Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů 9.3.2011 www.klubpersonalistu.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů 9.3.2011 www.klubpersonalistu.cz."— Transkript prezentace:

1 KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů 9.3.2011 www.klubpersonalistu.cz

2 2 Zpráva výboru o činnosti KPČR Personální obsazení… Výbor Klubu pracoval v roce 2010 v tomto složení: Prezident: Jan Března Víceprezidenti: Ivana Krupičková, Jiří Filip Členové: Zdena Vostrovská, Jaroslav Dostál, Pavel Škorpil, Pavel Konečný, Dozorčí rada Klubu pracovala ve složení: předseda:Milan Beneš členové: Bohdana Vybíralová, Marie Dlabačová Funkci výkonné ředitelky Klubu zastávala Lenka Smrčková Výbor se scházel měsíčně, s výjimkou srpna. Na svých jednáních se zabýval přípravou a zaměřením odborných aktivit Klubu, organizačními otázkami a otázkami celkového strategického směřování Klubu.

3 Stejně jako v předcházejících letech, tak i v roce 2010 došlo k částečné obměně členské základny. Zájem o členství v Klubu projevují zejména malé a střední podniky a také individuální členové. Potýkali jsme se skutečností, že řada i velkých firem krátí natolik své výdaje, že i platba za členské příspěvky je pro ně nadbytečná, a tak personalisté, kteří byli členy firemními, zaplatí příspěvek „z vlastní kapsy“ a stanou se individuálními členy. 3 Zpráva výboru o činnosti KPČR Vývoj členské základny…

4 4 Zpráva výboru o činnosti KPČR Stav členské základny k 31.12.2010 59 kolektivních členů 7 individuálních členů 9 čestných členů kolektivních členů individuálních členů čestných členů 12/200513157 12/200612037 12/20079649 12/20088279 12/200976119 12/20105979 K 23.2. 2011 zaplatilo příspěvky 46 kolektivních členů 1 – 50 zaměstnanců – 12 51 – 500 zam. – 17 501 – 1000 zam. – 8 nad 1000 zam. – 9 individuální – 1

5 V průběhu celého roku bylo věnováno zvýšené úsilí informování o činnosti Klubu a náboru nových členů. K tomu sloužila mimo jiné i webová stránka Klubu, spolupráce s řadou členských i nečlenských organizací, které zařadily „proklik“ na klubové stránky na své webové prezentace. Klubová webová stránka je pravidelně aktualizována, své rubriky tu mají i regionální sekce. Zatím se však nedaří aktivnější návštěvy na Fóru, které by mohlo sloužit i k rychlému zodpovídaní dotazů k problematice personální práce přizvanými teoretiky i praktiky. K předávání základních informací o Klubu byl využíván informační leták, který byl zařazen do prezentačních materiálů na řadě odborných konferencí (např. e-learning forum 2010, HR forum 2010 apod.). 5 Zpráva výboru o činnosti KPČR Propagace Klubu… www.klubpersonalistu.cz

6 Dalším prostředkem zviditelnění činnosti Klubu se stal Zpravodaj Klubu personalistů. V roce 2010 bylo připraveno 10 čísel Zpravodaje, který je e-maily rozesílán nejen do členské základny, ale i na téměř 3.000 dalších adres aktivních personalistů, manažerů a majitelů firem. Zpravodaj je připravován bez dalších finančních nákladů, naopak stal se i zdrojem příjmů z inzerce v něm publikované. Informace o činnosti Klubu zařadila do své publikace Ivitera. Byly publikovány inzeráty a informace o činnosti Klubu v Bulletinu Svazu českých a moravských výrobních družstev, v měsíčníku Českého plynárenského svazu Plyn. O akcích Klubu psalo v časopise HRM, který vydává Economia, i v jejím pdf bulletinu. Žádná z těchto propagačních aktivit nezatížila rozpočet Klubu finančními náklady. V roce 2010 pokračovala spolupráce se spřátelenými organizacemi – Českou manažerskou asociací, ČSLRZ, Hospodářskou komorou a AIVD 6 Zpráva výboru o činnosti KPČR Propagace Klubu …

7 7 Klub personalistů ČR se zapojil do projektu „Národní soustava kvalifikací“ (Trexima) a jeho členové vypracovali kvalifikační a hodnotící standardy pro kvalifikace mzdová účetní, asistentka, personální administrativa, nábor pracovníků, hodnocení a odměňování pracovníků, vzdělávání pracovníků, které se stanou součástí Národní soustavy kvalifikací. V pracovních týmech působili Ing. Beneš, Dr. Škorpil, Mgr. Smrčková, Mgr. Vybíralová. Mgr. Března se stal členem sektorové rady pro management. Tato spolupráce pokračuje i v letošním roce.

