný, sladovnický, průmyslový, potravinářský, pícninářský ječmen - krmný, sladovnický, průmyslový, potravinářský, pícninářský žito - potravinářské a nepotravinářské využití žito - potravinářské a nepotravinářské využití další : další : tritikale - hlavně ke krmení tritikale - hlavně ke krmení oves - potravinářské i krmné účely oves - potravinářské i krmné účely kukuřice - rovněž obojí využití kukuřice - rovněž obojí využití

12 Význam luskovin vysoký obsah bílkovin, některé i tuku vysoký obsah bílkovin, některé i tuku široké spektrum využitelnosti - suchá semena, nezralá semena a lusky, celé rostliny, sláma široké spektrum využitelnosti - suchá semena, nezralá semena a lusky, celé rostliny, sláma antinutriční látky antinutriční látky jedlé luskoviny jedlé luskoviny součást krmných směsí součást krmných směsí pícniny pícniny průmyslové zpracování průmyslové zpracování

13 Hodnota a tvorba výnosu vysoká předplodinová hodnota, příznivý vliv na půdní úrodnost vysoká předplodinová hodnota, příznivý vliv na půdní úrodnost výnosové prvky : výnosové prvky : - počet rostlin na jednotce plochy - počet rostlin na jednotce plochy - počet lusků na jedné rostlině a na - počet lusků na jedné rostlině a na jednotce plochy jednotce plochy - počet semen v lusku - počet semen v lusku - hmotnost 1000 semen - hmotnost 1000 semen

14 Olejniny botanicky rozmanitá botanicky rozmanitá skupina skupina suchá semena, suchá semena, skladovatelnost je skladovatelnost je omezena obsahem tuků, které se při delším skladování rozkládají omezena obsahem tuků, které se při delším skladování rozkládají vedlejší produkty - extrahované šroty, pokrutiny, zelené krmení vedlejší produkty - extrahované šroty, pokrutiny, zelené krmení řepka, hořčice, mák, slunečnice řepka, hořčice, mák, slunečnice

15 Význam olejnin tuky a oleje patří mezi základní potraviny tuky a oleje patří mezi základní potraviny další využití - krmiva, technické aplikace, kosmetika, medicína další využití - krmiva, technické aplikace, kosmetika, medicína některé olejniny mají využití při produkci biomasy pro krmení nebo zelené hnojení (řepka, řepice) některé olejniny mají využití při produkci biomasy pro krmení nebo zelené hnojení (řepka, řepice)

16 Význam okopanin produkce látek typu sacharidů - potraviny a krmiva produkce látek typu sacharidů - potraviny a krmiva produkce dusíkatých látek v biomase produkce dusíkatých látek v biomase významné postavení v osevních postupech významné postavení v osevních postupech

17 Význam a uplatnění pícnin zdroj kvalitních objemných krmiv z pícnin na orné půdě a z trvalých travních porostů zdroj kvalitních objemných krmiv z pícnin na orné půdě a z trvalých travních porostů struktura ploch, způsob pěstování nebo údržby, sklizeň a způsoby konzervace jsou podřízeny faktu, že se jedná o krmiva určená především k výživě skotu struktura ploch, způsob pěstování nebo údržby, sklizeň a způsoby konzervace jsou podřízeny faktu, že se jedná o krmiva určená především k výživě skotu víceleté pícniny víceleté pícniny jednoleté pícniny jednoleté pícniny trvalé travní porosty trvalé travní porosty

18 Přadné rostliny pěstují se pro svá pěstují se pro svá sklerenchymatická sklerenchymatická vlákna vlákna vedlejší produkt vedlejší produkt - olejnatá semena - olejnatá semena len, konopí, bavlník, jutovník, agáve sisálová, kenaf len, konopí, bavlník, jutovník, agáve sisálová, kenaf

19 Zeleniny a kořenové rostliny obsah řady specifických a minerálních látek obsah řady specifických a minerálních látek především pro přímou výživu člověka především pro přímou výživu člověka řada druhů - brokolice, kedluben, cibule, česnek, fazol zahradní, chřest, kapusta, kopr, kmín, křen, petržel, pór, ředkev, tykev, zelí řada druhů - brokolice, kedluben, cibule, česnek, fazol zahradní, chřest, kapusta, kopr, kmín, křen, petržel, pór, ředkev, tykev, zelí

20 Ovoce, réva vinná skupina rostlin s chuťovými, minerálními a vitamínovými vlastnostmi skupina rostlin s chuťovými, minerálními a vitamínovými vlastnostmi višeň, jabloň, ořešák, líska, maliník višeň, jabloň, ořešák, líska, maliník

