Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů 16.3.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů 16.3.2006."— Transkript prezentace:

1 KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů 16.3.2006

2 2 Poslání a cíl Klubu Napomáhat rozvoji a zvyšování úrovně a účinnosti personálního a sociálního řízení lidských zdrojů zaměřeného na vysokou výkonnost, adaptabilitu a saturaci pracovních kolektivů Klub k plnění svého poslání a cíle zejména: Vytváří podmínky pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností řídících pracovníků i odborníků-specialistů, jejich názorů i námětů s cílem nacházet optimální řešení aktuálních i dlouhodobých společných věcných i metodických problémů personálního a sociálního rozvoje. Poskytuje svým členům nejnovější informace z oblasti personálního a sociálního řízení, včetně informací z legislativně právní oblasti. Popularizuje moderní, efektivní a osvědčené metody řízení; přitom podporuje aplikaci společenských věd v řízení sociálních procesů. Vytváří podle potřeby odborné pracovní týmy pro řešení společných věcných i metodických problémů personálního i sociálního rozvoje. Poskytuje nebo zprostředkovává operativní metodickou pomoc a poradenství v oblasti personálního a sociálního řízení. Navazuje a rozvíjí zahraniční styky a mezinárodní spolupráci v oblasti personálního řízení. Vytváří podmínky pro vzájemné osobní i společenské kontakty řídících pracovníků i odborníků-specialistů v oblasti personalistiky.

3 3 Zpráva výboru o činnosti KPČR Stav členské základny k 31.12.2005 131 kolektivních členů 5 individuálních členů 7 čestných členů Jako v předcházejících letech i v roce 2005 došlo k obměně členské základny, nicméně jsme byli ve získávání nových členů úspěšní. V porovnání s rokem 2004 máme o 15 kolektivních členů více, naopak ukončili členství 2 individuální členové.

4 4 Zpráva výboru o činnosti KPČR Personální obsazení… Výbor Klubu pracoval v roce 2005 po srpnovém mimořádném shromáždění v tomto složení: –Prezident: Jan Března, –Viceprezidenti: Ivana Krupičková, Jiří Filip –Členové: Jaroslav Antoš, Heřman Čadil, Jaroslav Dostál, Miroslav Pivovarčík, Milan Foltýn (nahradil Jaroslava Berku) –Změny: od ledna tohoto roku Pavel Škorpil (nahradil Jaroslava Antoše) a od února byl výbor doplněn o Radka Svobodu (nahradil František Adama) Dozorčí rada Klubu pracovala ve složení: –předseda: Milan Beneš, –členové: Bohdana Vybíralová, Miroslav Lenkvik (ukončil 2006) Funkci výkonného ředitele Klubu zastával Josef Koskuba.

5 5 Zpráva výboru o činnosti KP ČR Četnost jednání výboru Pravidelně měsíčně V květnu se uskutečnilo výjezdní zasedání výboru zaměřené na „Projekt restrukturalizace KPČR“ 11. října 2005 - Mimořádné shromáždění - hlavními body jeho programu byly, kromě schválení změn stanov Klubu, především projednání materiálů “Restrukturalizace KPČR“ a „Pravidla pro hospodaření sekcí KPČR“

6 6 Zpráva výboru o činnosti KPČR Odborné aktivity v roce 2005 Výrazně stoupl zájem o aktivity Klubu - zvýšená průměrná účast na všech pořádaných akcích Klubu - 27 účastníků (v roce 2004 to bylo 22 účastníků) Hlavní formou aktivit jsou již několik let klubová setkání. V období mezi řádnými shromážděními členů se uskutečnila 3 tato setkání, účast byla v průměru 25 účastníků (v předchozímu období byla průměrná účast 23 účastníků). Struktura klubových setkání zůstala nezměněna. První den teoretický výklad na dané téma, následná diskuse k přednesené problematice a prezentace činnosti některé vzdělávací nebo poradenské firmy. Druhý den klubového setkání je pak vždy na programu pokračování daného tématu spojené s výměnou praktických zkušeností mezi účastníky tohoto setkání.

