Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podíl členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. Předseda České hutnické společnosti Dne 3.4.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podíl členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. Předseda České hutnické společnosti Dne 3.4.2013."— Transkript prezentace:

1 Podíl členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. Předseda České hutnické společnosti Dne 3.4.2013 Konference „České inovační partnerství“

2 Obsah prezentace 1.Představení České hutnické společnosti 2.Podmínky pro spolupráci mezi Českou hutnickou společností a podniky 1.Příklady podílů členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích 2.Závěr

3 1. Představení České hutnické společnosti (dále jen ČHS)  ČHS je dobrovolná, nezávislá a nepolitická zájmová organizace, která sdružuje odborníky, tj. manažery, techniky a dělníky z oblasti hutnictví, materiálového inženýrství a dalších příbuzných odvětví průmyslové sféry.  ČHS je stavovskou organizací v oblasti tradičního českého hutnictví – metalurgické výroby.

4 1. Představení České hutnické společnosti (dále jen ČHS)  Členové ČHS jsou rozděleni do 16 profesních tzv. ODBORNÝCH SKUPIN  ČHS má 929 členů  ČHS vyvíjí svou činnost ve spolupráci s podniky skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

5 2. Podmínky pro spolupráci ČHS a podniků  Činnost ČHS by nebyla možná bez účinné tj. finanční a morální podpory podniků, kde členové ČHS pracují.  Každoročně je mezi ČHS a podniky, kde členové ČHS pracují, podepisována tzv. „DOHODA O SPOLUPRÁCI“.  Na jedné straně se ČHS zavazuje, že svou činnost bude vyvíjet v oblastech, které nemají ve svých zájmech podniky, na straně druhé se podniky zavazují tuto činnost podpořit finančně a morálně.

6 3. Příklady podílů členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích 3.1 Vynalezecké a zlepšovatelské hnutí  Členové ČHS se na této činnosti podílejí přímo i nepřímo.  PŘÍMÁ ÚČAST : - členové ČHS podávají zlepšovací návrhy, řeší - členové ČHS podávají zlepšovací návrhy, řeší tematické úkoly vyhlašované v podnicích, tematické úkoly vyhlašované v podnicích, - v roce 2012 podali členové ČHS 136 ZN, z toho bylo - v roce 2012 podali členové ČHS 136 ZN, z toho bylo přijato a realizováno 100 ZN, ekonomický přínos, na přijato a realizováno 100 ZN, ekonomický přínos, na kterém se podíleli členové ČHS, byl vyčíslen na kterém se podíleli členové ČHS, byl vyčíslen na 14,5 mil. Kč. 14,5 mil. Kč.

7 3. Příklady podílů členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích 3.1 Vynalezecké a zlepšovatelské hnutí  NEPŘÍMÁ ÚČAST : - ČHS se ve spolupráci s podniky podílí na organizování - ČHS se ve spolupráci s podniky podílí na organizování zlepšovatelských soutěží, zlepšovatelských soutěží, - V roce 2012 spoluorganizovala soutěž „O nejlepší - V roce 2012 spoluorganizovala soutěž „O nejlepší zlepšovatelský kolektiv“. Do soutěže bylo podáno 328 ZN, zlepšovatelský kolektiv“. Do soutěže bylo podáno 328 ZN, z toho bylo přijato 243 ZN. Kolektivních nabídek ZN bylo z toho bylo přijato 243 ZN. Kolektivních nabídek ZN bylo 173. 173. - Členové ČHS poskytují konzultační a poradenské služby - Členové ČHS poskytují konzultační a poradenské služby mladým nebo novým zlepšovatelům. mladým nebo novým zlepšovatelům.

8 3. Příklady podílů členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích 3.2 Řešení tzv. „Specifických tematických směrů“  Provozy v podnicích, kde členové ČHS pracují, vyhlašují tzv. „Specifické tematické směry“. Jsou to výrobně - technologické problémy, které dané provozy řeší. Členové ČHS se písemně zavazují, že pomohou tyto problémy řešit.  V roce 2012 se členové ČHS podíleli na řešení celkem 81 Specifických tematických směrů.

9 3. Příklady podílů členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích 3.3 Podpůrné činnosti inovačních procesů Konference Konference  ČHS se podílela na organizaci 2. ročníku mezinárodní konference SSTT – Determination of Mechanical Properties of Materials by Small Punch and Other Miniature Testing Techniques, která se konala ve dnech 2. – 4. října 2012 v Ostravě. Na konferenci bylo předneseno 46 příspěvků, zúčastnilo se 61 odborníků z 18 zemí světa.

10 3. Příklady podílů členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích 3.3 Podpůrné činnosti inovačních procesů Dny nové techniky Dny nové techniky  ČHS, většinou ve spolupráci s externími firmami, pořádá jednorázové akce – tzv. Dny nové techniky, na kterých jsou členové seznamováni s novými výrobky, technologiemi, postupy atd. V loňském roce bylo zorganizováno celkem 41 těchto akcí. V loňském roce bylo zorganizováno celkem 41 těchto akcí.

11 3. Příklady podílů členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích 3.3 Podpůrné činnosti inovačních procesů Tématické cesty Tématické cesty  Odborné skupiny organizují tematické cesty do podniků, na výstavy a veletrhy. Z těchto cest je zpracována zpráva, která je zasílána do jednotlivých provozů s návrhem na využití. V roce 2012 bylo uskutečněno 11 tematických cest. V roce 2012 bylo uskutečněno 11 tematických cest.

12 3. Příklady podílů členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích 3.3 Podpůrné činnosti inovačních procesů Publikační činnost Publikační činnost  Členové ČHS propagují svou profesní činnost – inovační činnost v odborných časopisech, sbornících, na konferencích a seminářích. V roce 2012 členové ČHS publikovali celkem 78 příspěvků. V roce 2012 členové ČHS publikovali celkem 78 příspěvků. ČHS tuto činnost podporuje i finančně – odměňuje každého ČHS tuto činnost podporuje i finančně – odměňuje každého autora příspěvku. autora příspěvku.

13 4. Závěr  ČHS se přihlásila k projektu „České inovační partnerství“. Na jedné straně, chceme nabídnout, pokud bude mít někdo Na jedné straně, chceme nabídnout, pokud bude mít někdo zájem, naše zkušenosti při realizaci inovačních procesů. zájem, naše zkušenosti při realizaci inovačních procesů. Na straně druhé očekáváme, že tento projekt poskytne našim Na straně druhé očekáváme, že tento projekt poskytne našim členům nové možnosti, nové směry, jak zlepšit – zvýšit podíl členům nové možnosti, nové směry, jak zlepšit – zvýšit podíl členů ČHS na inovačních procesech. členů ČHS na inovačních procesech.

14 4. Závěr  Na letošní výroční konferenci ČHS byl předsednictvu ČHS uložen úkol – ČHS ve spolupráci s hospodářským vedením firem bude hledat formou dialogu nové směry činnosti v oblasti inovací s přímým zapojením členů ČHS. Tato činnost by měla jednoznačně směřovat k podpoře udržení Tato činnost by měla jednoznačně směřovat k podpoře udržení a zvýšení konkurenceschopnosti firem. a zvýšení konkurenceschopnosti firem.

15 Děkuji Vám za pozornost. Kontakt : jaroslav.pindor@mmvyzkum.cz


Stáhnout ppt "Podíl členů České hutnické společnosti na inovačních procesech v podnicích Ing. Jaroslav Pindor, Ph.D. Předseda České hutnické společnosti Dne 3.4.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google