21 Další rostliny chmeltabák léčivé rostliny speciální plodiny technické plodiny ostatní užitkové rostliny

22 Pěstování LAKR Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny = LAKR Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny = LAKR léčivé rostliny - rostliny, které v jednom nebo více orgánech obsahují látky, které se používají k terapeutickým účelům, nebo jsou předstupni pro farmaceuticko-chemické polosyntézy - je obvyklé označení droga, pod kterým se rozumí usušené nebo jinak připravené části rostlin, které se používají k výrobě léčivých přípravků, nebo pro technické účely léčivé rostliny - rostliny, které v jednom nebo více orgánech obsahují látky, které se používají k terapeutickým účelům, nebo jsou předstupni pro farmaceuticko-chemické polosyntézy - je obvyklé označení droga, pod kterým se rozumí usušené nebo jinak připravené části rostlin, které se používají k výrobě léčivých přípravků, nebo pro technické účely koření - části určitého rostliny, které nemusí být ani technicky připraveny, a které jsou určeny jako kořenící nebo ochucující přídavek k potravinám, vzhledem ke svému obsahu chuťových nebo aromatických látek koření - části určitého rostliny, které nemusí být ani technicky připraveny, a které jsou určeny jako kořenící nebo ochucující přídavek k potravinám, vzhledem ke svému obsahu chuťových nebo aromatických látek

23 Dělení podle používaných částí rostlin: Flos (květy) Flos (květy) Folium (list) Folium (list) Herba (nať) Herba (nať) Radix (kořen) Radix (kořen) Rhizoma (oddenek) Rhizoma (oddenek) Semen (semena) Semen (semena) Fructus (plod) Fructus (plod) Bulbus (cibule) Bulbus (cibule)

24 Účinné látky a jejich projevy Éterické oleje Éterické oleje se vyznačují výraznou vůní a chutí,se vyznačují výraznou vůní a chutí, jsou lokalizovány na povrchu listů, nebo v plodech, ale i v kořenech či květechjsou lokalizovány na povrchu listů, nebo v plodech, ale i v kořenech či květech působí desinfekčně, tlumí záněty a křeče, působí dávení a močopudně.působí desinfekčně, tlumí záněty a křeče, působí dávení a močopudně. Kořenné látky Kořenné látky se podle chemického složení dělí do tří skupin; jsou to kyselé amidy (např. capsainoidy v kořeninové paprice), sulfidové sloučeniny především v pórkovitých zeleninách (např. aliin v česneku) a hořčičné oleje, které bývají v okoličnatých vázány na glukózu jako tzv. glukosinoláty. Teprve po poškození pletiv nebo vlivem tepla se enzymy katalyzují a uvolňují tzv. hořčičné oleje. Obvykle ostře voní i chutnajíse podle chemického složení dělí do tří skupin; jsou to kyselé amidy (např. capsainoidy v kořeninové paprice), sulfidové sloučeniny především v pórkovitých zeleninách (např. aliin v česneku) a hořčičné oleje, které bývají v okoličnatých vázány na glukózu jako tzv. glukosinoláty. Teprve po poškození pletiv nebo vlivem tepla se enzymy katalyzují a uvolňují tzv. hořčičné oleje. Obvykle ostře voní i chutnají kořenné látky působí podráždění receptorů tepla nebo bolesti na kůži. Zvyšují tvorbu slin a žaludečního sekretu, zvyšují peristaltiku střev.kořenné látky působí podráždění receptorů tepla nebo bolesti na kůži. Zvyšují tvorbu slin a žaludečního sekretu, zvyšují peristaltiku střev.

25 Hořčiny Hořčiny Hořčiny dráždí žlázy s vnitřní sekrecí, podporují vylučování žaludečních šťáv a trávení. Používají se často ve formě alkoholických extraktů (z hořce, pelyňku, chmele).Hořčiny dráždí žlázy s vnitřní sekrecí, podporují vylučování žaludečních šťáv a trávení. Používají se často ve formě alkoholických extraktů (z hořce, pelyňku, chmele). Srdeční glykosidy Srdeční glykosidy složité steroidy se specifickým účinkem na dynamiku a rytmiku nedostatečné srdeční činnostisložité steroidy se specifickým účinkem na dynamiku a rytmiku nedostatečné srdeční činnosti Alkaloidy jsou dusíkaté, složité látky s typickým účinkem na centrální nervový systém Alkaloidy jsou dusíkaté, složité látky s typickým účinkem na centrální nervový systém mnoho pochutin, např. káva, obsahuje alkaloidy, stejně jako šťáva z makovic, z níž se vyrábějí prostředky uklidňující bolestmnoho pochutin, např. káva, obsahuje alkaloidy, stejně jako šťáva z makovic, z níž se vyrábějí prostředky uklidňující bolest