7 7 Zpráva výboru o činnosti KPČR Klubová setkání 2005 Témata : „Hodnocení výkonnosti – nástroj k využití silných stránek zaměstnanců“ (duben 2005, Zdislavice) „Vztahové problémy na pracovišti a jejich řešení, kariérový koučink“ (červen 2005, Český Šternberk) „Personalista manažerem“ (listopad 2005, Český Šternberk)

8 8 Zpráva výboru o činnosti KPČR Poradenské semináře a Praktické semináře 2005 Jednodenní poradenský seminář na téma: „Jak motivovat zaměstnance aneb jedna ruka netleská“ (leden, Praha) Praktické semináře „Jak to dělají v…“. Jejich posláním je poskytovat praktické návody z fungování úspěšných organizací. Pořádají se vždy v dané společnosti, kde je i prostor pro exkurzi a výměnu zkušeností všech zúčastněných. V roce 2005 jsme uskutečnili tyto 4 semináře: „e-HR systémy, aneb konec papírů v personalistice“ (únor, ČESKÝ TELECOM, a.s. „Řízení lidských zdrojů u japonského investora“ (květen, Aisan Bitron Czech, s.r.o., Louny) „Nové možnosti personální inzerce v MF Dnes a na jobdnes.cz“ (září, MF Dnes) „Hodnocení spokojenosti zaměstnanců jako nástroj ke zvyšování produktivity“ (září, Pars nova, a.s., Šumperk Průměrný počet 31 účastníků u tohoto typu aktivit potvrdil velký zájem o tento typ seminářů.

9 9 Zpráva výboru o činnosti KPČR Certifikační zkoušky 2005 Ve spolupráci s NVF a Vysokou školou ekonomickou se v červenci 2005 uskutečnil další běh zkoušek k získání certifikátu „Personální manažer“. Tento certifikát získalo 15 uchazečů.

10 10 Zpráva výboru o činnosti KPČR Činnost sekcí KPČR Kromě přímého členství organizací v Klubu se dle zájmu členské organizace sdružují do regionálních a odborných sekcí V roce 2005 pracovalo v rámci Klubu 8 regionálních a 1 odborná sekce V průběhu roku ukončila svou činnost regionální sekce pro Jihozápadní Čechy

11 11 Zpráva výboru o činnosti KPČR Moravskoslezská regionální sekce Patří mezi nejdéle a nejlépe fungující sekce KPČR (loňský rok byl 10.rokem její existence). Počátkem letošního roku vystřídal ve vedení sekce Rudolfa Salzbruna Vlastimil Matýsek Sekce má 25 členů, z toho 20 kolektivních, 3 individuální a 2 čestné členy V loňském roce sekce uskutečnila s Institutem vzdělávání celodenní krajský seminář na téma „Zákon o zaměstnanosti“ V rámci akcí „Jak to dělají v…“ sekce uskutečnila semináře: „Perspektiva a rozvoj lidských zdrojů v organizaci TCHAS, spol. s r.o. Ostrava“ „Proces změn v a.s. MITTAL Steel Ostrava a dopad na zaměstnance“ Realizovala workshop na téma „Zavedení koncepčního moderního systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci“ V prosinci 2005 sekce předložila projekt vyhlašovateli ÚP Ostrava pod názvem „Zavedení koncepčního moderního systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci“

12 12 Zpráva výboru o činnosti KPČR Regionální sekce pro Olomoucký kraj Pracuje od května 2004 Uskutečnila pro členy Klubu v loňském roce akce: „Pracovně právní problémy se zaměstnanci“ „Psychologická diagnostika pro nepsychology“ Vedoucí sekce působil jako lektor na listopadovém klubovém setkání na téma „Personalista manažerem“