8 8 Zpráva výboru o činnosti KPČR Odborné aktivity v roce 2010 V roce 2010 se uskutečnily následující odborné aktivity: 3 klubová setkání 4 poradenské semináře 1 praktický seminář a některé další akce… Tematická náplň akcí byla aktuální, nabídka vycházela z přání členů Klubu, průměrná účast dosahovala čísel roku 2009. Potvrzuje se tak trend sníženého zájmu o akce, které nejsou zaměřeny přímo na znalosti potřebné k výkonu práce (legislativní změny apod.). Na český vzdělávací trh mají svůj vliv evropské projektové finance i rozšiřující se produktové zaměření některých dříve úzce specializovaných vzdělávacích agentur. Přesto můžeme být s obsahovým zaměřením i finančními výsledky akcí Klubu v roce 2010 spokojeni, jak uslyšíte i ve zprávě o hospodaření. Všechny akce byly využity i k propagaci činnosti Klubu mezi odbornými novináři.

9 9 Zpráva výboru o činnosti KPČR Klubová setkání 2010 Hlavní formou aktivit jsou již několik let klubová setkání. V období mezi řádnými shromážděními členů se uskutečnila tři tato setkání. Klubová setkání byla věnována aktuálním tématům. Organizace klubových setkání byla koncipována tak, aby účastníci měli možnost seznámit se s probíraným tématem z různých úhlů pohledů, aby mohli sami vyjádřit své zkušenosti, poradit se s lektory i s kolegy z jiných firem. Hlavní snahou bylo, aby klubová setkání byla „zážitková“, aby se jejich účastníci mohli sami osobně tématem zabývat. Témata klubových setkání byla následující…

10 10 Zpráva výboru o činnosti KPČR Klubová setkání 2010 - přehled 1.v červnu 2010 se ve Zdislavicích u Vlašimi uskutečnilo monotematické klubové setkání „Koučování na vlastní kůži“. S odborným výkladem a praktickými ukázkami koučovacích postupů vystoupily Marta Anna Petrášová a Alena Stejskalová. Večerní program vyplnilo vystoupení souboru amatérského divadla. Počet účastníků klubového setkání činil13 2.v září 2010 v Přibyslavi „Optimalizace procesů a nákladů“. Program setkání byl koncipován do tří bloků. První byl věnován On-line sociomapování týmů, které představil Dr. Luděk Stehlík. Strategické hry si účastníci setkání užili v režii outdoorové společnosti S.E.N. (Dlužno podotknout, že dvojice Krupičková-Smrčková na hlavu porazila tým Března-Dvořák.) Druhý den setkání byl věnován vystoupení Mgr. Jaroslava Seiferta ze společnosti Jaseka na téma Realizace optimalizačních postupů v organizaci a prezentaci SW společnosti SOFO. Počet účastníků 8 3.v listopadu 2010 se klubové setkání uskutečnilo v Berouně. Tématem byloy„Motivace pracovníků“. Klubového setkání se zúčastnilo 17 účastníků

11 11 Zpráva výboru o činnosti KPČR Poradenské semináře a Praktické semináře 2010 I v roce 2010 pokračovaly jednodenní poradenské semináře s odborníky zaměřené na aktuální legislativní změny a konkrétní problémy personální práce. Uskutečnily se tyto poradenské semináře: „Češi v cizině, cizinci v Česku“, jehož lektorem byl Dr. Radovan Bernard Tento seminář se uskutečnil v únoru v Praze. Počet účastníků – 13, 2 mimo Klub.. V dubnu se uskutečnil poradenský seminář na téma „Pracovní úrazy a jejich odškodňování“, lektorem byl opět Dr. Radovan Bernard, dalšími lektorkami JUDr. Irena Machátová a Hana Kloubková z Pojišťovny Kooperativa VIG. 15 účastníků (4 mimo Klub). „Personalista manažer v konfliktních situacích! to byl název poradenského semináře, který vedla Dr. Ivana Hospodářová. Seminář se konal v květnu na lodi Golfyacht, celkem 14 účastníků. V prosinci se pak konal seminář „Změny v zákoníku práce od 1. ledna 2011“ s lektorem Zdeňkem Schmiedem z MPSV. Počet účastníků 13 (z toho 8 mimo Klub)

12 12 Zpráva výboru o činnosti KPČR Poradenské semináře a Praktické semináře 2010 Další formou aktivit jsou praktické semináře „Jak to dělají v…“. Jejich posláním je poskytovat praktické návody z fungování úspěšných organizací. Pořádají se vždy v dané společnosti, kde je i prostor pro exkurzi a výměnu zkušeností všech zúčastněných. V červnu 2010 jsme uskutečnili ve spolupráci s Institutem enviromentálních studií praktický seminář na téma Systémy řízení jakosti s přihlédnutím k personalistice. Součástí akce byla prohlídka Podolské vodárny.