26 Slizy sestávají z heteropolysacharidů s velkou molekulární hmotností a bobtnavostí. Slizy sestávají z heteropolysacharidů s velkou molekulární hmotností a bobtnavostí. Jejich hydrolýzou vzniká cukrJejich hydrolýzou vzniká cukr Při vnějším použití působí hojivě na záněty, při vnitřním projímavě. K tomuto účelu slouží ibišek, jitrocel, sléz a len.Při vnějším použití působí hojivě na záněty, při vnitřním projímavě. K tomuto účelu slouží ibišek, jitrocel, sléz a len. Třísloviny jsou polyfenoly s adstringenčním (stahujícím) a tudíž hojivým účinkem. Jsou široce rozšířeny, mj. v meduňce a šalvěji. Třísloviny jsou polyfenoly s adstringenčním (stahujícím) a tudíž hojivým účinkem. Jsou široce rozšířeny, mj. v meduňce a šalvěji.

27 Zpracování léčivých a kořeninových rostlin Zpracovávána může být čerstvě sklizená droga, nebo sušená či zmrazená Zpracovávána může být čerstvě sklizená droga, nebo sušená či zmrazená Dobu uskladnění lze prodlužit skladováním za chladna, při vyšší vlhkosti vzduchu a při změněné atmosféře (O 2, CO 2 i jiné plyny) Dobu uskladnění lze prodlužit skladováním za chladna, při vyšší vlhkosti vzduchu a při změněné atmosféře (O 2, CO 2 i jiné plyny) Hluboce zmrazená droga se kvalitou téměř vyrovná čerstvě sklizené, pokud se ihned po sklizni zmrazí Hluboce zmrazená droga se kvalitou téměř vyrovná čerstvě sklizené, pokud se ihned po sklizni zmrazí Nejčastěji se koření a drogy prodávají v sušené formě. Většinou se suší uměle, často se droga předem nařeže, kořenové drogy omyjí. Některé se odrolí (majoránka), jiné rozemelou (paprika) Nejčastěji se koření a drogy prodávají v sušené formě. Většinou se suší uměle, často se droga předem nařeže, kořenové drogy omyjí. Některé se odrolí (majoránka), jiné rozemelou (paprika) mletí za současného chlazenímletí za současného chlazení Droga se plynuje, nebo lisuje – mikrobiální infekce Droga se plynuje, nebo lisuje – mikrobiální infekce Zvláštní formou sušení je sušení vymrzáním. Zvláštní formou sušení je sušení vymrzáním. Drogy lze konzervovat i v různých rostlinných olejích, octu nebo slaném nálevu Drogy lze konzervovat i v různých rostlinných olejích, octu nebo slaném nálevu Tinktury vznikají macerací nebo perkolací ve vodním nebo alkoholickém extrahentu Tinktury vznikají macerací nebo perkolací ve vodním nebo alkoholickém extrahentu Kořenné a vonné oleje sestávají z éterických olejů, získaných destilací vodní parou Kořenné a vonné oleje sestávají z éterických olejů, získaných destilací vodní parou Jsou většinou bezbarvé, mikrobiologicky nezávadné a lehce se dávkují. Při vyšších teplotách však dochází ke ztrátám. Používají se ve farmacii, kosmetice i potravinářstvíJsou většinou bezbarvé, mikrobiologicky nezávadné a lehce se dávkují. Při vyšších teplotách však dochází ke ztrátám. Používají se ve farmacii, kosmetice i potravinářství

28 Možnosti použití Potraviny Potraviny Léčiva Léčiva Poživatiny Poživatiny Prostředky osobní hygieny Prostředky osobní hygieny Nepotravinářské oblasti - jako repelenty (výtažek ze semen kopru), insekticidy (květ chryzantémy), retardanty klíčeni (olej z kmínu ve skladech brambor) aj. Nepotravinářské oblasti - jako repelenty (výtažek ze semen kopru), insekticidy (květ chryzantémy), retardanty klíčeni (olej z kmínu ve skladech brambor) aj.