13 13 Zpráva výboru o činnosti KPČR Regionální sekce pro Prahu a Středočeský kraj Založena 2005 Grantové projekty v rámci programu JPD 3 pro Prahu: „Program spolupráce malých a velkých firem s důrazem na rozvoj a řízení lidských zdrojů“ Realizace tohoto projektu byla zahájena 1.10.2005. Ze špičkových expertů 4 velkých partnerských firem (ČEZ, ČESKÝ TELECOM, SSŽ a Škoda Praha) byl vytvořen tým konzultantů, který již v počátku tohoto roku prošel odbornou přípravou pro práci lektorů a konzultantů. Vlastní aktivity, tj. semináře a konzultace, kterých bude v rámci tohoto projektu uskutečněno 40 a zúčastní se jich zástupci 40 MSP, budou zahájeny v dubnu tr. „Konzultační středisko řízení a rozvoje lidských zdrojů v MSP na území hl. m. Prahy“ Tento projekt, dotovaný částkou 3,942.180 byl přijat, jeho realizace bude zahájena 1.4.2006 a potrvá do konce srpna 2007 O svých aktivitách sekce pravidelně informuje na webových stránkách KPČR Sekce zahájila vydávání Zpravodaje pro členy Klubu, a Zpravodaje věnovaného informovanosti o aktivitách projektu. (dosud byly sekcí vydány dva Zpravodaje pro členy a dva Zpravodaje k projektu)

14 14 Zpráva výboru o činnosti KP ČR Aktivity pro rok 2006… Klubová setkání (3x): Koučink, efektivní cesta k vedení lidí (duben, Zdislavice) Personální systémy v organizacích (I.část, červen, II.část listopad) Praktické semináře „Jak to dělají v…“: „Řízení a ekonomika České Televize a nelehká práce personalisty v ČT s ohledem na širokou škálu profesí“ (leden, ČESKÁ TELEVIZE, 42 účastníků). Poradenské semináře (3x): Psychodiagnostika pro nepsychology (I.část únor, II.část říjen, Praha). Novela ZP (září, Praha) Certifikační zkoušky „Personální manažer“ (květen, Praha) Podrobný přehled vzdělávacích aktivit pořádaných v r. 2006 viz. předané materiály

15 15 www.klubpersonalistu.cz

16 16 Zpráva výboru o činnosti KPČR Nové internetové stánky www.klubpersonalistu.cz On-line informace o tom, co se děje v Klubu a v jeho regionálních sekcích lze získat na zcela nových internetových stránkách Zde jsou kromě nezbytných informací o Klubu (stanovy, poslání a cíle, zápisy z jednání, články k uskutečněným akcím apod.) uvedeny přehledy aktivit Klubu, které se uskuteční v roce 2006 a nabídka služeb Dále jsou zde vyjmenovány výhody členství v Klubu Jsou zde zařazeny i informace o činnosti regionálních sekcí Informace o naplňování grantových projektů

17 17 Zpráva výboru o činnosti KPČR Spolupráce a partnerství… Společnost Seznam.cz – bezplatná tvorba a provozování www stránek Časopis Personál - pravidelně publikovány informace o činnosti Deník MF Dnes - bezplatná inzerce výměnou za propagaci MF Dnes na akcích (reciproční smlouva o spolupráci) Časopis HRM (vyd. Economia) – nové periodikum, publikování aktivit Společnost Kompass (internetový vyhledávač) Národní vzdělávací fond a VŠE – certifikační zkoušky Nakladatelství CP Books (odborné publikace tohoto nakladatelství si mohou s významnou slevou zakoupit účastníci našich vzdělávacích akcí) Česká manažerská asociace (ČMA) - prostřednictvím prezidenta KPČR Jana Březny, který je členem výboru ČMA

18 18 Zpráva výboru o činnosti KPČR Shrnutí 2005 a priority 2006 … Co dál… Nastavili jsme pravidla hospodaření a odrazili jsme se ode „dna“… Klub plní své poslání… Chceme podporovat aktivity v regionech Udržet praktickou aplikovatelnost (akce a aktivity Klubu) Chceme aby Klub byl maximálně užitečný pro své členy Chceme začít posilovat dobré jméno KPČR v rámci ČR, zaměřit se na vnější PR (partner pro oblast LZ) …děláme to pro sebe

19 19 Velké poděkování všem…


Stáhnout ppt "KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů 16.3.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google