13 13 Zpráva výboru o činnosti KPČR Certifikační zkoušky 2010 Na září byl naplánován termín zkoušky k získání certifikátu „Personální manažer“. Pro malý počet přihlášených se zkoušky neuskutečnily a byly přesunuty na leden 2011, kdy se přihlásilo 12 uchazečů.

14 14 Zpráva výboru o činnosti KPČR Odborná konference Klubu personalistů ČR Po úspěchu obnovené odborné konference, kterou Klub zorganizoval v roce 2009, byla i v roce 2010 do plánu aktivit zařazena konference Personalistika on-line, tentokrát jsme zvolili téma Sociální odpovědnost aneb Kdo se o koho postará. Uskutečnila se 30.září v prostorách členské VŠFS, o.p.s., která poskytla Klubu výhodné nájemní podmínky. V programu vystoupilo osm řečníků se svými prezentacemi, v auditoriu zasedlo přes padesát posluchačů. Při všech akcích Klubu personalistů v roce 2010 byla zajištěna publikační odezva v odborných časopisech, na webech. Díky spolupráci s odbornými vydavatelstvími mají účastníci akcí možnost získat slevu na publikace a vylosovaný účastník dostane publikaci zdarma.

15 15 Zpráva výboru o činnosti KPČR Činnost sekcí KPČR Kromě přímého členství organizací v Klubu se některé členské organizace sdružují do regionálních a odborných sekcí V roce 2010 vykazovaly činnost v rámci Klubu tři regionální sekce.

16 16 Zpráva výboru o činnosti KPČR Aktivity pro rok 2011… Výhled na rok 2011 se jeví optimističtěji, než jsme si mysleli na konci loňského roku. I když se stále projevují dopady šetření firem a snížil se počet firemních členů, zájem o vhodně zvolené a zorganizované akce je stále. Je zajímavé, že se Klubových akcí zúčastňuje stále více personalistů „mimo Klub“. Je to jistě zapříčiněno tím, že vložné na naše akce je v porovnání s některými komerčními subjekty o dost nižší (přestože jsme se rozhodli navýšit vložné na poradenských seminářích pro „cizí“), ale přikládáme to i atraktivnosti a aktuálnosti zvolených témat. Svou roli samozřejmě hraje i to, že managementy firem snížily výdaje na členství v profesních organizacích a mnozí z bývalých členů, kteří museli členství své firmy zrušit, chtějí i nadále být v kontaktu s Klubem a svými kolegy. Budeme se tedy soustředit na intenzívní šíření informací o činnosti Klubu a jeho akcích, a podle možností se snažit získat nové členy. Tím hlavním úkolem je však připravit pro členské firmy přitažlivý a užitečný program akcí. Výbor i nadále udržuje kontakty s odborným časopisem zaměřeným na personální problematiku, letos to bude především s časopisem HRM, kde máme pravidelně publikovány informace o naší činnosti. Našimi dalšími mediálními partnery jsou společnost Kompass, s níž máme uzavřenu smlouvu o barterovém plnění. Spolupráci s odbornými vydatelstvími rozšiřujeme i na ManagementPress, Gradu Publishing, Portál a již tradičně Wolters Kluwer, a.s.

17 17 Zpráva výboru o činnosti KPČR Aktivity pro rok 2011… V letošním roce opět počítáme s pořádáním tradičních klubových setkání, která jsou pro členy Klubu zdarma, a jednodenních poradenských a praktických seminářů na aktuální témata. Do dnešního dne se uskutečnil poradenský seminář na téma: Aktuální změny v sociálním pojištění, proběhly zkoušky Personální manažer. Další aktivity jsou v plánu akcí který jste obdrželi e-mailem. Budeme však program operativně doplňovat dalšími akcemi a věříme, že o ně členská základna projeví zájem. Další možnou cestou je i spolupráce při akcích vzdělávacích agentur.

18 18 Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé, tímto bych uzavřel zprávu výboru Klubu personalistů ČR za rok 2010. Přeji Vám, aby byl Klub i v letošním roce pro Vás užitečnou platformou pro získávání nových poznatků, výměnu zkušeností a vzájemné setkávání lidí. V letošním oslavíme 20.výročí založení KP ČR… Zpráva výboru o činnosti KP ČR Poděkování… www.klubpersonalistu.cz

19 19 Zpráva výboru o činnosti KPČR Shrnutí 2010 a priority 2011 … Co dál… Klub plní své poslání… Nicméně se potýkáme se snižováním členské základny Výbor i členská základna by měly: Iniciovat veškeré aktivity směřující ke získání nových členů Udržet praktickou aplikovatelnost (akce a aktivity Klubu) Posilovat dobré jméno KPČR v rámci ČR, zaměřit se na vnější PR (partner pro oblast LZ) …děláme to pro sebe

20 20 Poděkování všem… www.klubpersonalistu.cz


Stáhnout ppt "KLUB PERSONALISTŮ ČR Shromáždění členů 9.3.2011 www.klubpersonalistu.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google