29 Pěstování kořeninových rostlin Fenykl Fenykl se pěstuje pro aromatické plody používané jako koření, i ve farmacii jako esence, při výrobě likérů i jako technický olejse pěstuje pro aromatické plody používané jako koření, i ve farmacii jako esence, při výrobě likérů i jako technický olej plody obsahují 2 - 6% éterického a 12 -18% mastného olejeplody obsahují 2 - 6% éterického a 12 -18% mastného oleje Je to jednoletá rostlina, pěstovaná jako ozim i jařJe to jednoletá rostlina, pěstovaná jako ozim i jař 20 - 30 rostlin/m 2, řádky 30-50 cm, vysévá se jako podsev do hořčice, hrachu, či se vysazuje z předpěstováných sazenic. Při dvouleté kultuře se vysévá v červenci a srpnu, při jednoleté na jaře, výnos 1-2 t/ha.20 - 30 rostlin/m 2, řádky 30-50 cm, vysévá se jako podsev do hořčice, hrachu, či se vysazuje z předpěstováných sazenic. Při dvouleté kultuře se vysévá v červenci a srpnu, při jednoleté na jaře, výnos 1-2 t/ha.

30 Pěstování kořeninových rostlin Kmín Kmín se pěstuje pro kořenitá semena obsahující éterický i mastný olejse pěstuje pro kořenitá semena obsahující éterický i mastný olej je dvouletý, vysev 8-10 kg/ha do krycí plodiny (např. jarního ječmene) do řádků 30 cm, vysev v únoru až dubnu do hloubky 1-2 cm, do zimy musí vytvořit růžice o tloušťce kořene minimálně 7 mm, sklízí se v červnu až červenci, výnos semen 1-2 t/ha.je dvouletý, vysev 8-10 kg/ha do krycí plodiny (např. jarního ječmene) do řádků 30 cm, vysev v únoru až dubnu do hloubky 1-2 cm, do zimy musí vytvořit růžice o tloušťce kořene minimálně 7 mm, sklízí se v červnu až červenci, výnos semen 1-2 t/ha.

31 Pěstování kořeninových rostlin Koriandr Koriandr se pěstuje pro semena, používaná jako koření, pro aromatické látky ve farmacii a v chemickém průmyslu (éterický olej s mastnými kyselinami o krátkém řetězci)se pěstuje pro semena, používaná jako koření, pro aromatické látky ve farmacii a v chemickém průmyslu (éterický olej s mastnými kyselinami o krátkém řetězci) je jednoletý, pěstuje se v teplejších oblastech, vysévá se 4 - 5 kg/ha v řádcích 25-30 cm, vysev začátkem dubna, hloubka 1 - 2 cm, sklízí se v červenci a srpnu, sklizeň 1,2 - 1,5 t/ha plodů.je jednoletý, pěstuje se v teplejších oblastech, vysévá se 4 - 5 kg/ha v řádcích 25-30 cm, vysev začátkem dubna, hloubka 1 - 2 cm, sklízí se v červenci a srpnu, sklizeň 1,2 - 1,5 t/ha plodů. Majoránka Majoránka se pěstuje pro kořenitou nať s velkým podílem listůse pěstuje pro kořenitou nať s velkým podílem listů obsahuje éterický olej, hořčiny, třísloviny i vitamin Cobsahuje éterický olej, hořčiny, třísloviny i vitamin C je to jednoletá plodina, pěstuje se v teplejších oblastech, snáší však i mrazy do -7°C, výsevek 5-8 kg/ha, řádky 25 cm, 30 rostlin/m2, vysev začátkem května do hloubky 0,5 cm, sklízí se před kvetením 1 - 3krát, výnos 10 t/ha čerstvé hmoty, tj. 2,5 - 3 t drogy.je to jednoletá plodina, pěstuje se v teplejších oblastech, snáší však i mrazy do -7°C, výsevek 5-8 kg/ha, řádky 25 cm, 30 rostlin/m2, vysev začátkem května do hloubky 0,5 cm, sklízí se před kvetením 1 - 3krát, výnos 10 t/ha čerstvé hmoty, tj. 2,5 - 3 t drogy.

32 Nejvýznamnějšími velkoplošně pěstovanými komoditami LAKR zůstávají stále Nejvýznamnějšími velkoplošně pěstovanými komoditami LAKR zůstávají stále MakovinaMakovina KmínKmín OstropestřecOstropestřec NámelNámel PaprikaPaprika

33 Chmel – pěstování Chmel (Humulus lupulus) Chmel (Humulus lupulus) je víceletá popínavá rostlinaje víceletá popínavá rostlina je dvoudomá rostlina - na jedné rostlině se nachází buď jenom samčí, nebo samičí květenstvíje dvoudomá rostlina - na jedné rostlině se nachází buď jenom samčí, nebo samičí květenství ke sklizni - květenství samičích rostlin, neopylenýchke sklizni - květenství samičích rostlin, neopylených Množí se vegetativně, výsadbou sazenicMnoží se vegetativně, výsadbou sazenic Chmel se množí sazenicemi z kořenových řízků, které obsahují zásobní látky ke každoroční vegetativní reprodukci Chmel se množí sazenicemi z kořenových řízků, které obsahují zásobní látky ke každoroční vegetativní reprodukci Vyžaduje hluboké půdy Vyžaduje hluboké půdy Pěstuje se na vedení vysokém 8 - 10 m, buď dřevěném, nebo betonovém s příčnými dráty, upevňovacími dráty a dráty, po nichž se réva pne vzhůru Pěstuje se na vedení vysokém 8 - 10 m, buď dřevěném, nebo betonovém s příčnými dráty, upevňovacími dráty a dráty, po nichž se réva pne vzhůru

34 Sklizeň a posklizňová úprava chmele Po dosažení technické zralosti - hlávky jsou uzavřené a pružné, světle zelené až žlutozelené barvy, mají vysoký obsah lupulinu a typickou jemnou vůni Po dosažení technické zralosti - hlávky jsou uzavřené a pružné, světle zelené až žlutozelené barvy, mají vysoký obsah lupulinu a typickou jemnou vůni Sklizeň - přibližně po 20. srpnu a trvá zhruba 14 - 16 dní. Chmelové rostliny jsou odstřihnuty 100 - 130 cm nad zemí, strhávány z konstrukce a odváženy k česacímu stroji, kde dochází k oddělení hlávek od ostatních částí rostliny.Sklizeň - přibližně po 20. srpnu a trvá zhruba 14 - 16 dní. Chmelové rostliny jsou odstřihnuty 100 - 130 cm nad zemí, strhávány z konstrukce a odváženy k česacímu stroji, kde dochází k oddělení hlávek od ostatních částí rostliny. Sušení - následuje ihned po očesání (nejpozději do 2 hod) Sušení - následuje ihned po očesání (nejpozději do 2 hod) Sušení - na komorových nebo pásových sušárnách při teplotě 55 - 60 °C po dobu 6 - 8 hod. na konečnou vlhkost 5 - 7 %. Při teplotě nad 60 °C se silně zhoršuje kvalita lupulinu.Sušení - na komorových nebo pásových sušárnách při teplotě 55 - 60 °C po dobu 6 - 8 hod. na konečnou vlhkost 5 - 7 %. Při teplotě nad 60 °C se silně zhoršuje kvalita lupulinu. Úprava usušených hlávek a žokování - usušené hlávky jsou křehké, snadno se rozpadají a poškozují Úprava usušených hlávek a žokování - usušené hlávky jsou křehké, snadno se rozpadají a poškozují Úprava vlhkosti na 10,5 - 12 % - klimatizací v klimatizační komoře zvlhčováním hlávek vzduchem o relativní vlhkosti 70 - 75 % po dobu 70 - 90 minut. Takto upravené hlávky se lisují do transportních žoků o hmotnosti 60 - 70 kg a jsou odváženy do skladu odběratele.Úprava vlhkosti na 10,5 - 12 % - klimatizací v klimatizační komoře zvlhčováním hlávek vzduchem o relativní vlhkosti 70 - 75 % po dobu 70 - 90 minut. Takto upravené hlávky se lisují do transportních žoků o hmotnosti 60 - 70 kg a jsou odváženy do skladu odběratele.

35 Zpracování chmelových hlávek Hlávkový (lisovaný) chmel - tradiční forma úpravy, hlávky jsou přečištěny a konzervovány sířením, slisovány do obalů různé formy Hlávkový (lisovaný) chmel - tradiční forma úpravy, hlávky jsou přečištěny a konzervovány sířením, slisovány do obalů různé formy Mletý a granulovaný chmel - hlávky jsou přečištěny a přesušeny, jemně rozemlety, popřípadě následně granulovány, zabaleny do bezkyslíkaté atmosféry Mletý a granulovaný chmel - hlávky jsou přečištěny a přesušeny, jemně rozemlety, popřípadě následně granulovány, zabaleny do bezkyslíkaté atmosféry Chmelový extrakt - výtažek a koncentrát z hlávek pomocí různých rozpouštědel Chmelový extrakt - výtažek a koncentrát z hlávek pomocí různých rozpouštědel

36 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Zemědělská produkce 5. Magisterské studijní programy FVL a FVHE."

Podobné prezentace


Reklamy Google